Arnoud Jan van Beeck Calkoen

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

Aarnoud Jan van Beeck Calkoen (Leiden, 13 april 1805 - Utrecht, 16 december 1874) was een Nederlands politicus en bestuurder, onder meer lid van de Raad van Utrecht.

Loopbaan[edit]

Van Beeck Calkoen, zoon van de wetenschapper Jan Frederik van Beeck Calkoen en I.A.L. van Westrenen, verloor zijn vader (die tot 1809 hoogleraar in Leiden was geweest) al op jonge leeftijd en verhuisde toen met zijn moeder naar Groningen, waar hij het gymnasium volgde. Op 24 juli 1821 werd hij aan de Universiteit van Utrecht ingeschreven, waar hij op 2 november 1830 promoveerde op de dissertatie Observationes aliquot juris publici sacri in Hollandia, desumptae ex historia introductae legis ecclesiasticae, anno 1619 ('Beschouwingen van enkele heilige publieke rechten in Holland, ontleend aan de geschiedenis van de kerkelijke wet, geïntroduceerd in het jaar 1619').

Hij vestigde zich vervolgens als advocaat te Amsterdam en werd in 1834 tot secretaris van die stad benoemd. Daarnaast werd hij in 1840 aangesteld als kameraar (penningmeester) van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams; dit ambt had ook een technische functie. Op 7 oktober 1843 werd hij gekozen tot lid van de Raad van Utrecht en in december van datzelfde jaar kreeg hij ontslag als secretaris en werd hij benoemd tot wethouder. Van Beeck Calkoen werd op 1 juni 1846 door zijn medeleden gekozen tot lid van Provinciale Staten van Utrecht.

Met een korte onderbreking in 1850, in verband met de nieuwe provinciale kieswet, bleef hij tot zijn overlijden lid van Provinciale Staten. In 1853 werd hij benoemd tot hoogheemraad van de Lekdijk Bovendams, waardoor hij ontslag kreeg als kameraar. Hij werd op 8 november 1855 door zijn medeleden gekozen tot lid van de Gedeputeerde Staten, waardoor een einde kwam aan zijn lidmaatschap van de raad, zijn wethouderschap en zijn hoogheemraadschap. Op 8 juni 1859 werd hij door de Staten tot lid van de Eerste Kamer gekozen maar hij nam deze benoeming niet aan; tot zijn overlijden bleef hij lid der Staten en Gedeputeerde.

In zijn laatste jaren publiceerde hij nog enkele brochures, onder meer over een eventuele rol die de christelijke Kerk in het onderwijs zou kunnen spelen. Van Beeck Calkoen trouwde op 31 juli 1834 met Angelique Henriëtte Hora Siccama en kreeg met haar drie zonen.

{Appendix|2=

<references/>

NB Dit artikel is een vrijwel integrale overname van het hierna genoemde artikel in het NNBW, met een enigszins gemoderniseerde spelling en zinsbouw. Het NNBW geldt als gedateerd. Zie de website biografischportaal.nl voor een korte karakterisering van het NNBW. Het overgenomen artikel uit het NNBW valt niet meer onder het auteursrecht, omdat de auteur, J.C. Ramaer, meer dan 70 jaar geleden is overleden.


Categorie:Nederlands diplomaat Categorie:Wethouder van Amsterdam Categorie:Persoon