De Hole

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

De Hole is een voormalig buurtschap in het uiterste noordoosten van de gemeente Slochteren nabij de gemeentegrens met de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Het gehucht lag aan de westkant van het Meedhuizermeer, dat na demping de polder Nieuw Oosterbroek werd.

De Hole bestond uit enkele verspreid gelegen boerderijen en wat bomen. Halverwege de 19e eeuw stonden er volgens Van der Aa 3 huizen en woonden er 16 mensen. In de jaren 1950 stonden er nog steeds 3 huizen. Bij de ruilverkaveling in de jaren 1950 en 1960 verdwenen de huizen en vervolgens ook het Holemaar en alle wegen rondom het gehucht. De locatie is daardoor tegenwoordig nauwelijks nog herkenbaar in het landschap. De Holeweg ligt ongeveer 1,5 kilometer ten noorden van het gehucht. Tussen deze weg en het gehucht stond aan het Holemaar tussen 1855 en 1930 de watermolen van de Holepolder (opgericht in 1854).

Iets ten westen van de plek waar vroeger De Hole lag, staat een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bunker deed dienst als schuilbunker en vormde onderdeel van de Duitse verdedigingslinie bij Meedhuizen, die in 1944 werd gebouwd. De stelling was echter op de verkeerde plaats geplaatst, daar deze bij de door de Duitsers ingezette inundaties geïsoleerd kwam te liggen en alleen nog over het water bereikbaar was. Het gehucht was voor de inundaties ontruimd en stond onder water. De stelling werd daarop verlaten door de Duitsers omdat deze waardeloos geworden was.<ref>Template:Citeer web</ref>

Holemaar[edit]

Ten oosten van De Hole lag het Holemaar dat naar het noorden toe overging in het Eelwerdermaar, dat naar het noorden uitstroomde in het Damsterdiep, nabij het gehucht Eelwerd. Naar het zuiden toe liep het Holemaar door als Munnekesloot naar de Siepsloot (Zijpe). Het Holemaar vormde vroeger de scheiding tussen de kerspelen van Siddeburen en Meedhuizen.


Template:Coor title dms

Categorie:Verdwenen plaats in Groningen Categorie:Slochteren