Heino

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search
Heino

<googlemap version="0.9" lat="52.4358 " lon="6.2338" zoom="8" width="290" height="240" selector="no" controls="small">> 52.4358, 6.2338 </googlemap>

Heinois een dorp en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel. Heino ligt tussen Zwolle en Raalte. Sinds 1 januari 2001 is Heino onderdeel van de gemeente Raalte. De voormalige gemeente Heino bestond in 2000 uit de kernen Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem en had een totale oppervlakte van 36,23 km². Laag Zuthem was tot 1967 onderdeel van de voormalige gemeente Zwollerkerspel.

Rond 80 n.C. trokken de eerste monniken Salland in om het geloof te verkondigen en het land te beheren. Zo kwamen zij waarschijnlijk ook terecht in het gebied van het huidige Heino. Omdat de afstand naar Zwolle en Deventer te groot was voor een regelmatige kerkgang werd er een godshuis gebouwd. Aangenomen wordt dat dit kerkje stond naast de boerderij van een zekere Heyn. Daardoor ontstond de benaming 'Ter Heyne gaan' en al snel was het kerspel 'Ter Heyne' geboren.

In de kerk werd ook gepraat en overlegd over het beheren van het land. Gezamenlijk werd geprobeerd om de woeste onbeheerde gebieden te benutten. Deze gebieden behoorden echter aan de bisschop van Utrecht en die kreeg een deel van de opbrengst, de zogenaamde 'tienden'.

In 1236 gaf de bisschop van Utrecht "Otto III" aan hei kerspel de opdracht, de kerk en de 'tienden' af te staan aan een nonnenklooster bij Hasselt, het Zwartewaterklooster. Dit zijn de eerste gegevens over het dorp die in documenten zijn vastgelegd en dit jaartal wordt dan ook aangehouden als het ontstaansjaar van het dorp Heino.

In 1380 werd Heino een schoutamt, de eerste schout was Lubbert de Meyster. Door de eeuwen heen ontstond rond het kerkje een dorpskern waar naast de leerlooier, de schoenmaker en de herberg ook het onderwijs en het bestuur een plaats vonden. Heino groeide langzaam en bleef een rustig en nijver, agrarisch dorp met een wekelijkse markt, waar de boeren hun produkten aan de man brachten. Verder was er jaarlijks een veemarkt.

Door grootgrondbezit van adel en kerk ontstonden gebouwen, zoals de Bredenhorst, den Alerdinck, 't Nijenhuis en het Reelaer. Toen later de grote steden verrezen bouwden ook veel handelslieden een 'buiten' in dit gebied. Hierdoor ontstonden huizen, zoals de Vlaminckhorst, de Gunne en het Rosendaal.

Pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam er door de landbouwmechanisatie enige verandering in het karakter van Heino. Door de mechanisatie raakten veel landbouwers werkloos en moesten zij op zoek naar werk in de industrie van omliggende plaatsen. Als gevolg daarvan kwam ook de industrie en handel in Heino zelf op gang. Tot op heden groeien deze branches, en met name de handel, nog steeds.

Linken[edit]

Dorpen, gehuchten en buurtschappen in de gemeente Raalte (2001)
Raalte: BroeklandHeetenDe Hooge WegenLuttenbergMariënheemNieuw-HeetenRaalteSchoonheten
Heino: HeinoLierderholthuisLaag Zuthem (-1967 Zwollerkerspel).
Kaarten:

Categorie:Plaats in Overijssel Categorie:Raalte Categorie:Voormalige gemeente in Overijssel Categorie:GEOGRAFIE