Johan Piccardt

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search


Johan Piccardt (ook wel Picardt) (*Bad BentheimJohan Piccardt , 5 februariJohan Piccardt 1600Johan Piccardt - † CoevordenJohan Piccardt , 21 meiJohan Piccardt 1670Johan Piccardt) was een Duits-Nederlands historicus. Daarnaast was hij medicus en ontginner alsmede predikant. Hij behoorde tot de luthers-gereformeerde stroming.

Biografie[edit]

Picardt begon na zijn studie voor predikant in 1623 als predikant te Egmond aan Zee. Hier was hij tevens als medicus werkzaam, hij was ook in de medicijnen gepromoveerd. Dit zorgde echter voor ophef, want van de provinciale synode mocht een dominee niet tegelijk dokter zijn.<ref>Bouwman, W., Dominee klust bij als dokter, 27-07-2009 in Nederlands Dagblad, p. 3.</ref> In 1644 werd hij predikant in Rolde. Daar kwam hij in conflict met zijn kerkgangers omdat hij de gewoonte had slechts over ongebruikelijke Bijbelteksten te prediken. Vanaf 1648 bekleedde hij het predikantschap te Coevorden.

Picardt stond positief tegenover de slavernij van negers omdat hij de opvatting was toegedaan dat zij bijbels gezien van Cham zouden afstammen en Chams nakomelingen vervloekt zouden zijn.
Picardt heeft onder andere in Coevorden gepreekt. Hij woonde ook in Rhee<ref>Picardt-hoeve te Rhee </ref>. Picardt was ook sterk in de apocriefe Bijbelboeken geïnteresseerd.

Eerste Drentse geschiedschrijver[edit]

Daar Picardt het laatste grote deel van zijn leven in Drenthe heeft gewoond en ook de eerste was die een geschiedenisboek over deze regio heeft geschreven (de Antiquiteiten of de Annales Drenthiae) wordt hij wel beschouwd als de vader van de Drentse geschiedschrijving. Veel van de inhoud ervan is later onjuist gebleken.

Hij verdedigt het bestaan van spoken, heksen en de duivel. Megalithische steenhopen brengt hij in verband met huynen oftewel reuzen. Hiervan is de huidige benaming hunebed afgeleid. Witte wieven wordt ook wel vertaald als wijze vrouwen, ze worden ook in verband gebracht met de Völva<ref>Witte wijven; Korte Beschryvinge van eenige vergetene en verborgene Antiquiteten der provincien en landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae, [Johan Picardt (1660)</ref>.

Passage

Een passage uit de Annales Drenthiae uit 1660:
Voorst zijn in deze landen geëerd Lahra, Welda (. . .) Freja, Wodan: eenschoon gezelschap. Hoe moet satan in zijn vuist gelachen hebben, als hij dit vuile, snode gespuis hier en in de omliggende landen heeft ingedrongen om als hemelse goden en godinnen met aanbiddinge, offeranden en eerbiedigheid geëerd te worden. Velda is geweest die vermaarde kol, die zich met wichelarij, waarzeggen en duivelsbezweren en andere zwarte kunsten een grote naam gemaakt heeft.

Bourtanger Moor

Johan Picardt meende dat het grootste aaneengesloten moeras van Europa, het Bourtanger Moor met zijn verraderlijk hoogveen, was ontstaan door een soort van oerknal. Dit zou een straf van God zijn geweest voor de bewoners die er gewoond hebben. Hij vergeleek het gebeuren met de "Sontvloet uit Noachs dagen". Later bleek dat het grote Bourtanger moeras was ontstaan door veenvorming als gevolg van stijgend oppervlaktewater, een proces van eeuwen.<ref>Koeman-Poel, Geeske S. Bourtange: schans in het moeras en Chronique de Bourtange (1983) Uitg. Stubeg, Hoogezand, ISBN 90-6523-011-4</ref>

Publicatie[edit]

Korte Beschryvinge van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteiten Der Provintien en Landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Met twaalf etsen van Gerrit van Goedesbergh. Amsterdam 1660<ref>In een oplage van 125 stuks.</ref>, heruitgaven in 1731 (zonder de etsen) en in 1971 (als relatiegeschenk). In 2008 verscheen het boek opnieuw, ditmaal met een inleiding over het boek en de auteur.

Google ebook
  • Johan Piccardt: Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae, ... Mitsgaders een korte beschrijvinge der stadt, des casteels, en der heerlickheyt Covorden. gedruckt by Tymon Houthaak, voor Gerrit Van Goedesbergh, 1660 eboek 1eboek 2
Verhalenbank

Over Johan Piccardt[edit]

Linken[edit]


Bronnen, noten en/of referenties[edit]

Bronnen, noten en/of referenties:
<references/>


Categorie:Nederlands historicus Categorie:17e-eeuws historicus Categorie:Nederlands medicus Categorie:Nederlands predikant Categorie:Geschiedenis van Drenthe