Leeuwarder Courant

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search
Template:Infobox krant
[[Bestand:Leeuwarder Courant gebouw 03.JPG|thumb|250px|Gebouw LC in Leeuwarden]]

De Leeuwarder Courant werd opgericht in 1752 en is hiermee de oudste onder dezelfde titel opererende krant van Nederland. Het dagblad is de grootste krant van Friesland en wordt uitgegeven door NDC Mediagroep, met onder andere het Dagblad van het Noorden.

De Leeuwarder Courant (LC) is hoofdzakelijk Nederlandstalig, maar er staan ook Friese artikelen in. Bovendien worden Friese citaten in het Fries opgeschreven.

Geschiedenis[edit]

De Leeuwarder Saturdagse Courant werd uitgegeven door de boekdrukker Abraham Ferwerda. De eerste redactie werd gevormd door twee Hervormde dominees. In het begin stond er alleen maar buitenlands nieuws in, want dit was wat de lezers, voornamelijk kooplieden, aansprak. Later kwam er ook nationaal nieuws in de krant en pas sinds 1850 ook provinciaal nieuws.

Na de dood van Ferwerda zette zijn schoonzoon Doeke Ritske Smeding de krant voort. Tot 1947 bleef de Leeuwarder in handen van deze familie.

De krant wilde een beschaafde krant zijn en plaatste daarom slechts "serieus" nieuws en was ook principieel tegen interviews. In 1893 kwam er een nieuwe hoofdredacteur die ook zorgde voor andere genres in de krant, maar interviews bleven tot 1930 uit den boze. Daarna verschenen er ook strips, reportages en verhalen over het dagelijks leven.

In de Tweede Wereldoorlog werd door de Duitsers een NSB-hoofdredacteur aangesteld. Na deze oorlog groeide de krant uit tot een provinciale kwaliteitskrant. Per 1 november 1969 ging de uit het verzet voortgekomen Friese Koerier op in de Leeuwarder Courant.

Regionale dagbladen in Friesland[edit]

De Friezen verkeren in de positie dat lezers kunnen kiezen uit twee regionale dagbladen, dit in tegenstelling tot de meeste andere provincies in Nederland. Het andere regionale dagblad in Friesland is het Friesch Dagblad.

Digitaal Archief[edit]

Op 24 oktober 2007 waren alle 255 jaargangen (meer dan 795.000 pagina's) van de Leeuwarder Courant gedigitaliseerd. Het online LC-archief is tot stand gebracht door de Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant (SDALC), een samenwerking van de NDC Mediagroep en Tresoar.

Medewerkers of oud-medewerkers[edit]

Externe links[edit]

Template:Navigatie regionale dagbladen Nederland

Categorie:Nederlandse krant Categorie:Media in Friesland Categorie:Leeuwarden

wikipedia:de:Leeuwarder Courant wikipedia:en:Leeuwarder Courant wikipedia:fy:Ljouwerter Krante