Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 50 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Histories


Tree:  

Matches 1 to 119 of 119     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Info   Linked to 
1

 
2
Akte Haijo Jans en Doede Luirts
Akte Haijo Jans en Doede Luirts
op 20 Augustus 1644 doen Haijo Jans en Doe (ehel.) afstand van alle goederen zoals Luwert Doens heeft nagelaten.
 
3
Akten betreffende Hemmo en Tialde
Akten betreffende Hemmo en Tialde
Diverse akten tussen 1628 en 1643
 
4
akten echtpaar Tiddens - Doedens
akten echtpaar Tiddens - Doedens
6 Akten onder meer betreffende lening, verkoop, en verpachting
 
5
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
6
April 2005: de 98 jarige Bos Nomden bij zijn bijenstal
April 2005: de 98 jarige Bos Nomden bij zijn bijenstal
 
7
Article by Rene about fossils
Article by Rene about fossils
 
8
Article how the fossile was named after Rene
Article how the fossile was named after Rene
 
9
Biography
Biography
schaepman.php
 
10
Biography
Biography
max_ernst.htm
 
11
Contract 00 dd 1 maart 1700 over de borg en aankoop van een perceel
Contract 00 dd 1 maart 1700 over de borg en aankoop van een perceel
Het perceel ligt ten oosten van het Westerdiep in Veendam
 
12
contract 01-07-1656 Meeden
contract 01-07-1656 Meeden
Een verlaat huwelijkcontract tussen Doedo Luirdts en Geeske Bastiaens
 
13
Contract nr 116 dd 20 jan 1740 inzake de verkoop van een huis met ondergrond
Contract nr 116 dd 20 jan 1740 inzake de verkoop van een huis met ondergrond
Het betreft een huis aan de Suitkant nr 48 met een halve stadsveenplaats in Nw Pekela. Jan Claasen en Cornelisje Jans betalen daarvoor 1650 gld
 
14
Contract nr 121 dd 24 nov. 1724 Nw.Pekela, inzake verpachten van een huis met tuin
Contract nr 121 dd 24 nov. 1724 Nw.Pekela, inzake verpachten van een huis met tuin
Jannes Willems en Swaantje Roelefs verpachten een huis met stadsgrond in de Beneden Pekel A.
 
15
Contract nr 184 over de verkoop van een perceel door Jannes Siourts en Grietje Pieters
Contract nr 184 over de verkoop van een perceel door Jannes Siourts en Grietje Pieters
Het betreft een halve veenplaats nr 37 op Stadsgrond in Nwe Pekela
 
16
Contract nr 288 dd 17 Jan 1763 inzake nalatenschap.
Contract nr 288 dd 17 Jan 1763 inzake nalatenschap.
Gezien de datum was dit waarschijnlijk een onverdeelde boedel ten gevolge van onenigheid
 
17
Contract nr 302 dd 7 jan 1736 inzake de aankoop van een huis met ondergrond.
Contract nr 302 dd 7 jan 1736 inzake de aankoop van een huis met ondergrond.
Het betreft de aankoop van een huis met stadsveenplaats aan de Suitkant nr 28 Nw Pekela door Jan Sjourts en Grietjen Pieters. Er wordt hiervoor 1500 gld betaald
 
18
Contract nr 311 dd 16 Maart 1752 inzake borg.
Contract nr 311 dd 16 Maart 1752 inzake borg.
Cornellisijn Jans Hagen staat borg voor een bedrag van 520 gld
 
19
Contract nr 35 dd 10 januari 1732 Nw.Pekela, inzake verkoop van een schuit
Contract nr 35 dd 10 januari 1732 Nw.Pekela, inzake verkoop van een schuit
Jan Siourts verkoopt zijn schuit aan Roelef Boeles voor een bedrag van 450 Car.gulden en twintig stuivers
 
20
Contract nr 40 over de verkoop van een schip voor 625 gulden
Contract nr 40 over de verkoop van een schip voor 625 gulden
Sjourt Roelfs en Cornelisjen Jans Hagen verkopen hun schip aan Harm Berents.
 
21
Contract nr 63 dd 19 mei 1747 inzake de verkoop van een halve stadsveenplaats.
Contract nr 63 dd 19 mei 1747 inzake de verkoop van een halve stadsveenplaats.
Het percel is gelegen aan de Zuidkant nr 50 in Nw Pekela
 
22
Contract nr 63 dd 28 januari 1722 Nw.Pekela, inzake verkoop perceel grond.
Contract nr 63 dd 28 januari 1722 Nw.Pekela, inzake verkoop perceel grond.
Sjourd Roelefs en Jan Wolters verkopen een stuk grond bij de Zuidwending aan Peter Jans voor 48 Car.gld.
 
23
Cor de Graaf
Cor de Graaf
 
24
De afstamming van Anna is omstreden
De afstamming van Anna is omstreden
Uit sommige bronnen zou blijken dat ze een dochter van de broer van Johan Mulert tot Voorst zou zijn
 
25
De reeks is ook op het internet te vinden. Volg de link hier beneden, de link hiernaast is een kopie.
De reeks is ook op het internet te vinden. Volg de link hier beneden, de link hiernaast is een kopie.
De reeks van het internet gehaald
 
26
De tekst van de graven op het katholieke kerkhof in Oude Pekela gemaakt door <a href='http://www.futurum.nl' target='_blank'>Dick Kuil</a>
De tekst van de graven op het katholieke kerkhof in Oude Pekela gemaakt door Dick Kuil
 
27
De verzameling bidprentjes van Dick Kuil
De verzameling bidprentjes van Dick Kuil
 
28
Delen van dit verhaal wel eens gehoord van mijn grootmoeder
Delen van dit verhaal wel eens gehoord van mijn grootmoeder
 
29
Dit is een file gemaakt door Dick Kuil, van alle graven op de Rooms Katholieke begraafplaats in Oude Pekela. Als u deze link ziet, betekent dat de persoon in deze file vermeld staat.</a> <a href='http://www.futurum.nl' target='_blank'>Zijn site</a>
Dit is een file gemaakt door Dick Kuil, van alle graven op de Rooms Katholieke begraafplaats in Oude Pekela. Als u deze link ziet, betekent dat de persoon in deze file vermeld staat. Zijn site
 
30
Diverse akten 1623 - 1636
Diverse akten 1623 - 1636
verkoop, verhuur ondermeer landerijen en gebouwen.
 
31
Document
Document
Gemaakt door verschillende mensen (Wilmink)
 
32
Document
Document
Toelichting bij Harm Deen
 
33
Document gezonden door Jo van Mook.
Document gezonden door Jo van Mook.
Met toelichting
 
34
Document opgemaakt door Jan Feringa
Document opgemaakt door Jan Feringa
 
35
Document opgemaakt door René Remkes en John Feijen
Document opgemaakt door René Remkes en John Feijen
Bevat interessante aanvullende informatie
 
36
Document van Albert Zweep
Document van Albert Zweep
 
37
Doedo Luirts en Grietje Wilkens
Doedo Luirts en Grietje Wilkens
Verschillende akten over verkoop van grond, gebouwen, een molen enz.
 
38
Een document geschreven door Bert Blaauw over dit gezin
Een document geschreven door Bert Blaauw over dit gezin
Owner of original: Bert Blaauw
 
39
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
Owner of original: Phocas Kroon
 
40
Een gezinskaart van het gezin Puister Bakker.
Een gezinskaart van het gezin Puister Bakker.
 
41
Een merkwaardig leven
Een merkwaardig leven
Jaap Niemeijer maakte deze file, die ook op zijn website staat.
 
42
Erfenis
Erfenis
Owner of original: Margje Pars
 
43
Erfenis 2
Erfenis 2
Owner of original: Margje Pars
 
44
Erfenis 2
Erfenis 2
Owner of original: Margje Pars
 
45
Erfenis 4
Erfenis 4
Owner of original: Margje Pars
 
46
Gens Nostra 215 Van Dale 593
Gens Nostra 215 Van Dale 593
 
47
Gens Nostra Karel tot Irmgard 505
Gens Nostra Karel tot Irmgard 505
 
48
Gens Nostra Mulert Karel 599
Gens Nostra Mulert Karel 599
 
49
Gens Nostra Roucy Gelre 579
Gens Nostra Roucy Gelre 579
 
50
Gezinskaart
Gezinskaart
 
51
Gezinskaart
Gezinskaart
 
52
Gezinskaart 2
Gezinskaart 2
 
53
GJMSavenije18941.pdf
GJMSavenije18941.pdf
Gezinskaart van een "verloren" oudoom.
 
54
Het was me teveel werk al de kinderen en hun huwelijken in te voeren, maar liefhebbers kunnen hier hun hart ophalen
Het was me teveel werk al de kinderen en hun huwelijken in te voeren, maar liefhebbers kunnen hier hun hart ophalen
 
55
HJJSavenije1912.pdf
HJJSavenije1912.pdf
 
56
Hun levensverhaal
Hun levensverhaal
 
57
Huwelijksacte Huwelijksacte tussen Anna Alberts Landegge en Fridrich Antoon Steman
Huwelijksacte Huwelijksacte tussen Anna Alberts Landegge en Fridrich Antoon Steman
Marriage contract Een uitstekende transcriptie gemaakt door René Steeman
 
58
Huwelijksacte tussen Anna Jans Kuipers en Fridrich Antoon Steman
Huwelijksacte tussen Anna Jans Kuipers en Fridrich Antoon Steman
Marriage contract. Een uitstekende transcriptie gemaakt door René Steeman
 
59
Huwelijkscontract
Huwelijkscontract
Een opsomming van de aanwezigen bij het huwelijk Vkk (Meeden) 25 november 1774
 
60
Huwelijkscontract Jan Bartels en Geeske Lubbers
Huwelijkscontract Jan Bartels en Geeske Lubbers
Beschrijving van de getuigen bij het huwelijk. Vkk (Meeden) 9 januari 1722
 
61
Huwelijkscontract nr 5 dd 28 maart 1731  Nw.Pekela
Huwelijkscontract nr 5 dd 28 maart 1731 Nw.Pekela
Betreft het huwelijk van Roelof Sjourts en Petronella Grimminga op 28 maart 1731
 
62
Huwelijkscontract Roelfien Hindriks en Phoebe Hindricks
Huwelijkscontract Roelfien Hindriks en Phoebe Hindricks
Vll (Veendam)- fol. 597 - 19 februari 1761, huwelijkscontract
 
63
Informatie 01 door A.G.
Informatie 01 door A.G.
Verschillende notities over Jan Cornelis en Stijnje Jelles
 
64
Informatie 05 door A.G.
Informatie 05 door A.G.
Aantekeningen bij het huwelijk Elizabeth Boeles Hefting
 
65
Informatie 06 door A.G.
Informatie 06 door A.G.
Getuigen bij het huwelijk van Jacob en Pieterke
 
66
Informatie over Hitje en Gepke
Informatie over Hitje en Gepke
informatie van A.G.
 
67
Informatie uit het kerkregister door A.G.
Informatie uit het kerkregister door A.G.
Getuigen bij het huwelijk van Jan Jans Mulder en Trijntje Huges.
 
68
J.W. Schaap.
J.W. Schaap.
 
69
Jan Harms Reit en zijn vrouw hebben een schuld. Om die af te lossen verkopen ze hun huis aan de diaconie en huren het terug voor 8 gld.
Jan Harms Reit en zijn vrouw hebben een schuld. Om die af te lossen verkopen ze hun huis aan de diaconie en huren het terug voor 8 gld.
 
70
Jan Sjourts en Grietie Pieters ontvangen een deel uit de erfenis van Hindriktien Derks
Jan Sjourts en Grietie Pieters ontvangen een deel uit de erfenis van Hindriktien Derks
Contract 345 24 feb 1742 Nieuwe Pekela
 
71
Jan Sjourts en Grietien Pieters kopen een halve stadsveenplaats voor 1500 gld
Jan Sjourts en Grietien Pieters kopen een halve stadsveenplaats voor 1500 gld
Contract nr 226 dd 13 november 1729 Nw.Pekela
 
72
Jan Sjourts heeft een schuld bij zijn broer Poortman. Daarvoor wordt een obligatie van 750 gld uitgegeven
Jan Sjourts heeft een schuld bij zijn broer Poortman. Daarvoor wordt een obligatie van 750 gld uitgegeven
Contract nr 127 dd 19 december 1743 Nw Pekela,
 
73
Johannes Elias Feisser 1805 - 1865
Johannes Elias Feisser 1805 - 1865
 
74
KOLTHEK Jr., Harm voorman van het vrije socialisme
KOLTHEK Jr., Harm voorman van het vrije socialisme
Kolthek studeerde enige tijd voor onderwijzer, maar vond werk als smidsknecht in zijn geboorteplaats. Zijn verbondenheid met de socialistische beweging dateert van eind 1892, toen Siert van der Laan, een broer van zijn aanstaande vrouw, tijdens de schietpartij te Sappemeer bij W.A. Scholtens strokartonfabriek door huzaren werd gearresteerd en…
 
75
koop van een perceel grond
koop van een perceel grond
 
76
Koopcontract No.3 19 augustus 1726 Nw. Pekela.
Koopcontract No.3 19 augustus 1726 Nw. Pekela.
Roelef Sjourts en anderen kopen als voormonden en voogden een huis
 
77
Koopcontract nr 38 dd 11 jan 1732
Koopcontract nr 38 dd 11 jan 1732
Het betreft de verkoop van een halve stadsveenplaats met behuizing voor 1035 gld
 
78
krantenberichtje
krantenberichtje
 
79
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
80
Leen contract nr 82 Claessen/Hagen
Leen contract nr 82 Claessen/Hagen
Roelef Claessen leent van zijn stiefzoon Poortman Jans Hagen een bedrag van 80 Car. gl.
 
81
Levensgeschiedenis
Levensgeschiedenis
 
82
Levensverhaal
Levensverhaal
 
83
Levensverhaal Hindrik de Jong
Levensverhaal Hindrik de Jong
Een verhaal over zijn tijd bij de Heidemij en de periode tijdens en na de oorlog
Owner of original: Wim de Jong
 
84
Lifestory
Lifestory
 
85
Lutje Jan en zijn belevenissen
Lutje Jan en zijn belevenissen
Een vakantieverhaal dat zich afspeelt op de boerderij van opa Jan Meijer in Nwe Pekela
 
86
Met contract nr 36 wordt de nalatenschap van Swaantje geregeld
Met contract nr 36 wordt de nalatenschap van Swaantje geregeld
09Roelefs sjourts
 
87
Minuten van de advocaat
Minuten van de advocaat
Owner of original: Roeg Bainer en Henk Boon
 
88
My inherited watch
My inherited watch
 
89
Nalatenschap van Ulphert Doedens 27-02-1679
Nalatenschap van Ulphert Doedens 27-02-1679
Het gaat om een bedrag van 10662 gld
 
90
Obituary
Obituary
 
91
Obituary
Obituary
 
92
Pachtovereenkomst dd 10 Feb 1660
Pachtovereenkomst dd 10 Feb 1660
Tjacke Does, mede namens zijn vrouw Marritjen Harpers, draagt over aan Gerrit Janssen, te Muntendam, 12 deimt land te Zuidbroek
 
93
Parenteel
Parenteel
Document wat Eika Kuiper me zond om deze gegevens in te voeren
 
94
Roelefs / Jans leggen in Contract nr 175 hun nalatenschap aan de kinderen vast.
Roelefs / Jans leggen in Contract nr 175 hun nalatenschap aan de kinderen vast.
 
95
Roelefs/Hagen verkopen een huis voor 180 gld
Roelefs/Hagen verkopen een huis voor 180 gld
Contrract nr 209 dd 29 okt 1715
 
96
The John Drenth Genealogy
The John Drenth Genealogy
Data Base includes names of most all siblings and their spouses
 
97
This is an email I received from 'Johannes von Dahl' <Anne-von-Dahl@t-online.de>
This is an email I received from "Johannes von Dahl"
 
98
Til van der Sanden-Stoelinga maakte bijgaand document, zij schrijft onder andere:
Til van der Sanden-Stoelinga maakte bijgaand document, zij schrijft onder andere:
In teams van wisselende samenstelling hebben de volgende personen het onderzoek verricht: Cun Lambert-Stoelinga, Joos van Hardeveld-Stoelinga, Ans van Gool-Stoelinga en Til van der Sanden-Stoelinga en in een later stadium ook Gerard Stoelinga. De verslaglegging is gedaan door Til van der Sanden-Stoelinga.
 
99
Tjaard Luirts en Reenje
Tjaard Luirts en Reenje
transactie perceel
 
100
Toelichting 01 door A.G.
Toelichting 01 door A.G.
Informatie over de armenzorg
 
101
Toelichting 02 door A.G.
Toelichting 02 door A.G.
Notities uit het doopboek
 
102
Toelichting 03 Anje Jans door A.G.
Toelichting 03 Anje Jans door A.G.
Informatie uit het kerkregister over Anje Jans en Jan Jans (Buur)
 
103
Toelichting 03 door A.G.
Toelichting 03 door A.G.
Mededelingen van de diaconie over Jelte Roelefs
 
104
Toelichting 04 door A.G.
Toelichting 04 door A.G.
Inventarisatie van de bezittingen.
 
105
Toelichting 05 door A.G.
Toelichting 05 door A.G.
Mededelingen over de mennonite Jacob Kleis
 
106
Toelichting 06 door A.G.
Toelichting 06 door A.G.
Huwelijkscontract Jacobjen en Jacob
 
107
Toelichting 07 A.G.
Toelichting 07 A.G.
nformatie 07 over de familie Loth - Hesse
 
108
Toelichting 07 door A.G.
Toelichting 07 door A.G.
Verponding cohiers 1721 Aaltje Jelles en Meindert Tiddes
 
109
Toelichting 08 door A.G.
Toelichting 08 door A.G.
Inventarisatie van de nalatenschap van Grietje Reintjes
 
110
Toelichting 08 door A.G.
Toelichting 08 door A.G.
Huwelijkscontract tussen Roelf Meinderts en Eenje Fiebes
 
111
Toelichting 09 door A.G.
Toelichting 09 door A.G.
Informatie over problemen op de boerderij
 
112
Toelichting 8A door A.G.
Toelichting 8A door A.G.
familierelaties Hindrik Beerends Bult
 
113
Toelichting door A.G
Toelichting door A.G
Stijnje Cornelis
 
114
Two different views on this family
Two different views on this family
Prepared 28 Aug 1999 by: William H. Roege 5208 Braywood Dr. Centreville, VA 20120-4101
 
115
Typografen kregen gasthuis
Typografen kregen gasthuis
 
116
Verdeling nalatenschap Doedo Luirts21-11-1678.
Verdeling nalatenschap Doedo Luirts21-11-1678.
Trijne Jans en Jan Grebbers haar zoon ter ener en Jan Dercx, Lamme el, Tidde Tiddens en Aefke el. maken een accoord met Trijne Jans over de lijftocht.
 
117
Verkoop snabbeschuit voor 1260 gld
Verkoop snabbeschuit voor 1260 gld
contract 11
 
118
Verschillende akten
Verschillende akten
grondtransacties
 
119
Weylarts - T(h)ielen
Weylarts - T(h)ielen
 


Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.