Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Coevorden, Drenthe, Nederland 


Notes:
Coevorden (Drents: Koevern) is een stad en gemeente in het zuid-zuidoosten van de provincie Drenthe in Nederland. De gemeente telt 36.043 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 300 km² (waarvan 2,81 km² water).

Geschiedenis

Ontstaan

Op 26 november 944 schonk keizer Otto I van het Heilige Roomse Rijk "het recht van foreest" (het jachtrecht) in de Pagus Thriente aan Bisschop Balderik van Utrecht. Hiermee kwam de regio onder bestuur van het Utrechtse bisdom.

De eerste vermelding van de plaatsnaam vind men in 1036, in de naam van Fredericus van Coevorden. De eerste schriftelijke vermelding (op een oorkonde) van Koevoorde (een plaats waar boeren hun koeien door een doorwaadbare plek in een rivier dreven) dateert van 1148.

In 1141 wordt door Bisschop Hartbert van Bierum diens broer Ludolf bekleedt met de erfelijke waardigheid van burggraaf (kastelein) van Coevorden. Daarmee heeft Hartbert een trouwe vazal, wellicht zelfs een stroman die het gebied bestuurt. Nadaat Hartbert in 1150 overlijdt wordt de binding tussen het bisdom Utrecht en de Stadt en Heerlickheyt Coevorden snel minder sterk, de zonen en opvolgers van Ludolf, Rudolf en Volker gedragen zich als onafhankelijke heren. In 1182 leidt dit tot een belegering van de motte door bisschop Boudewijn II van Holland, waarbij de stad grotendeels wordt verwoest. Als nieuwe kasteelheer wordt door de bisschop graaf Otto van Bentheim aangesteld. De Heren van Coevorden (Rudolf en Volkert) en graaf Otto zullen elkaar de heerschappij nog vele jaren betwisten. Tussen 1186 en 1192 wordt opnieuw oorlog gevoerd, waarbij Rudolf in gijzeling wordt genomen. Volker weet intussen het kasteel te veroveren (met daarin het gezin van Otto), en daarmee staan de heren voldoende sterk om de macht op te eisen. Rudolf wordt erkend als burggraaf van Coevorden. Volker vestigt zich in Ansen.

Coevorden ligt strategisch op de route van Groningen naar Münster, wat de stad tot een welvarende vestingstad maakte. De in 1215 gewijde bisschop van Utrecht Otto II van Lippe besloot de aanspraken van het bisdom op het gebied te verstevigen, niniet in de laatste plaats om zijn inkomsten uit het gebied veilig te stellen, danwel te vergroten. Otto stuit echter op grote tegenstand, omdat de boeren hun heer Rudolf II steunen. Een en ander wordt uitgevochten in de slag bij Ane, waarbij Otto het leven verliest en de Drentse boeren onder commando van Rudolf een klinkende overwinning behalen.

Na de dood van Otto van Lippe wordt Wilbrand van Oldenburg tot bisschop gewijd, en ook Wilbrand trekt ten strijde tegen de opstandige Drenten, waarbij hij de hulp van de Friezen inroept. Maar ook deze slag wordt door de Drenten gewonnen. In een latere slag, bij Peize, worden de Drenten uiteindelijk verslagen, en wordt burggraaf Rudolf onder valse voorwendselen naar het kasteel van Hardenberg gelokt. Hij wordt gevangen genomen, gemarteld en vermoord op 25 juli 1230.

Het is dus zelden koek en ei tussen de bisschoppen en de kasteleins en de vraag is of dit iets te maken had met de verhuizing in 1258 van het Sancta Maria de Campe- of Mariënklooster van Coevorden naar een dekzandrug op een plaats waar nu het centrum van Assen ligt.

In 1288 komt een kleinzoon van Rudolf weer aan de macht, en wordt het kastelijnschap van de van Coevordens hersteld. Reinoud van Coevorden is een zoon van Eufemia, de dochter van Rudolf II, en van Hendrik van Borculo. Reinoud wordt de stamvader van een reeks sterke heren van Coevorden, een dynastie die tot 1402 zal voortduren. Het machtsgebied zal zich uitbreiden tot Borculo, Diepenheim, Lage (Duitsland) en Selwerd. Ze verwerven het muntrecht en beheersen de rechtspraak in Drenthe.

Pas tegen het einde van de 14e eeuw maakte bisschop Frederik van Utrecht een einde aan de strubbelingen door het opheffen van de erfelijkheid van het kasteleinschap van Coevorden. Frederik maakt daarbij handig gebruik van de onrust onder de bewoners van het gebied, Reinoud heeft zich niet populair gemaakt met onrechtmatige belastingen en andere wandaden. In 1395 trekt Frederik ten strijde tegen de heer van Drenthe, maar anders dan bij de slag bij Ane kan Reinoud niet rekenen op de steun van de boeren. Frederik wordt door de notabelen van Coevorden erkend als landsheer, en zo komt Reinoud alleen te staan in de strijd. Op 4 april 1402 doet hij afstand van al zijn rechten, en de Van Coevordens trekken zich terug op hun bezittingen in Twente en de Achterhoek.

De stad kreeg in 1408 stadsrechten.

Gelre

Aan het begin van de 16e eeuw werden zowel de Kapel van Hulsvoort als de Nieuwe Kerk in Coevorden verwoest. De stad viel in 1518 in handen van Rudolf van Munster, echter in 1522 werd de stad heroverd door de Geldersen, onder bevel van Johan van Selbach. Selbach bestuurde daarna alle oostelijke gebieden, waaronder Overijssel en Drenthe tot aan de Groningse zeekust. Hij zou tot 1536 (het einde van Karel van Gelre's heerschappij) kastelein van Coevorden, en drost van Drenthe blijven.

Selbach zorgde voor versterking van de fortificaties, maar moest daarnaast zorgen voor voldoende belastinginning voor Gelre's hertog. Dat laatste viel hem niet mee, niet alleen omdat Drenthe geen rijke provincie was, maar zeker ook omdat de Drenten zich niet graag voegden naar Gelders gezag. In een brief uit 1536 beroept Selbach zich dan ook op overmacht, wegens de armoede van "uwer vorstelijke genade onderzaten des lands van Drente".

In datzelfde jaar 1536 werd Selbach gedwongen het kasteel en de vesting over te dragen aan Georg Schenck van Tautenburgh, Karel V's legeraanvoerder in de regio.

Spaans beleg en herbouw van de stad

Coevorden werd in de periode van 1581 tot 1592 belaagd door de Spanjaarden, wat begon met de Elfdaagse belegering in september 1581 onder leiding van George van Lalaing, de graaf van Rennenberg. Toen Maurits van Oranje in 1592 de Spanjaarden wist te verdrijven werd de stad grotendeels door de Spanjaarden afgebrand. Onder leiding van Francisco Verdugo trachtten de Spanjaarden de stad opnieuw in te nemen, maar dat kon door het leger van Prins Maurits worden voorkomen.

Coevorden moest dus geheel opnieuw opgebouwd worden. De nu nog bestaande historische gebouwen en vestingwerken, stratenstructuur en de stervormige stadsgracht dateren dan ook grotendeels uit het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. De vestingwerken werden ontworpen door Menno van Coehoorn.

Münster

Op 30 juni 1672 werd Coevorden veroverd door de Bisschop van Münster, maar werd al weer snel daarna bevrijd door de Staatsen in opdracht van goeverneur Carl von Rabenhaupt. De Bisschop gaf het echter niet op, en onder leiding van Bommen Berend werd Coevorden in 1673 belegerd. Berend deed een poging Coevorden onder water te zetten door een dijk te bouwen in de Vecht bij Gramsbergen, de Coevordenaren werden echter door een zware storm, waardoor de dijk brak, net op tijd gered van de verdrinkingsdood.

Periode van verval

In de 18e eeuw kwam de bevolkingsgroei tot stilstand. Coevorden was in die periode een doorgangsplaats voor turfschippers, die hun lading vanuit de Duitse en Oost-Drentse gebieden naar het westen van Nederland vervoerden. Deze functie van de binnenhaven van Coevorden verviel toen het veen was afgegraven. Als relatief grote stad had Coevorden nog wel een belangrijke regiofunctie, die echter langzamerhand door Emmen werd overgenomen.

Historische feiten van deze periode zijn het ijzerkoekenoproer en de stichting van de Joodse Gemeente in Coevorden.

Franse overheersing

In 1795 werd Coevorden door de Fransen ingenomen, een periode die tot 1814 zou voortduren. Het Franse leger werd als bevrijdingsleger ontvangen, de patriotten hadden voldoende steun opgebouwd en de trouw aan Oranje was niet al te groot. De Coevorder magistraat had patriot Berend Slingenberg benoemd tot secretaris, dit voorkwam echter niet dat de magistraat werd afgezet. Slingenberg werd secretaris van het Comittée Revolutionair, en werd in 1811 Maire (burgemeester) benoemd.

De Fransen lieten na de troonsafstand van Napoleon de stad in 1814 in desolate staat achter, 43 huizen, 20 schuren en 2 molens werden in een brand verwoest, met een totale schade van 76.000 gulden.

Na de Tweede Wereldoorlog

Ook na de oorlog bleef Emmen de groei doormaken naar de belangrijkste stad in de regio, en diverse bedrijven en instellingen verhuisden van Coevorden naar Emmen. Pas in de jaren 80 en 90 kwam Coevorden weer wat beter op de kaart te staan, met de komst van diervoederbedrijf IAMS, en de aanleg van een NAVO depot. Dat depot is inmiddels in gebruik bij het Nederlandse leger.

Met het Europark, waarvan de bouw midden jaren 90 werd gestart, en dat voor een deel op Duits grondgebied wordt aangelegd, wil Coevorden de industrie en het bedrijfsleven in de regio een nieuwe impuls geven. Met dit park wil men een belangrijke schakel worden in het vervoer van goederen tussen west Nederland en het oosten en noorden van Europa.

In 1998 werd in het kader van de gemeentelijke herindeling die in Drenthe plaatsvond, het grondgebied van de gemeente uitgebreid met de voormalige gemeenten Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo.

County/Shire : Latitude: 52.66215968841365, Longitude: 6.7409491539001465


Birth

Matches 1 to 800 of 812

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aalst, Gerridiena  09 January 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I31551
2 van Aalst, Hendrik Pieter  06 February 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I31549
3 van Aalst, Michiel Voskuil  12 December 1822Coevorden, Drenthe, Nederland I31550
4 Alberts, Johannes Albertus Henricus  1800Coevorden, Drenthe, Nederland I154582
5 Almeloo, Aaltje  03 July 1892Coevorden, Drenthe, Nederland I418874
6 Almeloo, Willem  02 March 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I772913
7 Ambergen, Geertruid  26 February 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I6634
8 Ambergen, Harmanus  1800Coevorden, Drenthe, Nederland I6639
9 Ambergen, Hinderikus  14 August 1837Coevorden, Drenthe, Nederland I44054
10 Ambergen, Klazina  27 June 1832Coevorden, Drenthe, Nederland I44060
11 Ambergen, Klazina  23 January 1834Coevorden, Drenthe, Nederland I44059
12 Ambergen, Nicolaas  10 January 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I44045
13 Anthoni, Geertruid  About 1687Coevorden, Drenthe, Nederland I236619
14 Arends, Egbert  22 July 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I724070
15 Arents, Gezina  1807Coevorden, Drenthe, Nederland I48626
16 Arntz, Josephus Ludovicus  25 August 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I716763
17 Assen, Aleida  Approximately 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I102819
18 Assen, Gezina Harmina  1843Coevorden, Drenthe, Nederland I175850
19 Assen, Susanna  1801Coevorden, Drenthe, Nederland I48648
20 Baart, Arnolda Johanna Jacoba  01 October 1883Coevorden, Drenthe, Nederland I723751
21 Bartelds, Waldberg  1644Coevorden, Drenthe, Nederland I261456
22 Bartels, Hindrick  1652Coevorden, Drenthe, Nederland I244031
23 Bartelts, Gerrardus  1654Coevorden, Drenthe, Nederland I261457
24 Bartelts, Hilcko  1662Coevorden, Drenthe, Nederland I261459
25 Bartelts, Trijntjen  1670Coevorden, Drenthe, Nederland I261461
26 Barthels, Annetje  1656Coevorden, Drenthe, Nederland I244103
27 Barthels, Hillighjen  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I244112
28 Barthels, Reneke  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I244111
29 Beckeringh, Johannes Antonius  1757Coevorden, Drenthe, Nederland I29501
30 Beerlink, Jan  About 1642Coevorden, Drenthe, Nederland I323037
31 Bekkering, Egberdijna  1758Coevorden, Drenthe, Nederland I246648
32 Bekkering, Egberdina  1768Coevorden, Drenthe, Nederland I246653
33 Bekkering, Everhardus  1764Coevorden, Drenthe, Nederland I246651
34 Bekkering, Roelijna  1762Coevorden, Drenthe, Nederland I246650
35 Bekkering, Rudolf  1760Coevorden, Drenthe, Nederland I246649
36 Bekkering, Wemelina  1765Coevorden, Drenthe, Nederland I246652
37 Bekkering, Wilhelmus  1756Coevorden, Drenthe, Nederland I246641
38 Belt, Maria Catharina Elisabeth  27 February 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I184021
39 Benninck, Hendrik  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I505374
40 Benninck, Jantien  1674Coevorden, Drenthe, Nederland I250507
41 Bertels, Jan  1659Coevorden, Drenthe, Nederland I261458
42 Bertling, Michael  1710Coevorden, Drenthe, Nederland I340437
43 Beuker, Geertje  Approximately 1913Coevorden, Drenthe, Nederland I712388
44 Bierman, Betsy  08 November 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I53068
45 Bierman, Geertje  13 May 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I53067
46 Bierman, Henry  28 January 1937Coevorden, Drenthe, Nederland I53072
47 Bierman, Izedoor  13 May 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I53066
48 Bierman, Jacob  08 May 1883Coevorden, Drenthe, Nederland I53064
49 Bierman, Jacob  30 April 1934Coevorden, Drenthe, Nederland I53071
50 Bierman, Maurits Isedoor  25 December 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I53069
51 Bierman, Maurits Isidoor  27 April 1939Coevorden, Drenthe, Nederland I53073
52 Bierman, Mozes  07 March 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I53065
53 de Blecourt, Jan  1793Coevorden, Drenthe, Nederland I286643
54 de Blecourt, Johannes  09 June 1760Coevorden, Drenthe, Nederland I286844
55 de Blecourt, Magdalena Catharina  20 December 1789Coevorden, Drenthe, Nederland I431676
56 Bleijendal, Pieter Teunis  05 September 1820Coevorden, Drenthe, Nederland I582097
57 Bloemen, Egbert  24 December 1892Coevorden, Drenthe, Nederland I305553
58 Bloemen, Gerrit Jan  11 February 1859Coevorden, Drenthe, Nederland I305541
59 Bloemen, Gesina Johanna  02 October 1894Coevorden, Drenthe, Nederland I305555
60 Bloemen, Gradus  25 August 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I305537
61 Bloemen, Harm  28 March 1855Coevorden, Drenthe, Nederland I305540
62 Bloemen, Harm  28 December 1861Coevorden, Drenthe, Nederland I305544
63 Bloemen, Hendrik  09 December 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I305545
64 Bloemen, Hendrik  03 July 1897Coevorden, Drenthe, Nederland I305557
65 Bloemen, Hendrik  12 April 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I305562
66 Bloemen, Jan  29 January 1887Coevorden, Drenthe, Nederland I305547
67 Bloemen, Jan  22 September 1899Coevorden, Drenthe, Nederland I305559
68 Bloemen, Jan  08 November 1899Coevorden, Drenthe, Nederland I305560
69 Bloemen, Jan Harms  07 March 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I305549
70 Bloemen, Jantina  31 August 1860Coevorden, Drenthe, Nederland I305543
71 Bloemen, Johannes  21 October 1831Coevorden, Drenthe, Nederland I305538
72 Bloemen, Johannes  03 September 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I305550
73 Bloemen, Johannes  27 November 1891Coevorden, Drenthe, Nederland I305552
74 Bloemen, Johannes  29 May 1894Coevorden, Drenthe, Nederland I305554
75 Bloemen, Johannes  21 December 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I305556
76 Bloemen, Maria  18 September 1902Coevorden, Drenthe, Nederland I305561
77 Bloemen, NN  15 November 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I305558
78 Bloemen, NN  30 September 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I305563
79 Borgers, Anna Barbara  1794Coevorden, Drenthe, Nederland I47827
80 Bos, Henricus  Approximately 1801Coevorden, Drenthe, Nederland I202358
81 Brakels, Albert  1805Coevorden, Drenthe, Nederland I312892
82 Brinks, Grietien  1774Coevorden, Drenthe, Nederland I10611
83 Brons, Derk  17 April 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I8297
84 Brons, Johanna Amelia  24 February 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I11391
85 Brons, Johannes  1805Coevorden, Drenthe, Nederland I11392
86 Brons, Nicolaas  13 March 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I334042
87 Brouwer, Grietje Hindriks  01 March 1778Coevorden, Drenthe, Nederland I306736
88 Brouwers, Hermannus  1835Coevorden, Drenthe, Nederland I174266
89 Bruins, Anna Maria  10 April 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I44066
90 Bruins, Geertruida Christina  25 December 1814Coevorden, Drenthe, Nederland I44069
91 Bruins, Hinderikus  30 September 1811Coevorden, Drenthe, Nederland I44044
92 Bruins, Johannes  26 January 1817Coevorden, Drenthe, Nederland I44034
93 Bruins, Maria Johanna  04 June 1813Coevorden, Drenthe, Nederland I44070
94 Bruins, Theodora  07 December 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I44067
95 Bruins, Willemina Harmina  13 August 1819Coevorden, Drenthe, Nederland I44068
96 Brumet, Gonde Jonas  Estimated in 1772Coevorden, Drenthe, Nederland I172641
97 Brummers, Hillegien  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I507668
98 Brunipe, Hendrickien Reijners  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I507671
99 Buter, Harm  August 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I148373
100 Buter, Harm  17 August 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I148374
101 Buter, Hendrik Roelof  21 August 1897Coevorden, Drenthe, Nederland I148378
102 Buter, NN  21 October 1914Coevorden, Drenthe, Nederland I152826
103 Buter, Roelof  January 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I148412
104 Buurma, Elizabeth Sierdine  30 July 1914Coevorden, Drenthe, Nederland I223490
105 van Coeverden, Mozes  29 September 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I780240
106 van Coeverden, Rika  08 September 1937Coevorden, Drenthe, Nederland I780244
107 van Coevorden, Abraham  14 July 1855Coevorden, Drenthe, Nederland I53671
108 van Coevorden, Abraham  08 October 1883Coevorden, Drenthe, Nederland I53522
109 van Coevorden, Abraham  12 June 1927Coevorden, Drenthe, Nederland I53037
110 van Coevorden, Aleida Lea Izaaks  1777Coevorden, Drenthe, Nederland I185965
111 van Coevorden, Aron  11 November 1886Coevorden, Drenthe, Nederland I53524
112 van Coevorden, Betje  01 April 1869Coevorden, Drenthe, Nederland I53515
113 van Coevorden, Betje  10 February 1881Coevorden, Drenthe, Nederland I53521
114 van Coevorden, Betje  06 December 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I53523
115 van Coevorden, Betje Sibilla Levie  1779Coevorden, Drenthe, Nederland I53617
116 van Coevorden, Betsy  17 March 1915Coevorden, Drenthe, Nederland I53078
117 van Coevorden, Bruintje Isak  1774Coevorden, Drenthe, Nederland I279966
118 van Coevorden, Daniel  09 September 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I53528
119 van Coevorden, David  23 February 1877Coevorden, Drenthe, Nederland I53856
120 van Coevorden, David  05 March 1952Coevorden, Drenthe, Nederland I53408
121 van Coevorden, Eva-aaltje Levie  1771Coevorden, Drenthe, Nederland I53615
122 van Coevorden, Geertje  18 February 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I53039
123 van Coevorden, Geertje  10 July 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I53859
124 van Coevorden, Gonda  25 March 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I53534
125 van Coevorden, Hanna Isaak  1772Coevorden, Drenthe, Nederland I186069
126 van Coevorden, Hendrina Levy  1770Coevorden, Drenthe, Nederland I53614
127 van Coevorden, Hillegonda Levi  1768Coevorden, Drenthe, Nederland I53612
128 van Coevorden, Hindrika  03 March 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I53665
129 van Coevorden, Israel  04 February 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I53488
130 van Coevorden, Israel Jacob Lazarus Leizer  Estimated in 1766Coevorden, Drenthe, Nederland I53507
131 van Coevorden, Jacob  25 December 1868Coevorden, Drenthe, Nederland I53474
132 van Coevorden, Jacob  07 October 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I53061
133 van Coevorden, Jacob  27 January 1933Coevorden, Drenthe, Nederland I53038
134 van Coevorden, Jacob Salomon  04 June 1941Coevorden, Drenthe, Nederland I53054
135 van Coevorden, Jeanette  17 December 1937Coevorden, Drenthe, Nederland I53031
136 van Coevorden, Joel  22 June 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I53666
137 van Coevorden, Joel Levie Israels  1788Coevorden, Drenthe, Nederland I53618
138 van Coevorden, Jonas  17 October 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I53669
139 van Coevorden, Joseph Joel  06 October 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I53677
140 van Coevorden, Jozef Mauritz  10 June 1939Coevorden, Drenthe, Nederland I53053
141 van Coevorden, Judik  07 July 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I53690
142 van Coevorden, Leentje  26 May 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I53678
143 van Coevorden, Levie  01 February 1839Coevorden, Drenthe, Nederland I53663
144 van Coevorden, Levie Israel  1800Coevorden, Drenthe, Nederland I53504
145 van Coevorden, Louis  06 August 1877Coevorden, Drenthe, Nederland I53520
146 van Coevorden, Manuel  07 June 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I53530
147 van Coevorden, Marcus Joel  02 February 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I53674
148 van Coevorden, Maurits Jacob  08 March 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I53149
149 van Coevorden, Maurits Samuel  17 November 1902Coevorden, Drenthe, Nederland I53049
150 van Coevorden, Mientje  02 June 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I280882
151 van Coevorden, Mietje  03 March 1870Coevorden, Drenthe, Nederland I53517
152 van Coevorden, Mozes  25 July 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I53034
153 van Coevorden, Mozes  25 March 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I53857
154 van Coevorden, Mozes Joel  20 July 1838Coevorden, Drenthe, Nederland I53454
155 van Coevorden, NN  27 June 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I53048
156 van Coevorden, NN  07 May 1938Coevorden, Drenthe, Nederland I53051
157 van Coevorden, Rebecka  02 October 1873Coevorden, Drenthe, Nederland I53518
158 van Coevorden, Roosje  08 March 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I53294
159 van Coevorden, Roosje  06 April 1876Coevorden, Drenthe, Nederland I53519
160 van Coevorden, Rosetta  15 December 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I53670
161 van Coevorden, Rudolf Volkers  About 1192Coevorden, Drenthe, Nederland I326176
162 van Coevorden, Salomon Emanuel  1793Coevorden, Drenthe, Nederland I53627
163 van Coevorden, Samuel  08 February 1920Coevorden, Drenthe, Nederland I53079
164 van Coevorden, Sara  11 June 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I53668
165 van Coevorden, Sophia  12 July 1838Coevorden, Drenthe, Nederland I53532
166 van Coevorden, Volker Ludolfs  1152Coevorden, Drenthe, Nederland I326178
167 Cohen, Mietje  28 March 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I560692
168 Cohen, Sara  13 November 1819Coevorden, Drenthe, Nederland I560696
169 Cohen, Susanna  02 October 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I560698
170 Cremer, Hendrika Geertruida  1824Coevorden, Drenthe, Nederland I417043
171 Cremer, Henriette Elisabeth  03 March 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I48641
172 Deekens, Helena  Approximately 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I557545
173 Dermois, Jan Sebastiaan  31 December 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I460643
174 Diertens, Frans  August 1751Coevorden, Drenthe, Nederland I433398
175 Dijksterhuis, Wiebrand  20 January 1915Coevorden, Drenthe, Nederland I160300
176 Dilling, Albert  1811Coevorden, Drenthe, Nederland I453
177 Dilling, Hendrikjen  1808Coevorden, Drenthe, Nederland I515979
178 Dilling, Jan  1805Coevorden, Drenthe, Nederland I515963
179 Driesens, Franciscus Jacobus  1812Coevorden, Drenthe, Nederland I670979
180 Duin, Antje Sieka  14 November 1885Coevorden, Drenthe, Nederland I609326
181 Duin, NN  12 March 1882Coevorden, Drenthe, Nederland I609325
182 Duin, Sieka Antje  16 March 1887Coevorden, Drenthe, Nederland I609327
183 Ebels, Catharina Johanna  31 January 1885Coevorden, Drenthe, Nederland I341816
184 Eisteder, Johanna  1770Coevorden, Drenthe, Nederland I124491
185 Ellenberger, Johannes Andreas  1778Coevorden, Drenthe, Nederland I394748
186 Emmerink, Aleida Maria Cornelia  Approximately 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I133356
187 Emmerink, Johannes Bernardus  18 March 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I177121
188 Ensink, Henderika  04 June 1879Coevorden, Drenthe, Nederland I11463
189 Esselbrugge, Johanna  11 September 1793Coevorden, Drenthe, Nederland I230130
190 Even, Albertus  12 March 1830Coevorden, Drenthe, Nederland I86778
191 Even, Albertus Henderikus  16 June 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I44024
192 Even, Berendina Maria Juliana  22 July 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I44028
193 Even, Gerrit Jan  11 July 1823Coevorden, Drenthe, Nederland I7917
194 Even, Harmina  08 March 1818Coevorden, Drenthe, Nederland I77324
195 Even, Harmina  20 May 1860Coevorden, Drenthe, Nederland I44022
196 Even, Helena  25 February 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I44030
197 Even, Helena  17 August 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I44029
198 Even, Johanna Engelina  07 January 1855Coevorden, Drenthe, Nederland I44026
199 Even, Johannes  27 September 1820Coevorden, Drenthe, Nederland I6648
200 Even, Johannes  27 October 1837Coevorden, Drenthe, Nederland I44053
201 Even, Johannes  02 January 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I44016
202 Even, Johannes Henderikus  25 June 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I44052
203 Even, Martinus Johannes  18 March 1868Coevorden, Drenthe, Nederland I44003
204 Even, Rembertus Gerhardus  04 March 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I44012
205 Exel, Johanna Christina  15 May 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I60447
206 Foekens, Geesien  Approximately 1922Coevorden, Drenthe, Nederland I643482
207 Foekens, Grietje  14 September 1926Coevorden, Drenthe, Nederland I643483
208 Frenk, Mathilda Rosetta  20 August 1920Coevorden, Drenthe, Nederland I53549
209 Frenk, Nathan Lazarus  04 July 1928Coevorden, Drenthe, Nederland I53582
210 Frenk, Rosetta  22 September 1922Coevorden, Drenthe, Nederland I53560
211 Geerdes, Josephus Leonardus  Approximately 1862Coevorden, Drenthe, Nederland I43913
212 Geerts, Fenna  1804Coevorden, Drenthe, Nederland I372667
213 Geerts, Fennegien  1801Coevorden, Drenthe, Nederland I372666
214 Geerts, Frederik Gerrits  1810Coevorden, Drenthe, Nederland I372671
215 Geerts, Fredrik  1806Coevorden, Drenthe, Nederland I372670
216 Geerts, Gerrit  1804Coevorden, Drenthe, Nederland I372668
217 Geerts, Gerrit Jan  1797Coevorden, Drenthe, Nederland I372664
218 Geerts, Hendrik  1806Coevorden, Drenthe, Nederland I372669
219 Geerts, Wolter  1798Coevorden, Drenthe, Nederland I372665
220 Genegel, Helena  26 January 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I10505
221 Gernaat, Wilhelmina Jakoba  04 December 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I713923
222 Gernaat, Zwaantje Harmanna  08 December 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I713926
223 Gerrits, Gerrit  1795Coevorden, Drenthe, Nederland I372399
224 Gerrits, Jantien  1792Coevorden, Drenthe, Nederland I372398
225 Geugies, Jan  Approximately 1926Coevorden, Drenthe, Nederland I337930
226 Geugies, Lambertus  16 April 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I337272
227 Gossen, Jantina Engberdina  Approximately 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I523032
228 Gossen, Pieter  27 May 1889Coevorden, Drenthe, Nederland I630252
229 Grave, Harm  19 July 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I664992
230 Groenewoud, Stephanus Jacobus  21 July 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I723544
231 Grooten, Jennegien  26 February 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I585474
232 Grootoonk, Albert  Approximately 1877Coevorden, Drenthe, Nederland I329276
233 Grootoonk, Martinus  17 February 1897Coevorden, Drenthe, Nederland I473480
234 Haar, Gerridina Gezina  19 October 1870Coevorden, Drenthe, Nederland I42524
235 Haar, Maria Catharina  21 August 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I42526
236 Haar, Petrus Gerhardus  07 March 1869Coevorden, Drenthe, Nederland I42525
237 Habermehl, Hindrik Hindriks  1785Coevorden, Drenthe, Nederland I769206
238 Habers, Elisabeth  Approximately 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I44008
239 Hagedoorn, Diena  21 June 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I127281
240 Hagedoorn, Jennegien  28 July 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I127280
241 Hanninck, Jantien  01 January 1635Coevorden, Drenthe, Nederland I250509
242 Haselhoff Lich, Dirk  01 December 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I280391
243 Hatzmann, Alexander Gijsbert  18 February 1818Coevorden, Drenthe, Nederland I656072
244 Hatzmann, Hedwig Agatha Jacomina  20 April 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I656433
245 Hazelaar, Albert  1762Coevorden, Drenthe, Nederland I587377
246 Hazelaar, Albert  1777Coevorden, Drenthe, Nederland I587655
247 Hazelaar, Albert  1779Coevorden, Drenthe, Nederland I372691
248 Hazelaar, Albert  1783Coevorden, Drenthe, Nederland I587657
249 Hazelaar, Geesjen  1759Coevorden, Drenthe, Nederland I587376
250 Hazelaar, Gerrit  1756Coevorden, Drenthe, Nederland I587374
251 Hazelaar, Harmannus  1770Coevorden, Drenthe, Nederland I587381
252 Hazelaar, Harmina  1786Coevorden, Drenthe, Nederland I587658
253 Hazelaar, Hindrik  1750Coevorden, Drenthe, Nederland I372688
254 Hazelaar, Jan  1757Coevorden, Drenthe, Nederland I587375
255 Hazelaar, Jan Harms  1753Coevorden, Drenthe, Nederland I587373
256 Hazelaar, Jantien  1778Coevorden, Drenthe, Nederland I587656
257 Hazelaar, Wolter  1752Coevorden, Drenthe, Nederland I587372
258 Heetebrij, Albert  31 August 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I713554
259 Heetebrij, Jantien  24 January 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I713551
260 Heetebrij, Jentjen  23 December 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I713553
261 Heimans, Mietje  1805Coevorden, Drenthe, Nederland I53506
262 Helms, Kars  1896Coevorden, Drenthe, Nederland I476509
263 Hemmes, Johanna Trijntje Geziena  29 July 1902Coevorden, Drenthe, Nederland I777775
264 Hendriks, Hindrik  07 July 1838Coevorden, Drenthe, Nederland I10655
265 Hendriks, Jan  1806Coevorden, Drenthe, Nederland I11408
266 Hendriks, Jantien  08 December 1835Coevorden, Drenthe, Nederland I787366
267 Hendriks, Johanna  20 April 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I10630
268 Heutsz, Joannes Benedictus  03 February 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I281664
269 Hoen, Bouke  June 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I653107
270 Hoezen, NN  27 February 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I715994
271 Holt, Antonij Hermans  1669Coevorden, Drenthe, Nederland I402028
272 Holt, Geert  About 1630Coevorden, Drenthe, Nederland I402030
273 Holt, Gerrit Hermans  1667Coevorden, Drenthe, Nederland I402027
274 Holt, Hendrik Hermans  1659Coevorden, Drenthe, Nederland I402025
275 Holt, Herman Jans  About 1625Coevorden, Drenthe, Nederland I402023
276 Holt, Hermannus Hermans  1674Coevorden, Drenthe, Nederland I402031
277 Holt, Jan Hermans  1656Coevorden, Drenthe, Nederland I401822
278 Holt, NN  About 1600Coevorden, Drenthe, Nederland I402029
279 Holt, Willem Hermans  1664Coevorden, Drenthe, Nederland I402026
280 Homan, Etina Margaretha  08 November 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I550909
281 Homan, Klaas  11 September 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I746564
282 Hoogeveen, Arendina  04 March 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I350365
283 Hubert, Koenraad  15 December 1866Coevorden, Drenthe, Nederland I707137
284 Huising, Christiaan Roelofs  24 August 1664Coevorden, Drenthe, Nederland I406054
285 Huising, Jan Roelofs  1675Coevorden, Drenthe, Nederland I406064
286 Huising, Jantien Roelofs  1671Coevorden, Drenthe, Nederland I406062
287 Huising, Lubertus Theodorus  08 November 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I669390
288 Huising, Ludolph Roelofs  01 November 1668Coevorden, Drenthe, Nederland I406061
289 Huising, Roedolff Lamberts  1665Coevorden, Drenthe, Nederland I406037
290 Huising, Theodorus Hermanus  13 December 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I669391
291 Huisman, Rinco Gerrit Johan Pieter  10 October 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I608865
292 Imberg, Gerrit  09 February 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I684160
293 Israels, Hanna Johanna Levy  13 August 1768Coevorden, Drenthe, Nederland I53611
294 Israels, Jacob  1776Coevorden, Drenthe, Nederland I53610
295 Israels, Salomon  19 December 1778Coevorden, Drenthe, Nederland I53616
296 Jacobs, Harmina Gerritdina  01 August 1859Coevorden, Drenthe, Nederland I305546
297 Jakobs Wolfs, Zwaantjen  1731Coevorden, Drenthe, Nederland I462496
298 Jansen, Anthonij  About 1650Coevorden, Drenthe, Nederland I359295
299 Jansen, Frederik  06 August 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I11490
300 Jansen, Jan  24 December 1801Coevorden, Drenthe, Nederland I316283
301 Jansen, Jan  22 January 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I305230
302 Jansen, Martinus  10 October 1834Coevorden, Drenthe, Nederland I71456
303 Jansen, Petronella Magrita  07 September 1886Coevorden, Drenthe, Nederland I11489
304 Jansen, Susanna Gerritdina  11 March 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I11478
305 Jansen, Willem  26 September 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I11479
306 Janssen, Helena Wijdel  1798Coevorden, Drenthe, Nederland I10606
307 Janssen, Johannes Hendrikus  About 1799Coevorden, Drenthe, Nederland I472295
308 Jonas Wilda, Levie  20 September 1899Coevorden, Drenthe, Nederland I53214
309 de Jong, Geert  25 July 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I148274
310 de Jong, Margje  11 August 1902Coevorden, Drenthe, Nederland I57604
311 de Jonge, Jacobus Albert  08 March 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I744536
312 Jonker, Pieter Nikolaas  23 November 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I776710
313 Kamies, Jan  24 March 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I520147
314 Kampman, Alberdina  12 December 1881Coevorden, Drenthe, Nederland I436789
315 Kampman, Albert  17 January 1840Coevorden, Drenthe, Nederland I10369
316 Kampman, Albert  14 April 1874Coevorden, Drenthe, Nederland I437657
317 Kampman, Albert  01 March 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I436788
318 Kampman, Albert Gerrits  1789Coevorden, Drenthe, Nederland I28124
319 Kampman, Annegien  15 October 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I10597
320 Kampman, Anthonia  08 August 1855Coevorden, Drenthe, Nederland I10633
321 Kampman, Gerhardus  21 June 1812Coevorden, Drenthe, Nederland I10577
322 Kampman, Gerhardus  08 July 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I436784
323 Kampman, Hillegien  25 January 1887Coevorden, Drenthe, Nederland I436785
324 Kampman, Hillegien  28 April 1889Coevorden, Drenthe, Nederland I436786
325 Kampman, Jan  1777Coevorden, Drenthe, Nederland I10578
326 Kampman, Jan  24 August 1814Coevorden, Drenthe, Nederland I430252
327 Kampman, Jan  25 February 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I10628
328 Kampman, Jan  10 October 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I10629
329 Kampman, Jansje  19 February 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I10592
330 Kampman, Jantje  27 November 1891Coevorden, Drenthe, Nederland I436787
331 Kampman, Jennegien  08 October 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I430253
332 Kampman, Johanna  16 May 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I10608
333 Kampman, Lammegien  04 March 1838Coevorden, Drenthe, Nederland I10580
334 Kampman, NN  13 November 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I10368
335 Kampman, NN  15 January 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I10613
336 Kampman, NN  19 March 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I10619
337 Kampman, Toon  21 March 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I10639
338 Ketzener, Georg  1877Coevorden, Drenthe, Nederland I570582
339 Ketzner, Johanna  14 August 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I43991
340 Kievit, Elbert  06 March 1916Coevorden, Drenthe, Nederland I255160
341 Kiewiet, Harm  19 July 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I11576
342 Kijf, Trijntje  16 January 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I591206
343 Kimman, Helena Margaretha  07 May 1885Coevorden, Drenthe, Nederland I77306
344 Kimman, Johann Bernard Andreas  07 November 1887Coevorden, Drenthe, Nederland I77297
345 Kimman, Maria Johanna Margaretha  24 July 1925Coevorden, Drenthe, Nederland I77310
346 Kimman, NN  10 May 1927Coevorden, Drenthe, Nederland I77311
347 Kimman, NN  08 April 1932Coevorden, Drenthe, Nederland I77312
348 Kimman, NN  05 June 1935Coevorden, Drenthe, Nederland I77313
349 Kimman, Rembertus Bernardus  13 March 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I77305
350 Kimmann, Albertus  10 June 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I77308
351 Kimmann, Anna Maria  30 April 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I77307
352 Kimmann, Gerarda Johanna  24 July 1925Coevorden, Drenthe, Nederland I11978
353 Kimmann, Johan Bernard  20 June 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I77309
354 Klaassen, Jantien  28 December 1809Coevorden, Drenthe, Nederland I155581
355 Kleijze, Harmina Henderika  14 January 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I160462
356 Kleijze, Herman  04 December 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I363214
357 Klifman, Geessien  04 February 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I772892
358 Klompsma, Derk Jan  10 April 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I777754
359 Kluitenberg, Albertus  21 March 1885Coevorden, Drenthe, Nederland I437651
360 Kluitenberg, Albertus  12 September 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I437652
361 Kluitenberg, Andries  29 July 1879Coevorden, Drenthe, Nederland I11481
362 Kluitenberg, Geziena  12 September 1874Coevorden, Drenthe, Nederland I437647
363 Kluitenberg, Geziena  06 October 1876Coevorden, Drenthe, Nederland I437648
364 Kluitenberg, Henderikus Albertus  03 April 1882Coevorden, Drenthe, Nederland I437649
365 Kluitenberg, Hendrikus Albertus  December 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I11538
366 Kluitenberg, Johanna  21 March 1885Coevorden, Drenthe, Nederland I437650
367 Kluitenberg, Lamberta  11 April 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I11502
368 Kluitenberg, Lambertus  01 January 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I11482
369 Kluitenberg, Lambertus  03 July 1892Coevorden, Drenthe, Nederland I437653
370 Kluitenberg, Zwaantje  05 May 1873Coevorden, Drenthe, Nederland I437646
371 Kok, Harmina  Approximately 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I43976
372 Kok, Hermanus  06 March 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I103619
373 Kollen, Johannes  1868Coevorden, Drenthe, Nederland I678240
374 Konkelaar, Antonius  1797Coevorden, Drenthe, Nederland I10605
375 Konkelaar, Johanna  13 March 1830Coevorden, Drenthe, Nederland I11548
376 Konkelaar, Juliana  01 February 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I10603
377 Konkelaar, Petrus Mechiel  22 October 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I11550
378 Konkelaar, Petrus Michiel  29 January 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I11547
379 Konkelaar, Pieternella  23 October 1834Coevorden, Drenthe, Nederland I11549
380 Koolhof, Aginus Berend Harm Martinus  1893Coevorden, Drenthe, Nederland I377420
381 Koops, Gesina Harmina  13 September 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I314548
382 Koops, Hermannus  Approximately 1875Coevorden, Drenthe, Nederland I252707
383 Kramer, Hester Aleida Johanna  1800Coevorden, Drenthe, Nederland I10010
384 Kramer, Johanna Rolina  26 August 1811Coevorden, Drenthe, Nederland I241815
385 Kramer, Willem  Approximately 1829Coevorden, Drenthe, Nederland I72212
386 Kremer, Andries Por Cremer  04 December 1793Coevorden, Drenthe, Nederland I415890
387 Kremer, Hermannus  1796Coevorden, Drenthe, Nederland I315958
388 Lassche, Johanna Catharina  1906Coevorden, Drenthe, Nederland I500340
389 Lotichius, Arnout Willem  09 March 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I354635
390 Lotterman, Albert  31 July 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I10643
391 Lotterman, Engelina  12 March 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I10658
392 Lotterman, Hendrik  15 March 1859Coevorden, Drenthe, Nederland I10648
393 Lotterman, Willem  02 October 1864Coevorden, Drenthe, Nederland I10665
394 Lubbers, Geertruida  1792Coevorden, Drenthe, Nederland I7981
395 Lubbers, Maria  1794Coevorden, Drenthe, Nederland I154580
396 Lubberts, Janna  About 1655Coevorden, Drenthe, Nederland I514264
397 Luijtgens, Jan  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I505865
398 Lukkien, Derk Jan  June 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I202012
399 Lukkien, Hendrik Jan  1917Coevorden, Drenthe, Nederland I202021
400 Lukkien, NN  20 May 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I202010
401 Lukkien, NN  19 June 1915Coevorden, Drenthe, Nederland I202022
402 Lukkien, Willemtien Anna  November 1916Coevorden, Drenthe, Nederland I202023
403 Lulf, Albertus Johannes  22 February 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I173857
404 Luppes, Hendrik Gerrit  10 December 1828Coevorden, Drenthe, Nederland I375608
405 Lutz, Cornelis Johannes Hubertus  13 February 1801Coevorden, Drenthe, Nederland I731125
406 Meijer, Arnoldus  1771Coevorden, Drenthe, Nederland I598247
407 Meijer, Elisabeth  1790Coevorden, Drenthe, Nederland I598265
408 Meijer, Jantje  1917Coevorden, Drenthe, Nederland I751075
409 Meijer, Johanna  1774Coevorden, Drenthe, Nederland I11561
410 Meijer, Wilhelmina Alida  1787Coevorden, Drenthe, Nederland I598264
411 Meijerink, Albert  1770Coevorden, Drenthe, Nederland I10571
412 Meijerink, Elizabet  04 February 1798Coevorden, Drenthe, Nederland I430251
413 Meijerink, Henderikus  17 September 1794Coevorden, Drenthe, Nederland I430247
414 Meijerink, Hillegien  1765Coevorden, Drenthe, Nederland I15417
415 Meijerink, Jannes  1773Coevorden, Drenthe, Nederland I15415
416 Meijerink, Jantien  1806Coevorden, Drenthe, Nederland I10568
417 Meijerink, NN  About 1939Coevorden, Drenthe, Nederland I241988
418 Meijerink, Wibbegien  1776Coevorden, Drenthe, Nederland I15416
419 Meijerink, Zander  29 October 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I346308
420 Mellema, Hendrik  01 February 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I244342
421 Mensing, Hendrik Jan  1796Coevorden, Drenthe, Nederland I39834
422 Meurs, Agnetha Aemelia  1726Coevorden, Drenthe, Nederland I686242
423 Mil, Aaltje  27 January 1856Coevorden, Drenthe, Nederland I51682
424 Miljoen, Anna Chatarina  28 August 1763Coevorden, Drenthe, Nederland I49781
425 van Mook, Johanna  18 August 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I51928
426 Müller, Hermannus Gerardus Johannes  17 August 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I92406
427 Muller, Willemina  10 November 1855Coevorden, Drenthe, Nederland I11491
428 Nakken, Albertus  20 November 1883Coevorden, Drenthe, Nederland I436790
429 Nevels, Klaas  1772Coevorden, Drenthe, Nederland I679532
430 Niemands, Hindrik  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I303474
431 Nijwoonder, Engelina  01 July 1848Coevorden, Drenthe, Nederland I10612
432 Nijwoonder, Gerridina  26 September 1840Coevorden, Drenthe, Nederland I10584
433 Nijwoonder, Harm  23 July 1814Coevorden, Drenthe, Nederland I430285
434 Nijwoonder, Harm  15 March 1817Coevorden, Drenthe, Nederland I127279
435 Nijwoonder, Hillegonda Johanna Henderika  28 August 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I10593
436 Nijwoonder, Jan  02 April 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I10601
437 Nijwoonder, Jan Hendrik  1810Coevorden, Drenthe, Nederland I10583
438 Noord, Geetruida Willemina  26 January 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I466533
439 Noord, Jacobus Simon  18 March 1880Coevorden, Drenthe, Nederland I466530
440 Notting, Harm  30 March 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I248603
441 Oelen, Geert  06 December 1913Coevorden, Drenthe, Nederland I245009
442 Offerhaus, Hermannus Johannes  01 November 1827Coevorden, Drenthe, Nederland I340404
443 Oost, Albert  About 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I725055
444 Otten, Maria Catharina  Approximately 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I42559
445 Pasveer, Jan  10 February 1933Coevorden, Drenthe, Nederland I500907
446 Peters, Jan  11 December 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I338923
447 Piederiet, Johannes Nicolaas  02 December 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I409501
448 Plas, Berendina Gesina  17 March 1853Coevorden, Drenthe, Nederland I178142
449 Platzer, Aleida  21 September 1864Coevorden, Drenthe, Nederland I669336
450 Platzer, Franciskus  07 April 1869Coevorden, Drenthe, Nederland I669337
451 Platzer, Louisa Aleida  23 March 1862Coevorden, Drenthe, Nederland I669335
452 Platzer, Lubertus Christianus  01 February 1859Coevorden, Drenthe, Nederland I669339
453 Platzer, NN  13 July 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I669338
454 ter Poorten, Gerrit  1703Coevorden, Drenthe, Nederland I250493
455 ter Poorten, Hendrik Jans  1630Coevorden, Drenthe, Nederland I250508
456 ter Poorten, Jan Hannink  1674Coevorden, Drenthe, Nederland I250506
457 ter Poorten, Lukas  1804Coevorden, Drenthe, Nederland I64706
458 Potsdammer, Aron  06 September 1889Coevorden, Drenthe, Nederland I394061
459 Pragt, Albertus Henderikus  16 June 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I44023
460 Pragt, Geertruida  12 February 1877Coevorden, Drenthe, Nederland I43990
461 Pragt, Helena  20 February 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I44050
462 Pragt, Helena Johanna  18 April 1860Coevorden, Drenthe, Nederland I4503
463 Pragt, Henderika Geertruida  18 August 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I44004
464 Pragt, Hendrikus  28 September 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I9833
465 Pragt, Hermanus Antonius  17 January 1856Coevorden, Drenthe, Nederland I44025
466 Pragt, Hinderika Wilhelmina  01 April 1834Coevorden, Drenthe, Nederland I7235
467 Pragt, Hinderikus Johannes  14 October 1818Coevorden, Drenthe, Nederland I6633
468 Pragt, Johanna  11 November 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I6647
469 Pragt, Johanna  28 July 1829Coevorden, Drenthe, Nederland I44064
470 Pragt, Johanna Leonora  03 December 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I9834
471 Pragt, Johanna Maria  31 October 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I44015
472 Pragt, Johanna Theodora Maria  20 October 1831Coevorden, Drenthe, Nederland I8557
473 Pragt, Johannes  03 November 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I6646
474 Pragt, Johannes  16 February 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I6649
475 Pragt, Johannes Josephus  25 September 1828Coevorden, Drenthe, Nederland I7439
476 Pragt, Joseph  30 April 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I7633
477 Pragt, Josephina  18 November 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I7593
478 Pragt, Theodora  28 August 1839Coevorden, Drenthe, Nederland I7577
479 Pragt, Theodora Maria  08 September 1840Coevorden, Drenthe, Nederland I7615
480 Pragt, Wilhelmus Hermanus  09 October 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I44027
481 Prins, David  08 December 1934Coevorden, Drenthe, Nederland I53862
482 Prins, Mozes Liepman  02 March 1941Coevorden, Drenthe, Nederland I53863
483 Prins, Sophia  20 March 1931Coevorden, Drenthe, Nederland I53861
484 Pruist, Hindricus  About 1670Coevorden, Drenthe, Nederland I52838
485 Ramaker, Johanna Petronella  14 September 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I390510
486 van Rein, Berend  05 December 1925Coevorden, Drenthe, Nederland I269668
487 van Rein, Jantinus  07 December 1913Coevorden, Drenthe, Nederland I269644
488 van Rein, Johannes Henderikus  10 October 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I269638
489 van Rein, Karel  09 February 1916Coevorden, Drenthe, Nederland I269646
490 van Rein, Lubbergina  30 April 1924Coevorden, Drenthe, Nederland I269667
491 van Rein, Lubertha  18 April 1927Coevorden, Drenthe, Nederland I269671
492 van Rein, NN  05 December 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I266751
493 van Rein, NN  05 December 1925Coevorden, Drenthe, Nederland I266741
494 van Rein, NN  20 March 1952Coevorden, Drenthe, Nederland I266363
495 Reinders, Teunis  Approximately 1831Coevorden, Drenthe, Nederland I359357
496 Reman, Herman  07 April 1816Coevorden, Drenthe, Nederland I772888
497 Reman, Timina Frederika  05 March 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I9013
498 Rijkens, Afina Alberta  About 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I592514
499 Rikkers, Johanna Roelina Maria  02 May 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I565046
500 Ringen, Janna  1753Coevorden, Drenthe, Nederland I305317
501 Rintel, Hartog Joseph  1795Coevorden, Drenthe, Nederland I53632
502 Rintel, Salomon Joseph  1802Coevorden, Drenthe, Nederland I53633
503 Roelofs, Hendrik  12 January 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I527504
504 Roewen, Harmina  12 January 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I4609
505 Roewen, Johannes Bernardus  13 December 1864Coevorden, Drenthe, Nederland I67265
506 Roo, Hendrika  19 September 1840Coevorden, Drenthe, Nederland I319163
507 de Roo, Petrus  23 August 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I584188
508 Roos, Barta  30 August 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I734702
509 Roseveld, Heike Schilt  14 March 1770Coevorden, Drenthe, Nederland I527116
510 Rossel, Helena  26 May 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I130535
511 de Ruiter, Jan  1925Coevorden, Drenthe, Nederland I500869
512 Rump, Aaltje  04 August 1899Coevorden, Drenthe, Nederland I286440
513 Savené, Johanna  22 March 1801Coevorden, Drenthe, Nederland I8545
514 Savené, Theodorus  02 May 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I7449
515 Savene, Willem Lot  27 April 1817Coevorden, Drenthe, Nederland I7636
516 Saveneij, Geertruida Norman  07 June 1813Coevorden, Drenthe, Nederland I7644
517 Savenije, Albertus Everardus  23 September 1920Coevorden, Drenthe, Nederland I12100
518 Savenije, Anastasius Theodorus  11 July 1823Coevorden, Drenthe, Nederland I11607
519 Savenije, Anna Maria  15 May 1854Coevorden, Drenthe, Nederland I14541
520 Savenije, Berendina Ignatia  27 April 1861Coevorden, Drenthe, Nederland I14870
521 Savenije, Elisabeth Helena  24 September 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I7504
522 Savenije, Elisabeth Maria  19 August 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I7503
523 Savenije, Eustachius Petrus Josephus  26 January 1853Coevorden, Drenthe, Nederland I14431
524 Savenije, Helena Maria  15 March 1860Coevorden, Drenthe, Nederland I5039
525 Savenije, Henderikus  03 August 1792Coevorden, Drenthe, Nederland I10738
526 Savenije, Hendricus  28 March 1819Coevorden, Drenthe, Nederland I11497
527 Savenije, Hermanus Wilhelmus Bernardus  06 April 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I7437
528 Savenije, Johanna Margeretha  17 March 1927Coevorden, Drenthe, Nederland I9060
529 Savenije, Johannes Hendrikus  21 February 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I11278
530 Savenije, Josephus  1790Coevorden, Drenthe, Nederland I8324
531 Savenije, Jozephus Hermanus  08 July 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I4169
532 Savenije, Katherina Hermina  24 September 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I7519
533 Savenije, Lambertus Hendrikus  1787Coevorden, Drenthe, Nederland I8214
534 Savenije, Lambertus Hendrikus  1794Coevorden, Drenthe, Nederland I11065
535 Savenije, NN  17 September 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I7456
536 Savenije, Petrus Eustachius  25 October 1855Coevorden, Drenthe, Nederland I3948
537 Savenije, Petrus Josephus  11 July 1823Coevorden, Drenthe, Nederland I11712
538 Savoneij, Eva Hendrika  11 October 1816Coevorden, Drenthe, Nederland I11388
539 Savonije, Johannes Josephus  26 December 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I7875
540 Savonije, Maria Leonora  1797Coevorden, Drenthe, Nederland I8433
541 Savonije, Wilhelmus  03 May 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I660
542 Scharenburg Almelo, Catharina  12 August 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I628879
543 van der Scheer, Dubbeld Hemsing  30 January 1791Coevorden, Drenthe, Nederland I363149
544 Scheer, Johanns Henderikus  01 February 1877Coevorden, Drenthe, Nederland I348228
545 Scheer, Petrus Speckman  28 October 1820Coevorden, Drenthe, Nederland I280344
546 Scheer, Wobbina Catharina  11 January 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I388310
547 Scheerhoorn, Alberdina  09 November 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I10587
548 Scheerhoorn, Albert  25 August 1814Coevorden, Drenthe, Nederland I10588
549 Scheerhoorn, Albert  21 May 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I10622
550 Scheerhoorn, Albert  22 December 1838Coevorden, Drenthe, Nederland I10581
551 Scheerhoorn, Albert  1915Coevorden, Drenthe, Nederland I10366
552 Scheerhoorn, Albert Albers  14 October 1812Coevorden, Drenthe, Nederland I11372
553 Scheerhoorn, Annegien  11 December 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I10607
554 Scheerhoorn, Antonia  23 February 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I11383
555 Scheerhoorn, Antonia  07 January 1889Coevorden, Drenthe, Nederland I11434
556 Scheerhoorn, Antonius  08 December 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I10609
557 Scheerhoorn, Antonius  16 October 1879Coevorden, Drenthe, Nederland I11421
558 Scheerhoorn, Antonius  May 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I11501
559 Scheerhoorn, Antoon  10 May 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I10594
560 Scheerhoorn, Antoon  25 October 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I10586
561 Scheerhoorn, Berendina Antonia  17 January 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I11532
562 Scheerhoorn, Bertina  31 December 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I11468
563 Scheerhoorn, Derk  21 December 1897Coevorden, Drenthe, Nederland I11460
564 Scheerhoorn, Dirk  25 October 1882Coevorden, Drenthe, Nederland I11381
565 Scheerhoorn, Dirk  28 August 1886Coevorden, Drenthe, Nederland I11432
566 Scheerhoorn, Elizabeth  17 May 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I11510
567 Scheerhoorn, Engelbertus  03 March 1856Coevorden, Drenthe, Nederland I10634
568 Scheerhoorn, Engelbertus  1922Coevorden, Drenthe, Nederland I11536
569 Scheerhoorn, Engelina  10 November 1860Coevorden, Drenthe, Nederland I12024
570 Scheerhoorn, Engelina  15 May 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I10650
571 Scheerhoorn, Euphemia Engelina  1914Coevorden, Drenthe, Nederland I10367
572 Scheerhoorn, Frederik Johan  31 May 1853Coevorden, Drenthe, Nederland I10631
573 Scheerhoorn, Frederik Johan  03 October 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I11443
574 Scheerhoorn, Geert  09 December 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I11373
575 Scheerhoorn, Geert Hendrik  14 July 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I11584
576 Scheerhoorn, Geertruida  27 February 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I11396
577 Scheerhoorn, Gerrit Jan  03 May 1892Coevorden, Drenthe, Nederland I11441
578 Scheerhoorn, Gerritdina  11 February 1891Coevorden, Drenthe, Nederland I11440
579 Scheerhoorn, Gerritdina  11 May 1897Coevorden, Drenthe, Nederland I11461
580 Scheerhoorn, Gerritje  1922Coevorden, Drenthe, Nederland I11537
581 Scheerhoorn, Harm Hendriks  Estimated in 1772Coevorden, Drenthe, Nederland I50445
582 Scheerhoorn, Harmannus  27 May 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I10573
583 Scheerhoorn, Harmanus  25 June 1876Coevorden, Drenthe, Nederland I11416
584 Scheerhoorn, Harmanus  30 October 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I126213
585 Scheerhoorn, Helena  28 October 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I10640
586 Scheerhoorn, Henderika  14 June 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I11575
587 Scheerhoorn, Henderikus Albertus  20 November 1874Coevorden, Drenthe, Nederland I11414
588 Scheerhoorn, Henderikus Albertus  February 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I11500
589 Scheerhoorn, Hendrik  26 October 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I10566
590 Scheerhoorn, Hendrik  01 December 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I10620
591 Scheerhoorn, Hendrik  18 October 1899Coevorden, Drenthe, Nederland I11467
592 Scheerhoorn, Hendrik  01 August 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I11470
593 Scheerhoorn, Hendrik  27 September 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I11586
594 Scheerhoorn, Hendrikus Albertus  Approximately December 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I11526
595 Scheerhoorn, Hillegien  1809Coevorden, Drenthe, Nederland I102138
596 Scheerhoorn, Hillegien Albers  09 August 1816Coevorden, Drenthe, Nederland I10582
597 Scheerhoorn, Hillegien Albers  15 November 1818Coevorden, Drenthe, Nederland I10576
598 Scheerhoorn, Hinderkien  01 February 1820Coevorden, Drenthe, Nederland I11544
599 Scheerhoorn, Hinderkien  19 March 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I10641
600 Scheerhoorn, Hindrikus Albers  10 October 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I10602
601 Scheerhoorn, Hindrikus Albert  24 August 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I11451
602 Scheerhoorn, Hindrikus Albertus  13 November 1886Coevorden, Drenthe, Nederland I11433
603 Scheerhoorn, Jan  08 March 1877Coevorden, Drenthe, Nederland I11418
604 Scheerhoorn, Jan  December 1917Coevorden, Drenthe, Nederland I11522
605 Scheerhoorn, Jan Willem  15 August 1866Coevorden, Drenthe, Nederland I11382
606 Scheerhoorn, Jan Willem  April 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I11503
607 Scheerhoorn, Jantina  21 September 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I11462
608 Scheerhoorn, Jennegien  12 September 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I10595
609 Scheerhoorn, Johanna  30 December 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I11456
610 Scheerhoorn, Johanna  17 July 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I11447
611 Scheerhoorn, Johanna  29 April 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I11570
612 Scheerhoorn, Johanna Hinderika  30 July 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I10575
613 Scheerhoorn, Johannes  15 December 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I10598
614 Scheerhoorn, Juliana  01 January 1883Coevorden, Drenthe, Nederland I11426
615 Scheerhoorn, Martinus  01 March 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I11477
616 Scheerhoorn, Martinus  25 August 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I76468
617 Scheerhoorn, NN  17 September 1868Coevorden, Drenthe, Nederland I11384
618 Scheerhoorn, NN  02 April 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I11452
619 Scheerhoorn, NN  08 April 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I11457
620 Scheerhoorn, NN  04 February 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I11469
621 Scheerhoorn, NN  05 April 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I11471
622 Scheerhoorn, NN  19 March 1914Coevorden, Drenthe, Nederland I11518
623 Scheerhoorn, NN  01 November 1914Coevorden, Drenthe, Nederland I11519
624 Scheerhoorn, NN  20 October 1934Coevorden, Drenthe, Nederland I11540
625 Scheerhoorn, Piet  13 January 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I10659
626 Scheerhoorn, Piet  19 June 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I11454
627 Scheerhoorn, Pieternella  28 December 1864Coevorden, Drenthe, Nederland I10664
628 Scheerhoorn, Roelof Alberts  1806Coevorden, Drenthe, Nederland I10567
629 Scheerhoorn, Wilhelmina Johanna  26 August 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I11429
630 Scheerhoorn, Willem  02 April 1831Coevorden, Drenthe, Nederland I10565
631 Scheerhoorn, Willem  16 November 1879Coevorden, Drenthe, Nederland I11419
632 Scheerhoorn, Willem  21 July 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I11583
633 Scheerhoorn, Willem Gerhardus  23 October 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I126212
634 Scheerhoorn, Willemina Henderika  12 June 1902Coevorden, Drenthe, Nederland I11476
635 Scheerhoorn, Zwaantien  09 January 1828Coevorden, Drenthe, Nederland I10564
636 Scheermans, Jantien  11 June 1810Coevorden, Drenthe, Nederland I212479
637 Schmoller, Hendrikus Lambertus  24 November 1881Coevorden, Drenthe, Nederland I436793
638 Scholten, Gerrit Jan  19 August 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I727162
639 Scholten, Hemmechien  1872Coevorden, Drenthe, Nederland I513403
640 Scholten, Henderika Zwaandina  29 January 1880Coevorden, Drenthe, Nederland I347042
641 Scholten, Hindrik Henderikus  14 December 1881Coevorden, Drenthe, Nederland I257354
642 Scholten, Jan  29 November 1827Coevorden, Drenthe, Nederland I443514
643 Schukking, Willem Hendrik  16 July 1860Coevorden, Drenthe, Nederland I12400
644 Schultink, Henderika  07 August 1805Coevorden, Drenthe, Nederland I305076
645 Sermon, Jan Andries  1800Coevorden, Drenthe, Nederland I49779
646 Servatius, Nicolaas Gerard  1793Coevorden, Drenthe, Nederland I786900
647 Servatius, Willem Nicolaas  1785Coevorden, Drenthe, Nederland I187512
648 Sibon, Hillegien  12 February 1854Coevorden, Drenthe, Nederland I786622
649 Slingenberg, Jan  19 November 1809Coevorden, Drenthe, Nederland I360434
650 Slingenberg, Rolina Johanna  02 January 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I479859
651 Smeman, Albertus  Approximately 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I43989
652 Smeman, Fenna  22 August 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I67611
653 Smeman, Johanna Geertruida  Approximately 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I43997
654 Smit, Margrietha  11 November 1887Coevorden, Drenthe, Nederland I6555
655 Smit, Tuintje  25 August 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I776935
656 Snijders, Hinderikus  1840Coevorden, Drenthe, Nederland I177594
657 Soetevent, Anna  May 1934Coevorden, Drenthe, Nederland I569717
658 Soetevent, Jan Henderikus  1897Coevorden, Drenthe, Nederland I569707
659 Somer, Willem  1736Coevorden, Drenthe, Nederland I185884
660 Soppe, Hermina  22 July 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I790184
661 Soppe, Johanna Hendrika  05 December 1837Coevorden, Drenthe, Nederland I75153
662 Speelman, Anna  15 April 1805Coevorden, Drenthe, Nederland I25764
663 Staal, Hillechien  12 March 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I772925
664 Steenwijk, Pieter Willem  12 August 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I786621
665 Stock, Maria Tresia  Approximately 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I42298
666 Stoffers, Stijntje  Approximately 1828Coevorden, Drenthe, Nederland I359358
667 Stroeve, Johannes Gerhardus  1804Coevorden, Drenthe, Nederland I154374
668 Supheert, Kasper  About 1822Coevorden, Drenthe, Nederland I188472
669 Supheert, Susanna Gerritdina  15 August 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I71457
670 Suuroverste, Harmina Elzina  29 October 1956Coevorden, Drenthe, Nederland I219564
671 Tangenberg, Jurrien  1799Coevorden, Drenthe, Nederland I92717
672 Tempelaars, Fennegien  21 January 1860Coevorden, Drenthe, Nederland I75135
673 Tewes, Johannes  25 June 1812Coevorden, Drenthe, Nederland I404781
674 Tiemens, Frederik Albertus Gerhard  20 May 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I418896
675 Timmermans, Geert Jans  21 January 1787Coevorden, Drenthe, Nederland I8001
676 Toorman, Hendrik  1924Coevorden, Drenthe, Nederland I341219
677 Trip, Jan Jacob  05 June 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I550910
678 Turien, Aaltien  20 February 1818Coevorden, Drenthe, Nederland I48637
679 Turien, Adolf  02 August 1853Coevorden, Drenthe, Nederland I48635
680 Turien, Albert  22 January 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I52684
681 Turien, Aleida Henderika  06 April 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I48168
682 Turien, Aleida Henderika  28 March 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I52688
683 Turien, Andries  24 June 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I48639
684 Turien, Gerrit  18 September 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I48640
685 Turien, Harmina  12 September 1812Coevorden, Drenthe, Nederland I48636
686 Turien, Johannes  03 June 1828Coevorden, Drenthe, Nederland I48638
687 Turien, Maria Johanna Henderika  30 June 1831Coevorden, Drenthe, Nederland I9830
688 Udema, Waldrik  02 March 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I776428
689 Uilrichs, Evert  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I242015
690 Valk, Alberdina  10 July 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I437643
691 Valk, Georg  21 February 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I11564
692 Valk, Georg  30 April 1854Coevorden, Drenthe, Nederland I11558
693 Valk, Gerridina  11 January 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I11557
694 Valk, Henderika  12 October 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I437636
695 Valk, Jan  11 January 1879Coevorden, Drenthe, Nederland I11422
696 Valk, Jantien  25 November 1848Coevorden, Drenthe, Nederland I11556
697 Valk, Jantien  Approximately 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I43993
698 Valk, Jantien  23 July 1874Coevorden, Drenthe, Nederland I11415
699 Valk, Johanna  27 August 1869Coevorden, Drenthe, Nederland I11390
700 Valk, Maria Theresia  24 August 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I11555
701 Valk, Maria Wilhelmina  01 February 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I11554
702 Valk, NN  17 March 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I11559
703 Valk, Pieter  31 July 1876Coevorden, Drenthe, Nederland I11417
704 Valk, Roelof  06 October 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I11398
705 Valk, Sjoerd Hubertus  24 December 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I11394
706 Valk, Sjoerd Hubertus  17 January 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I437632
707 Veen, Christina  Approximately 1872Coevorden, Drenthe, Nederland I48166
708 Veen, Gerhardus Johannes Felix  04 February 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I178128
709 Veen, Henderikus Cornelis  06 April 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I48167
710 van der Veen, Rikus Johannes  1902Coevorden, Drenthe, Nederland I561150
711 van Veenen, Egbert  19 July 1970Coevorden, Drenthe, Nederland I545688
712 Veer, Kornelia  19 June 1814Coevorden, Drenthe, Nederland I216161
713 Vinke, Euphemia  05 December 1880Coevorden, Drenthe, Nederland I11448
714 Vinke, Jan Hendrik  11 July 1869Coevorden, Drenthe, Nederland I127282
715 Vinke, Martinus  27 June 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I10502
716 van der Vinne, Albertus  November 1922Coevorden, Drenthe, Nederland I717125
717 van der Vinne, Henderika Helena  December 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I717126
718 Vleugel, Louwerens Henderikus  03 March 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I44040
719 Voogt, Geertruid  About 1650Coevorden, Drenthe, Nederland I375107
720 Vos, Lammigje  Approximately 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I521950
721 Vos, Trijntje  Approximately 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I521410
722 Vos van Coevorden, Abraham Mozes  1794Coevorden, Drenthe, Nederland I186063
723 Vosters, Jan  22 June 1803Coevorden, Drenthe, Nederland I25862
724 Vroling, Albertus  04 March 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I77328
725 Vroling, Benedictus Gerardus  11 October 1921Coevorden, Drenthe, Nederland I179039
726 Vroling, Derk Remmer  10 October 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I77327
727 Vroling, Harmina Maria Geertruida  26 July 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I77300
728 Vroling, NN  18 February 1856Coevorden, Drenthe, Nederland I77331
729 Vroling, Wilhelm Alexander  06 August 1878Coevorden, Drenthe, Nederland I165181
730 Vroling, Wilhelmina Susanna  27 February 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I173856
731 Weertman, Louwerina  29 April 1813Coevorden, Drenthe, Nederland I107648
732 Weggemans, Roelofje  16 December 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I11587
733 van der Weide, Dina  07 March 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I577097
734 Weisel, Henderina Simons  10 October 1792Coevorden, Drenthe, Nederland I239213
735 Wemmenhoven, Geert  21 October 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I437665
736 Wemmenhoven, Geert  August 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I437666
737 Wemmenhoven, Jan  18 January 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I11571
738 Wenk, Henderica  Approximately 1795Coevorden, Drenthe, Nederland I67327
739 Wensing, Jenneke  26 February 1913Coevorden, Drenthe, Nederland I699727
740 Wessel, Adolf  03 August 1855Coevorden, Drenthe, Nederland I8524
741 Wessel, Albertus  03 November 1880Coevorden, Drenthe, Nederland I252704
742 Wessel, Albertus Gerhardus  17 September 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I252722
743 Wessel, Alexander  29 October 1873Coevorden, Drenthe, Nederland I252701
744 Wessel, Berendina  22 April 1902Coevorden, Drenthe, Nederland I252720
745 Wessel, Berendina Johanna  09 December 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I28249
746 Wessel, Gerard Hindrik  27 October 1837Coevorden, Drenthe, Nederland I252693
747 Wessel, Gerardus Hermanus  07 January 1872Coevorden, Drenthe, Nederland I252699
748 Wessel, Gerhardus Hermanus  23 April 1913Coevorden, Drenthe, Nederland I252726
749 Wessel, Gezina Berendina  07 November 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I8535
750 Wessel, Gezina Gerridina  14 January 1862Coevorden, Drenthe, Nederland I48629
751 Wessel, Harmanus  07 January 1872Coevorden, Drenthe, Nederland I252700
752 Wessel, Harmanus  22 October 1877Coevorden, Drenthe, Nederland I252703
753 Wessel, Harmanus  18 March 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I252724
754 Wessel, Harmina  04 January 1835Coevorden, Drenthe, Nederland I252692
755 Wessel, Harmina  09 December 1840Coevorden, Drenthe, Nederland I48655
756 Wessel, Harmina  13 September 1889Coevorden, Drenthe, Nederland I252710
757 Wessel, Helena Berendina  25 October 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I48659
758 Wessel, Helena Susanna  17 April 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I252694
759 Wessel, Hinderikus  29 January 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I48653
760 Wessel, Hindrikus  19 August 1837Coevorden, Drenthe, Nederland I48654
761 Wessel, Johanna Berendina  29 October 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I252718
762 Wessel, Johanna Harmina  12 November 1875Coevorden, Drenthe, Nederland I252702
763 Wessel, Johanna Margaretha  05 August 1830Coevorden, Drenthe, Nederland I252687
764 Wessel, Johanna Margarita  12 February 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I48660
765 Wessel, Johannes Harmanus  12 July 1883Coevorden, Drenthe, Nederland I252705
766 Wessel, Johannes Harmanus  22 February 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I252721
767 Wessel, Johannes Hermannus  22 June 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I252695
768 Wessel, Lambertus  25 January 1828Coevorden, Drenthe, Nederland I252686
769 Wessel, Lambertus  06 October 1832Coevorden, Drenthe, Nederland I252691
770 Wessel, Martinus  10 January 1916Coevorden, Drenthe, Nederland I252727
771 Wessel, Martinus  07 August 1917Coevorden, Drenthe, Nederland I252728
772 Wessel, Petrus Johannes  11 July 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I252719
773 Wessel, Susanna  18 July 1887Coevorden, Drenthe, Nederland I252706
774 Wessel, Theodora Maria  16 November 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I252723
775 Wessel, Theodora Maria  07 January 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I252725
776 Wessel, Wilhelmina Susanna  Approximately 1854Coevorden, Drenthe, Nederland I77332
777 Wessel, Wilhelmus  14 May 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I252685
778 Wessel, Willem  11 March 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I9829
779 Wessel, Willem  15 June 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I252714
780 Wessels, Hendrika Gezina  11 April 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I9631
781 Wieten, Hendrik  11 February 1875Coevorden, Drenthe, Nederland I543618
782 Wieten, Hendrik Marten  07 March 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I767767
783 Wijngaard, Berend  08 November 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I721338
784 Wijngaard, Gerhardina  25 October 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I721337
785 Wolters, Fennegonda Margaretha  29 October 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I133571
786 Woltersom, Jan  07 April 1782Coevorden, Drenthe, Nederland I591993
787 Woltersom, Jan  25 June 1817Coevorden, Drenthe, Nederland I317712
788 Woltersom, Johannes Jacobus  22 April 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I591999
789 Zantvoord, Tallechien  June 1921Coevorden, Drenthe, Nederland I772934
790 Zielstra, Hendrik  10 April 1835Coevorden, Drenthe, Nederland I72024
791 Zilverberg, Betje  29 December 1840Coevorden, Drenthe, Nederland I53456
792 Zilverberg, Ester  12 June 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I53712
793 Zilverberg, Hartog  08 March 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I53491
794 Zilverberg, Hartog  22 May 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I53709
795 Zilverberg, Hartog  18 February 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I53717
796 Zilverberg, Jacob  27 May 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I53721
797 Zilverberg, Jacob Simon  12 September 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I53693
798 Zilverberg, Johanna  28 April 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I53700
799 Zilverberg, Levie  30 January 1874Coevorden, Drenthe, Nederland I53694
800 Zilverberg, Levie  25 August 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I53723

1 2 Next»Baptised

Matches 1 to 146 of 146

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Alberts, Johannes Albertus Henricus  12 December 1800Coevorden, Drenthe, Nederland I154582
2 Almelo, Gerrit  07 April 1776Coevorden, Drenthe, Nederland I772898
3 Ambergen, Harmanus  25 April 1800Coevorden, Drenthe, Nederland I6639
4 Ambergen, Hermannus  31 August 1802Coevorden, Drenthe, Nederland I154381
5 Arents, Gezina  08 March 1807Coevorden, Drenthe, Nederland I48626
6 Assen, Bernardus  13 May 1799Coevorden, Drenthe, Nederland I154496
7 Assen, Susanna  07 August 1801Coevorden, Drenthe, Nederland I48648
8 Bartelds, Waldberg  10 December 1644Coevorden, Drenthe, Nederland I261456
9 Bartels, Hindrick  05 October 1652Coevorden, Drenthe, Nederland I244031
10 Bartelts, Gerrardus  15 December 1654Coevorden, Drenthe, Nederland I261457
11 Bartelts, Hilcko  06 August 1662Coevorden, Drenthe, Nederland I261459
12 Bartelts, Trijntjen  28 May 1670Coevorden, Drenthe, Nederland I261461
13 Barthels, Annetje  24 September 1656Coevorden, Drenthe, Nederland I244103
14 Beckeringh, Johannes Antonius  09 March 1757Coevorden, Drenthe, Nederland I29501
15 Bekkering, Egberdijna  04 October 1758Coevorden, Drenthe, Nederland I246648
16 Bekkering, Egberdina  31 July 1768Coevorden, Drenthe, Nederland I246653
17 Bekkering, Everhardus  08 January 1764Coevorden, Drenthe, Nederland I246651
18 Bekkering, Roelijna  20 May 1762Coevorden, Drenthe, Nederland I246650
19 Bekkering, Rudolf  16 April 1760Coevorden, Drenthe, Nederland I246649
20 Bekkering, Wemelina  20 November 1765Coevorden, Drenthe, Nederland I246652
21 Bekkering, Wilhelmus  21 January 1756Coevorden, Drenthe, Nederland I246641
22 Benninck, Jantien  29 July 1674Coevorden, Drenthe, Nederland I250507
23 Bertels, Jan  25 September 1659Coevorden, Drenthe, Nederland I261458
24 Bertling, Michael  02 February 1710Coevorden, Drenthe, Nederland I340437
25 Blaauwgeers, Margarita  07 April 1806Coevorden, Drenthe, Nederland I7913
26 de Blecourt, Jan  01 January 1793Coevorden, Drenthe, Nederland I286643
27 de Blecourt, Johannes  15 June 1760Coevorden, Drenthe, Nederland I286844
28 Borgers, Anna Barbara  10 June 1794Coevorden, Drenthe, Nederland I47827
29 Bosch, Maria  30 May 1806Coevorden, Drenthe, Nederland I74917
30 Brinks, Grietien  23 January 1774Coevorden, Drenthe, Nederland I10611
31 Brons, Johannes  27 January 1805Coevorden, Drenthe, Nederland I11392
32 van Coevorden, Eva-aaltje Levie  After 1770Coevorden, Drenthe, Nederland I53615
33 van Coevorden, Hendrina Levy  After 1769Coevorden, Drenthe, Nederland I53614
34 van Coevorden, Hillegonda Levi  After 1767Coevorden, Drenthe, Nederland I53612
35 Diertens, Frans  25 August 1751Coevorden, Drenthe, Nederland I433398
36 Dilling, Albert  10 February 1811Coevorden, Drenthe, Nederland I453
37 Dilling, Hendrikjen  12 June 1808Coevorden, Drenthe, Nederland I515979
38 Dilling, Jan  16 October 1805Coevorden, Drenthe, Nederland I515963
39 Ellenberger, Johannes Andreas  24 May 1778Coevorden, Drenthe, Nederland I394748
40 Geerts, Aaltien  10 May 1781Coevorden, Drenthe, Nederland I372674
41 Geerts, Albert  28 July 1748Coevorden, Drenthe, Nederland I372657
42 Geerts, Fenna  18 January 1804Coevorden, Drenthe, Nederland I372667
43 Geerts, Fennegien  02 April 1801Coevorden, Drenthe, Nederland I372666
44 Geerts, Frederik Gerrits  11 July 1810Coevorden, Drenthe, Nederland I372671
45 Geerts, Fredrik  06 April 1806Coevorden, Drenthe, Nederland I372670
46 Geerts, Geert  30 January 1780Coevorden, Drenthe, Nederland I372673
47 Geerts, Geesijn  19 January 1755Coevorden, Drenthe, Nederland I372660
48 Geerts, Gerrit  18 January 1804Coevorden, Drenthe, Nederland I372668
49 Geerts, Gerrit Jan  19 February 1797Coevorden, Drenthe, Nederland I372664
50 Geerts, Harm  12 July 1750Coevorden, Drenthe, Nederland I372658
51 Geerts, Hendrik  06 April 1806Coevorden, Drenthe, Nederland I372669
52 Geerts, Hindrik  04 February 1753Coevorden, Drenthe, Nederland I372659
53 Geerts, Hindrik  13 July 1760Coevorden, Drenthe, Nederland I372707
54 Geerts, Jantien  07 December 1783Coevorden, Drenthe, Nederland I372675
55 Geerts, Jantien  02 March 1788Coevorden, Drenthe, Nederland I372676
56 Geerts, Jennegien  08 December 1793Coevorden, Drenthe, Nederland I372679
57 Geerts, Maria  26 December 1762Coevorden, Drenthe, Nederland I372662
58 Geerts, Teunis  31 August 1757Coevorden, Drenthe, Nederland I372661
59 Geerts, Teunisje  04 April 1792Coevorden, Drenthe, Nederland I372678
60 Geerts, Trijntijn  14 February 1745Coevorden, Drenthe, Nederland I372644
61 Geerts, Wolter  21 October 1798Coevorden, Drenthe, Nederland I372665
62 Gerrits, Gerrit  10 May 1795Coevorden, Drenthe, Nederland I372399
63 Gerrits, Jantien  10 June 1792Coevorden, Drenthe, Nederland I372398
64 Hazelaar, Albert  24 October 1762Coevorden, Drenthe, Nederland I587377
65 Hazelaar, Albert  29 January 1777Coevorden, Drenthe, Nederland I587655
66 Hazelaar, Albert  14 April 1779Coevorden, Drenthe, Nederland I372691
67 Hazelaar, Albert  19 October 1783Coevorden, Drenthe, Nederland I587657
68 Hazelaar, Geert  04 July 1782Coevorden, Drenthe, Nederland I372692
69 Hazelaar, Geesjen  23 December 1759Coevorden, Drenthe, Nederland I587376
70 Hazelaar, Gerrit  04 January 1756Coevorden, Drenthe, Nederland I587374
71 Hazelaar, Gerrit  17 February 1799Coevorden, Drenthe, Nederland I372701
72 Hazelaar, Harm  08 December 1784Coevorden, Drenthe, Nederland I372693
73 Hazelaar, Harmannus  23 September 1770Coevorden, Drenthe, Nederland I587381
74 Hazelaar, Harmina  30 August 1786Coevorden, Drenthe, Nederland I587658
75 Hazelaar, Hillegien  18 May 1766Coevorden, Drenthe, Nederland I372677
76 Hazelaar, Hindrik  23 September 1750Coevorden, Drenthe, Nederland I372688
77 Hazelaar, Hindrik  17 July 1791Coevorden, Drenthe, Nederland I372697
78 Hazelaar, Jan  18 September 1757Coevorden, Drenthe, Nederland I587375
79 Hazelaar, Jan Harms  09 December 1753Coevorden, Drenthe, Nederland I587373
80 Hazelaar, Jan Hindrik  27 October 1793Coevorden, Drenthe, Nederland I372698
81 Hazelaar, Jantien  13 March 1765Coevorden, Drenthe, Nederland I587378
82 Hazelaar, Jantien  25 February 1778Coevorden, Drenthe, Nederland I587656
83 Hazelaar, Jantien  24 September 1786Coevorden, Drenthe, Nederland I372694
84 Hazelaar, Wolter  25 June 1752Coevorden, Drenthe, Nederland I587372
85 Heerspink, Berent Jans  19 October 1740Coevorden, Drenthe, Nederland I264717
86 Hendriks, Jan  04 January 1806Coevorden, Drenthe, Nederland I11408
87 Holt, Antonij Hermans  30 October 1669Coevorden, Drenthe, Nederland I402028
88 Holt, Gerrit Hermans  21 February 1667Coevorden, Drenthe, Nederland I402027
89 Holt, Hendrik Hermans  14 January 1659Coevorden, Drenthe, Nederland I402025
90 Holt, Hermannus Hermans  28 January 1674Coevorden, Drenthe, Nederland I402031
91 Holt, Jan Hermans  05 October 1656Coevorden, Drenthe, Nederland I401822
92 Holt, Willem Hermans  14 September 1664Coevorden, Drenthe, Nederland I402026
93 Huising, Jan Roelofs  14 March 1675Coevorden, Drenthe, Nederland I406064
94 Huising, Jantien Roelofs  15 February 1671Coevorden, Drenthe, Nederland I406062
95 Huising, Roedolff Lamberts  08 October 1665Coevorden, Drenthe, Nederland I406037
96 Israels, Jacob  After 1775Coevorden, Drenthe, Nederland I53610
97 Jakobs Wolfs, Zwaantjen  01 July 1731Coevorden, Drenthe, Nederland I462496
98 Janssen, Helena Wijdel  21 January 1798Coevorden, Drenthe, Nederland I10606
99 Kampman, Albert Gerrits  01 June 1789Coevorden, Drenthe, Nederland I28124
100 Kampman, Jan  11 June 1777Coevorden, Drenthe, Nederland I10578
101 Konkelaar, Antonius  02 January 1797Coevorden, Drenthe, Nederland I10605
102 Kramer, Hester Aleida Johanna  23 April 1800Coevorden, Drenthe, Nederland I10010
103 Kremer, Hermannus  27 April 1796Coevorden, Drenthe, Nederland I315958
104 Lubbers, Geertruida  21 March 1792Coevorden, Drenthe, Nederland I7981
105 Lubbers, Maria  02 January 1794Coevorden, Drenthe, Nederland I154580
106 Lubbers, Susanna  28 October 1798Coevorden, Drenthe, Nederland I154363
107 Matis, Gesien  20 January 1771Coevorden, Drenthe, Nederland I372663
108 Meijer, Arnoldus  19 May 1771Coevorden, Drenthe, Nederland I598247
109 Meijer, Elisabeth  02 May 1790Coevorden, Drenthe, Nederland I598265
110 Meijer, Johanna  25 December 1774Coevorden, Drenthe, Nederland I11561
111 Meijer, Wilhelmina Alida  22 July 1787Coevorden, Drenthe, Nederland I598264
112 Meijerink, Albert  27 May 1770Coevorden, Drenthe, Nederland I10571
113 Meijerink, Hillegien  10 February 1765Coevorden, Drenthe, Nederland I15417
114 Meijerink, Jannes  25 August 1773Coevorden, Drenthe, Nederland I15415
115 Meijerink, Jantien  21 September 1806Coevorden, Drenthe, Nederland I10568
116 Meijerink, Wibbegien  31 July 1776Coevorden, Drenthe, Nederland I15416
117 Mensing, Hendrik Jan  20 January 1796Coevorden, Drenthe, Nederland I39834
118 Meurs, Agnetha Aemelia  30 May 1726Coevorden, Drenthe, Nederland I686242
119 Nevels, Klaas  07 June 1772Coevorden, Drenthe, Nederland I679532
120 Nijwoonder, Jan Hendrik  April 1810Coevorden, Drenthe, Nederland I10583
121 ter Poorten, Gerrit  28 February 1703Coevorden, Drenthe, Nederland I250493
122 ter Poorten, Jan Hannink  10 May 1674Coevorden, Drenthe, Nederland I250506
123 ter Poorten, Lukas  16 September 1804Coevorden, Drenthe, Nederland I64706
124 Rintel, Hartog Joseph  14 January 1795Coevorden, Drenthe, Nederland I53632
125 Savené, Johanna  23 March 1801Coevorden, Drenthe, Nederland I8545
126 Savenije, Henderikus  05 August 1792Coevorden, Drenthe, Nederland I10738
127 Savenije, Josephus  06 March 1790Coevorden, Drenthe, Nederland I8324
128 Savenije, Lambertus Hendrikus  20 August 1787Coevorden, Drenthe, Nederland I8214
129 Savenije, Lambertus Hendrikus  15 December 1794Coevorden, Drenthe, Nederland I11065
130 Savonije, Maria Leonora  08 January 1797Coevorden, Drenthe, Nederland I8433
131 Scheerhoorn, Hillegien  15 November 1809Coevorden, Drenthe, Nederland I102138
132 Scheerhoorn, Hillegien Albers  24 November 1818Coevorden, Drenthe, Nederland I10576
133 Scheerhoorn, Roelof Alberts  06 August 1806Coevorden, Drenthe, Nederland I10567
134 Scholten, Albert  03 August 1800Coevorden, Drenthe, Nederland I372685
135 Scholten, Gezien  09 April 1807Coevorden, Drenthe, Nederland I372687
136 Scholten, Harm  17 July 1796Coevorden, Drenthe, Nederland I372683
137 Scholten, Hindrik  01 April 1798Coevorden, Drenthe, Nederland I372684
138 Scholten, Zwaantien  01 July 1804Coevorden, Drenthe, Nederland I372686
139 Sermon, Jan Andries  20 November 1800Coevorden, Drenthe, Nederland I49779
140 Servatius, Nicolaas Gerard  21 April 1793Coevorden, Drenthe, Nederland I786900
141 Servatius, Willem Nicolaas  29 July 1785Coevorden, Drenthe, Nederland I187512
142 Somer, Willem  08 July 1736Coevorden, Drenthe, Nederland I185884
143 Stroeve, Johanna  14 March 1789Coevorden, Drenthe, Nederland I154401
144 Stroeve, Johannes Gerhardus  05 May 1804Coevorden, Drenthe, Nederland I154374
145 Tangenberg, Jurrien  31 March 1799Coevorden, Drenthe, Nederland I92717
146 Vos van Coevorden, Abraham Mozes  13 January 1794Coevorden, Drenthe, Nederland I186063

Died

Matches 1 to 633 of 633

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 van Aalst, Johannes Bernardus  06 March 1868Coevorden, Drenthe, Nederland I31555
2 van Aalst, Miena  23 October 1954Coevorden, Drenthe, Nederland I704711
3 Aarten, Margjen Kees  02 June 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I500462
4 Akkerman, Okko  01 December 1947Coevorden, Drenthe, Nederland I115233
5 Alberts, Harm Hendrik  09 December 1831Coevorden, Drenthe, Nederland I7985
6 Alkema, Anne  02 January 1966Coevorden, Drenthe, Nederland I198470
7 Almelo, Engel  08 February 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I10562
8 Almeloo, Gerrit  19 June 1942Coevorden, Drenthe, Nederland I772891
9 Alons, Jan  08 November 1827Coevorden, Drenthe, Nederland I368180
10 Ambergen, Geertruid  16 December 1874Coevorden, Drenthe, Nederland I6634
11 Ambergen, Harmanus  14 July 1876Coevorden, Drenthe, Nederland I6639
12 Ambergen, Klazina  01 February 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I44060
13 Ambergen, Klazina  18 May 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I44059
14 Arents, Gezina  22 June 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I48626
15 Arntz, Franciscus Johannes  04 February 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I716762
16 Arntz, Gijsbertus Josephus  29 June 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I716757
17 Artel, Lammechien Gerrits  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I51949
18 Assen, Albertus  20 August 1922Coevorden, Drenthe, Nederland I154336
19 Assen, Bernardus Henderikus  03 June 1944Coevorden, Drenthe, Nederland I154527
20 Assen, Helena  20 December 1897Coevorden, Drenthe, Nederland I154537
21 Assen, Johanna Margaretha  10 March 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I154335
22 Assen, Susanna  02 January 1882Coevorden, Drenthe, Nederland I48648
23 Bakker, Aleida Maria  26 May 2001Coevorden, Drenthe, Nederland I9840
24 Bakker, Hinderikus  11 June 1948Coevorden, Drenthe, Nederland I155311
25 Bakker, Lammegien  16 January 1956Coevorden, Drenthe, Nederland I539204
26 Baning, Jan  14 April 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I106305
27 Barkhuis, Janna Freerks  06 December 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I106271
28 Becker, Anna Catharina  14 May 1968Coevorden, Drenthe, Nederland I98723
29 Belle, Antje  07 April 1945Coevorden, Drenthe, Nederland I622372
30 Belt, Hermannus Johannes  03 March 1933Coevorden, Drenthe, Nederland I184018
31 Belt, Johanna  18 October 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I44033
32 Belt, Johanna  09 February 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I252696
33 Berendsen, Maria Anna  20 December 1921Coevorden, Drenthe, Nederland I178117
34 van Bergen, Berend  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I764177
35 Beuker, Trientje  01 May 1956Coevorden, Drenthe, Nederland I513153
36 Bierman, Betsy  06 August 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I53068
37 Bierman, Izedoor  24 February 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I53066
38 Bierman, Jacob  24 March 1929Coevorden, Drenthe, Nederland I53064
39 Bierman, Mozes  16 February 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I53467
40 Bierman, Saartje  04 April 1892Coevorden, Drenthe, Nederland I53090
41 Blaauwgeerts, Wilhelmus  30 March 1920Coevorden, Drenthe, Nederland I154461
42 Bloemberg, Margareta  15 June 1992Coevorden, Drenthe, Nederland I348575
43 Bloemen, Egbert  15 May 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I305553
44 Bloemen, Gerrit Jan  05 January 1861Coevorden, Drenthe, Nederland I305541
45 Bloemen, Gradus  28 December 1834Coevorden, Drenthe, Nederland I305537
46 Bloemen, Harm  26 December 1916Coevorden, Drenthe, Nederland I305540
47 Bloemen, Harm  24 December 1941Coevorden, Drenthe, Nederland I305544
48 Bloemen, Harm Jans  02 August 1870Coevorden, Drenthe, Nederland I305320
49 Bloemen, Hendrik  24 May 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I305557
50 Bloemen, Hendrik  21 May 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I305562
51 Bloemen, Hendrik  17 August 1947Coevorden, Drenthe, Nederland I305545
52 Bloemen, Jan  16 September 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I305536
53 Bloemen, Jan  31 March 1919Coevorden, Drenthe, Nederland I305547
54 Bloemen, Jan  30 December 1975Coevorden, Drenthe, Nederland I305559
55 Bloemen, Jantina  10 January 1861Coevorden, Drenthe, Nederland I305543
56 Bloemen, Johannes  22 May 1894Coevorden, Drenthe, Nederland I305552
57 Bloemen, Johannes  28 November 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I305554
58 Bloemen, Johannes  12 December 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I305538
59 Bloemen, Johannes  08 January 1931Coevorden, Drenthe, Nederland I305550
60 Bloemen, NN  15 November 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I305558
61 Bloemen, NN  30 September 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I305563
62 Bloemendal, Rebekka Marcus  19 March 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I53624
63 Boensma, Jan  28 January 1919Coevorden, Drenthe, Nederland I177506
64 Boerland, Johannes  10 February 2007Coevorden, Drenthe, Nederland I165701
65 Boesenkool, Klaaske  June 2005Coevorden, Drenthe, Nederland I334050
66 Boetz, Rosina  07 April 1971Coevorden, Drenthe, Nederland I362304
67 Boezen, Fenna  26 August 1935Coevorden, Drenthe, Nederland I148309
68 Boezen, Jan  27 September 1952Coevorden, Drenthe, Nederland I337672
69 Booij, Hillegien  13 June 1976Coevorden, Drenthe, Nederland I282583
70 Boonstra, Aaltje  21 March 1951Coevorden, Drenthe, Nederland I755256
71 Bos, Roelfien  16 December 1932Coevorden, Drenthe, Nederland I678242
72 Bosman, Jannegien  28 April 1807Coevorden, Drenthe, Nederland I7986
73 van Bosstraeten, Anna Maria Catharina  04 October 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I12432
74 van Bosstraeten, Pieter  06 January 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I7440
75 Bottinga, Jakob Jans  17 April 1830Coevorden, Drenthe, Nederland I556990
76 van Brederode, Rocha  03 March 1666Coevorden, Drenthe, Nederland I388017
77 Brinks, Grietien  06 December 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I10611
78 Brons, Hendrikje  30 July 1945Coevorden, Drenthe, Nederland I334046
79 Brons, Nicolaas  05 March 1894Coevorden, Drenthe, Nederland I334042
80 Bruins, Bernardus  06 December 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I154402
81 Bruins, Geertruida Christina  22 December 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I44069
82 Bruins, Hinderikus  05 June 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I44044
83 Bruins, Johannes  15 March 1898Coevorden, Drenthe, Nederland I44034
84 Bruins, Maria Johanna  31 July 1873Coevorden, Drenthe, Nederland I44070
85 Bruins, Nicolaus Josephus Aloysius  28 May 1848Coevorden, Drenthe, Nederland I44071
86 Bruins, Theodora  08 October 1873Coevorden, Drenthe, Nederland I44067
87 Bruins, Willemina Harmina  02 November 1832Coevorden, Drenthe, Nederland I44068
88 Brummer, Helena Margaretha  10 November 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I77304
89 Buter, Antje  11 May 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I148352
90 Buter, Harm  24 March 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I148373
91 Buter, NN  21 October 1914Coevorden, Drenthe, Nederland I152826
92 Buter, Roelof  14 August 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I148412
93 Buter, Roelof  10 April 1943Coevorden, Drenthe, Nederland I148411
94 Caspers, Gezina  06 July 1889Coevorden, Drenthe, Nederland I286095
95 Caspers, Johanna Willemina  06 December 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I351032
96 Caspers, Wijnandus Jacobus  11 July 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I507705
97 Centen, Jantien  16 June 1936Coevorden, Drenthe, Nederland I11378
98 van Coevorden, Abraham  24 September 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I53671
99 van Coevorden, Abraham  15 October 1883Coevorden, Drenthe, Nederland I53522
100 van Coevorden, Betje  05 May 1869Coevorden, Drenthe, Nederland I53515
101 van Coevorden, Betje  10 October 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I53521
102 van Coevorden, David  05 March 1952Coevorden, Drenthe, Nederland I53408
103 van Coevorden, Emanuel Joseph  After 1798Coevorden, Drenthe, Nederland I53626
104 van Coevorden, Hanna Isaak  12 October 1853Coevorden, Drenthe, Nederland I186069
105 van Coevorden, Hindrika  22 February 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I53665
106 van Coevorden, Izaak Isack  1800Coevorden, Drenthe, Nederland I186054
107 van Coevorden, Joel Lazarus  29 March 1856Coevorden, Drenthe, Nederland I53620
108 van Coevorden, Joel Levie Israels  10 November 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I53618
109 van Coevorden, Jonas  14 March 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I53669
110 van Coevorden, Joseph Joel  21 September 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I53677
111 van Coevorden, Leentje  09 July 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I53678
112 van Coevorden, Levie  04 March 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I53663
113 van Coevorden, Levie Israel  31 July 1868Coevorden, Drenthe, Nederland I53504
114 van Coevorden, Marcus Joel  24 January 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I53674
115 van Coevorden, Mozes Joel  23 November 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I53454
116 van Coevorden, NN  27 June 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I53048
117 van Coevorden, NN  07 May 1938Coevorden, Drenthe, Nederland I53051
118 van Coevorden, Salomon Israel  09 October 1881Coevorden, Drenthe, Nederland I53619
119 van Coevorden, Samuel  19 December 1998Coevorden, Drenthe, Nederland I53079
120 van Coevorden, Sophia  13 December 1921Coevorden, Drenthe, Nederland I53532
121 Cohen, Mietje  13 September 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I560692
122 Compagne, Alberto Herman  03 December 1998Coevorden, Drenthe, Nederland I366273
123 Corpier, Bauke  20 October 1929Coevorden, Drenthe, Nederland I777692
124 Cosse, Bernhard Heinrich  14 August 1999Coevorden, Drenthe, Nederland I244749
125 Damhuis, Johannes  20 October 1829Coevorden, Drenthe, Nederland I604482
126 Deekens, Bernardus Johannes  29 July 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I557544
127 Dilling, Harm  31 March 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I15406
128 Donderwinkel, Johanna  30 May 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I7616
129 Drent, Geert  17 January 1939Coevorden, Drenthe, Nederland I779959
130 Drenth, Trijntje  10 July 1943Coevorden, Drenthe, Nederland I345674
131 Drewes, Afien  12 February 1945Coevorden, Drenthe, Nederland I555066
132 Duin, Antje Sieka  26 January 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I609326
133 Duin, Klaas  29 May 1892Coevorden, Drenthe, Nederland I609321
134 Duin, NN  12 March 1882Coevorden, Drenthe, Nederland I609325
135 Ebels, Jan Hindrik  03 December 1866Coevorden, Drenthe, Nederland I349657
136 Eding, Jans  22 June 1919Coevorden, Drenthe, Nederland I336489
137 Eding, Jans  22 June 1919Coevorden, Drenthe, Nederland I337859
138 Eising, Geert Albertus  05 December 2006Coevorden, Drenthe, Nederland I701178
139 Eissens, Popko  16 November 1942Coevorden, Drenthe, Nederland I152867
140 Eleveld, Hendrik  23 August 1982Coevorden, Drenthe, Nederland I329714
141 Elling, Geertruida Willems  01 April 1827Coevorden, Drenthe, Nederland I415894
142 Even, Albert  06 March 1861Coevorden, Drenthe, Nederland I7921
143 Even, Engelina Maria Johanna  26 January 1967Coevorden, Drenthe, Nederland I9116
144 Even, Harmina  18 October 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I77324
145 Even, Helena  20 December 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I44030
146 Even, Johannes  27 January 1840Coevorden, Drenthe, Nederland I44053
147 Even, Johannes  15 May 1879Coevorden, Drenthe, Nederland I6648
148 Even, Johannes Albertus Everardus  13 March 1936Coevorden, Drenthe, Nederland I154492
149 Even, Johannes Andries  28 December 1870Coevorden, Drenthe, Nederland I44058
150 Even, Johannes Henderikus  11 December 1904Coevorden, Drenthe, Nederland I44052
151 Even, Martinus Johannes  26 August 1868Coevorden, Drenthe, Nederland I44003
152 Fakler, Johannes  05 December 1819Coevorden, Drenthe, Nederland I598261
153 Fekkes, Pieter Jans  10 March 1827Coevorden, Drenthe, Nederland I213655
154 Felix, Johanna Maria Eva  26 February 1964Coevorden, Drenthe, Nederland I441056
155 Fennema, Sieke  22 August 1876Coevorden, Drenthe, Nederland I207482
156 Fischer, Maria Helena  24 April 2004Coevorden, Drenthe, Nederland I175097
157 Fix, Arent  09 May 1829Coevorden, Drenthe, Nederland I594816
158 Fliers, Alberta  19 February 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I154464
159 Foekens, Grietje  15 September 1926Coevorden, Drenthe, Nederland I643483
160 Foekens, Kornelis  26 January 1921Coevorden, Drenthe, Nederland I64346
161 Frenk, Rosetta  08 February 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I53560
162 Friskes, Louwisa Johanna  16 October 1948Coevorden, Drenthe, Nederland I365888
163 Geerlings, Zwaantjen  09 April 1885Coevorden, Drenthe, Nederland I772889
164 Geerts, Albert  13 September 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I372657
165 Geerts, Geesijn  15 April 1794Coevorden, Drenthe, Nederland I372660
166 Geerts, Gerrit Jan  05 October 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I372664
167 Geerts, Harm  01 May 1794Coevorden, Drenthe, Nederland I372658
168 Geerts, Hendrik  08 September 1812Coevorden, Drenthe, Nederland I372669
169 Geerts, Jantien  04 February 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I372676
170 Geerts, Wolter  28 July 1835Coevorden, Drenthe, Nederland I372665
171 Genegel, Helena  08 June 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I10505
172 Germs, Remke  28 January 1966Coevorden, Drenthe, Nederland I32896
173 Gerrits, Derk  21 October 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I372397
174 Glasmeijer, Anna  28 February 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I178073
175 de Graaf, Jantje Franses  26 June 1953Coevorden, Drenthe, Nederland I753224
176 Grol, Catharina Helena Margaretha  29 August 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I4306
177 Haandrikman, Jan  13 August 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I92344
178 Haar, Roelina  11 May 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I337995
179 Haar, Willemtje  30 May 1945Coevorden, Drenthe, Nederland I338002
180 Habers, Jennegien  11 April 1880Coevorden, Drenthe, Nederland I154533
181 Habers, Swaantjen  03 December 1838Coevorden, Drenthe, Nederland I154576
182 Hagedoorn, Jacob  30 August 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I10669
183 Harmsen, Willemtien  16 February 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I102050
184 Hazelaar, Albert  01 July 1775Coevorden, Drenthe, Nederland I372689
185 Heetebrij, Asse  31 July 1954Coevorden, Drenthe, Nederland I713549
186 Heidentrijk, Hendrikjen  21 June 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I372392
187 Heijen, Abel  26 July 1964Coevorden, Drenthe, Nederland I11023
188 Heikens, Maria Magrietha Johanna  29 December 1933Coevorden, Drenthe, Nederland I462230
189 Heimans, Mietje  05 February 1848Coevorden, Drenthe, Nederland I53506
190 Hendriks, Jan  06 January 1894Coevorden, Drenthe, Nederland I11408
191 Hendriks, Jantien  12 February 1921Coevorden, Drenthe, Nederland I787366
192 Hendriks, Johanna  10 October 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I10630
193 Hilbrands, Henderika  27 December 2008Coevorden, Drenthe, Nederland I701183
194 Hilgen, Mina  22 May 1862Coevorden, Drenthe, Nederland I103601
195 Hoezen, NN  27 February 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I715994
196 Hof, Andries  08 April 1954Coevorden, Drenthe, Nederland I723718
197 Hofkamp, Klaas  18 February 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I271315
198 Homan, Jan Coenraad  03 January 1951Coevorden, Drenthe, Nederland I550905
199 Hooiveld, Lammegien Luthies  18 April 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I10579
200 Hooiveld, Willemtijn Luthies  21 March 1811Coevorden, Drenthe, Nederland I430258
201 ter Horst, Kornelis Johannes  05 March 2005Coevorden, Drenthe, Nederland I771946
202 Hoveling, Johannes  03 September 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I42542
203 Hubert, Engbert  03 February 1913Coevorden, Drenthe, Nederland I787365
204 Huis, Frans  07 November 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I409487
205 Huising, Willemina Jans  01 January 1796Coevorden, Drenthe, Nederland I406098
206 Huttinga, Jan  23 October 1962Coevorden, Drenthe, Nederland I199019
207 IJspeert, Jantjen  20 October 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I154298
208 Imbos, Jakob Fokko  26 May 1990Coevorden, Drenthe, Nederland I548554
209 Israels, Levie Lazarus  Estimated in 1799Coevorden, Drenthe, Nederland I53509
210 Jacobs, Harmina Gerritdina  21 May 1932Coevorden, Drenthe, Nederland I305546
211 Jansen, Fennigje  10 June 1832Coevorden, Drenthe, Nederland I15407
212 Jansen, Frederik  20 February 1929Coevorden, Drenthe, Nederland I11490
213 Jansen, Johanna Hendrika  21 March 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I11483
214 Jansen, Willem  18 April 1931Coevorden, Drenthe, Nederland I11479
215 Janssen, Helena Wijdel  05 December 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I10606
216 Joling, Jantien  13 November 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I317502
217 Jonas, Rebecca  03 March 1848Coevorden, Drenthe, Nederland I53508
218 de Jong, Bertha  03 November 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I53695
219 Kamping, Anna  05 March 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I505420
220 Kampman, Albert  06 November 1891Coevorden, Drenthe, Nederland I10369
221 Kampman, Annegien  26 October 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I10597
222 Kampman, Anthonia  11 February 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I10633
223 Kampman, Gerhardus  14 August 1873Coevorden, Drenthe, Nederland I10577
224 Kampman, Hillegien  24 July 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I436785
225 Kampman, Jan  04 November 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I10628
226 Kampman, Jan  14 October 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I10578
227 Kampman, Jan  06 January 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I10629
228 Kampman, Jansje  16 March 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I10592
229 Kampman, Jennegien  15 October 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I430253
230 Kampman, Lammegien  13 July 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I10580
231 Kampman, NN  13 November 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I10368
232 Kampman, NN  15 January 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I10613
233 Kampman, NN  19 March 1850Coevorden, Drenthe, Nederland I10619
234 Kampman, Toon  26 February 1919Coevorden, Drenthe, Nederland I10639
235 Kampman, Wibbegien  02 May 1826Coevorden, Drenthe, Nederland I430254
236 Kamps, Gezina  10 March 1953Coevorden, Drenthe, Nederland I392319
237 Kamps, Margien  25 November 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I3939
238 Kassies, Jan  16 November 1978Coevorden, Drenthe, Nederland I319220
239 Katerberg, Jan  28 January 1940Coevorden, Drenthe, Nederland I348364
240 Kemper, Gerritdina  10 October 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I11480
241 Kerstholt, Anna  30 April 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I397420
242 Ketzner, Georg  31 January 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I11560
243 Ketzner, Johanna  04 February 1884Coevorden, Drenthe, Nederland I43991
244 Ketzner, Margaretha Maria  23 May 1830Coevorden, Drenthe, Nederland I11562
245 Kieft, Geertruid  28 July 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I10589
246 Kieft, Lubberta  15 January 1937Coevorden, Drenthe, Nederland I334043
247 Kieft, Zwier  27 July 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I10590
248 Kiesebrink, Gerritje  04 February 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I10666
249 Kiewiet, Hendrik  23 February 1951Coevorden, Drenthe, Nederland I554522
250 Kimman, Maria Johanna Margaretha  24 September 1925Coevorden, Drenthe, Nederland I77310
251 Kimman, NN  10 May 1927Coevorden, Drenthe, Nederland I77311
252 Kimman, NN  08 April 1932Coevorden, Drenthe, Nederland I77312
253 Kimman, NN  05 June 1935Coevorden, Drenthe, Nederland I77313
254 Kimmann, Anna Maria  20 June 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I77307
255 Kimmann, Johann Bernard  17 July 1922Coevorden, Drenthe, Nederland I77299
256 Klaassen, Hindrikjen  04 May 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I103872
257 Kleve, Frouwina  19 August 1931Coevorden, Drenthe, Nederland I200013
258 Klifman, Geessien  04 January 1947Coevorden, Drenthe, Nederland I772892
259 van Klinken, Grietje  18 November 1995Coevorden, Drenthe, Nederland I231329
260 Klok, Abraham  31 May 1926Coevorden, Drenthe, Nederland I244293
261 Klomp, Klaasje  05 March 1951Coevorden, Drenthe, Nederland I11573
262 Klooster, Rikste  25 April 1951Coevorden, Drenthe, Nederland I703762
263 Kluitenberg, Albertus  24 June 1886Coevorden, Drenthe, Nederland I437651
264 Kluitenberg, Geziena  09 October 1875Coevorden, Drenthe, Nederland I437647
265 Kluitenberg, Hendrikus Albertus  03 February 1924Coevorden, Drenthe, Nederland I11538
266 Kluitenberg, Johanna  15 July 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I437650
267 Kluitenberg, Lamberta  31 July 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I11502
268 Kluitenberg, Zwaantje  25 March 1952Coevorden, Drenthe, Nederland I437646
269 Kock, Maria Catharina Elisabeth  24 April 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I52681
270 Kock, Maria Christina  01 March 1875Coevorden, Drenthe, Nederland I52685
271 Koetse, Geessien  09 October 2000Coevorden, Drenthe, Nederland I776659
272 Kollen, Grietje  11 August 1937Coevorden, Drenthe, Nederland I305551
273 Konkelaar, Antonius  04 August 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I10605
274 Konkelaar, Juliana  24 July 1894Coevorden, Drenthe, Nederland I10603
275 Konkelaar, Petrus Michiel  30 October 1831Coevorden, Drenthe, Nederland I11547
276 Konkelaar, Pieternella  11 April 1839Coevorden, Drenthe, Nederland I11549
277 Koops, Gesina Harmina  15 March 2001Coevorden, Drenthe, Nederland I314548
278 Koster, Harmina  29 August 1972Coevorden, Drenthe, Nederland I440163
279 Kram, Geertruida  26 January 1911Coevorden, Drenthe, Nederland I503049
280 Kuiper, Jacoba Catharina  07 January 1989Coevorden, Drenthe, Nederland I545608
281 Kuipers, Maria  08 February 1809Coevorden, Drenthe, Nederland I598249
282 van der Laan, Grietje  04 February 1998Coevorden, Drenthe, Nederland I338156
283 Lageland, Freerk  23 April 1956Coevorden, Drenthe, Nederland I441057
284 Lamberts, Jan Harm  05 May 1999Coevorden, Drenthe, Nederland I314547
285 Lamein, Aaldrik  08 September 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I513614
286 Langeloo, Elisabeth  13 July 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I668272
287 van Leer, Judikje  10 May 1870Coevorden, Drenthe, Nederland I53684
288 Leeuwerke, Hilvert  26 May 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I73319
289 Leeuwerke, Jan  07 May 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I72815
290 von Lippe, Dietrich  1227Coevorden, Drenthe, Nederland I438117
291 Lohman, Gerhardina  15 March 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I199708
292 Lohman, Jantje Gerrits  28 February 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I200263
293 Lok, Geertruida  09 May 2007Coevorden, Drenthe, Nederland I548553
294 Lokken, Geessien  14 January 1932Coevorden, Drenthe, Nederland I543540
295 Loo, Jan Geerts  1791Coevorden, Drenthe, Nederland I372391
296 Lotterman, Engelina  27 April 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I10658
297 Lubbering, Egberdina  02 December 1862Coevorden, Drenthe, Nederland I10635
298 Luchies, Hendrikje  18 March 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I10637
299 Luchjenbroers, Zwaantien  24 August 1949Coevorden, Drenthe, Nederland I244516
300 Lukkien, Hendrik Jan  10 October 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I202021
301 Lukkien, NN  20 May 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I202010
302 Lukkien, NN  19 June 1915Coevorden, Drenthe, Nederland I202022
303 Lukkien, Warntje Roelof  18 August 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I202025
304 Lukkien, Willemtien Anna  17 February 1917Coevorden, Drenthe, Nederland I202023
305 Lulf, Albertus Johannes  27 February 1940Coevorden, Drenthe, Nederland I173866
306 Lulf, Albertus Johannes  18 January 1984Coevorden, Drenthe, Nederland I173857
307 Luppes, Hendrik Gerrit  10 January 1829Coevorden, Drenthe, Nederland I375608
308 Lutz, Jacobus Josephus Joannes  11 July 1829Coevorden, Drenthe, Nederland I731114
309 van Maar, Liefka Hendrika  16 November 1916Coevorden, Drenthe, Nederland I782426
310 Maat, Sake  24 October 1955Coevorden, Drenthe, Nederland I604958
311 Matis, Gesien  16 December 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I372663
312 Meijer, Jan  08 February 1809Coevorden, Drenthe, Nederland I598245
313 Meijer, Johanna  05 August 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I11561
314 Meijer, Johanna Maria  01 June 1973Coevorden, Drenthe, Nederland I52231
315 Meijer, Martinus  16 May 1943Coevorden, Drenthe, Nederland I114381
316 Meijer, Mozes  02 November 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I53162
317 Meijer, Rebekka  06 November 1936Coevorden, Drenthe, Nederland I53184
318 Meijerink, Elizabet  13 September 1832Coevorden, Drenthe, Nederland I430251
319 Meijerink, Hillegien  21 April 1829Coevorden, Drenthe, Nederland I15417
320 Meijerink, Jan  02 November 1984Coevorden, Drenthe, Nederland I269672
321 Meijerink, Jannes  05 March 1825Coevorden, Drenthe, Nederland I15415
322 Meijerink, Jantien  29 December 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I10568
323 Meijerink, NN  February 1962Coevorden, Drenthe, Nederland I241988
324 Meijerink, Wibbegien  06 July 1828Coevorden, Drenthe, Nederland I15416
325 Melis, Anne Marie  22 December 1866Coevorden, Drenthe, Nederland I7448
326 Mellema, Grietje  10 September 1926Coevorden, Drenthe, Nederland I244278
327 Mepschen, Hillechien  01 January 1862Coevorden, Drenthe, Nederland I305539
328 van der Merwede, Diderick  20 June 1653Coevorden, Drenthe, Nederland I388022
329 Middel, Harm  18 April 1987Coevorden, Drenthe, Nederland I235232
330 Middel, Willem  04 July 1966Coevorden, Drenthe, Nederland I141815
331 Middelhorsink, Henderika  08 February 1866Coevorden, Drenthe, Nederland I48628
332 Middeljans, Stientje  20 February 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I695133
333 Mik, Frederik  15 February 1973Coevorden, Drenthe, Nederland I286439
334 Miljoen, Anna Chatarina  24 May 1839Coevorden, Drenthe, Nederland I49781
335 Mol, Grietje  09 July 1986Coevorden, Drenthe, Nederland I305566
336 Moorman, Aaltje  10 April 1976Coevorden, Drenthe, Nederland I9640
337 Mués, Euphemia Helena  02 August 1982Coevorden, Drenthe, Nederland I8794
338 Müller, Hermannus Gerardus Johannes  26 August 1889Coevorden, Drenthe, Nederland I92406
339 Muller, Willemina  28 April 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I11491
340 Nagelsmit, Arend  09 March 1972Coevorden, Drenthe, Nederland I775706
341 Nagelsmit, Johanna  08 May 1974Coevorden, Drenthe, Nederland I172435
342 Nanninga, Ties Harm  23 March 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I526014
343 Nevels, Lukas  31 January 1809Coevorden, Drenthe, Nederland I679534
344 Nieland, Klaas  15 April 1919Coevorden, Drenthe, Nederland I152573
345 Niewold, Jan  27 May 1946Coevorden, Drenthe, Nederland I186631
346 Nijboer, Hinderkien  11 November 1913Coevorden, Drenthe, Nederland I98862
347 Nijland, Klasina Paulina  02 October 1965Coevorden, Drenthe, Nederland I781743
348 Nijmeijer, Jan  06 July 1958Coevorden, Drenthe, Nederland I711096
349 Nijwoonder, Engelina  11 July 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I10612
350 Nijwoonder, Gerridina  05 September 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I10584
351 Nijwoonder, Harm  12 April 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I430285
352 Nijwoonder, Harm  01 February 1818Coevorden, Drenthe, Nederland I127279
353 Nijwoonder, Jan  06 June 1848Coevorden, Drenthe, Nederland I10610
354 Nijwoonder, Jan  17 August 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I10601
355 Nijwoonder, Jan Hendrik  28 September 1886Coevorden, Drenthe, Nederland I10583
356 Niks, Jantje  05 May 1944Coevorden, Drenthe, Nederland I362270
357 Noorlag, Date  14 September 1964Coevorden, Drenthe, Nederland I319005
358 Notting, Harm  05 November 1920Coevorden, Drenthe, Nederland I248603
359 Oelen, Geert  15 December 1987Coevorden, Drenthe, Nederland I245009
360 van Oord, Jacob  17 October 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I785841
361 Oosting, Berendina  04 May 2002Coevorden, Drenthe, Nederland I776542
362 Ossen, Hendrika  03 February 1950Coevorden, Drenthe, Nederland I756585
363 Ottes, Willemina Willems  13 February 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I409477
364 Paap, Gepke  17 May 1995Coevorden, Drenthe, Nederland I448902
365 Pasveer, Henderikus  06 November 1950Coevorden, Drenthe, Nederland I306910
366 Pasveer, Johannes  14 March 1958Coevorden, Drenthe, Nederland I500954
367 Pertien, Mettje  04 August 1976Coevorden, Drenthe, Nederland I235422
368 Piccardt, Isabella  06 January 1699Coevorden, Drenthe, Nederland I388030
369 Piccardt, Johan  21 May 1670Coevorden, Drenthe, Nederland I388014
370 Platzer, Aleida  07 April 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I669336
371 Platzer, Johan Heinrich  17 July 1891Coevorden, Drenthe, Nederland I28280
372 Platzer, Johan Heinrich  14 March 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I669330
373 Platzer, Louisa Aleida  10 February 1922Coevorden, Drenthe, Nederland I669335
374 Platzer, Lubertus Christianus  18 August 1916Coevorden, Drenthe, Nederland I669339
375 Platzer, NN  13 July 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I669338
376 de Poel, Janna  13 February 1986Coevorden, Drenthe, Nederland I521383
377 van der Poel, Theodora Maria Margaretha  06 April 1924Coevorden, Drenthe, Nederland I252715
378 Polak, Marregien Jacobs  07 February 1871Coevorden, Drenthe, Nederland I53622
379 Polling, Lukas  11 November 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I623069
380 ter Poorten, Hendrik Jans  August 1707Coevorden, Drenthe, Nederland I250508
381 Potsdammer, Aron  29 October 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I394061
382 Pott, Johanna  16 November 1909Coevorden, Drenthe, Nederland I14538
383 Pragt, Geertruida  22 February 1877Coevorden, Drenthe, Nederland I43990
384 Pragt, Helena  28 June 1885Coevorden, Drenthe, Nederland I44051
385 Pragt, Henderik  27 May 1863Coevorden, Drenthe, Nederland I9831
386 Pragt, Hendrikus  04 May 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I7614
387 Pragt, Hendrikus  22 August 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I9833
388 Pragt, Hinderikus Johannes  12 September 1872Coevorden, Drenthe, Nederland I6633
389 Pragt, Johanna  24 July 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I44063
390 Pragt, Johanna Leonora  12 January 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I9834
391 Pragt, Johannes  10 August 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I6642
392 Pragt, Johannes  12 January 1875Coevorden, Drenthe, Nederland I6649
393 Pragt, Maria  10 August 1883Coevorden, Drenthe, Nederland I44065
394 Pragt, Theodora  17 April 1824Coevorden, Drenthe, Nederland I44072
395 Pragt, Theodora  02 October 1839Coevorden, Drenthe, Nederland I7577
396 Pragt, Theodora Maria  18 January 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I7615
397 Prins, Henricus Conradus  02 October 1817Coevorden, Drenthe, Nederland I403150
398 Prummel, Antje  12 April 1929Coevorden, Drenthe, Nederland I165143
399 van Raalte, Henderina Hendrika Salomon  07 July 1815Coevorden, Drenthe, Nederland I186003
400 Ramaker, Johanna Petronella  12 February 1968Coevorden, Drenthe, Nederland I390510
401 Reering, Zwaantien  10 October 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I38043
402 van Rein, Berend  18 May 1959Coevorden, Drenthe, Nederland I264562
403 van Rein, Jan  21 February 1929Coevorden, Drenthe, Nederland I269637
404 van Rein, Lubbergina  07 September 1924Coevorden, Drenthe, Nederland I269667
405 van Rein, Lubertha  17 March 1986Coevorden, Drenthe, Nederland I269671
406 van Rein, NN  05 December 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I266751
407 van Rein, NN  05 December 1925Coevorden, Drenthe, Nederland I266741
408 van Rein, NN  20 March 1952Coevorden, Drenthe, Nederland I266363
409 Reman, Herman  30 August 1882Coevorden, Drenthe, Nederland I772888
410 Reman, Roelof  16 November 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I3938
411 Richie, Ritzo  30 April 1951Coevorden, Drenthe, Nederland I385219
412 Rikking, Helena  26 July 1843Coevorden, Drenthe, Nederland I6643
413 Roelfs, Jantien  19 April 1810Coevorden, Drenthe, Nederland I587653
414 Roelofs, Annigje  27 April 1856Coevorden, Drenthe, Nederland I10570
415 Roelofs, Willemtien  16 May 1839Coevorden, Drenthe, Nederland I316293
416 Roffel, Frankina  14 December 1981Coevorden, Drenthe, Nederland I329715
417 de Roo, Antienus  23 November 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I525280
418 de Roo, Hinderkien  13 January 1995Coevorden, Drenthe, Nederland I312080
419 Rubens, Annigje  After 07 October 1777Coevorden, Drenthe, Nederland I53512
420 de Ruiter, Jan  10 January 1926Coevorden, Drenthe, Nederland I500869
421 Rump, Aaltje  05 February 1979Coevorden, Drenthe, Nederland I286440
422 Rutgers, Gezina  17 February 1830Coevorden, Drenthe, Nederland I7640
423 Saadhoff, Iko  18 April 1948Coevorden, Drenthe, Nederland I743484
424 Salomons, Jan  14 June 1955Coevorden, Drenthe, Nederland I93414
425 Sassen, Geertina Janna Jantina  05 October 1937Coevorden, Drenthe, Nederland I349694
426 Savené, Johanna  27 July 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I8545
427 Savené, Theodorus  13 January 1839Coevorden, Drenthe, Nederland I7449
428 Savené, Wilhelmina Aldegonde  03 June 1837Coevorden, Drenthe, Nederland I8103
429 Savenije, Anastasius Theodorus  30 September 1823Coevorden, Drenthe, Nederland I11607
430 Savenije, Elisabeth Helena  18 November 1861Coevorden, Drenthe, Nederland I7504
431 Savenije, Elisabeth Maria  12 August 1864Coevorden, Drenthe, Nederland I7503
432 Savenije, Geertruida Maria  25 October 1924Coevorden, Drenthe, Nederland I5701
433 Savenije, Hermanus Wilhelmus Bernardus  02 December 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I7437
434 Savenije, Jan Jozef  18 November 1839Coevorden, Drenthe, Nederland I7882
435 Savenije, Johanna Margeretha  10 December 2014Coevorden, Drenthe, Nederland I9060
436 Savenije, Johannes  07 February 1959Coevorden, Drenthe, Nederland I9105
437 Savenije, NN  17 September 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I7456
438 Savenije, Petrus Josephus  26 October 1823Coevorden, Drenthe, Nederland I11712
439 Savonije, Maria Leonora  15 April 1840Coevorden, Drenthe, Nederland I8433
440 van der Scheer, Dubbeld Hemsing  12 February 1859Coevorden, Drenthe, Nederland I363149
441 Scheerhoorn, Alberdina  28 July 1891Coevorden, Drenthe, Nederland I10587
442 Scheerhoorn, Albert  14 July 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I10581
443 Scheerhoorn, Albert  07 June 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I10588
444 Scheerhoorn, Albert  03 April 1917Coevorden, Drenthe, Nederland I10366
445 Scheerhoorn, Albert Albers  25 September 1813Coevorden, Drenthe, Nederland I11372
446 Scheerhoorn, Annegien  10 September 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I10607
447 Scheerhoorn, Antonia  17 August 1887Coevorden, Drenthe, Nederland I11383
448 Scheerhoorn, Antonius  29 December 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I10609
449 Scheerhoorn, Antonius  29 October 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I11501
450 Scheerhoorn, Antonius  17 February 1959Coevorden, Drenthe, Nederland I11421
451 Scheerhoorn, Antoon  26 June 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I10594
452 Scheerhoorn, Dirk  30 May 1886Coevorden, Drenthe, Nederland I11381
453 Scheerhoorn, Dirk  03 April 1887Coevorden, Drenthe, Nederland I11432
454 Scheerhoorn, Elizabeth  18 May 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I11510
455 Scheerhoorn, Engelbertus  07 August 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I11536
456 Scheerhoorn, Engelbertus  02 October 1936Coevorden, Drenthe, Nederland I10634
457 Scheerhoorn, Euphemia Engelina  25 March 1915Coevorden, Drenthe, Nederland I10367
458 Scheerhoorn, Frederik Johan  19 April 1888Coevorden, Drenthe, Nederland I10631
459 Scheerhoorn, Geert  03 October 1870Coevorden, Drenthe, Nederland I11373
460 Scheerhoorn, Gerritdina  17 February 1891Coevorden, Drenthe, Nederland I11440
461 Scheerhoorn, Gerritje  18 July 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I11537
462 Scheerhoorn, Henderikus Albertus  15 November 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I11500
463 Scheerhoorn, Hendrik  12 May 1853Coevorden, Drenthe, Nederland I10566
464 Scheerhoorn, Hendrik  25 March 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I10620
465 Scheerhoorn, Hendrik  08 October 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I11467
466 Scheerhoorn, Hendrik  18 July 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I10651
467 Scheerhoorn, Hendrik Alberts  19 December 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I10561
468 Scheerhoorn, Hendrikus Albertus  12 October 1920Coevorden, Drenthe, Nederland I11526
469 Scheerhoorn, Hillegien Albers  24 December 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I10582
470 Scheerhoorn, Hillegien Albers  16 September 1878Coevorden, Drenthe, Nederland I10576
471 Scheerhoorn, Hinderkien  01 December 1821Coevorden, Drenthe, Nederland I11544
472 Scheerhoorn, Hindrikus Albers  16 February 1878Coevorden, Drenthe, Nederland I10602
473 Scheerhoorn, Jan  29 September 1918Coevorden, Drenthe, Nederland I11522
474 Scheerhoorn, Jan Willem  14 July 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I11503
475 Scheerhoorn, Johanna Hinderika  18 June 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I10575
476 Scheerhoorn, Johannes  07 December 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I10598
477 Scheerhoorn, Martinus  13 September 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I11477
478 Scheerhoorn, NN  17 September 1868Coevorden, Drenthe, Nederland I11384
479 Scheerhoorn, NN  02 April 1895Coevorden, Drenthe, Nederland I11452
480 Scheerhoorn, NN  08 April 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I11457
481 Scheerhoorn, NN  04 February 1900Coevorden, Drenthe, Nederland I11469
482 Scheerhoorn, NN  05 April 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I11471
483 Scheerhoorn, NN  19 March 1914Coevorden, Drenthe, Nederland I11518
484 Scheerhoorn, NN  01 November 1914Coevorden, Drenthe, Nederland I11519
485 Scheerhoorn, NN  20 October 1934Coevorden, Drenthe, Nederland I11540
486 Scheerhoorn, Piet  29 August 1864Coevorden, Drenthe, Nederland I10659
487 Scheerhoorn, Roelof Alberts  13 March 1885Coevorden, Drenthe, Nederland I10567
488 Scheerhoorn, Toon Alberts  01 July 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I10569
489 Scheerhoorn, Willem  19 February 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I10565
490 Scheerhoorn, Willemina Henderika  29 June 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I11476
491 Scheerhoorn, Zwaantien  15 November 1829Coevorden, Drenthe, Nederland I10564
492 Scheermans, Jantien  14 January 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I212479
493 Scheltens, Elisabeth  17 February 1951Coevorden, Drenthe, Nederland I500955
494 Scheltens, Willem  16 September 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I364914
495 Scheven, Catharina  14 May 1951Coevorden, Drenthe, Nederland I176366
496 Schnoing, Hermannus Antonius  04 May 1973Coevorden, Drenthe, Nederland I275270
497 Scholtens, Oltman  01 March 1940Coevorden, Drenthe, Nederland I555050
498 Schotters, Jennegien  06 August 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I10591
499 Schuring, Klaassiena  27 September 1943Coevorden, Drenthe, Nederland I340973
500 Schuringa, Geert Cornelis  05 September 1929Coevorden, Drenthe, Nederland I513152
501 Schuthof, Lambertus  16 January 2001Coevorden, Drenthe, Nederland I254215
502 Sermon, Jan  18 July 1814Coevorden, Drenthe, Nederland I49780
503 Smid, Eefke  28 March 1927Coevorden, Drenthe, Nederland I217413
504 Smid, Meintje  17 June 1958Coevorden, Drenthe, Nederland I351856
505 Smit, Siebrigje  05 May 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I136689
506 Smit, Wobgien  23 August 1966Coevorden, Drenthe, Nederland I448901
507 Soetevent, Anna  19 January 1935Coevorden, Drenthe, Nederland I569717
508 Soetevent, Johanna  21 February 1924Coevorden, Drenthe, Nederland I569718
509 Soppe, Johannes Bernardus  14 November 1946Coevorden, Drenthe, Nederland I154468
510 Steenwijk, Pieter Willem  07 June 1931Coevorden, Drenthe, Nederland I786621
511 Steernberg, Catharina Helena  28 November 1958Coevorden, Drenthe, Nederland I269931
512 Steffens, Johannes Harmannus  14 May 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I171562
513 Stevens, Geertien  27 August 1958Coevorden, Drenthe, Nederland I98852
514 Stoppelman, Betje  03 October 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I53482
515 Stoppelman, Saartje  06 April 1939Coevorden, Drenthe, Nederland I53483
516 Stroeve, Fennegien  14 May 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I154400
517 Stroeve, Gerhardus Johannes  04 June 1933Coevorden, Drenthe, Nederland I154334
518 Stroeve, Johanna  19 July 1928Coevorden, Drenthe, Nederland I154448
519 Suk, Roelf  10 January 1962Coevorden, Drenthe, Nederland I390509
520 Suk, Tamme  18 June 1945Coevorden, Drenthe, Nederland I205899
521 Suuroverste, Harm  05 January 2001Coevorden, Drenthe, Nederland I219538
522 Tabbers, Derkje  23 January 1894Coevorden, Drenthe, Nederland I11409
523 Timmermans, Jan Geerts  02 May 1847Coevorden, Drenthe, Nederland I336226
524 Toorman, Harm  04 December 1968Coevorden, Drenthe, Nederland I341218
525 Toorman, Hendrik  09 January 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I341219
526 Trip, Marchien  20 March 1957Coevorden, Drenthe, Nederland I244925
527 Turien, Adolf  10 October 1853Coevorden, Drenthe, Nederland I48635
528 Turien, Albert  12 November 1861Coevorden, Drenthe, Nederland I52684
529 Turien, Aleida Henderika  26 June 1861Coevorden, Drenthe, Nederland I52688
530 Turien, Aleida Henderika  14 May 1896Coevorden, Drenthe, Nederland I48168
531 Turien, Andries  01 October 1849Coevorden, Drenthe, Nederland I48639
532 Turien, Berendina  21 November 1867Coevorden, Drenthe, Nederland I7922
533 Turien, Bernardus Anthonij  24 April 1872Coevorden, Drenthe, Nederland I52680
534 Turien, Gerrit  08 March 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I48640
535 Turien, Jannes  11 November 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I48627
536 Valk, Alberdina  16 July 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I437643
537 Valk, Jan  01 July 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I11422
538 Valk, Jantien  28 June 1876Coevorden, Drenthe, Nederland I11415
539 Valk, Johanna  15 November 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I11390
540 Valk, Maria Theresia  30 July 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I11555
541 Valk, Maria Wilhelmina  29 September 1845Coevorden, Drenthe, Nederland I11554
542 Valk, NN  17 March 1858Coevorden, Drenthe, Nederland I11559
543 de Valk, Pieter Tymens Egberts  18 December 1862Coevorden, Drenthe, Nederland I43992
544 Valk, Roelof  11 August 1903Coevorden, Drenthe, Nederland I11398
545 Veen, Gerhardus Johannes Felix  04 September 1901Coevorden, Drenthe, Nederland I178128
546 Veen, Henderikus Cornelis  01 November 1917Coevorden, Drenthe, Nederland I48167
547 Veendorp, Mettje  04 April 1926Coevorden, Drenthe, Nederland I171187
548 Veenen, Grietje  22 December 1912Coevorden, Drenthe, Nederland I419466
549 Veenker, Petronella Katrina Johanna  02 December 1980Coevorden, Drenthe, Nederland I61740
550 Veltrop, Christiaan  10 May 1844Coevorden, Drenthe, Nederland I7632
551 Veltrop, Jan Berend  1920Coevorden, Drenthe, Nederland I174303
552 Veltrop, Maria Aleida  11 May 1921Coevorden, Drenthe, Nederland I174301
553 Venema, Auke  18 December 1969Coevorden, Drenthe, Nederland I463886
554 Vierkant, Anne  17 June 1945Coevorden, Drenthe, Nederland I270625
555 Vinke, Euphemia  15 November 1957Coevorden, Drenthe, Nederland I11448
556 Vinke, Martinus  24 November 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I10502
557 van der Vinne, Albertus  30 January 1923Coevorden, Drenthe, Nederland I717125
558 van der Vinne, Henderika Helena  09 April 1919Coevorden, Drenthe, Nederland I717126
559 Vlap, Martinus  08 January 1960Coevorden, Drenthe, Nederland I90543
560 Vlap, Trientje  14 July 1999Coevorden, Drenthe, Nederland I93558
561 Vleugel, Fredrica Mathea  23 May 1842Coevorden, Drenthe, Nederland I44048
562 Vleugel, Harm Tiassens  20 July 1873Coevorden, Drenthe, Nederland I44049
563 Vleugel, Louwerens Henderikus  31 July 1866Coevorden, Drenthe, Nederland I44040
564 Vondel, Harmke  28 September 1948Coevorden, Drenthe, Nederland I90542
565 Vos, Mozes Abraham  20 February 1827Coevorden, Drenthe, Nederland I186067
566 Vrieling, Hendrikje  07 June 1905Coevorden, Drenthe, Nederland I149456
567 Vries, Harmke  21 September 1962Coevorden, Drenthe, Nederland I178447
568 Vroling, Albertus  13 October 1906Coevorden, Drenthe, Nederland I77328
569 Vroling, Benedictus Gerardus  07 June 1991Coevorden, Drenthe, Nederland I179039
570 Vroling, Harmina Maria Geertruida  06 June 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I77300
571 Vroling, NN  18 February 1856Coevorden, Drenthe, Nederland I77331
572 Vroling, Remmer  22 February 1890Coevorden, Drenthe, Nederland I77303
573 Vroling, Wilhelm Alexander  24 March 1967Coevorden, Drenthe, Nederland I165181
574 Vroling, Wilhelmina Susanna  04 September 1987Coevorden, Drenthe, Nederland I173856
575 Waker, Grietje  30 January 1946Coevorden, Drenthe, Nederland I205900
576 Warringa, Geertje  14 February 1975Coevorden, Drenthe, Nederland I630232
577 Wassen, Willem  22 August 1998Coevorden, Drenthe, Nederland I366256
578 Weering, Berendina  16 September 1935Coevorden, Drenthe, Nederland I178152
579 Weermans, Johanna  08 July 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I7993
580 Wemmenhoven, Geert  20 September 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I437665
581 Wemmenhoven, Geert  21 December 1910Coevorden, Drenthe, Nederland I437666
582 Werink, Johanna  28 July 1931Coevorden, Drenthe, Nederland I173867
583 Wessel, Albertus Gerhardus  15 March 1966Coevorden, Drenthe, Nederland I252722
584 Wessel, Alexander  05 December 1945Coevorden, Drenthe, Nederland I252701
585 Wessel, Eberhard Heinrich Adolph  05 July 1864Coevorden, Drenthe, Nederland I48625
586 Wessel, Gerardus Hermanus  19 October 1934Coevorden, Drenthe, Nederland I252699
587 Wessel, Gerhard Heinrich  07 August 1851Coevorden, Drenthe, Nederland I48647
588 Wessel, Gerhardus Hermanus  20 October 1963Coevorden, Drenthe, Nederland I252726
589 Wessel, Gezina Gerridina  26 January 1862Coevorden, Drenthe, Nederland I48629
590 Wessel, Harmanus  20 March 1882Coevorden, Drenthe, Nederland I252703
591 Wessel, Harmanus  12 April 1949Coevorden, Drenthe, Nederland I252700
592 Wessel, Harmanus  30 September 1978Coevorden, Drenthe, Nederland I252724
593 Wessel, Harmina  07 July 1841Coevorden, Drenthe, Nederland I48655
594 Wessel, Helena Berendina  06 November 1933Coevorden, Drenthe, Nederland I48659
595 Wessel, Helena Susanna  09 April 1846Coevorden, Drenthe, Nederland I252694
596 Wessel, Hinderikus  01 February 1836Coevorden, Drenthe, Nederland I48653
597 Wessel, Hindrikus  15 January 1838Coevorden, Drenthe, Nederland I48654
598 Wessel, Johanna Berendina  02 August 1995Coevorden, Drenthe, Nederland I252718
599 Wessel, Johanna Harmina  03 July 1947Coevorden, Drenthe, Nederland I252702
600 Wessel, Johannes Harmanus  30 December 1956Coevorden, Drenthe, Nederland I252705
601 Wessel, Johannes Harmanus  04 August 1993Coevorden, Drenthe, Nederland I252721
602 Wessel, Lambertus  02 May 1831Coevorden, Drenthe, Nederland I252686
603 Wessel, Martinus  30 September 1916Coevorden, Drenthe, Nederland I252727
604 Wessel, Martinus  23 February 1993Coevorden, Drenthe, Nederland I252728
605 Wessel, Theodora Maria  10 December 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I252723
606 Wessel, Theodora Maria  30 September 1978Coevorden, Drenthe, Nederland I252725
607 Wessel, Willem  27 June 1893Coevorden, Drenthe, Nederland I252714
608 Westen, Gerhardus Henderikus  15 July 1964Coevorden, Drenthe, Nederland I9201
609 Westendorp, Jan  03 December 1982Coevorden, Drenthe, Nederland I630213
610 Wilholt, Johanna Alida  04 June 1961Coevorden, Drenthe, Nederland I170512
611 Wiltens, Warnder  19 May 1830Coevorden, Drenthe, Nederland I440906
612 Wilting, Arend  13 February 1948Coevorden, Drenthe, Nederland I337682
613 Wittendorp, Martha  05 April 1899Coevorden, Drenthe, Nederland I175723
614 Wolbers, Geert  24 September 1926Coevorden, Drenthe, Nederland I98861
615 Wolda, Willem Derk  28 June 1987Coevorden, Drenthe, Nederland I448903
616 Wolters, Jozef  Date unknownCoevorden, Drenthe, Nederland I51948
617 Woltersom, Jan  06 August 1852Coevorden, Drenthe, Nederland I591993
618 Wolthers, Harmina  07 August 1765Coevorden, Drenthe, Nederland I372690
619 Wolthuis, Henderika  21 June 1942Coevorden, Drenthe, Nederland I704417
620 Wortelboer, Catharina Nicola Margaretha  04 July 1960Coevorden, Drenthe, Nederland I165228
621 Wubbolts, Johannes  29 May 1973Coevorden, Drenthe, Nederland I269930
622 Zegering, Aaltien  01 March 1857Coevorden, Drenthe, Nederland I591996
623 Zilverberg, Betje  11 December 1921Coevorden, Drenthe, Nederland I53456
624 Zilverberg, Hartog  06 June 1907Coevorden, Drenthe, Nederland I53709
625 Zilverberg, Hartog  20 April 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I53491
626 Zilverberg, Jacob  04 January 1908Coevorden, Drenthe, Nederland I560691
627 Zilverberg, Samuel  06 January 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I53490
628 Zilverberg, Simon Jacob  13 March 1930Coevorden, Drenthe, Nederland I53533
629 Zilversmit, Rabekka  26 January 1917Coevorden, Drenthe, Nederland I53468
630 Zuid, Jantje  19 September 1932Coevorden, Drenthe, Nederland I334264
631 Zweep, Aaldrik  30 November 1946Coevorden, Drenthe, Nederland I26251
632 Zwitsers, Jan Willem  11 August 1960Coevorden, Drenthe, Nederland I334047
633 Zwitsers, Nicolaas  27 May 2007Coevorden, Drenthe, Nederland I334060

Buried

Matches 1 to 18 of 18

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Almelo, Gerrit  14 September 1833Coevorden, Drenthe, Nederland I772898
2 Boerland, Johannes  14 February 2007Coevorden, Drenthe, Nederland I165701
3 van Bosstraeten, Pieter  10 January 1865Coevorden, Drenthe, Nederland I7440
4 Even, Engelina Maria Johanna  30 January 1967Coevorden, Drenthe, Nederland I9116
5 ter Horst, Kornelis Johannes  10 March 2005Coevorden, Drenthe, Nederland I771946
6 Klumper, Hermanus  29 April 1804Coevorden, Drenthe, Nederland I154517
7 Koster, Harmina  Coevorden, Drenthe, Nederland I440163
8 Oelen, Geert  21 December 1987Coevorden, Drenthe, Nederland I245009
9 van Rein, Berend  22 May 1959Coevorden, Drenthe, Nederland I264562
10 Savenije, Johanna Margeretha  17 December 2014Coevorden, Drenthe, Nederland I9060
11 Savenije, Johannes  11 February 1959Coevorden, Drenthe, Nederland I9105
12 Sikkenga, Jantien  22 February 1902Coevorden, Drenthe, Nederland I772895
13 Soppe, Johannes Bernardus  18 November 1946Coevorden, Drenthe, Nederland I154468
14 Venema, Auke  23 December 1969Coevorden, Drenthe, Nederland I463886
15 Vlap, Martinus  13 January 1960Coevorden, Drenthe, Nederland I90543
16 Vlap, Trientje  19 July 1999Coevorden, Drenthe, Nederland I93558
17 Wilholt, Johanna Alida  08 June 1961Coevorden, Drenthe, Nederland I170512
18 Wortelboer, Johanna  28 August 2007Coevorden, Drenthe, Nederland I165689

Death registration

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Belle, Antje  09 April 1945Coevorden, Drenthe, Nederland I622372
2 Niewold, Jan  28 May 1946Coevorden, Drenthe, Nederland I186631

Occupation

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Piccardt, Johan  Coevorden, Drenthe, Nederland I339732
2 Piccardt, Johan  1648Coevorden, Drenthe, Nederland I388014
3 Rosema, Bote Rinzes  Coevorden, Drenthe, Nederland I575992
4 Savenije, Jan Jozef  1790Coevorden, Drenthe, Nederland I7882
5 Savenije, Jan Jozef  1824Coevorden, Drenthe, Nederland I7882
6 Vierkant, Anne  Coevorden, Drenthe, Nederland I270625

Married

Matches 1 to 252 of 252

   Family    Married    Family ID 
1 Aalst / Kramer  15 July 1820Coevorden, Drenthe, Nederland F3826
2 Alberts / Bosman  05 June 1791Coevorden, Drenthe, Nederland F3110
3 Allershof / Huising  04 September 1689Coevorden, Drenthe, Nederland F158321
4 Almelo / Sikkenga  13 October 1853Coevorden, Drenthe, Nederland F291378
5 Almeloo / Klifman  01 November 1889Coevorden, Drenthe, Nederland F291376
6 Ambergen / Habers  14 May 1867Coevorden, Drenthe, Nederland F20558
7 Ambergen / Pragt  27 April 1831Coevorden, Drenthe, Nederland F20538
8 Ambergen / Smeman  03 February 1869Coevorden, Drenthe, Nederland F20562
9 Ambergen / Stroeve  12 May 1829Coevorden, Drenthe, Nederland F62135
10 Assen / Fliers  14 May 1852Coevorden, Drenthe, Nederland F62175
11 Assen / Fliers  09 December 1870Coevorden, Drenthe, Nederland F62124
12 Assen / Stroeve  28 April 1903Coevorden, Drenthe, Nederland F62209
13 Assen / Stroeve  01 February 1907Coevorden, Drenthe, Nederland F62192
14 Assen / Stroeve  15 May 1933Coevorden, Drenthe, Nederland F62171
15 Bakker / Wessel  25 September 1852Coevorden, Drenthe, Nederland F99812
16 Beekhuis / Eshuis  26 February 1915Coevorden, Drenthe, Nederland F136406
17 Bekkering / Arnoldi  21 September 1754Coevorden, Drenthe, Nederland F97522
18 Bel / Scheerhoorn  18 July 1919Coevorden, Drenthe, Nederland F4429
19 Bel / Scheerhoorn  30 July 1920Coevorden, Drenthe, Nederland F4449
20 Belt / Kleine Staarman  30 April 1902Coevorden, Drenthe, Nederland F73563
21 Belt / Smeman  22 September 1813Coevorden, Drenthe, Nederland F20551
22 Benninck / Brunipe  24 August 1665Coevorden, Drenthe, Nederland F196791
23 Bierman / Zilversmit  13 May 1881Coevorden, Drenthe, Nederland F21315
24 Blaauwgeers / Veldings  06 June 1805Coevorden, Drenthe, Nederland F62198
25 Blaauwgeerts / Stroeve  18 November 1908Coevorden, Drenthe, Nederland F62173
26 Blecourt / Troijen  12 October 1788Coevorden, Drenthe, Nederland F113626
27 Bloemen / Jacobs  16 October 1885Coevorden, Drenthe, Nederland F120443
28 Bloemen / Kollen  08 May 1891Coevorden, Drenthe, Nederland F120445
29 Bloemen / Mepschen  28 April 1821Coevorden, Drenthe, Nederland F120382
30 Bloemen / Meulen  11 May 1889Coevorden, Drenthe, Nederland F120444
31 Bloemen / Mol  16 August 1922Coevorden, Drenthe, Nederland F120448
32 Bloemen / Schuitema  15 August 1913Coevorden, Drenthe, Nederland F120446
33 Bloemen / Tuin  02 March 1922Coevorden, Drenthe, Nederland F120447
34 Boom / Slingenberg  20 November 1849Coevorden, Drenthe, Nederland F186329
35 Borgman / Ambergen  26 May 1914Coevorden, Drenthe, Nederland F2917
36 Bosman / Klumper  14 July 1798Coevorden, Drenthe, Nederland F62149
37 Bosstraeten / Dommers  11 July 1861Coevorden, Drenthe, Nederland F4818
38 Braams / Bergman  21 April 1837Coevorden, Drenthe, Nederland F18224
39 Brons / Jansen  02 September 1837Coevorden, Drenthe, Nederland F4402
40 Brons / Kieft  12 October 1871Coevorden, Drenthe, Nederland F131020
41 Bruins / Belt  14 April 1848Coevorden, Drenthe, Nederland F20550
42 Bruins / Blaauwgeerts  22 October 1844Coevorden, Drenthe, Nederland F20545
43 Bruns / Lubbers  27 November 1765Coevorden, Drenthe, Nederland F62147
44 Coevorden / Bloemendal  03 August 1833Coevorden, Drenthe, Nederland F21382
45 Coevorden / Heimans  09 August 1844Coevorden, Drenthe, Nederland F21324
46 Coevorden / Leer  11 June 1868Coevorden, Drenthe, Nederland F21336
47 Coevorden / Stoppelman  07 October 1868Coevorden, Drenthe, Nederland F21319
48 Coevorden / Wijk  06 March 1935Coevorden, Drenthe, Nederland F21203
49 Coevorden / Zilverberg  19 February 1868Coevorden, Drenthe, Nederland F21311
50 Cornelissen / Bosstraeten  17 June 1862Coevorden, Drenthe, Nederland F3811
51 Dilling / Jansen  06 February 1805Coevorden, Drenthe, Nederland F269
52 Duin / Soetekou  23 December 1880Coevorden, Drenthe, Nederland F234339
53 Eckebladt / Piccardt  01 September 1672Coevorden, Drenthe, Nederland F151654
54 Even / Huwet  13 December 1866Coevorden, Drenthe, Nederland F20556
55 Even / Kok  30 April 1890Coevorden, Drenthe, Nederland F20572
56 Even / Pragt  25 November 1836Coevorden, Drenthe, Nederland F20540
57 Even / Pragt  14 April 1848Coevorden, Drenthe, Nederland F2528
58 Even / Stroeve  13 June 1923Coevorden, Drenthe, Nederland F62187
59 Even / Stroeve  04 April 1929Coevorden, Drenthe, Nederland F62190
60 Fakler / Meijer  12 April 1818Coevorden, Drenthe, Nederland F230542
61 Falke / Soppe  28 February 1922Coevorden, Drenthe, Nederland F297012
62 Frenk / Nieweg  31 October 1919Coevorden, Drenthe, Nederland F21333
63 Galen / Kluitenberg  26 March 1896Coevorden, Drenthe, Nederland F170693
64 Geerts / Hazelaar  22 May 1791Coevorden, Drenthe, Nederland F146151
65 Geerts / Matis  11 May 1796Coevorden, Drenthe, Nederland F146103
66 Geerts / Scholten  16 May 1779Coevorden, Drenthe, Nederland F146109
67 Gerdes / Anbergen  06 February 1904Coevorden, Drenthe, Nederland F20609
68 Gerrits / Heidentrijk  21 December 1791Coevorden, Drenthe, Nederland F146107
69 Geugies / Zuid  25 January 1918Coevorden, Drenthe, Nederland F75762
70 Gols / Hilbink  15 July 1921Coevorden, Drenthe, Nederland F91492
71 Gossen / Boer  07 June 1918Coevorden, Drenthe, Nederland F241359
72 Grave / Weide  04 March 1929Coevorden, Drenthe, Nederland F253684
73 Groenewoud / Houwing  01 September 1865Coevorden, Drenthe, Nederland F274164
74 Grootoonk / Peetsma  16 December 1904Coevorden, Drenthe, Nederland F129565
75 Guldener / Weertman  30 April 1841Coevorden, Drenthe, Nederland F44249
76 Haandrikman / IJspeert  09 April 1816Coevorden, Drenthe, Nederland F62108
77 Haar / Otten  27 May 1867Coevorden, Drenthe, Nederland F19562
78 Habers / Lubbers  02 May 1829Coevorden, Drenthe, Nederland F62130
79 Habers / Stroeve  12 May 1836Coevorden, Drenthe, Nederland F62138
80 Hagedoorn / Nijwoonder  01 April 1865Coevorden, Drenthe, Nederland F4082
81 Hagel / Stroeve  22 May 1918Coevorden, Drenthe, Nederland F62185
82 Hagens / Scheerhoorn  17 August 1929Coevorden, Drenthe, Nederland F4430
83 Hazelaar / Egbers  28 December 1794Coevorden, Drenthe, Nederland F146280
84 Hazelaar / Geerts  28 June 1778Coevorden, Drenthe, Nederland F146257
85 Hazelaar / Janssen  04 December 1768Coevorden, Drenthe, Nederland F226737
86 Hazelaar / Roelfs  01 May 1776Coevorden, Drenthe, Nederland F226829
87 Hazelaar / Wolthers  02 April 1749Coevorden, Drenthe, Nederland F146272
88 Heijmans / Coevorden  14 June 1859Coevorden, Drenthe, Nederland F111216
89 Hendriks / Nijwoonder  09 May 1863Coevorden, Drenthe, Nederland F4074
90 Hendriks / Tabbers  09 September 1830Coevorden, Drenthe, Nederland F4091
91 Heskamp / Stroeve  04 May 1842Coevorden, Drenthe, Nederland F62139
92 Hetzer / Schaecks  02 February 1668Coevorden, Drenthe, Nederland F103400
93 Hoek / Bierman  15 June 1932Coevorden, Drenthe, Nederland F21176
94 Holman / Wijk  23 June 1815Coevorden, Drenthe, Nederland F84507
95 Holt / Sonsbeek  1650Coevorden, Drenthe, Nederland F156748
96 Holthuis / Platzer  03 November 1886Coevorden, Drenthe, Nederland F255235
97 Hommes / Veen  13 November 1895Coevorden, Drenthe, Nederland F17565
98 Houten / Soetekou  07 October 1885Coevorden, Drenthe, Nederland F234347
99 Hubert / Hendriks  15 December 1857Coevorden, Drenthe, Nederland F296035
100 Huising / Platzer  10 July 1889Coevorden, Drenthe, Nederland F255239
101 Huising / Wertmölder  19 September 1918Coevorden, Drenthe, Nederland F255241
102 Huising / Wildricks  06 November 1663Coevorden, Drenthe, Nederland F158317
103 Huitzing / Scholten  18 May 1910Coevorden, Drenthe, Nederland F136238
104 Jans / Brummers  Coevorden, Drenthe, Nederland F196733
105 Jansen / Kemper  15 October 1881Coevorden, Drenthe, Nederland F4434
106 Jansen / Muller  13 May 1876Coevorden, Drenthe, Nederland F4438
107 Jansen / Supheert  24 October 1857Coevorden, Drenthe, Nederland F28768
108 Jansen / Tuuk  13 July 1837Coevorden, Drenthe, Nederland F21486
109 Kampman / Hamberg  23 August 1862Coevorden, Drenthe, Nederland F3973
110 Kampman / Hidding  22 October 1881Coevorden, Drenthe, Nederland F4094
111 Kampman / Hooiveld  1812Coevorden, Drenthe, Nederland F4070
112 Kampman / Kluitenberg  04 March 1898Coevorden, Drenthe, Nederland F170695
113 Kampman / Scheerhoorn  28 December 1837Coevorden, Drenthe, Nederland F3972
114 Kampman / Störkmann  18 November 1921Coevorden, Drenthe, Nederland F170345
115 Kappert / Kampman  30 April 1863Coevorden, Drenthe, Nederland F4071
116 Kiewiet / Scheerhoorn  07 July 1927Coevorden, Drenthe, Nederland F4459
117 Klompsma / Hemmes  19 October 1927Coevorden, Drenthe, Nederland F292988
118 Kluitenberg / Jansen  01 June 1872Coevorden, Drenthe, Nederland F4435
119 Kluitenberg / Scheerhoorn  23 December 1904Coevorden, Drenthe, Nederland F4419
120 Kok / Hilgen  27 June 1857Coevorden, Drenthe, Nederland F42637
121 Konkelaar / Bouwknecht  29 August 1862Coevorden, Drenthe, Nederland F4453
122 Konkelaar / Janssen  22 February 1821Coevorden, Drenthe, Nederland F4084
123 Koops / Wessel  03 February 1911Coevorden, Drenthe, Nederland F99816
124 Kregten / Bouman  10 November 1907Coevorden, Drenthe, Nederland F5668
125 Kremer / Elling  31 December 1817Coevorden, Drenthe, Nederland F162134
126 Linneman / Veltrop  30 April 1867Coevorden, Drenthe, Nederland F69093
127 Loo / Heidentrijk  26 March 1786Coevorden, Drenthe, Nederland F146054
128 Lubbers / Terwijn  10 November 1784Coevorden, Drenthe, Nederland F60990
129 Lulf / Vroling  10 April 1928Coevorden, Drenthe, Nederland F68859
130 Lulf / Werink  07 August 1895Coevorden, Drenthe, Nederland F68865
131 Luppes / Scheermans  16 May 1828Coevorden, Drenthe, Nederland F147336
132 Luttenberg / Scheerhoorn  17 November 1870Coevorden, Drenthe, Nederland F2613
133 Meijer / Cuijpers  21 November 1770Coevorden, Drenthe, Nederland F230539
134 Meijer / Kuipers  01 October 1777Coevorden, Drenthe, Nederland F230540
135 Meijer / Oord  03 March 1876Coevorden, Drenthe, Nederland F164576
136 Meijerink / Janssen  13 August 1825Coevorden, Drenthe, Nederland F167772
137 Merwede / Piccardt  07 November 1649Coevorden, Drenthe, Nederland F151652
138 Middendorp / Assen  1870Coevorden, Drenthe, Nederland F69825
139 Mik / Rump  05 March 1920Coevorden, Drenthe, Nederland F113459
140 Moorlag / Philips  28 March 1748Coevorden, Drenthe, Nederland F123348
141 Nakken / Kampman  06 May 1904Coevorden, Drenthe, Nederland F170341
142 Nevels / Supheert  24 April 1902Coevorden, Drenthe, Nederland F267015
143 Nijwoonder / Brinks  08 March 1810Coevorden, Drenthe, Nederland F4073
144 Nijwoonder / Scheerhoorn  14 May 1840Coevorden, Drenthe, Nederland F4072
145 Noppert / Wessel  11 May 1867Coevorden, Drenthe, Nederland F17748
146 Notting / Luchjenbroers  03 May 1918Coevorden, Drenthe, Nederland F98177
147 Oude Steenhof / Pragt  06 August 1879Coevorden, Drenthe, Nederland F20567
148 Piederiet / Kuipers  30 July 1919Coevorden, Drenthe, Nederland F159623
149 Plas / Veltrop  10 May 1811Coevorden, Drenthe, Nederland F15067
150 Polak / Coevorden  07 June 1894Coevorden, Drenthe, Nederland F21331
151 Poorten / Benninck  05 July 1699Coevorden, Drenthe, Nederland F98964
152 Poorten / Hanninck  28 April 1654Coevorden, Drenthe, Nederland F98965
153 Postma / Valk  24 August 1906Coevorden, Drenthe, Nederland F4401
154 Pragt / Ambergen  04 May 1849Coevorden, Drenthe, Nederland F1745
155 Pragt / Rikking  21 November 1817Coevorden, Drenthe, Nederland F2521
156 Pragt / Savené  30 March 1826Coevorden, Drenthe, Nederland F8419
157 Pragt / Stegemeijer  03 June 1867Coevorden, Drenthe, Nederland F2532
158 Pragt / Valk  01 March 1876Coevorden, Drenthe, Nederland F20564
159 Prins / Coevorden  08 August 1925Coevorden, Drenthe, Nederland F21166
160 Prins / Coevorden  12 July 1927Coevorden, Drenthe, Nederland F21440
161 Reman / Geerlings  18 May 1843Coevorden, Drenthe, Nederland F291375
162 Rhijn / Weisel  30 July 1814Coevorden, Drenthe, Nederland F94696
163 Rijk / Nieland  11 October 1916Coevorden, Drenthe, Nederland F231675
164 Rijkens / Vlugt  16 May 1907Coevorden, Drenthe, Nederland F230869
165 Roewen / Lubbers  25 November 1815Coevorden, Drenthe, Nederland F684
166 Roseboom / Boerdam  08 February 1862Coevorden, Drenthe, Nederland F42673
167 Roufs / Vleugel  02 May 1868Coevorden, Drenthe, Nederland F20559
168 Savenije / Bosstraeten  10 September 1850Coevorden, Drenthe, Nederland F1438
169 Savenije / Jansen  11 March 1815Coevorden, Drenthe, Nederland F406
170 Schaap / Coevorden  1794Coevorden, Drenthe, Nederland F74278
171 Scheerhoorn / Aalst  18 January 1918Coevorden, Drenthe, Nederland F4407
172 Scheerhoorn / Brons  10 December 1870Coevorden, Drenthe, Nederland F4076
173 Scheerhoorn / Centen  02 August 1882Coevorden, Drenthe, Nederland F4092
174 Scheerhoorn / Douwes  10 May 1912Coevorden, Drenthe, Nederland F4420
175 Scheerhoorn / Hendriks  20 December 1873Coevorden, Drenthe, Nederland F4087
176 Scheerhoorn / Jansen  15 July 1904Coevorden, Drenthe, Nederland F3970
177 Scheerhoorn / Jansen  08 October 1909Coevorden, Drenthe, Nederland F4415
178 Scheerhoorn / Kieft  18 May 1841Coevorden, Drenthe, Nederland F4075
179 Scheerhoorn / Kiesebrink  29 April 1865Coevorden, Drenthe, Nederland F4064
180 Scheerhoorn / Koelman  04 May 1894Coevorden, Drenthe, Nederland F4399
181 Scheerhoorn / Konkelaar  17 January 1845Coevorden, Drenthe, Nederland F4083
182 Scheerhoorn / Lubbering  20 June 1857Coevorden, Drenthe, Nederland F4063
183 Scheerhoorn / Meenks  29 October 1896Coevorden, Drenthe, Nederland F4412
184 Scheerhoorn / Meijerink  25 August 1835Coevorden, Drenthe, Nederland F4066
185 Scheerhoorn / Mensing  18 April 1932Coevorden, Drenthe, Nederland F51402
186 Scheerhoorn / Perdok  16 September 1910Coevorden, Drenthe, Nederland F4414
187 Scheerhoorn / Reinners  21 May 1921Coevorden, Drenthe, Nederland F4427
188 Scheerhoorn / Vinke  13 December 1900Coevorden, Drenthe, Nederland F3971
189 Schmoller / Kampman  31 October 1913Coevorden, Drenthe, Nederland F170343
190 Scholten / Hazelaar  17 June 1795Coevorden, Drenthe, Nederland F146247
191 Schomaker / Belt  30 September 1931Coevorden, Drenthe, Nederland F73562
192 Schuiling / Zweers  17 May 1907Coevorden, Drenthe, Nederland F153594
193 Schulten / Wessel  04 November 1910Coevorden, Drenthe, Nederland F99818
194 Sermon / Miljoen  20 November 1799Coevorden, Drenthe, Nederland F18180
195 Siebelt / Scheerhoorn  27 August 1909Coevorden, Drenthe, Nederland F4421
196 Slingenberg / Scheer  25 June 1816Coevorden, Drenthe, Nederland F186326
197 Sluis / Soetevent  17 November 1922Coevorden, Drenthe, Nederland F220327
198 Smeman / Even  10 July 1879Coevorden, Drenthe, Nederland F20565
199 Smit / Heetebrij  20 September 1929Coevorden, Drenthe, Nederland F270945
200 Soetevent / Dekens  24 December 1926Coevorden, Drenthe, Nederland F220321
201 Soetevent / Schreur  16 August 1907Coevorden, Drenthe, Nederland F220320
202 Soetevent / Veeneberg  03 January 1902Coevorden, Drenthe, Nederland F220318
203 Soppe / Blaauwgeers  23 April 1881Coevorden, Drenthe, Nederland F62178
204 Soppe / Plas  21 July 1849Coevorden, Drenthe, Nederland F288369
205 Soppe / Stroeve  23 April 1921Coevorden, Drenthe, Nederland F62177
206 Stegeman / Bruins  26 February 1847Coevorden, Drenthe, Nederland F20548
207 Stoffels / Bosstraeten  10 August 1857Coevorden, Drenthe, Nederland F4814
208 Stroeve / Assen  15 November 1895Coevorden, Drenthe, Nederland F62123
209 Stroeve / Assen  06 May 1936Coevorden, Drenthe, Nederland F62191
210 Stroeve / Beukeveld  18 June 1924Coevorden, Drenthe, Nederland F62188
211 Stroeve / Brunink  12 May 1802Coevorden, Drenthe, Nederland F62129
212 Suk / Ramaker  18 July 1919Coevorden, Drenthe, Nederland F152557
213 Tangenberg / Olsen  25 April 1798Coevorden, Drenthe, Nederland F208115
214 Trip / Homan  19 February 1931Coevorden, Drenthe, Nederland F213142
215 Turien / Cremer  11 November 1854Coevorden, Drenthe, Nederland F17739
216 Turien / Kock  23 May 1837Coevorden, Drenthe, Nederland F21053
217 Turien / Kock  21 May 1840Coevorden, Drenthe, Nederland F21055
218 Valk / Ensink  28 July 1899Coevorden, Drenthe, Nederland F4408
219 Valk / Ketzner  20 September 1826Coevorden, Drenthe, Nederland F4454
220 Valk / Ketzner  11 August 1836Coevorden, Drenthe, Nederland F4403
221 Valk / Kuiler  13 November 1902Coevorden, Drenthe, Nederland F4413
222 Valk / Mozes  08 November 1927Coevorden, Drenthe, Nederland F263105
223 Valk / Scheerhoorn  12 November 1870Coevorden, Drenthe, Nederland F4077
224 Veen / Berendsen  14 May 1872Coevorden, Drenthe, Nederland F70992
225 Veen / Stock  05 April 1917Coevorden, Drenthe, Nederland F19669
226 Veen / Turien  16 January 1862Coevorden, Drenthe, Nederland F17566
227 Vegter / Groen  21 December 1917Coevorden, Drenthe, Nederland F294407
228 Veldman / Scheerhoorn  08 October 1920Coevorden, Drenthe, Nederland F4426
229 Veltrop / Savené  13 July 1830Coevorden, Drenthe, Nederland F15065
230 Vinke / Genegel  28 August 1875Coevorden, Drenthe, Nederland F4039
231 Vleugel / Pragt  31 May 1842Coevorden, Drenthe, Nederland F20543
232 Vlugt / Rijkens  22 March 1906Coevorden, Drenthe, Nederland F230886
233 Vos / Coevorden  20 February 1827Coevorden, Drenthe, Nederland F74316
234 Vosters / Speelman  07 March 1826Coevorden, Drenthe, Nederland F7703
235 Vroling / Even  14 October 1845Coevorden, Drenthe, Nederland F31314
236 Vroling / Wessel  07 July 1875Coevorden, Drenthe, Nederland F31317
237 Wegman / Leeuw  23 June 1911Coevorden, Drenthe, Nederland F138578
238 Wemmenhoven / Klomp  13 November 1902Coevorden, Drenthe, Nederland F4458
239 Wemmenhoven / Scheerhoorn  28 June 1930Coevorden, Drenthe, Nederland F4457
240 Wenk / Slepers  04 May 1788Coevorden, Drenthe, Nederland F27043
241 Wessel / Arents  26 January 1833Coevorden, Drenthe, Nederland F17733
242 Wessel / Assen  14 April 1825Coevorden, Drenthe, Nederland F17743
243 Wessel / Belt  11 February 1870Coevorden, Drenthe, Nederland F99814
244 Wessel / Poel  20 May 1898Coevorden, Drenthe, Nederland F99820
245 Wessel / Turien  31 October 1857Coevorden, Drenthe, Nederland F3289
246 Wessel / Weelink  09 April 1842Coevorden, Drenthe, Nederland F17746
247 Westra / Rikkers  13 December 1881Coevorden, Drenthe, Nederland F218570
248 Wispelweij / Huising  19 January 1752Coevorden, Drenthe, Nederland F158320
249 Zilverberg / Coevorden  10 December 1867Coevorden, Drenthe, Nederland F21337
250 Zilverberg / Cohen  12 March 1839Coevorden, Drenthe, Nederland F216954
251 Zilverberg / Dam  25 June 1919Coevorden, Drenthe, Nederland F21391
252 Zwitsers / Brons  07 May 1907Coevorden, Drenthe, Nederland F131022

Divorced

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Divorced    Family ID 
1 Kregten / Bouman  19 June 1929Coevorden, Drenthe, Nederland F5668

Marriage License

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Marriage License    Family ID 
1 Blécourt