Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Westdongeradeel, Friesland 


Notes: Westdongeradeel (Fries: West-Dongeradiel) is een voormalige gemeente in het noordoosten van de provincie Friesland aan de Waddenzee. De gemeente heeft bestaan tot 1984.
Westdongeradeel telde op 1 januari 1974 6449 inwoners en had een oppervlakte van 111,40 km². Ten oosten van het riviertje de Paesens grensde de gemeente aan Oostdongeradeel.
Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Westdongeradeel samen met de gemeente Oostdongeradeel en het stadje Dokkum opgegaan in de nieuwe gemeente Dongeradeel.
Kernen (1983)
De gemeente Westdongeradeel bevatte veertien dorpen. De hoofdplaats was Ternaard.
Tussen haakjes de Friestalige namen.
* Bornwird (Boarnwert)
* Brantgum
* Foudgum
* Hantum
* Hantumeruitburen (Hantumerútbuorren)
* Hantumhuizen (Hantumhuzen)
* Hiaure (De Lytse Jouwer)

* Holwerd (Holwert)
* Moddergat
* Nes
* Raard
* Ternaard
* Waaxens (Waaksens)
* Wierum

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 53.381690, Longitude: 5.963609


Media

Documents
Een oude kaart van De gemeente Westdongeradeel

Birth

Matches 1 to 30 of 30

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 de Beer, Abe  Approximately 1915Westdongeradeel, Friesland I681228
2 Beintema, Ate Pieters  10 October 1824Westdongeradeel, Friesland I332258
3 Bergmans, Antje  30 July 1892Westdongeradeel, Friesland I27391
4 Bierma, Hesssel Watses  02 February 1818Westdongeradeel, Friesland I745722
5 Bokma de Boer, NN  11 October 1858Westdongeradeel, Friesland I241617
6 Dijkstra, Gerritje  04 January 1883Westdongeradeel, Friesland I9149
7 Dijkstra, Ids Hedzers  Approximately 1860Westdongeradeel, Friesland I9567
8 Dijkstra, Reino  Approximately 1871Westdongeradeel, Friesland I9572
9 Douma, Gooitzen  Date unknownWestdongeradeel, Friesland I320477
10 Drost, Durkje Jans  14 September 1841Westdongeradeel, Friesland I566716
11 Drost, Jacob Jans  25 December 1843Westdongeradeel, Friesland I566717
12 Drost, Jan Jans  10 September 1839Westdongeradeel, Friesland I566715
13 Drost, Jantje Jans  26 June 1836Westdongeradeel, Friesland I566713
14 Drost, Riemke Jans  28 February 1838Westdongeradeel, Friesland I566714
15 Hartmans, Trijntje  14 July 1820Westdongeradeel, Friesland I745723
16 Haselhoff, Tetazina Johanna  08 May 1822Westdongeradeel, Friesland I142581
17 Hiddema, Oege Pieters  24 February 1832Westdongeradeel, Friesland I745721
18 Jansma, Jan  Approximately 1857Westdongeradeel, Friesland I242722
19 Jansma, Jan  About 1859Westdongeradeel, Friesland I743106
20 de Jong, IJtske  27 October 1878Westdongeradeel, Friesland I657834
21 Kingma, Tjomme Jans  14 September 1830Westdongeradeel, Friesland I648727
22 Knol, Jantje  1880Westdongeradeel, Friesland I637279
23 Krol, Jeltje  1862Westdongeradeel, Friesland I570439
24 van Lankhorst, Agnieta  30 July 1856Westdongeradeel, Friesland I57488
25 Lankhorst, Sjoerdtje  08 December 1858Westdongeradeel, Friesland I57489
26 Menzinga, Freerk  09 October 1919Westdongeradeel, Friesland I536997
27 Nijland, Koert  26 January 1835Westdongeradeel, Friesland I431526
28 Poortinga, Ybe Jacob  16 December 1875Westdongeradeel, Friesland I27390
29 Posthumus, Pieter  04 December 1873Westdongeradeel, Friesland I283987
30 Verheijen, Agnes Maria Oswalda  10 September 1885Westdongeradeel, Friesland I544304

Died

Matches 1 to 16 of 16

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Bierma, Watze Hessels  08 February 1873Westdongeradeel, Friesland I745724
2 Bierma, Ytske  04 October 1858Westdongeradeel, Friesland I745720
3 de Boer, Trijntje Goffes  18 June 1823Westdongeradeel, Friesland I745725
4 Bokma de Boer, NN  11 October 1858Westdongeradeel, Friesland I241617
5 Dijkstra, Hedzer Idzes  31 December 1902Westdongeradeel, Friesland I9569
6 Dijkstra, Janke Upts  28 March 1888Westdongeradeel, Friesland I745743
7 Hiddema, Frans Upts  15 May 1941Westdongeradeel, Friesland I745746
8 Hiddema, Oege Pieters  19 August 1888Westdongeradeel, Friesland I745721
9 Hiddema, Pieter Abes  05 May 1878Westdongeradeel, Friesland I745726
10 Hiddema, Upt Willems  15 February 1922Westdongeradeel, Friesland I745744
11 Hiddema, Willem Abes  01 December 1883Westdongeradeel, Friesland I745729
12 Jaarsma, Maaike Oeges  18 August 1874Westdongeradeel, Friesland I745727
13 Kienstra, Foekje Franses  06 November 1896Westdongeradeel, Friesland I745745
14 Kingma, Jan Tjommes  20 May 1848Westdongeradeel, Friesland I648707
15 Lich, Fenna Maria  03 March 1855Westdongeradeel, Friesland I386697
16 Walstra, Catharina Oebeles  28 January 1885Westdongeradeel, Friesland I9571

Death registration

Matches 1 to 27 of 27

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Binnes, Antje  17 September 1811Westdongeradeel, Friesland I727089
2 Boorsma, Fokeltje Sikkes  24 November 1873Westdongeradeel, Friesland I674831
3 de Bruin, Joute Klazes  24 December 1849Westdongeradeel, Friesland I700805
4 Ferwerda, Gerrit Hettes  24 April 1832Westdongeradeel, Friesland I716889
5 Ferwerda, Hette Gerrits  31 January 1850Westdongeradeel, Friesland I710833
6 Fijnje, Sjoerd Aukes  12 November 1813Westdongeradeel, Friesland I726066
7 Jongeling, Tietje Tjeerds  29 December 1910Westdongeradeel, Friesland I708511
8 Kooistra, Eltje Sikkes  12 March 1924Westdongeradeel, Friesland I714521
9 Kuipers, Einte Jentes  24 April 1861Westdongeradeel, Friesland I726061
10 Loonstra, Roelfke Dates  27 April 1914Westdongeradeel, Friesland I700713
11 Postma, Wilhelmina Sijbes  04 January 1938Westdongeradeel, Friesland I709123
12 Rintjema, Jan Tjerks  11 August 1828Westdongeradeel, Friesland I727081
13 Schoester, Kornelis Hendriks  30 August 1813Westdongeradeel, Friesland I726064
14 Sijens, Doeke Lammerts  21 March 1859Westdongeradeel, Friesland I708505
15 Sijens, Wijbe Doekes  07 November 1921Westdongeradeel, Friesland I708236
16 Struiksma, Gerrit Jans  19 May 1888Westdongeradeel, Friesland I521744
17 van Tuinen, Jacob Gerrits  13 August 1874Westdongeradeel, Friesland I715763
18 Veenma, Jelle Jacobs  02 December 1919Westdongeradeel, Friesland I708510
19 Vijnje, Aukje Sjoerds  18 November 1847Westdongeradeel, Friesland I726062
20 Westra, Klaaske Lieuwes  28 April 1849Westdongeradeel, Friesland I708506
21 Wiersma, Antje Scheltes  02 April 1886Westdongeradeel, Friesland I708237
22 Wiersma, Schelte Hendriks  07 August 1858Westdongeradeel, Friesland I708507
23 Wijbrens, Maaike  25 November 1825Westdongeradeel, Friesland I726067
24 Wijnsma, Anneke Hijlkes  29 August 1911Westdongeradeel, Friesland I707671
25 van der Woude, Gatske Egebrts  28 January 1904Westdongeradeel, Friesland I708508
26 Zuiderbaan, Berber Pieters  19 March 1857Westdongeradeel, Friesland I700806
27 Zwart, Tietje Heins  27 February 1868Westdongeradeel, Friesland I701450

Birth registration

Matches 1 to 17 of 17

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 de Boer, Aaltje Ietes  11 August 1838Westdongeradeel, Friesland I709122
2 de Bruin, Pietje Joutes  23 June 1836Westdongeradeel, Friesland I700802
3 Ferwerda, Trijntje Gerrits  25 October 1817Westdongeradeel, Friesland I716877
4 Jilderda, Hein Klazes  4 mrt 1820Westdongeradeel, Friesland I710830
5 Jilderda, Jan Heins  12 February 1849Westdongeradeel, Friesland I710829
6 Kuipers, Sjoukje Eintes  24 January 1816Westdongeradeel, Friesland I726027
7 de Leeuw, Jacob Frederiks  07 October 1848Westdongeradeel, Friesland I706603
8 Scheepstra, Ludzer  26 November 1858Westdongeradeel, Friesland I680054
9 Sijens, Schelte Wijbes  19 February 1870Westdongeradeel, Friesland I707673
10 Sijens, Wijbe Doekes  16 November 1842Westdongeradeel, Friesland I708236
11 Terpstra, Arjaantje Heerkes  23 June 1897Westdongeradeel, Friesland I652634
12 Veenma, Jacob Jelles  03 February 1888Westdongeradeel, Friesland I707674
13 Wiersma, Antje Scheltes  15 April 1843Westdongeradeel, Friesland I708237
14 Wiersma, Hedzer Jacobs  10 January 1876Westdongeradeel, Friesland I703220
15 Wiersma, Jetze Dirks  17 January 1814Westdongeradeel, Friesland I706191
16 Wiersma, Schelte Hendriks  25 March 1816Westdongeradeel, Friesland I708507
17 van der Woude, Gatske Egebrts  12 April 1817Westdongeradeel, Friesland I708508

Married

Matches 1 to 42 of 42

   Family    Married    Family ID 
1 Beintema / Sijtsma  30 April 1853Westdongeradeel, Friesland F130303
2 Beintema / Walda  13 May 1820Westdongeradeel, Friesland F247994
3 Bierma / Boer  26 November 1816Westdongeradeel, Friesland F281908
4 Bierma / Haijma  02 December 1830Westdongeradeel, Friesland F281904
5 Bierma / Hartmans  26 May 1842Westdongeradeel, Friesland F281906
6 Bijlstra / Teijens  12 June 1827Westdongeradeel, Friesland F268715
7 Bokma de Boer / Klaasesz  14 September 1847Westdongeradeel, Friesland F60850
8 Bruin / Zuiderbaan  23 July 1831Westdongeradeel, Friesland F266468
9 Buma / Simons  06 April 1822Westdongeradeel, Friesland F156947
10 Dijkstra / Beijer  11 November 1882Westdongeradeel, Friesland F3532
11 Feima / Gerritsen  18 May 1815Westdongeradeel, Friesland F287923
12 Feima / Hoekstra  18 May 1822Westdongeradeel, Friesland F287907
13 Ferwerda / Zwart  15 May 1824Westdongeradeel, Friesland F269954
14 Folkertsma / Kuipers  28 May 1836Westdongeradeel, Friesland F274932
15 Fortuin / Kampstra  16 April 1908Westdongeradeel, Friesland F249558
16 Heide / Jager  19 September 1839Westdongeradeel, Friesland F261797
17 Hiddema / Bierma  24 May 1854Westdongeradeel, Friesland F281905
18 Hiddema / Jaarsma  16 May 1822Westdongeradeel, Friesland F281909
19 Jilderda / Smids  30 May 1844Westdongeradeel, Friesland F269952
20 Jilderda / Zwart  18 January 1817Westdongeradeel, Friesland F269953
21 Kampstra / Huizinga  08 May 1827Westdongeradeel, Friesland F224224
22 Kampstra / Koopmans  09 May 1822Westdongeradeel, Friesland F287915
23 Kingma / Heeringa  12 June 1830Westdongeradeel, Friesland F248158
24 Kingma / Schaafsma  26 May 1855Westdongeradeel, Friesland F248167
25 Krol / Braaksma  29 May 1869Westdongeradeel, Friesland F31094
26 Leistra / Boersma  04 May 1865Westdongeradeel, Friesland F65241
27 Luinstra / Rijpstra  13 May 1880Westdongeradeel, Friesland F119634
28 Moorlag / Kooi  21 January 1975Westdongeradeel, Friesland F126483
29 Pelmulder / Heeringa  01 May 1841Westdongeradeel, Friesland F26637
30 Poortinga / Bergmans  07 May 1908Westdongeradeel, Friesland F9802
31 Reilingh / Bokma de Boer  27 December 1877Westdongeradeel, Friesland F95670
32 Sijens / Westra  29 March 1834Westdongeradeel, Friesland F269107
33 Sijens / Wiersma  19 May 1869Westdongeradeel, Friesland F269103
34 Sijens / Wijnsma  27 July 1901Westdongeradeel, Friesland F268790
35 Sligter / Cuperus  16 July 1936Westdongeradeel, Friesland F135588
36 Veenma / Wijnsma  15 May 1913Westdongeradeel, Friesland F268791
37 Wiersma / Sloterdijk  04 December 1862Westdongeradeel, Friesland F206322
38 Wiersma / Veenstra  11 May 1901Westdongeradeel, Friesland F267238
39 Wiersma / Woude  19 May 1842Westdongeradeel, Friesland F269108
40 Woude / Bij  31 July 1841Westdongeradeel, Friesland F290395
41 Woude / Hoekstra  13 February 1819Westdongeradeel, Friesland F287926
42 Zwanenburg / Rienks  16 December 1817Westdongeradeel, Friesland F24124

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.