Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Zutphen, Gelderland

Zutphen, Gelderland 


Notes: Zutphen is een stad (Hanzestad) en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, en ligt aan de rivier de IJssel aan de monding van de Berkel. Nabijgelegen plaatsen zijn Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem en Deventer.
Per 1 januari 2005 is de voormalige naastgelegen gemeente Warnsveld gefuseerd met Zutphen
Geschiedenis
Zie ook: Heersers van Zutphen
Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als Germaanse nederzetting op een rivierduinencomplex. De plaats is al meer dan 1700 jaar continu bewoond en is een van de oudste steden van Nederland. De naam Zutphen is ontstaan uit Zuid venne, een rivierduuinencomplex tussen drassige weidegrond. De nederzetting bleef in de vroege middeleeuwen op het huidige 's-Gravenhof bestaan in tegenstelling tot veel andere woonplaatsen in de Volksverhuizingentijd. Na de incorporatie van de IJsselstreek bij het Frankische rijk rond 800 werd Zutphen een grafelijk bestuurlijk centrum.
In de late negende eeuw werd Zutphen verwoest bij vikingaanvallen, waarna aan het einde van die eeuw een ronde ringwal werd opgericht met twee grachten eromheen: een 20 meter brede U-vormige gracht en een spitse smalle gracht erbuiten. De loop van de markten Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt zijn nog een deel van die voormalige ringwal en gracht. In het midden van de 11e eeuw werd Zutphen enige tijd een vorstelijke residentie en werd er een palts gebouwd en een grote kapittelkerk geststicht, de huidige Sint Walburgiskerk. Sinds 1046 was de bisschop van Utrecht landsheer van het Zutphense graafschap en de burg. In de loop van de late 11e eeuw en de vroege 12e eeuw wisten de graven van Zutphen steeds meer macht naar zich toe te trekken. Onder de Gelderse graven werd de grafelijke stad (sinds 1138 via huwelijk in Gelderse handen gekomen) snel groter en economisch belangrijker.
Deze locatie lag goed op de kaart bij de kooplieden, en Zutphen groeide snel en werd een van de Hanzesteden. Al in ongeveer 1190 kreeg Zutphen stadsrechten toegewezen door Graaf Otto van Gelre. Veel Gelderse steden (waaronder Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Harderwijk, Lochem en Hattem, maar niet Nijmegen, Zevenaar en Huissen) ontlenen hun later verleende stadsrechten aan de Zutphense stadsrechten. De stad werd ommuurd in de 13e eeuw en uitgebreid met de in de 13e eeuw door de graaf gestichte Nieuwstad. Zutphens gouden eeuw was de 14e eeuw. Zutphen werd de hoofdstad van de Graafschap Zutphen. De stad nam onder meer deel aan de Oostzeehandel.
Tijdens de pestepidemie in 1349 werden alle joodse inwoners van Zutphen, alsmede van de andere steden aan de IJssel gedood. Men geloofde dat de joden achter de epidemie zaten; zij zouden het water hebben vergiftigd. De werkelijke oorzaak dat er onder de joden minder slachtoffers vielen was dat zij strikte, door hun geloof voorgeschreven hygiënische regels hanteerden, waaronder het regelmatig wassen van de handen.
Zutphen heeft gedurende enkele honderden jaren het stedelijke muntrecht gehad, maar actief gemunt is er slechts in vier muntperioden: 1478-1480, 1582-1583, 1604-1605 en 1687-1692. In eerdere perioden is ook door de Zutphense graven te Zutphen gemunt (Otto I de Rijke, ca. 1070-1090 en Hendrik I, circa 1150-1181, en Otto I (1181-1207), en later door de hertogen van Gelre (1499) en de provincie 1582-1583)).
De 16e eeuw bracht moeilijke tijden voor Zutphen door de opkomst van andere steden en de Tachtigjarige oorlog met de Spanjaarden. Na de roerige Gelderse oorlogen in de eerste decennia van de 16e eeuw werden de vestingwerken van Zutphen gemoderniseerd. Toch mocht dit niet baten. Op 17 november 1572 werd de stad door de Spanjaarden onder Don Frederique, de zoon van de hertog van Alva, ingenomen nadat graaf Willem van den Berg de stad in juni van dat jaar had ingenomen. Er volgden jaren van wisselende bezetting en belegeringen. Het grootste deel van de bevolking was weggetrokken of vermoord. In 1591 werd de stad heroverd door Prins Maurits. Dit luidde het begin in van een lange periode van Zutphen als vestingstad en garnizoensstad. In 1672 (Rampjaar) werd Zutphen veroverd door het Franse leger. De grote kerk werd opnieuw ingericht voor de katholieke eredienst maar werd na het vertrek van de Fransen weer teruggegeven aan de protestanten.
Kort na 1700 werd de vesting Zutphen uitgebreid naar ontwerp van Menno van Coehoorn en uitgebreid met de linies van Wambuis en van Hoorn aan het eind van die eeuw. Het werd een nieuwe gordel van lunetten en hoornwerken die de vijandelijk geschut nog verder van de stad moest houden. Zutphen was honderden jaren ingeklemd in haar vestingwerken. De bevolking groeide gestaag van 7500 inwoners in 1795 naar meer dan 15.000 in 1860 op slechts 40 hectare grond binnen de muren. De ruimtelijke groei begon weer toen in 1874 de vesting Zutphen werd opgeheven, en de muren om de stad verwijderd konden worden. Enkele delen van de vestingwerken zijn nog zichtbaar, zoals het Bourgonje bolwerk aan de IJsselkade, ook bekend als 'de Bult van Ketjen'.
Tegenwoordig zijn in het centrum van Zutphen nog vele sporen te vinden van deze tijd, zoals bijvoorbeeld van de ommuring: de Drogenapstoren uit 1444, de Bourgonjetoren uit 1457 de Kruittoren (begin 14e eeuw), de Spaanse Poort (een barbacane voorpoort van de oude Nieuwstadspoort uit 1537), diverse waltorens aan de Bornhovestraat en Armenhage (13e eeuw). Daarnaast zijn er ook nog grote stukken stadsmuur te vinden, waaronder een stuk bij de Drogenapstoren, en een stuk bij de Berkelpoort uuit het begin van de 14e eeuw met resten van twee waltorens. De middeleeuwse binnenstad van Zutphen herbergt achter de veelal jongere gevels een grote hoeveelheid bakstenen huizen uit de late middeleeuwen. Vele tientallen dateren zelfs tot en met de kapconstructie van voor 1400. Er zijn drie middeleeuwse kerken (zie verder) en resten van diverse kloosters en hospitalen.
In 1927 werd het Wijnhuisfonds opgericht, dat sindsdien meer dan 80 panden heeft opgekocht en gerestaureerd.

City/Town : Latitude: 52.14218020568401, Longitude: 6.195087432861328


Media

Documents
Een oude kaart van De Gemeente Zutphen
Een oude kaart van De Gemeente Zutphen
Het wapen van Zutphen
Het wapen van Zutphen
Een oude kaart van de stad Zutphen
Een oude kaart van de stad Zutphen

Birth

Matches 1 to 410 of 410

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 op den Akker, Hendrikus  About 1804Zutphen, Gelderland I475472
2 Albers, Derk  28 January 1821Zutphen, Gelderland I520453
3 Albers, Jenneken  Date unknownZutphen, Gelderland I520452
4 Alons, Bernart  14 November 1908Zutphen, Gelderland I685956
5 Andresen, Augustus Johannes  About 1809Zutphen, Gelderland I547492
6 van Andringa de Kempenaer, Jhr Julius Burmania  About 1884Zutphen, Gelderland I729995
7 van Asperen, Hendrik  1882Zutphen, Gelderland I711819
8 Atzema, Gesien  29 April 1907Zutphen, Gelderland I275986
9 Avercamp, Theodorus  1620Zutphen, Gelderland I358566
10 Baas, Willem  Approximately 1906Zutphen, Gelderland I690936
11 Bartels, Albert  14 March 1824Zutphen, Gelderland I259301
12 Baudaert, Maria  1600Zutphen, Gelderland I192100
13 Bax, Jacob  1838Zutphen, Gelderland I357579
14 Beck, Barbara  27 September 1784Zutphen, Gelderland I530066
15 Beek, Carolus Ludovicus  07 October 1838Zutphen, Gelderland I253291
16 van der Bell, Elizabeth  01 June 1764Zutphen, Gelderland I559845
17 van Bergen, Jan Willem  18 September 1847Zutphen, Gelderland I77713
18 Berkel, Joanna  20 December 1808Zutphen, Gelderland I765568
19 Bettink, Johanna  30 November 1783Zutphen, Gelderland I413823
20 Bijker, Wiebe Everts  1891Zutphen, Gelderland I22536
21 Bisschop, Jenneken  28 June 1791Zutphen, Gelderland I413429
22 Bobbink, Gerrit  20 October 1905Zutphen, Gelderland I444924
23 Bobbink, Gerrit Jan  Approximately 1890Zutphen, Gelderland I402873
24 Bobbink, Gerritdina  04 June 1903Zutphen, Gelderland I359462
25 Bobbink, Gerritdina  12 January 1922Zutphen, Gelderland I403168
26 Bobbink, Jan Willem  07 May 1902Zutphen, Gelderland I359473
27 Bobbink, Willem  18 January 1875Zutphen, Gelderland I359465
28 de Boer, Hendrikus Wilhelmus Johannes  About 1896Zutphen, Gelderland I607641
29 ten Bolscher, Frederik Willem  25 November 1885Zutphen, Gelderland I345590
30 Bonekamp, Aleidis  1789Zutphen, Gelderland I751572
31 Bonekamp, Bernardina  1783Zutphen, Gelderland I751330
32 Bonekamp, Johannes Wilhelmus  24 January 1793Zutphen, Gelderland I751225
33 Bongertman, Hendrik Jan  14 January 1853Zutphen, Gelderland I188289
34 Boogaert, Pauline Cornélie Jacqueline  About 1877Zutphen, Gelderland I759591
35 Boreel de Mauregnault, Adrienne Jacqueline Marie  01 July 1892Zutphen, Gelderland I608577
36 Boreel de Mauregnault, Jhr Jacobus Johannes  30 December 1880Zutphen, Gelderland I608574
37 Boreel de Mauregnault, Sophie Emilie  07 January 1890Zutphen, Gelderland I608576
38 ten Bosch, Hendrika Antonia  1795Zutphen, Gelderland I360682
39 van den Bosch, Johanna Geerdina Maria  1882Zutphen, Gelderland I418293
40 Bosch, Lucina  1866Zutphen, Gelderland I741229
41 Bosch van Rosenthal, Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie  21 January 1914Zutphen, Gelderland I512517
42 Bouhuis, Barend Johannes  21 July 1863Zutphen, Gelderland I422819
43 Bouwens, Johanna Wilhelmina Catharina  06 June 1920Zutphen, Gelderland I12111
44 Bouwmeester, Theodora Antonia Louisa Cornelia  19 April 1850Zutphen, Gelderland I485755
45 Bovij, Hillegonda  1720Zutphen, Gelderland I187751
46 Brandts Buijs, Cato  24 November 1876Zutphen, Gelderland I783552
47 Brandts Buijs, Cornelis Alijander  12 July 1870Zutphen, Gelderland I780456
48 Brandts Buijs, Hendrika Johanna  20 June 1872Zutphen, Gelderland I783549
49 Brandts Buijs, Jacoba Everharda Carolina  25 September 1884Zutphen, Gelderland I783464
50 Brandts Buijs, Jan Willem Frans  12 September 1868Zutphen, Gelderland I783547
51 Brandts Buijs, Ludwig Felix  18 January 1880Zutphen, Gelderland I322849
52 Brandts Buijs, Marius Adrianus  29 November 1874Zutphen, Gelderland I783551
53 van Brink, Louisinus Gerardus  1854Zutphen, Gelderland I591417
54 ten Broek, Swerius  1706Zutphen, Gelderland I458964
55 Brumsteede, Hilarius Augustus Mijnardus  10 November 1816Zutphen, Gelderland I480012
56 Budde, Jacobus Bernardus  13 July 1846Zutphen, Gelderland I279450
57 Burgers, Gradus  28 November 1829Zutphen, Gelderland I437910
58 Burgers, Hendrikus Simon  06 February 1840Zutphen, Gelderland I765596
59 Burgers, Hendrikus Simon  22 June 1844Zutphen, Gelderland I765597
60 Burgers, Johanna  18 April 1847Zutphen, Gelderland I765598
61 Burgers, Johanna Christina  13 April 1842Zutphen, Gelderland I765603
62 Burgers, Johannes  05 May 1834Zutphen, Gelderland I765601
63 Burgers, Stephanus  14 September 1827Zutphen, Gelderland I765599
64 Burgers, Wilhelmus  26 December 1836Zutphen, Gelderland I765605
65 Buzard, Anna Elisabeth Hubertina  26 July 1869Zutphen, Gelderland I719290
66 ten Caat, Albert  03 February 1867Zutphen, Gelderland I205505
67 Caelsack, Agnes  About 1438Zutphen, Gelderland I9459
68 Calot, Hendrik Willem Joseph  About 1880Zutphen, Gelderland I607633
69 Camp, Wilhelmine Hubertine Marie Amelie  About 1854Zutphen, Gelderland I544681
70 Campert, Jan  06 September 1847Zutphen, Gelderland I186504
71 Coenen, Jhr Frederik Alexanders  Approximately 1860Zutphen, Gelderland I615833
72 Coenen, Jhr Hendrik Jacob Diederik  1859Zutphen, Gelderland I615832
73 Coenen, Brnes Johanna Philippina Wilhelmina  About 1857Zutphen, Gelderland I518809
74 Cordes, Carel Godlieb  1771Zutphen, Gelderland I237305
75 Coster, Johanna Francijntje  About 1785Zutphen, Gelderland I552018
76 Croese, Hendrik  1850Zutphen, Gelderland I510766
77 Damhaar, Caroline  28 December 1910Zutphen, Gelderland I605524
78 Dees, Isabella Lodovica Antonetta  1800Zutphen, Gelderland I492709
79 van Deijl, Cornelis Willem  07 March 1884Zutphen, Gelderland I536276
80 van Deijl, Jan Cornelis Jacobus Hendrik  16 April 1881Zutphen, Gelderland I536275
81 Dieterink, Gerrit Henderik  1763Zutphen, Gelderland I90470
82 Dieterink, Jan  1710Zutphen, Gelderland I90471
83 van Dijk, Alberdina  About 1892Zutphen, Gelderland I476427
84 van Dijk, Cornelis Theodorus Joannes  1822Zutphen, Gelderland I344904
85 Dijkman, Hendrikus Cornelis Antonius  About 1892Zutphen, Gelderland I427923
86 Dijkman, Ida Petronella  1903Zutphen, Gelderland I768402
87 Donderwinkel, Berend  1672Zutphen, Gelderland I605768
88 Donderwinkel, Derk  29 December 1938Zutphen, Gelderland I605480
89 Donderwinkel, Frederik  02 June 1928Zutphen, Gelderland I608081
90 Donderwinkel, Geertruida  19 January 1846Zutphen, Gelderland I607740
91 Donderwinkel, Gerritjen  11 November 1911Zutphen, Gelderland I607117
92 Donderwinkel, Johanna Wilhelmina  05 June 1843Zutphen, Gelderland I607738
93 Donderwinkel, Johannes Herman  04 February 1938Zutphen, Gelderland I605661
94 Donderwinkel, Marjan  29 December 1949Zutphen, Gelderland I607836
95 Donderwinkel, Wilhelmina  11 February 1898Zutphen, Gelderland I607853
96 van Dorth tot Medler, Baron Zeno Theodorus Johannes Hermanus  03 March 1795Zutphen, Gelderland I458308
97 Dressel, Johanna Petronella  14 July 1877Zutphen, Gelderland I359467
98 Egberts, Johanna  1790Zutphen, Gelderland I770427
99 Enter, Pieter Jan  About 1886Zutphen, Gelderland I124217
100 Enzerink, Geertruida Michiels  05 September 1868Zutphen, Gelderland I754331
101 Enzerink, Martinus Engberts  1839Zutphen, Gelderland I754514
102 Evers, Geertruida Hendrika Engelina  1827Zutphen, Gelderland I370825
103 Evers, Gertrudis  1845Zutphen, Gelderland I765038
104 Ezerman, Arent  1796Zutphen, Gelderland I360666
105 Ezerman, Jan  1791Zutphen, Gelderland I360660
106 Ezerman, Jan Hendrik  1835Zutphen, Gelderland I360656
107 Ezerman, Jan Hendrik Anthony  1817Zutphen, Gelderland I360688
108 Ezerman, Lambertus Herman Roelof  1828Zutphen, Gelderland I360670
109 Fievez, Alexander Helenus Johannes Leopoldus  22 June 1902Zutphen, Gelderland I272257
110 Fontein, Bernardus Gradus  About 1869Zutphen, Gelderland I541712
111 Fontein, Johanna Maria  Date unknownZutphen, Gelderland I541706
112 Fontein, Maria Johanna  About 1875Zutphen, Gelderland I541709
113 Fortuin, Antje  1845Zutphen, Gelderland I279919
114 Fortuin, Bertha  1876Zutphen, Gelderland I252419
115 Fransen, Johannes Jacobus  02 February 1871Zutphen, Gelderland I732401
116 Ganseboom, Johannes Josephus  Date unknownZutphen, Gelderland I280218
117 Garritsen, Lodewijk Karel  07 July 1883Zutphen, Gelderland I606343
118 van Gelder, Izak  1843Zutphen, Gelderland I58739
119 Geubels, Maria  16 February 1778Zutphen, Gelderland I256209
120 Gijse, Jenneken Sophia  1802Zutphen, Gelderland I413435
121 Gruppen, Gezina  About 1847Zutphen, Gelderland I304872
122 van Gulik, Derk Jan  About 1817Zutphen, Gelderland I607058
123 de Haas, Dina  1799Zutphen, Gelderland I430731
124 de Haas, Sara Aletta Elisabeth  21 January 1813Zutphen, Gelderland I430734
125 ter Hal, Anna Christina  Approximately 1750Zutphen, Gelderland I303206
126 Harmsen, Harmanus Bernardus  About 1827Zutphen, Gelderland I607056
127 Havers, Hendrikus  1850Zutphen, Gelderland I607545
128 Hazewinkel, Jan Abraham  1893Zutphen, Gelderland I512485
129 Heckman, Haijo Willem  Date unknownZutphen, Gelderland I188436
130 van Heeckeren, Robbert Jacob Dirk Walraven  1779Zutphen, Gelderland I137163
131 Heemink, Hendrina Catharina  1886Zutphen, Gelderland I723712
132 Heesenman, Theodorus  01 May 1863Zutphen, Gelderland I630821
133 Heintz, Antonius Josephus Wilhelm  22 April 1864Zutphen, Gelderland I396634
134 Heintz, Elizabeth Leonardina  1851Zutphen, Gelderland I650998
135 Hendriks, Anna Barbera  1798Zutphen, Gelderland I354308
136 Hendriks, Jenneken  About 1865Zutphen, Gelderland I305578
137 Hermans, Lambartus  Approximately 1764Zutphen, Gelderland I509185
138 van Herwerden, Claudius Henricus  1802Zutphen, Gelderland I393019
139 van Herwerden, Geertruida Agneta  24 October 1809Zutphen, Gelderland I271253
140 van Herwerden, Herman François  About 1818Zutphen, Gelderland I393020
141 Hesselink, Henriette Petronella  10 March 1798Zutphen, Gelderland I430942
142 Hesselink, Martine  About 1856Zutphen, Gelderland I780468
143 Hesselink, Pauline Hendrika Elisabeth  12 September 1851Zutphen, Gelderland I192501
144 Heussels, Johanna Hendrika Wilhelmina  28 November 1838Zutphen, Gelderland I753390
145 Hilferink, Jannes  20 July 1916Zutphen, Gelderland I607254
146 Himpe, Anna Elisabeth  About 1817Zutphen, Gelderland I607057
147 Himpe, Hendrika Eijsabella  24 December 1815Zutphen, Gelderland I607601
148 Himpe, Johanna Hendrika  About 1820Zutphen, Gelderland I607055
149 Hoetink, Sara  Date unknownZutphen, Gelderland I659149
150 ter Hoeve, Nicolaas Ernestus  1821Zutphen, Gelderland I649193
151 Hoffmann, Mr. Nicolaas Jan Agatho Christiaan  1777Zutphen, Gelderland I369920
152 Holst, Gillis  1744Zutphen, Gelderland I187746
153 Holtman, Johanna Elisabetha  About 1818Zutphen, Gelderland I515467
154 Hoogeveen, Hendrik  19 September 1878Zutphen, Gelderland I192179
155 ter Horst, Johanna Maria  06 May 1899Zutphen, Gelderland I605546
156 van Huffelen, Antoon  19 May 1907Zutphen, Gelderland I605523
157 Huijbers, Anna Catharina  About 1899Zutphen, Gelderland I466174
158 Huijbers, Antonius Hubertus  1848Zutphen, Gelderland I772863
159 Huis, Joanna Barthols  14 February 1798Zutphen, Gelderland I418975
160 Iliohan, Willem  23 October 1865Zutphen, Gelderland I607402
161 Indrise, Johanna  1820Zutphen, Gelderland I736808
162 Indrisi, Fredrika  1820Zutphen, Gelderland I735825
163 Israëls, Johannes  Approximately 1885Zutphen, Gelderland I472016
164 Jansen, Machtilda Grada Barbara  04 December 1827Zutphen, Gelderland I711839
165 Janssen, Hendrik Jan  1803Zutphen, Gelderland I155214
166 Jebbink, Gerrit Willem  29 November 1897Zutphen, Gelderland I607645
167 Jimmink, Frederik Lambertus  1881Zutphen, Gelderland I377701
168 Jimmink, Johannes Hermanus  1877Zutphen, Gelderland I377706
169 Kalff, Jan  10 May 1865Zutphen, Gelderland I567506
170 Ketelaers, Catharina  1563Zutphen, Gelderland I505480
171 Ketjen, Thomas  About 1861Zutphen, Gelderland I519544
172 Klaasen, Abraham Jacob  About 1888Zutphen, Gelderland I305613
173 Klaasen, Gerrit Willem  01 December 1860Zutphen, Gelderland I606901
174 Klaasen, Hendrik  17 July 1886Zutphen, Gelderland I606726
175 Kleine, Jan  26 December 1851Zutphen, Gelderland I265574
176 Klouwen, Metje  About 1866Zutphen, Gelderland I151827
177 Koenen, Mathijs Jacobus  11 October 1847Zutphen, Gelderland I189306
178 Kooreman, Gerritdina Maria  27 January 1907Zutphen, Gelderland I605463
179 Koppelman, Barend  1736Zutphen, Gelderland I79455
180 Kornegoor, Garritje  About 1876Zutphen, Gelderland I398252
181 Krasenberg, Jannegjen  About 1869Zutphen, Gelderland I453923
182 Kreuse, Hendrik  About 1842Zutphen, Gelderland I305570
183 Kreuse, Jan Frederik  04 September 1838Zutphen, Gelderland I305569
184 Kreuse, Jansje  About 1836Zutphen, Gelderland I305568
185 Kreusen, Catharina  31 May 1892Zutphen, Gelderland I305583
186 Kreusen, Catharina Hendrika  About 1876Zutphen, Gelderland I305581
187 Kreusen, Garritje  About 1863Zutphen, Gelderland I305575
188 Kreusen, Hendrik  About 1835Zutphen, Gelderland I305410
189 Kreusen, Hendrik  About 1867Zutphen, Gelderland I305579
190 Kreusen, Johanna Margarietha  About 1845Zutphen, Gelderland I305411
191 Kreusen, Wolter  About 1864Zutphen, Gelderland I305577
192 Kreuze, Anna  Approximately 1845Zutphen, Gelderland I376338
193 Kreuze, Catrina  05 July 1842Zutphen, Gelderland I305424
194 Kreuze, Hendrik  Approximately 1837Zutphen, Gelderland I376337
195 Kreuze, Hendrik  Approximately 1841Zutphen, Gelderland I305679
196 Kreuze, Jan  19 June 1838Zutphen, Gelderland I305680
197 Kreuze, Jan  About 1845Zutphen, Gelderland I305621
198 Kreuze, Johan Hendrik  Approximately April 1841Zutphen, Gelderland I376452
199 Kruger, Filippus  Approximately May 1939Zutphen, Gelderland I401107
200 Kruger, NN  25 August 1932Zutphen, Gelderland I401065
201 Kuiper, Gerrit  1832Zutphen, Gelderland I486252
202 Laar, Geertrui  17 August 1867Zutphen, Gelderland I789607
203 Laman, Arnoldina  1830Zutphen, Gelderland I502706
204 Lamberts, Grietje Hendrika  29 April 1908Zutphen, Gelderland I620216
205 Lamein, Jelis Uildriks  07 August 1757Zutphen, Gelderland I249612
206 Lammers, Johanna Helena  1859Zutphen, Gelderland I742068
207 van Lamsweerde, Baron Adolph Antonius Engelbertus Otto  About 1842Zutphen, Gelderland I521938
208 van Lamsweerde, Brnes Agnes Maria Jeannette Sophie  25 September 1830Zutphen, Gelderland I553124
209 van Lamsweerde, Mr. Baron Alexander Fredericus Ernestus Martinus  17 December 1802Zutphen, Gelderland I256747
210 van Lamsweerde, Baron Alexander Theodor Hendrik Gerard  31 December 1834Zutphen, Gelderland I539871
211 van Lamsweerde, Carolus Gerhardus Everhardus Alexander  05 April 1801Zutphen, Gelderland I521933
212 van Lamsweerde, Constance Agnes Helena Gijsberta  18 April 1826Zutphen, Gelderland I521894
213 van Lamsweerde, Brnes Elisabeth Maria Geertruida Frederica  04 January 1800Zutphen, Gelderland I521922
214 van Lamsweerde, Baron Franciscus Gerardus Adolphus Reinerus  17 January 1839Zutphen, Gelderland I256741
215 van Lamsweerde, Baron Franciscus Wilhelmus Johannes Arnoldus  11 November 1798Zutphen, Gelderland I521928
216 van Lamsweerde, Baron Josephus Johannes Gerhardus Franciscus  19 May 1795Zutphen, Gelderland I256744
217 van Lamsweerde, Brnes Lucia Maria Theresia Antonette  About 1794Zutphen, Gelderland I521931
218 van Lamsweerde, Baron Ludovicus Franciscus Theodorus Henricus Johannes  About 1825Zutphen, Gelderland I521898
219 van Lamsweerde, Brnes Maria Henriette Josephine Claire  About 1832Zutphen, Gelderland I521936
220 van Lamsweerde, Baron Theodorus Ignatius Marcellus Aloisius  14 October 1791Zutphen, Gelderland I521877
221 van Langen, Johanna Theodora  About 1874Zutphen, Gelderland I541713
222 van Langen, Wilhelmus Jacobus  About 1873Zutphen, Gelderland I541710
223 Lansink, Hendrik Jan  Approximately 1891Zutphen, Gelderland I539525
224 de Leeuw, Rebecca  Date unknownZutphen, Gelderland I257807
225 van Leeuwen, Hendrika  1790Zutphen, Gelderland I63050
226 Lemmen, Catharina  1786Zutphen, Gelderland I425085
227 Lenting, Petronella Helena Clasina  25 March 1822Zutphen, Gelderland I360139
228 Lentz, Francisca Christina  Approximately 1912Zutphen, Gelderland I399019
229 de Liefde, Maretje  1773Zutphen, Gelderland I552866
230 van Limburg Stirum, Gravin Anna Elisabeth  06 September 1847Zutphen, Gelderland I282018
231 van Limburg Stirum, Graaf Hendrik Otto  07 December 1846Zutphen, Gelderland I83391
232 van Limburg Stirum, Gravin Johanna Sara  About 1844Zutphen, Gelderland I519943
233 van der Linde, Derk Jan  1868Zutphen, Gelderland I493620
234 Löbler, Johanna Maria Berendina  08 February 1820Zutphen, Gelderland I72057
235 Lourens, Gerregijn  About 1729Zutphen, Gelderland I613580
236 van Lünen, Wilhelmina  1777Zutphen, Gelderland I36020
237 Maassen, Berendina  01 June 1804Zutphen, Gelderland I751226
238 Mahler, Anna Maria Hubertiena  31 May 1891Zutphen, Gelderland I555688
239 Mähler, Hubert Frederik Joseph  10 April 1881Zutphen, Gelderland I465552
240 Mähler, Maria Christina Agnes  July 1846Zutphen, Gelderland I555687
241 Mahler, Werner Louis Frederik  04 February 1848Zutphen, Gelderland I555680
242 Mark, Hebel Harms  1789Zutphen, Gelderland I82464
243 Martin, Johanna Hendrika  1843Zutphen, Gelderland I357578
244 van der Meer de Walcheren, Petrus Balthasar Albertus  19 February 1849Zutphen, Gelderland I556327
245 Meijerink, Johanna Christina  About 1882Zutphen, Gelderland I343821
246 Meijrink, Reintien  04 July 1781Zutphen, Gelderland I50617
247 Mellema, Berend Herman  04 February 1891Zutphen, Gelderland I244415
248 Mellema, Cornelius  25 February 1884Zutphen, Gelderland I244352
249 Mellema, Frouwke Cornelia  30 November 1888Zutphen, Gelderland I244404
250 Mellema, Trientje Frouwina  12 June 1886Zutphen, Gelderland I244382
251 van Meurs, Gesina Beatrix  20 December 1753Zutphen, Gelderland I590879
252 Middel, Eefine Jantine  12 May 1858Zutphen, Gelderland I529393
253 Middel, Harmanna Hendrika  12 May 1858Zutphen, Gelderland I529392
254 Middel, Harmina Eefina  30 November 1856Zutphen, Gelderland I429461
255 Mispelblom Beijer, Catharina Alida  About 1885Zutphen, Gelderland I518818
256 Mispelblom Beijer, Catharine Alide Francoise  1873Zutphen, Gelderland I518807
257 Mispelblom Beijer, Hendrik David  About 1796Zutphen, Gelderland I513570
258 Mispelblom Beijer, Hendrik David  02 August 1841Zutphen, Gelderland I518805
259 Mispelblom Beijer, Louise Jacoba  About 1875Zutphen, Gelderland I518808
260 Mispelblom Beijer, NN  06 August 1839Zutphen, Gelderland I518813
261 Mooiweer, Frans  12 February 1890Zutphen, Gelderland I565486
262 Mooiweer, Hendrik Teunis  17 November 1892Zutphen, Gelderland I565488
263 Mooiweer, Hillegonda Lubina  18 December 1884Zutphen, Gelderland I565482
264 Mooiweer, Johanna Cornelia  21 June 1887Zutphen, Gelderland I565485
265 Mooiweer, Karel Christiaan  1882Zutphen, Gelderland I565478
266 van der Muelen, Cornelia Constantia  12 March 1771Zutphen, Gelderland I284332
267 Mulder, Jeanette  Approximately 1877Zutphen, Gelderland I139791
268 Munder, Melanie Irma  21 February 1881Zutphen, Gelderland I261479
269 Nass, Anna Maria  13 April 1858Zutphen, Gelderland I692149
270 Nass, Anna Maria Frederika  09 July 1855Zutphen, Gelderland I700403
271 Nass, Frederikus Theodorus  23 June 1859Zutphen, Gelderland I692148
272 Nass, Johannes Theodorus  28 January 1862Zutphen, Gelderland I692156
273 Nass, Maria Bernadina  24 November 1871Zutphen, Gelderland I777054
274 Nass, Maria Everdina Frederika  February 1857Zutphen, Gelderland I692160
275 Nass, NN  14 May 1873Zutphen, Gelderland I700410
276 Nass, Petrus Stephanus Johannes  30 August 1866Zutphen, Gelderland I692150
277 Nass, Theodorus Lambertus Aloijsius  16 May 1865Zutphen, Gelderland I692152
278 Nijenhuis, Hendrikus  30 August 1888Zutphen, Gelderland I607128
279 Nijland, Fenneke  Date unknownZutphen, Gelderland I585937
280 Nijland, Johannes Mattheus  06 October 1822Zutphen, Gelderland I183465
281 van Nispen tot Pannerden, Carolina Mechtilda Francisca  20 May 1884Zutphen, Gelderland I477776
282 van Nispen tot Pannerden, Octavia Ottine  17 July 1885Zutphen, Gelderland I257076
283 Noach, Wilhelmina  10 March 1912Zutphen, Gelderland I28400
284 Noorman, Carolina Hendrika  03 May 1852Zutphen, Gelderland I437524
285 Nuij, Wilhelmus  27 September 1832Zutphen, Gelderland I632028
286 Oerlemans, Hendrika  1903Zutphen, Gelderland I590688
287 Olthof, Antonetta Wilhelmina  About 1885Zutphen, Gelderland I743274
288 Overdijking, Derk  About 1791Zutphen, Gelderland I552084
289 van Pallandt, Frederik Willem Floris Theodoor  21 September 1772Zutphen, Gelderland I378625
290 Philipsen, Gezina Martina  Approximately 1842Zutphen, Gelderland I711838
291 Plijnaar, Antonia Wilhelmina  11 November 1843Zutphen, Gelderland I188534
292 Pluer, Grietje  21 August 1887Zutphen, Gelderland I616918
293 Plugers, Catharina Maria  18 November 1891Zutphen, Gelderland I607084
294 Poppe, Carolina Henrica Maria  01 May 1894Zutphen, Gelderland I707359
295 Poppe, Ida Juliana Maria  17 December 1898Zutphen, Gelderland I707358
296 Poppe, Johan Bernard  16 June 1896Zutphen, Gelderland I707357
297 Pröpper, Henri Herman Laurens  18 June 1906Zutphen, Gelderland I653738
298 Quanjer, Aaldert Arnold  19 October 1803Zutphen, Gelderland I645734
299 Quanjer, Susanna Catharina  04 July 1843Zutphen, Gelderland I780455
300 Ramaer, Pieter Antoon  About 1844Zutphen, Gelderland I725322
301 Ratering, NN  15 June 1912Zutphen, Gelderland I461137
302 Ratering, Theodora Christiana Everdina  1900Zutphen, Gelderland I461136
303 van Rhee, Gerharda Johanna Helena  1804Zutphen, Gelderland I428792
304 Rhenius, Judith  30 November 1760Zutphen, Gelderland I790031
305 Ribbink, Gerrit  1814Zutphen, Gelderland I352302
306 Ribbink, Herminius Carl George Ludolf  Date unknownZutphen, Gelderland I352296
307 Rietberg, Nicolaas Jacobus  28 December 1871Zutphen, Gelderland I764222
308 Riethorst, Derkje  About 1884Zutphen, Gelderland I525407
309 Roosegaarde, Gerrit Jan  09 October 1798Zutphen, Gelderland I413428
310 Roosegaarde, Gerrit Jan  20 February 1832Zutphen, Gelderland I413430
311 Roosegaarde, Willem  1775Zutphen, Gelderland I413454
312 Roosegaarde Bisschop, Philippus Johannes  11 March 1825Zutphen, Gelderland I360160
313 Rubens, Betje  20 December 1852Zutphen, Gelderland I195412
314 van Ruerlo, Antonia  1755Zutphen, Gelderland I187747
315 Russer, Adrianus  1871Zutphen, Gelderland I673094
316 Russer, Gerharda Geertruida  05 December 1912Zutphen, Gelderland I607125
317 Rutgers van der Loeff, Theodooor  21 August 1846Zutphen, Gelderland I578619
318 Scheuter, Aaldert  About 1825Zutphen, Gelderland I552078
319 Schifferstein, Johanna Maria Jacoba  About 1867Zutphen, Gelderland I305580
320 Scholten, Christianus  Estimated in 1803Zutphen, Gelderland I305390
321 Scholten, Harmina  04 July 1792Zutphen, Gelderland I303204
322 Schut, Willemina  1815Zutphen, Gelderland I357577
323 Schwarz, Emma  1862Zutphen, Gelderland I353022
324 Schwarz, Henriette Antoinette  07 November 1893Zutphen, Gelderland I353029
325 Schwarz, Levi  1868Zutphen, Gelderland I353027
326 Siebelink, Johanna Maria  27 December 1838Zutphen, Gelderland I652267
327 Siebelink, Mathilda Alberdina Christina  1846Zutphen, Gelderland I413713
328 Silvold, Garretje  Estimated in 1807Zutphen, Gelderland I305391
329 Simons, Louwrens Harmens  About 1685Zutphen, Gelderland I718986
330 Slegten, Joanna Wilhelmina  18 September 1830Zutphen, Gelderland I787397
331 Sluiter, Hindrika Hindriks  Approximately 1766Zutphen, Gelderland I234361
332 Smeenk, Johanna Margaretha  1865Zutphen, Gelderland I732492
333 Snatager, Leentje  Approximately 1886Zutphen, Gelderland I191527
334 Spier, Mr. Bernhard  26 September 1871Zutphen, Gelderland I252415
335 Spier, Flora Rozalie  About 1868Zutphen, Gelderland I252363
336 Spier, Isedore  11 May 1873Zutphen, Gelderland I252398
337 Spier, Joseph Levi  22 February 1834Zutphen, Gelderland I252364
338 Spier, Jozeph Eduard Adolf  26 June 1900Zutphen, Gelderland I252400
339 Spier, Levi Joseph  28 August 1866Zutphen, Gelderland I252418
340 Spoor, Maria Antonella Willemina  22 April 1837Zutphen, Gelderland I262305
341 Steenstra, Maria  26 April 1821Zutphen, Gelderland I554686
342 Stolp, Willem  1843Zutphen, Gelderland I360694
343 Sutherland, James  Approximately 1774Zutphen, Gelderland I339075
344 Swaders, Gerhardus Antonius  Approximately 1878Zutphen, Gelderland I102864
345 van Swinderen, Hendrik  24 May 1601Zutphen, Gelderland I506886
346 van Swinderen, Jacob  31 March 1596Zutphen, Gelderland I506888
347 Taminiau, Carolus Ludovicus  19 February 1808Zutphen, Gelderland I414458
348 Taminiau, Philippus  06 April 1842Zutphen, Gelderland I413712
349 Taminiau, Philippus Matheus Joannes  29 December 1873Zutphen, Gelderland I652268
350 Teerink, Hendrik Jan  About 1850Zutphen, Gelderland I518326
351 Teerink, Jans  07 August 1898Zutphen, Gelderland I486508
352 Tent, Willemina  1897Zutphen, Gelderland I166977
353 Thieme, Anna Charlotta  1801Zutphen, Gelderland I263462
354 Thurkow, Berendina Maria  About 1818Zutphen, Gelderland I787359
355 Thurkow, Christiaan Stephanus Andreas  24 October 1811Zutphen, Gelderland I787344
356 Thurkow, Elisabettha Clasina  07 January 1815Zutphen, Gelderland I787346
357 Thurkow, Franciskus Hendrikus  11 December 1823Zutphen, Gelderland I787349
358 Thurkow, Helena Everharda Cornelia  27 April 1819Zutphen, Gelderland I537315
359 Thurkow, Jacobus Markus Adolf  14 June 1813Zutphen, Gelderland I787345
360 Thurkow, Mathias Jacobus  24 December 1820Zutphen, Gelderland I787348
361 Thurkow, Wilhelmina Catharina Magdalena  15 May 1816Zutphen, Gelderland I787347
362 Trautig, Henriette  22 February 1807Zutphen, Gelderland I305394
363 Trautig, Johan Hendrik  1826Zutphen, Gelderland I136143
364 Trippelaar, Adriana Philippina  About 1834Zutphen, Gelderland I525888
365 van Tuijl, Jacob Gerrit Herman Cornelis  1841Zutphen, Gelderland I434955
366 Tulleken, Josina Christina  28 November 1731Zutphen, Gelderland I360171
367 Uijterwijk, George Geugien  15 December 1874Zutphen, Gelderland I138209
368 Umbgrove, Lubbert  05 April 1612Zutphen, Gelderland I436287
369 Velders, Carolina Maria  29 January 1891Zutphen, Gelderland I273326
370 Vergeer, Teunis  25 June 1882Zutphen, Gelderland I322331
371 Vetter, Johanna Antonia  26 November 1844Zutphen, Gelderland I578600
372 Vetter, Karel Wilhelm  Date unknownZutphen, Gelderland I578613
373 Vetter, Peter Johannes Joseph  19 January 1846Zutphen, Gelderland I578616
374 Vetter, Stephania  25 February 1884Zutphen, Gelderland I289560
375 Vetter, Theodora Walburga Maria  28 November 1856Zutphen, Gelderland I205798
376 Vetter, Theorora Juditta Christiena  1843Zutphen, Gelderland I578614
377 Visscher, Geesje Hermina Hendrika  27 December 1881Zutphen, Gelderland I616573
378 Visscher, Hendrik  01 October 1879Zutphen, Gelderland I616571
379 Visscher, Hendrik Jan  13 January 1883Zutphen, Gelderland I616574
380 Visscher, Jennigje Martina Johanna  21 November 1880Zutphen, Gelderland I616570
381 Volkers, Anna Gerdina  Estimated in 1760Zutphen, Gelderland I90473
382 Vollenhoven, Aart  1891Zutphen, Gelderland I709829
383 Vosselman, Gerdina Johanna  Estimated in 1841Zutphen, Gelderland I138212
384 van Vugt, Johanna Geertruida  05 December 1825Zutphen, Gelderland I361816
385 Walraven, Johanna  25 February 1916Zutphen, Gelderland I283823
386 Wansink, Christina  About 1808Zutphen, Gelderland I743038
387 Warnders, Helena  Approximately 1909Zutphen, Gelderland I458005
388 van de Wart, Tonia  09 January 1817Zutphen, Gelderland I758483
389 Weender, Jantje  1801Zutphen, Gelderland I770740
390 Weenink, Catharina  13 October 1760Zutphen, Gelderland I413455
391 Weenink, Filippus Johannes  1799Zutphen, Gelderland I413434
392 Weenink, Jan Gijse  1828Zutphen, Gelderland I413433
393 Welbergen, Derk Jan  1862Zutphen, Gelderland I727065
394 Welle, Adeleida Johanna Judith  About 1844Zutphen, Gelderland I305572
395 Wentholt, Hendrik  About 1565Zutphen, Gelderland I358587
396 Wentholt, Mechtelgen  1590Zutphen, Gelderland I358576
397 Werlingshoff, Hendrika Wilhelmina Regina  1832Zutphen, Gelderland I488938
398 Westerholt, Andries  1882Zutphen, Gelderland I199065
399 Westerweel, Johan Gerard  25 January 1899Zutphen, Gelderland I510402
400 Wigman, Hendrikus Gerardus Marinus  06 October 1899Zutphen, Gelderland I653726
401 Wilbrenninck, Johan Gerhard  1804Zutphen, Gelderland I194113
402 Wilbrenninck, Johanna Catharina Charlotte  27 July 1827Zutphen, Gelderland I194109
403 Wiltenaar, Erick Jan  1731Zutphen, Gelderland I421044
404 Wiltenaar, Erick Jan  1737Zutphen, Gelderland I421038
405 Wiltenaar, Evert Hendrik  About 1705Zutphen, Gelderland I421037
406 Wiltenaar, Gerrit Jan  1742Zutphen, Gelderland I421043
407 Wittenaer, Maria Geertruij  1736Zutphen, Gelderland I38630
408 Wolters, Catharina Johanna Christina  11 October 1842Zutphen, Gelderland I545796
409 Wunnink, Hermanus  Date unknownZutphen, Gelderland I702451
410 Zwiers, Femmigjen  1898Zutphen, Gelderland I719876

Baptised

Matches 1 to 27 of 27

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Baudaert, Maria  11 April 1600Zutphen, Gelderland I192100
2 Bonekamp, Johannes Wilhelmus  02 February 1793Zutphen, Gelderland I751225
3 Bovij, Hillegonda  23 February 1720Zutphen, Gelderland I187751
4 Dees, Isabella Lodovica Antonetta  About 1800Zutphen, Gelderland I492709
5 Dieterink, Gerrit Henderik  29 June 1763Zutphen, Gelderland I90470
6 Dieterink, Jan  13 April 1710Zutphen, Gelderland I90471
7 Donderwinkel, Berend  10 July 1672Zutphen, Gelderland I605768
8 van Heeckeren, Robbert Jacob Dirk Walraven  22 February 1779Zutphen, Gelderland I137163
9 Holst, Gillis  08 November 1744Zutphen, Gelderland I187746
10 Janssen, Hendrik Jan  06 September 1803Zutphen, Gelderland I155214
11 Lamein, Jelis Uildriks  14 August 1757Zutphen, Gelderland I249612
12 van Lamsweerde, Baron Theodorus Ignatius Marcellus Aloisius  14 October 1791Zutphen, Gelderland I521877
13 van Leeuwen, Hendrika  04 October 1790Zutphen, Gelderland I63050
14 van Lünen, Wilhelmina  17 January 1777Zutphen, Gelderland I36020
15 Mark, Hebel Harms  12 March 1789Zutphen, Gelderland I82464
16 van Ruerlo, Antonia  05 March 1755Zutphen, Gelderland I187747
17 Scholten, Harmina  08 July 1792Zutphen, Gelderland I303204
18 Thurkow, Christiaan Stephanus Andreas  24 October 1811Zutphen, Gelderland I787344
19 Thurkow, Elisabettha Clasina  07 January 1815Zutphen, Gelderland I787346
20 Thurkow, Franciskus Hendrikus  11 December 1823Zutphen, Gelderland I787349
21 Thurkow, Jacobus Markus Adolf  14 June 1813Zutphen, Gelderland I787345
22 Thurkow, Mathias Jacobus  24 December 1820Zutphen, Gelderland I787348
23 Thurkow, Wilhelmina Catharina Magdalena  15 May 1816Zutphen, Gelderland I787347
24 Wiltenaar, Erick Jan  27 November 1731Zutphen, Gelderland I421044
25 Wiltenaar, Erick Jan  15 October 1737Zutphen, Gelderland I421038
26 Wiltenaar, Gerrit Jan  15 August 1742Zutphen, Gelderland I421043
27 Wittenaer, Maria Geertruij  21 February 1736Zutphen, Gelderland I38630

Died

Matches 1 to 370 of 370

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Abbink, Gerrit  22 May 1931Zutphen, Gelderland I607129
2 Akkerman, Klaas  15 February 1937Zutphen, Gelderland I115225
3 Anderson, Geertruida Maria Johanna  01 July 1895Zutphen, Gelderland I389528
4 Anneveldt, Everhard  08 March 1976Zutphen, Gelderland I169892
5 Arntz, Roeleman  18 September 1794Zutphen, Gelderland I634016
6 Bakker, Willemina  29 October 1891Zutphen, Gelderland I741242
7 Banz, Alexander Adam  12 December 1882Zutphen, Gelderland I6834
8 Bast, Hendrika  21 January 1872Zutphen, Gelderland I489338
9 Baudaert, Willem  15 December 1640Zutphen, Gelderland I192107
10 van de Beek, Gerritje  15 January 1907Zutphen, Gelderland I687605
11 Bello, Jannes  08 February 1871Zutphen, Gelderland I376350
12 Berkel, Joanna  16 July 1849Zutphen, Gelderland I765568
13 Bettink, Johanna  27 May 1866Zutphen, Gelderland I413823
14 Beunk, Maria  21 December 1863Zutphen, Gelderland I376457
15 Bisschop, Jenneken  19 March 1859Zutphen, Gelderland I413429
16 Blaak, Hendrika  22 March 1936Zutphen, Gelderland I236911
17 Blankenheijm, Carolina Maria Gerarda Arnolda Pauline  25 January 2001Zutphen, Gelderland I639085
18 Blom, Henricus Joseph Theodorus Maria  11 March 1942Zutphen, Gelderland I555218
19 Bobbink, Gerrit Jan  10 March 1928Zutphen, Gelderland I402873
20 Bobbink, Gerritdina  27 January 1922Zutphen, Gelderland I403168
21 Boekema, Folkert  09 March 1945Zutphen, Gelderland I607643
22 Boesveld, Jantje  26 July 1951Zutphen, Gelderland I607906
23 Boesveld, Maria  12 November 1986Zutphen, Gelderland I605478
24 Boijkema, Martje  05 December 1911Zutphen, Gelderland I273325
25 Boland, Theodora Gerharda  02 February 1885Zutphen, Gelderland I563956
26 Börger, Wilhelmina Hendrika  05 August 1986Zutphen, Gelderland I182845
27 van den Born, Jacques Mathieu  04 June 2002Zutphen, Gelderland I781185
28 Bosch van Drakestein, Eugene Eric Leander  30 September 1942Zutphen, Gelderland I458795
29 Bosgoed, Jantje  25 January 1986Zutphen, Gelderland I607926
30 Bosman, Jacob  03 January 1966Zutphen, Gelderland I607936
31 Bothe, Juliana Catharina Emilia  30 January 1928Zutphen, Gelderland I54141
32 Bouwmeester, Theodorus Antonius Gijsbertus  07 December 1881Zutphen, Gelderland I486931
33 Bovenhuis, Jentien  After 1980Zutphen, Gelderland I422863
34 Bovij, Hillegonda  06 January 1789Zutphen, Gelderland I187751
35 Brandts Buijs, Ludwig Felix  26 December 1888Zutphen, Gelderland I322849
36 Breider, Willem  01 August 1874Zutphen, Gelderland I766307
37 Breider, Willem Roelofs  01 August 1874Zutphen, Gelderland I50399
38 Bremmer, Gerrichie  06 April 2010Zutphen, Gelderland I595233
39 Brenninkmeijer, Agatha Josepha  14 December 1912Zutphen, Gelderland I692016
40 van den Brink, Marinus Jacobus  03 March 1941Zutphen, Gelderland I486038
41 Broekema, Fennechien  29 September 1878Zutphen, Gelderland I32793
42 Broekman, Luzina  22 January 1992Zutphen, Gelderland I355779
43 Brouwer, Heimerich Joannes Henricus The  14 December 1940Zutphen, Gelderland I52300
44 van Bruggen, Pieter  12 December 1932Zutphen, Gelderland I713282
45 Bruin, Hendrika Johanna Maria  26 December 1958Zutphen, Gelderland I52301
46 Bruins, Jenneke  24 February 1878Zutphen, Gelderland I435028
47 Buining, Wilhelmina  19 September 1880Zutphen, Gelderland I780720
48 Buisman, Elsje  09 June 1906Zutphen, Gelderland I522956
49 Buisman, Sientje  14 November 1925Zutphen, Gelderland I82777
50 Burgers, Hendrikus Simon  06 December 1842Zutphen, Gelderland I765596
51 Burgers, Hendrikus Simon  27 March 1847Zutphen, Gelderland I765597
52 Burgers, Johanna  21 July 1849Zutphen, Gelderland I765598
53 Burgers, Stephanus  20 July 1870Zutphen, Gelderland I765569
54 Butke, Johanna  29 May 1897Zutphen, Gelderland I655393
55 Caelsack, Agnes  11 May 1508Zutphen, Gelderland I9459
56 Campert, Petrus Remko  1877Zutphen, Gelderland I186502
57 van der Capellen, Petronella Helena Clasina  02 February 1822Zutphen, Gelderland I360145
58 Coenen, Jhr Hendricus Albertus Diedericus  03 May 1907Zutphen, Gelderland I518815
59 Coenen, Jhr Hendrik Jacob Diederik  06 December 1943Zutphen, Gelderland I615832
60 Deen, Berendina  29 December 1979Zutphen, Gelderland I171428
61 Deppe, Franciska Maria  04 November 1863Zutphen, Gelderland I575346
62 Derksen, Willem  06 November 1892Zutphen, Gelderland I742324
63 Deurvorst, Franciscus Josephus Michael Marie  19 February 1947Zutphen, Gelderland I353553
64 Dieterink, Jan  08 September 1774Zutphen, Gelderland I90471
65 Dieters, Elisabeth Christina  14 April 1906Zutphen, Gelderland I784822
66 van Dokkum, Sijke  07 August 1944Zutphen, Gelderland I411049
67 Donderwinkel, Aleida Hendrika  16 July 1991Zutphen, Gelderland I605709
68 Donderwinkel, Berendina Antonia  18 March 1920Zutphen, Gelderland I606073
69 Donderwinkel, Berendjen  11 March 1949Zutphen, Gelderland I607468
70 Donderwinkel, Berendjen  01 June 2006Zutphen, Gelderland I607912
71 Donderwinkel, Bernarda  19 November 1926Zutphen, Gelderland I606189
72 Donderwinkel, Derk  06 August 1934Zutphen, Gelderland I605477
73 Donderwinkel, Derk  31 March 2012Zutphen, Gelderland I605480
74 Donderwinkel, Everdina  28 November 1863Zutphen, Gelderland I607944
75 Donderwinkel, Grietje  20 June 1941Zutphen, Gelderland I607632
76 Donderwinkel, Hendrik Adriaan  11 August 1990Zutphen, Gelderland I605713
77 Donderwinkel, Hendrika  30 March 1883Zutphen, Gelderland I607810
78 Donderwinkel, Henrika Maria  30 March 1940Zutphen, Gelderland I608270
79 Donderwinkel, Hermann  July 1978Zutphen, Gelderland I605473
80 Donderwinkel, Jantjen  02 October 1852Zutphen, Gelderland I607597
81 Donderwinkel, Johann  09 December 1964Zutphen, Gelderland I605469
82 Donderwinkel, Johann Wilhelm  16 December 1995Zutphen, Gelderland I605705
83 Donderwinkel, Johannes Herman  15 June 1938Zutphen, Gelderland I605661
84 Donderwinkel, NN  05 July 1936Zutphen, Gelderland I607141
85 Donderwinkel, Willem  03 January 1909Zutphen, Gelderland I607446
86 Donderwinkel, Willem  01 February 1928Zutphen, Gelderland I606040
87 van Doorninck, Damiaen Joan  04 April 1858Zutphen, Gelderland I725300
88 van Doorninck, Joan Wilhelm  24 August 1870Zutphen, Gelderland I725304
89 van Doorninck, Wilhelmina Elisabeth Mechteld  25 January 1881Zutphen, Gelderland I725298
90 Drent, Reina Kornelis  26 October 1888Zutphen, Gelderland I408677
91 Drenth, Berend  14 January 1880Zutphen, Gelderland I456309
92 Duintjer, Hindrik Derks  18 June 1913Zutphen, Gelderland I218688
93 Dusseljee, Anna  06 August 1985Zutphen, Gelderland I92088
94 Ederveen, Jan Derk  26 July 1907Zutphen, Gelderland I783006
95 Edes, Johannes  09 September 1988Zutphen, Gelderland I406627
96 Eekhof, Akke  24 September 1914Zutphen, Gelderland I399840
97 Eleveld, Sipke  10 March 1982Zutphen, Gelderland I155259
98 Elzas, Isidore  1951Zutphen, Gelderland I635843
99 Elzas, Samuel  13 July 1901Zutphen, Gelderland I635841
100 Enzerink, Martinus Engberts  27 September 1864Zutphen, Gelderland I754514
101 Erens, Maria Dorothea Johanna  12 January 1983Zutphen, Gelderland I149746
102 van der Es, Hendrik  12 October 1996Zutphen, Gelderland I170498
103 Eskes, Geertruida Everts  04 April 1891Zutphen, Gelderland I754513
104 Estourgie, D.H.I.   I769116
105 Feurme, Fredrik  15 August 1858Zutphen, Gelderland I376343
106 Fischer, Theresia Maria  03 March 2013Zutphen, Gelderland I536769
107 Fortuin, Bertha  1903Zutphen, Gelderland I252419
108 Frantzen, Jacob  11 July 1934Zutphen, Gelderland I537588
109 Garritsen, Lodewijk Karel  28 September 1944Zutphen, Gelderland I606343
110 van Gein, Maria Willemina  08 March 1855Zutphen, Gelderland I535125
111 van Gent, Gradus  01 September 1919Zutphen, Gelderland I484670
112 Giessing, Johan Peter Eduard  16 June 1840Zutphen, Gelderland I787351
113 Goris, Hermina  1981Zutphen, Gelderland I401061
114 Goudsmit, Boudewijn Casper  15 April 1915Zutphen, Gelderland I322239
115 Grieven, Antonia Johanna Lamberta  02 February 1963Zutphen, Gelderland I654377
116 van der Grijspaarde, Janna  26 June 1883Zutphen, Gelderland I435879
117 Groenheim, Francisca  08 July 1949Zutphen, Gelderland I635844
118 Groenier, Jacoba Johanna  14 October 1893Zutphen, Gelderland I750889
119 de Groot, Jantje  08 May 1955Zutphen, Gelderland I695268
120 Grooten, Albert  12 February 1977Zutphen, Gelderland I694002
121 Haak, Aaltje  31 October 1981Zutphen, Gelderland I182119
122 van Haaren, Piet Carel Robert  24 January 1992Zutphen, Gelderland I365420
123 ter Hal, Anna Christina  29 August 1833Zutphen, Gelderland I303206
124 Hartenhof, Trientje  10 May 1887Zutphen, Gelderland I761011
125 van Heek, Roelofje Jans  16 June 1884Zutphen, Gelderland I265580
126 Heeres, Klaaske  11 November 1882Zutphen, Gelderland I627728
127 van der Heijden, Aleida Catharina Maria Ernestina  22 September 1878Zutphen, Gelderland I481899
128 Heintz, Maria Louisa  18 April 1908Zutphen, Gelderland I396678
129 Helmich, Johannes Jacobus  09 December 1892Zutphen, Gelderland I663753
130 Hendriksen, Cornelis Johannes  18 September 1902Zutphen, Gelderland I605898
131 Hermannus, Gerrit  05 November 1928Zutphen, Gelderland I419453
132 d' Herripon, Johanna Christina  27 October 1894Zutphen, Gelderland I538632
133 van Herwerden, Herman François  12 June 1858Zutphen, Gelderland I393020
134 Heshusius, Johanna Maria  10 October 1846Zutphen, Gelderland I571123
135 Hoffman, Johanna Maria  26 May 1918Zutphen, Gelderland I762457
136 Hofstra, Thomas Gerrijts  12 December 1818Zutphen, Gelderland I374714
137 Hoijer, Catharina Alida  03 April 1886Zutphen, Gelderland I518806
138 Hoijnck van Papendrecht, Tieleman Ernst  30 November 1819Zutphen, Gelderland I571118
139 Holtslag, Johannes Henricus Josephus  02 April 1942Zutphen, Gelderland I641176
140 Hooghoudt, Dievertje  09 July 1860Zutphen, Gelderland I205785
141 Hoogveld, Joannes Fredericus  05 December 1866Zutphen, Gelderland I304547
142 Hoving, Jan Warner  23 April 1931Zutphen, Gelderland I704683
143 Hueterman, Anna Margrieta  Before 1812Zutphen, Gelderland I305409
144 van Huizen, Hendrik  20 February 1944Zutphen, Gelderland I345397
145 Huizinga, Leulf Jans  20 July 1859Zutphen, Gelderland I321917
146 Hulshof, Anna Maria  17 November 1991Zutphen, Gelderland I302014
147 Hulshof, Augustinus Hermanus  25 March 1893Zutphen, Gelderland I787409
148 Iliohan, Willem  13 June 1931Zutphen, Gelderland I607402
149 Israels, Hanna Johanna Levy  15 April 1834Zutphen, Gelderland I53611
150 Jansen, Gerhardina  09 July 1838Zutphen, Gelderland I752005
151 Jansen, Jacobus Franciscus  11 February 1953Zutphen, Gelderland I637465
152 de Jong, Hendrikje  03 April 1890Zutphen, Gelderland I305392
153 de Jonge, Femmigjen  26 June 1907Zutphen, Gelderland I599686
154 de Jonge, Jan Reinders  21 February 1874Zutphen, Gelderland I567327
155 Kamerling, Henderikus Johannes  08 June 1944Zutphen, Gelderland I4467
156 ten Kate, Johanna Berendina  1858Zutphen, Gelderland I186503
157 Kempinga, Eerke Siepkoos  14 March 1866Zutphen, Gelderland I257538
158 Ketelaers, Catharina  06 September 1636Zutphen, Gelderland I505480
159 Kleine, Jan  16 October 1895Zutphen, Gelderland I265579
160 Kleine, Jan  15 October 1923Zutphen, Gelderland I265574
161 Kloekers, Roelfje  06 March 1926Zutphen, Gelderland I338998
162 Kohlmann, Pedro P.J.  30 March 2016Zutphen, Gelderland I508034
163 Kok, Johannes Christiaans  09 March 1868Zutphen, Gelderland I350611
164 van Koolwijk, Hendrik Ferdinand  18 April 1943Zutphen, Gelderland I329959
165 Koops, Gerrit  17 July 1918Zutphen, Gelderland I160207
166 Korf, Herman  05 February 1917Zutphen, Gelderland I152338
167 Korthals, Cornelia Catrina  30 January 1857Zutphen, Gelderland I396647
168 van Kregten, Anna Doelina  07 December 1921Zutphen, Gelderland I26800
169 Kreusen, Catharina  30 March 1967Zutphen, Gelderland I305583
170 Kreuze, Anna  14 July 1848Zutphen, Gelderland I376338
171 Kreuze, Berend  26 September 1862Zutphen, Gelderland I305302
172 Kreuze, Gerrit  30 September 1899Zutphen, Gelderland I305303
173 Kreuze, Hendrik  15 September 1839Zutphen, Gelderland I376337
174 Kreuze, Hendrik Jans  08 December 1852Zutphen, Gelderland I305278
175 Kreuze, Jan  07 August 1915Zutphen, Gelderland I305621
176 Kreuze, Johan Hendrik  14 May 1841Zutphen, Gelderland I376452
177 Kruger, Filippus  01 March 1940Zutphen, Gelderland I401107
178 Kruger, Filippus  03 July 1967Zutphen, Gelderland I401056
179 Kruger, NN  25 August 1932Zutphen, Gelderland I401065
180 Kruitbos, Hendrik Jan  24 November 1921Zutphen, Gelderland I424763
181 Kuiper, Grietjen  29 April 1978Zutphen, Gelderland I486259
182 Kuiper, Hendrikus  22 April 1943Zutphen, Gelderland I486262
183 Kuiper, Jan Willem  06 January 1962Zutphen, Gelderland I486268
184 Kuiper, Teunis  15 July 1999Zutphen, Gelderland I486280
185 Kuipers, Christiaan Mattheus  06 April 1986Zutphen, Gelderland I182846
186 van Laarhoven, Petronella  04 October 1837Zutphen, Gelderland I414461
187 Lamberts, Jan Willem  05 August 1909Zutphen, Gelderland I619979
188 Leeuwrik, Frederik Hendrik  07 August 1988Zutphen, Gelderland I89667
189 Lemmen, Elisabeth Everdina  27 March 1865Zutphen, Gelderland I413821
190 Lich, Johannes Jodocus  29 November 1855Zutphen, Gelderland I386713
191 de Lille Hogerwaard, Elisabeth Johanna Maria  11 June 1945Zutphen, Gelderland I477348
192 van Limburg Stirum, Graaf August Leopold Carel  12 May 1863Zutphen, Gelderland I519940
193 Lubberink, Hermina  02 August 1938Zutphen, Gelderland I265575
194 Luttje, Willem  16 January 1943Zutphen, Gelderland I115842
195 Mahler, Anna Maria Hubertiena  07 June 1891Zutphen, Gelderland I555688
196 Mähler, Anton Friedrich Franz  07 January 1890Zutphen, Gelderland I555661
197 Mähler, Maria Christina Agnes  12 September 1846Zutphen, Gelderland I555687
198 Martens, Barbara  05 September 1612Zutphen, Gelderland I192108
199 Martin, Joannes Aloijsius  27 May 1845Zutphen, Gelderland I357575
200 Meijer, Garretjen  04 April 1896Zutphen, Gelderland I376342
201 Meijer, Lubbert Willems  04 December 1851Zutphen, Gelderland I210262
202 Meijer, Sijtse Jacobs  01 February 1848Zutphen, Gelderland I32296
203 Meijers, Rolina  11 March 1907Zutphen, Gelderland I55708
204 Meinen, Jentien Wolters  21 January 1858Zutphen, Gelderland I305279
205 van der Merwede, Geertruijd Anna Lucretia  20 May 1859Zutphen, Gelderland I372412
206 Mesker, Petrus Johannes Jacobus  08 October 1916Zutphen, Gelderland I491440
207 van Meurs, Adriana Wilhelmina  01 June 1868Zutphen, Gelderland I153030
208 Middel, Eefine Jantine  22 April 1859Zutphen, Gelderland I529393
209 Middel, Harmanna Hendrika  15 July 1859Zutphen, Gelderland I529392
210 Middel, Harmina Eefina  30 May 1958Zutphen, Gelderland I429461
211 Mientjes, Maria Cecilia  13 June 1917Zutphen, Gelderland I65153
212 Minoretti, Antonia  29 November 1890Zutphen, Gelderland I772647
213 Mispelblom Beijer, Catharine Alide Francoise  10 December 1874Zutphen, Gelderland I518807
214 Mispelblom Beijer, Hendrik David  12 September 1880Zutphen, Gelderland I513570
215 Mispelblom Beijer, Maria Magdalena  18 November 1850Zutphen, Gelderland I518814
216 Mispelblom Beijer, NN  06 August 1839Zutphen, Gelderland I518813
217 Modderman, Berend Hendrik  04 December 1927Zutphen, Gelderland I362371
218 Mooiweer, Hendrik  17 December 1916Zutphen, Gelderland I565453
219 Mooiweer, Trijntje  27 April 1909Zutphen, Gelderland I565473
220 Mulert tot Voorst en Ordel, Johan  19 December 1533Zutphen, Gelderland I9460
221 van Nagell tot Ampsen, Barones Johanna Maria  28 November 1943Zutphen, Gelderland I410602
222 Nass, Anna Maria  21 October 1884Zutphen, Gelderland I692149
223 Nass, Anna Maria Frederika  20 January 1856Zutphen, Gelderland I700403
224 Nass, Frederikus Theodorus  31 December 1866Zutphen, Gelderland I692148
225 Nass, Maria Everdina Frederika  22 April 1858Zutphen, Gelderland I692160
226 Nass, NN  14 May 1873Zutphen, Gelderland I700410
227 Nieboer, Roelof  16 June 1927Zutphen, Gelderland I200740
228 Nieuwburgh, Berend  20 April 1872Zutphen, Gelderland I404433
229 Nieuwenhuis, Jan  06 November 1918Zutphen, Gelderland I502865
230 Nieuwold, Elzo  23 May 1968Zutphen, Gelderland I201914
231 Nijenhuis, Alie  23 August 2006Zutphen, Gelderland I605536
232 van Nispen tot Pannerden, Jhr. Frans Xaverius Jacobus  29 April 1899Zutphen, Gelderland I232344
233 Nolsen, Arend Jan  12 November 1867Zutphen, Gelderland I607565
234 Nooteboom, Urias Henricus Alphonsus  12 April 1945Zutphen, Gelderland I64409
235 Ockels, Wubbo Johannes  13 March 1950Zutphen, Gelderland I694677
236 Offerhaus, Hermannus Johannes  26 June 1908Zutphen, Gelderland I340404
237 Olthof, Gradus Willem  27 November 1946Zutphen, Gelderland I607621
238 Ortt, Susanne Sophia Jkvr.  25 July 1875Zutphen, Gelderland I82977
239 Ouwerkerk, Lena Christina Pieternella  28 August 2004Zutphen, Gelderland I605663
240 Pelgröm, Antonius Bernardus  07 January 1944Zutphen, Gelderland I328683
241 Penterman, Anna Maria  20 October 1998Zutphen, Gelderland I783968
242 Pesch, Ansko  25 June 1877Zutphen, Gelderland I605366
243 Peters, Albertus  07 December 1906Zutphen, Gelderland I742034
244 Piccardt, Aletta Jacoba Francina  22 February 1870Zutphen, Gelderland I340013
245 Planten, Jan Willem  14 March 1950Zutphen, Gelderland I687649
246 Platenburg, Hendersken  14 June 1839Zutphen, Gelderland I752007
247 Poland, Cornelia  16 February 1939Zutphen, Gelderland I322254
248 Poppe, Johan Bernard  09 July 1906Zutphen, Gelderland I707357
249 Poppen, Jacob  21 May 1993Zutphen, Gelderland I402615
250 Postma, Johannes  23 September 1925Zutphen, Gelderland I546800
251 Pröpper, Henri Herman Laurens  09 July 1933Zutphen, Gelderland I516051
252 Rackwitz, Cornelia  25 April 1922Zutphen, Gelderland I340469
253 Ratering, NN  15 June 1912Zutphen, Gelderland I461137
254 Ratering, Theodora Christiana Everdina  07 July 1900Zutphen, Gelderland I461136
255 Ratering, Theodorus  09 July 1846Zutphen, Gelderland I42191
256 Reijers, Derk Antonius Henricus  09 October 1945Zutphen, Gelderland I479463
257 Reinders, Grietje  17 November 1900Zutphen, Gelderland I197014
258 Reinhart, Dirkje  18 March 1939Zutphen, Gelderland I748207
259 Rengers Hora Siccama, Willem Adolf Werner  20 January 1907Zutphen, Gelderland I361309
260 Rensen, Maria Antonetta  03 February 1914Zutphen, Gelderland I582035
261 Rensink, Albert  26 November 1967Zutphen, Gelderland I605560
262 Reurig, Jan Geerts  17 March 1885Zutphen, Gelderland I33603
263 van Rhijn, Alida Catharina Wilhelmina  02 February 1937Zutphen, Gelderland I788660
264 Rietberg, Gerdina Hendrika  16 May 1897Zutphen, Gelderland I764228
265 Rietberg, Johan  05 October 1928Zutphen, Gelderland I764226
266 Rietberg, Lambert  28 February 1907Zutphen, Gelderland I764223
267 Rietberg, Lammert Hendrikus  17 February 1865Zutphen, Gelderland I764221
268 Rietberg, Nicolaas Jacobus  08 January 1872Zutphen, Gelderland I764222
269 Rijkens, Margaretha  25 January 1906Zutphen, Gelderland I265396
270 Roeloffzen, Gerardus Martinus  30 March 1794Zutphen, Gelderland I331405
271 Roeters van Lennep, Mr. Jan Jacob  15 September 2008Zutphen, Gelderland I755827
272 Roosegaarde, Gerrit Jan  08 July 1861Zutphen, Gelderland I413428
273 Roosegaarde, Willem  01 January 1848Zutphen, Gelderland I413454
274 Roosingh, Ida Christina Sophia  23 December 1908Zutphen, Gelderland I502202
275 de Ruigh, Frank  26 August 2012Zutphen, Gelderland I617816
276 Salomons, Bouke Lukas  07 June 1886Zutphen, Gelderland I69428
277 van Schaar, Grietjen  06 April 1836Zutphen, Gelderland I305393
278 Schenkenberg, Maria Catharina  04 July 1872Zutphen, Gelderland I414459
279 Scheper, Johanna  09 December 1991Zutphen, Gelderland I694014
280 Scheppers, Jantina Alida  10 July 1929Zutphen, Gelderland I512176
281 Schipper, Derk  01 July 1942Zutphen, Gelderland I221206
282 Schmidt, Johann Georg  18 May 1874Zutphen, Gelderland I607857
283 Schouten, Henrica  11 November 1928Zutphen, Gelderland I516052
284 Schreuder, Hendrik  24 October 1890Zutphen, Gelderland I354056
285 Schuiling, Tale Hindriks  08 February 1874Zutphen, Gelderland I404862
286 Schuiten, Agatha Maria  18 March 1868Zutphen, Gelderland I459816
287 Schukking, Casper Leemkuil  15 March 1868Zutphen, Gelderland I12399
288 Schuthof, Hendrik  31 March 1995Zutphen, Gelderland I254286
289 Schutte, Anna Maria  26 September 1874Zutphen, Gelderland I69445
290 Senn van Basel, Anthonie Wilhelmus  14 December 1857Zutphen, Gelderland I255687
291 Sevenstern, Herman Frans  04 May 1871Zutphen, Gelderland I490012
292 Siebelink, Johannes Bernardus  17 October 1830Zutphen, Gelderland I413822
293 Siebelink, Jurrianus Bernardus  09 February 1879Zutphen, Gelderland I413820
294 Smeenk, Gerritjen  03 October 1925Zutphen, Gelderland I606137
295 Smit, Poppe Stoffers  25 February 1875Zutphen, Gelderland I99220
296 Smits, Wilhelmina Antonia  25 May 1957Zutphen, Gelderland I508949
297 Spier, Joseph Levi  26 September 1926Zutphen, Gelderland I252364
298 Spier, Levi Moses  30 December 1845Zutphen, Gelderland I252394
299 Sprenger, Anna Maria Christina  10 May 1892Zutphen, Gelderland I555663
300 Sprenger, Anna Maria Elizabeth  23 September 1847Zutphen, Gelderland I718410
301 Steenstra, Maria  03 January 1870Zutphen, Gelderland I554686
302 Stemerdink, Abraham  29 July 1963Zutphen, Gelderland I436416
303 Stibbe, Saartje  11 August 1879Zutphen, Gelderland I443057
304 Stoer, Bernardus Henricus Jozef  12 February 1931Zutphen, Gelderland I154134
305 Stolk, Jacob Lucas Anthonie  12 June 1922Zutphen, Gelderland I790727
306 Stroink, Johanna Magdalena Albertina  16 June 1962Zutphen, Gelderland I687648
307 Strootman, Berend  03 March 1849Zutphen, Gelderland I484300
308 van Stuijvenberg, Hermanus  19 August 1878Zutphen, Gelderland I761092
309 Super, Geertje  28 February 1879Zutphen, Gelderland I103016
310 van Swinderen, Johan  14 November 1619Zutphen, Gelderland I506891
311 Taminiau, Albertus  30 January 1809Zutphen, Gelderland I414460
312 Taminiau, Carolus Ludovicus  05 October 1878Zutphen, Gelderland I414458
313 Tenbergen, Charlotta Margaretha  09 March 1867Zutphen, Gelderland I552085
314 Tensing, Jantje Hindriks  08 December 1873Zutphen, Gelderland I214961
315 Thools, Aikina Greta Geertruida  15 June 1989Zutphen, Gelderland I406618
316 Thurkow, Berendina Maria  06 September 1878Zutphen, Gelderland I787359
317 Thurkow, Christiaan Andreas  02 April 1860Zutphen, Gelderland I787342
318 Thurkow, Mathias Jacobus  02 February 1840Zutphen, Gelderland I787348
319 Thurkow, Wilhelmina Catharina Magdalena  09 December 1873Zutphen, Gelderland I787347
320 Timmer, Mensiena Jantine Sientje  31 October 1981Zutphen, Gelderland I346329
321 Timmerman, Jan  16 April 1917Zutphen, Gelderland I101631
322 Tjeerdsma, Jan  28 September 1984Zutphen, Gelderland I59981
323 Topper, Aaltje Berends  01 April 1885Zutphen, Gelderland I189109
324 Trautig, Henriette  20 July 1884Zutphen, Gelderland I305394
325 Tuin, Hillechien  24 June 1917Zutphen, Gelderland I170306
326 Tuin, Jan Eildert  07 August 1965Zutphen, Gelderland I32925
327 Uijterwijk, Hermanus  03 November 1926Zutphen, Gelderland I138211
328 van der Vaart, Anna W  15 August 1991Zutphen, Gelderland I168818
329 van der Vaart, Antje G  10 October 1991Zutphen, Gelderland I168819
330 van der Vaart, Dina  07 May 1973Zutphen, Gelderland I166974
331 van der Vaart, Elisabeth  05 April 1988Zutphen, Gelderland I168820
332 van der Veen, Hendrik  26 November 1921Zutphen, Gelderland I16800
333 Veen, Willem  07 September 1888Zutphen, Gelderland I244889
334 Veenstra, Libbe  07 June 1930Zutphen, Gelderland I470324
335 Vegers, Nicolaus  19 August 1860Zutphen, Gelderland I720428
336 Velders, Carolina Maria  03 May 1925Zutphen, Gelderland I273326
337 te Veldhuis, Werner Philippus  02 January 1961Zutphen, Gelderland I486525
338 Veldink, Albertus Johan  27 March 1988Zutphen, Gelderland I182109
339 Veninga, Henderdiena Aaltiena  08 July 1990Zutphen, Gelderland I205274
340 Vergeer, Teunis  14 October 1944Zutphen, Gelderland I322331
341 Vetter, Antonius Lodewijk Gregorius  04 April 1851Zutphen, Gelderland I578612
342 Vetter, Joseph  10 February 1865Zutphen, Gelderland I471667
343 Vetter, Karel Wilhelm  09 August 1871Zutphen, Gelderland I578613
344 Vetter, Theorora Juditta Christiena  26 October 1843Zutphen, Gelderland I578614
345 Vierdag, Klaas  10 August 1901Zutphen, Gelderland I351569
346 Visker, Hinderikus  24 January 1909Zutphen, Gelderland I403244
347 Visscher, Hendrik Jan  23 June 1884Zutphen, Gelderland I616574
348 Visscher, Jennigje Martina Johanna  21 December 1885Zutphen, Gelderland I616570
349 Vos, Lammert  14 March 1904Zutphen, Gelderland I384618
350 Wansink, Gerard  Date unknownZutphen, Gelderland I154681
351 Weenink, Catharina  17 December 1840Zutphen, Gelderland I413455
352 von Weiler, François Arnold Carel  12 April 1873Zutphen, Gelderland I770885
353 von Weiler, Gerard  21 October 1880Zutphen, Gelderland I770873
354 von Weiler, Godfried Carl  08 May 1887Zutphen, Gelderland I530023
355 Wesselingh, Casparus Henricus  23 May 1914Zutphen, Gelderland I562892
356 Wessels, Garrit  22 September 1894Zutphen, Gelderland I655392
357 Wester, Annechien  01 February 1870Zutphen, Gelderland I766561
358 Westerman, Johannis  15 March 1900Zutphen, Gelderland I489355
359 Wieggers, Henricus Johannes Antonius  14 December 1940Zutphen, Gelderland I655575
360 Wigman, Derk  21 April 1852Zutphen, Gelderland I752020
361 Wigman, Jenneken  16 August 1824Zutphen, Gelderland I752019
362 Wigman, Peter  08 July 1838Zutphen, Gelderland I752004
363 Wijkmeijer, Anna  25 February 1878Zutphen, Gelderland I387485
364 Wildervanck, Zwaantje  20 December 1893Zutphen, Gelderland I678706
365 Wiltenaar, Erick Jan  Before 1737Zutphen, Gelderland I421044
366 Wubbolt, Theodorus Wilhelmus  17 February 1893Zutphen, Gelderland I251189
367 Wuestenenk, Hendrik Jan  21 November 1947Zutphen, Gelderland I607552
368 Zeven, Jan Harms  24 January 1879Zutphen, Gelderland I211
369 Zondag, Tale  After 1980Zutphen, Gelderland I423857
370 Zudinga, Engelina  23 February 1909Zutphen, Gelderland I174054

Buried

Matches 1 to 23 of 23

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Deurvorst, Franciscus Josephus Michael Marie  24 February 1947Zutphen, Gelderland I353553
2 Dijkhuis, Catharina Everdina  Zutphen, Gelderland I343933
3 Donderwinkel, Hendrika  Zutphen, Gelderland I605695
4 Donderwinkel, Jan Willem  Zutphen, Gelderland I606133
5 Donderwinkel, Willem  04 February 1928Zutphen, Gelderland I606040
6 Dusseljee, Jantje  Zutphen, Gelderland I92224
7 Esser, Adelheid Hubertina Petronella  09 July 1913Zutphen, Gelderland I397769
8 Estourgie, D.H.I.   I769116
9 Geerken, Heinrich Gerhard  Zutphen, Gelderland I343934
10 Gildemeester, Pauline Hermine Elizabeth  Zutphen, Gelderland I126596
11 Grieven, Antonia Johanna Lamberta  06 February 1963Zutphen, Gelderland I654377
12 Hofstadt, Gertr  Zutphen, Gelderland I605704
13 Kuiper, Jan Willem  10 January 1962Zutphen, Gelderland I486268
14 van Limburg Stirum, Graaf Carel Everhard  Zutphen, Gelderland I83013
15 Nijenhuis, Alie  28 August 2006Zutphen, Gelderland I605536
16 Nijenhuis, Hendrikus  Zutphen, Gelderland I607128
17 Noortwick, Goswinus  05 October 1772Zutphen, Gelderland I651259
18 Ottens, Jan  Zutphen, Gelderland I92225
19 Pierson, Allard  Zutphen, Gelderland I126595
20 Roes, Angeline Wilhelmine  05 February 1981Zutphen, Gelderland I353554
21 Smits, Wilhelmina Antonia  29 May 1957Zutphen, Gelderland I508949
22 Tjeerdsma, Jan  03 October 1984Zutphen, Gelderland I59981
23 van Zutphen, Otto II.  Zutphen, Gelderland I30093

Birth registration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Lamberts, Grietje Hendrika  29 April 1908Zutphen, Gelderland I620216

Death registration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 van de Beek, Gerritje  16 January 1907Zutphen, Gelderland I687605

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 van Rodelo, Willem  Zutphen, Gelderland I9458

Married

Matches 1 to 177 of 177

   Family    Married    Family ID 
1 Ankersmit / Rhee  28 February 1833Zutphen, Gelderland F167140
2 Arntz / Vetter  23 May 1882Zutphen, Gelderland F82208
3 Arntz / Westhoff  06 November 1837Zutphen, Gelderland F272022
4 Asch van Wijck / Retemeijer  16 October 1862Zutphen, Gelderland F294034
5 Asperen / Hoogeveen  16 February 1870Zutphen, Gelderland F270287
6 Asperen / Kreuse  13 February 1868Zutphen, Gelderland F120449
7 Avercamp / Wentholt  12 April 1615Zutphen, Gelderland F140920
8 Baart de la Faille / Kraijenhoff  23 April 1885Zutphen, Gelderland F18361
9 Baas / Mulder  08 June 1902Zutphen, Gelderland F56518
10 Bax / Martin  03 May 1885Zutphen, Gelderland F140488
11 Bello / Voskamp  02 November 1864Zutphen, Gelderland F65429
12 Bentinck / Limburg Stirum  25 December 1875Zutphen, Gelderland F111642
13 Berghege / Haak  15 August 1827Zutphen, Gelderland F113509
14 Bloem / Bonte  12 October 1896Zutphen, Gelderland F286598
15 Bloemendal / Gast  23 February 1921Zutphen, Gelderland F19272
16 Bobbink / Dressel  02 August 1901Zutphen, Gelderland F141270
17 Bobbink / Goris  26 July 1916Zutphen, Gelderland F156361
18 Boekema / Donderwinkel  15 December 1920Zutphen, Gelderland F233802
19 Boekhoudt / Groenveld  19 November 1908Zutphen, Gelderland F98678
20 Boer / Donderwinkel  20 November 1918Zutphen, Gelderland F233801
21 Boreel de Mauregnault / Boellaard  10 April 1880Zutphen, Gelderland F233926
22 Bos / Kreusen  18 May 1887Zutphen, Gelderland F120452
23 Bouwmeester / Leeuwen  29 August 1849Zutphen, Gelderland F189100
24 Braak / Faber  02 August 1933Zutphen, Gelderland F108159
25 Brink / Teerink  25 August 1920Zutphen, Gelderland F188778
26 Broeke / Middel  Zutphen, Gelderland F62501
27 Broekhoven / Peters  05 August 1857Zutphen, Gelderland F177645
28 Burgers / Berkel  03 January 1834Zutphen, Gelderland F288842
29 Burgers / Bosman  30 May 1855Zutphen, Gelderland F288854
30 Campert / Baumhauer  31 July 1873Zutphen, Gelderland F74467
31 Crayvanger / Janssen  31 May 1750Zutphen, Gelderland F248995
32 Donderwinkel / Himpe  10 August 1842Zutphen, Gelderland F233787
33 Donderwinkel / Nieuwland  03 February 1841Zutphen, Gelderland F233785
34 Donderwinkel / Ouwerkerk  28 May 1971Zutphen, Gelderland F232875
35 Donderwinkel / Plugers  14 June 1911Zutphen, Gelderland F233514
36 Donderwinkel / Russer  19 June 1936Zutphen, Gelderland F233014
37 Doorninck / Andringa de Kempenaer  20 October 1902Zutphen, Gelderland F281639
38 Doorninck / Spree  26 May 1847Zutphen, Gelderland F274690
39 Elias / Spier  12 February 1890Zutphen, Gelderland F99678
40 Elzas / Groenheim  10 November 1920Zutphen, Gelderland F243366
41 Embden / Fortuin  01 September 1874Zutphen, Gelderland F110814
42 Enzerink / Eskes  22 February 1860Zutphen, Gelderland F284945
43 Enzerink / Eskes  02 September 1868Zutphen, Gelderland F284944
44 Eupen / Krasenberg  13 June 1888Zutphen, Gelderland F176662
45 Evers / IJsseldijk  10 May 1848Zutphen, Gelderland F130706
46 Ezerman / Bosch  26 June 1816Zutphen, Gelderland F141757
47 Ezerman / Hulsbergen  16 August 1821Zutphen, Gelderland F141751
48 Ezerman / Roering  13 May 1829Zutphen, Gelderland F141748
49 Faber / Velders  26 April 1915Zutphen, Gelderland F108171
50 Fievez / Jeene  18 October 1893Zutphen, Gelderland F107731
51 Fontein / Langen  10 May 1899Zutphen, Gelderland F209970
52 Gelder / Denneboom  20 December 1871Zutphen, Gelderland F23447
53 Gerrits / Vaart  19 March 1913Zutphen, Gelderland F66586
54 Giessing / Thurkow  09 May 1837Zutphen, Gelderland F296029
55 Ginkel / Dijk  12 November 1919Zutphen, Gelderland F184952
56 Goudkuil / Minnes  29 April 1887Zutphen, Gelderland F141257
57 Graaf / Mooiweer  Zutphen, Gelderland F218737
58 Gulik / Himpe  30 May 1838Zutphen, Gelderland F233573
59 Harmsen / Himpe  12 May 1852Zutphen, Gelderland F233572
60 Hassink / Brinkman  13 September 1871Zutphen, Gelderland F158406
61 Haverkorn van Rijsewijk / Sölner  11 May 1904Zutphen, Gelderland F277927
62 Heijmans / Wild  13 July 1920Zutphen, Gelderland F247050
63 Helmich / Hilgers  08 November 1871Zutphen, Gelderland F253256
64 Helmich / Rampen  07 January 1874Zutphen, Gelderland F253257
65 Himpe / Gijsbers  12 May 1813Zutphen, Gelderland F233124
66 Holmer / Kreusen  17 January 1900Zutphen, Gelderland F120455
67 Holst / Ruerlo  25 June 1776Zutphen, Gelderland F75057
68 Homburg / Haarbrink  02 October 1861Zutphen, Gelderland F216603
69 Hosson / Löbler  05 May 1843Zutphen, Gelderland F29036
70 Huffelen / Donderwinkel  06 November 1935Zutphen, Gelderland F232903
71 Huisveld / Mellink  29 July 1896Zutphen, Gelderland F66561
72 Iliohan / Donderwinkel  02 November 1887Zutphen, Gelderland F233187
73 Jansen Wichmans / Teunissen  About 1748Zutphen, Gelderland F249014
74 Jebbink / Donderwinkel  04 May 1921Zutphen, Gelderland F233803
75 Jonkman / Vos  23 December 1914Zutphen, Gelderland F94673
76 Kah / Heemink  05 May 1909Zutphen, Gelderland F274181
77 Ketjen / Haas  18 July 1822Zutphen, Gelderland F167931
78 Klaasen / Pieper  14 February 1883Zutphen, Gelderland F233520
79 Klein Molekamp / Mooiweer  Zutphen, Gelderland F218740
80 Kleine / Lubberink  18 July 1877Zutphen, Gelderland F105016
81 Kolk / Visscher  07 March 1883Zutphen, Gelderland F236540
82 Krabbendam / Boer  22 December 1922Zutphen, Gelderland F134151
83 Kreuse / Anee  10 September 1834Zutphen, Gelderland F120368
84 Kreuse / Welle  29 April 1874Zutphen, Gelderland F120451
85 Kreusen / Hendriks  17 September 1890Zutphen, Gelderland F120453
86 Kreusen / Klouwen  05 November 1862Zutphen, Gelderland F120398
87 Kreusen / Schifferstein  29 November 1893Zutphen, Gelderland F120454
88 Kreuze / Beeuwkes  15 November 1865Zutphen, Gelderland F61757
89 Kreuze / Jong  25 January 1837Zutphen, Gelderland F120371
90 Kreuze / Meijer  08 January 1868Zutphen, Gelderland F64286
91 Kreuze / Schaar  08 April 1835Zutphen, Gelderland F120372
92 Kreuze / Trautig  09 November 1836Zutphen, Gelderland F120373
93 Kreuze / Volkers  17 May 1871Zutphen, Gelderland F120468
94 Kreuze / Voskamp  18 July 1877Zutphen, Gelderland F65428
95 Kruger / Goris  30 December 1931Zutphen, Gelderland F156294
96 Kruitbos / Maten  21 May 1873Zutphen, Gelderland F165564
97 Kruitbos / Saalmink  11 November 1908Zutphen, Gelderland F249415
98 Langen / Fontein  10 May 1899Zutphen, Gelderland F209968
99 Lidth de Jeude / Weiler  07 November 1878Zutphen, Gelderland F205554
100 Lidth de Jeude / Weiler  05 August 1886Zutphen, Gelderland F205565
101 Lobatto / Snatager  17 September 1913Zutphen, Gelderland F76547
102 Maaren / Heussels  17 May 1877Zutphen, Gelderland F284527
103 Mähler / Sprenger  19 August 1841Zutphen, Gelderland F214995
104 Martin / Schut  05 September 1838Zutphen, Gelderland F140487
105 Mastenbroek / Blokzijl  06 September 1933Zutphen, Gelderland F227975
106 Meijer / Telling  24 November 1920Zutphen, Gelderland F144398
107 Meursing / Walcheren  15 December 1729Zutphen, Gelderland F104821
108 Middel / Scholten  04 June 1828Zutphen, Gelderland F109187
109 Mispelblom Beijer / Coenen  16 August 1881Zutphen, Gelderland F201613
110 Mol / Bill  16 March 1998Zutphen, Gelderland F198156
111 Mooiweer / Boijenk  Zutphen, Gelderland F218739
112 Mooiweer / Schoenmaker  Zutphen, Gelderland F218741
113 Mulert tot Voorst en Ordel / Ittersum  11 May 1508Zutphen, Gelderland F3643
114 Nieuwenhuis / Domela  18 September 1800Zutphen, Gelderland F106873
115 Nijenhuis / Donderwinkel  14 December 1932Zutphen, Gelderland F233004
116 Nijland / Esselink  1820Zutphen, Gelderland F73369
117 Otterloo / Bosboom  11 July 1776Zutphen, Gelderland F23087
118 Overdijking / Scheuter  08 November 1826Zutphen, Gelderland F213619
119 Pekelharing / Campert  14 July 1873Zutphen, Gelderland F74259
120 Petersen / Pelgrum  27 January 1871Zutphen, Gelderland F223520
121 Pflug / Rhenius  11 July 1790Zutphen, Gelderland F296951
122 Philips / Weijel  12 November 1834Zutphen, Gelderland F111889
123 Philipsen / Jansen  02 August 1843Zutphen, Gelderland F270300
124 Polak / Schwarz  03 September 1884Zutphen, Gelderland F138649
125 Ratering / Kornegoor  13 December 1899Zutphen, Gelderland F155261
126 Rengers van Warmenhuizen / Limburg Stirum  14 September 1865Zutphen, Gelderland F169868
127 Rengs / Meijerink  21 April 1909Zutphen, Gelderland F134907
128 Rhenius / Hondorff  8 December 1750Zutphen, Gelderland F296952
129 Ribbink / Ilsink  10 April 1844Zutphen, Gelderland F138329
130 Rietberg / Bronswijk  21 March 1888Zutphen, Gelderland F288403
131 Rietberg / Groot Jebbink  18 March 1874Zutphen, Gelderland F288406
132 Rietberg / Wittenberg  13 August 1909Zutphen, Gelderland F288409
133 Rietveld / Peters  02 October 1844Zutphen, Gelderland F280372
134 Rijckevorsel / Lamsweerde  23 October 1855Zutphen, Gelderland F202794
135 Rijckevorsel van Kessel / Nispen  24 May 1877Zutphen, Gelderland F187109
136 Rijckevorsel van Kessel / Nispen tot Pannerden  07 February 1884Zutphen, Gelderland F187113
137 Rodelo / Caelsack  1456Zutphen, Gelderland F3642
138 Roelvink / Doorninck  06 July 1850Zutphen, Gelderland F274692
139 Roffel / Noorman  11 February 1874Zutphen, Gelderland F170627
140 Roosegaarde / Bisschop  23 May 1821Zutphen, Gelderland F161122
141 Roosegaarde / Weenink  09 January 1798Zutphen, Gelderland F161133
142 Schmidt / Donderwinkel  23 November 1836Zutphen, Gelderland F233784
143 Scholten / Kruise  29 June 1825Zutphen, Gelderland F120369
144 Seidel / Fricke  03 April 1861Zutphen, Gelderland F250938
145 Siebelink / Lemmen  02 July 1838Zutphen, Gelderland F161284
146 Silvold / Garsen  04 November 1812Zutphen, Gelderland F120397
147 Silvold / Kreusen  13 June 1832Zutphen, Gelderland F120370
148 Snouck Hurgronje / Oort  08 July 1910Zutphen, Gelderland F111640
149 Spier / Fortuin  20 May 1897Zutphen, Gelderland F99705
150 Spier / Mendels  06 April 1814Zutphen, Gelderland F99694
151 Stork / Craan  18 November 1818Zutphen, Gelderland F189929
152 Stuijvenberg / Jochems  13 June 1843Zutphen, Gelderland F287371
153 Suijthoff / Jansen Wichmans  12 January 1749Zutphen, Gelderland F249015
154 Swinderen / Ketelaers  28 December 1582Zutphen, Gelderland F196843
155 Taminiau / Schenkenberg  14 June 1833Zutphen, Gelderland F161561
156 Taminiau / Siebelink  27 April 1864Zutphen, Gelderland F249376
157 Taminiau / Siebelink  14 January 1874Zutphen, Gelderland F161238
158 ten Noort / Weiler  19 September 1872Zutphen, Gelderland F290669
159 Teune / Munder  05 April 1904Zutphen, Gelderland F103405
160 Thomkins / Schonlaub  22 July 1840Zutphen, Gelderland F103841
161 Thurkow / Boerlage  07 April 1864Zutphen, Gelderland F296030
162 Tilanus / Staring  04 September 1906Zutphen, Gelderland F141646
163 Uijterwijk / Vosselman  03 November 1869Zutphen, Gelderland F55955
164 Vaart / Tent  27 June 1917Zutphen, Gelderland F66587
165 Verbunt / Riethorst  17 June 1908Zutphen, Gelderland F204015
166 Vetter / Pelgrum  19 May 1842Zutphen, Gelderland F183162
167 Weenink / Gijse  09 June 1824Zutphen, Gelderland F161125
168 Wentink / Kreusen  28 May 1873Zutphen, Gelderland F120399
169 Westerholt / Lindeman  16 May 1906Zutphen, Gelderland F79475
170 Westerweel / Kraan  27 October 1920Zutphen, Gelderland F198392
171 Wilbrenninck / Sloet van Hagensdorp  05 July 1826Zutphen, Gelderland F77576
172 Wiltenaar / Scholten  08 January 1730Zutphen, Gelderland F164181
173 Witkop / Albers  24 May 1883Zutphen, Gelderland F202228
174 Wittenberg / Vaart  05 June 1912Zutphen, Gelderland F66584
175 Wolters / Vetter  15 May 1872Zutphen, Gelderland F223516
176 Wullink / Donderwinkel  27 March 1878Zutphen, Gelderland F233600
177 Zuydthof / Wigman  12 January 1749Zutphen, Gelderland F282469

Divorced

Matches 1 to 6 of 6

   Family    Divorced    Family ID 
1 Haverkorn van Rijsewijk / Sölner  31 December 1927Zutphen, Gelderland F277927
2 Hoeksema / Scholma  14 April 1960Zutphen, Gelderland F265388
3 Jonkman / Vos  26 April 1917Zutphen, Gelderland F94673
4 Mac Gillavry / Thoden van Velzen  14 October 1954Zutphen, Gelderland F244640
5 Weij / Tingen  01 April 1926Zutphen, Gelderland F264242
6 Westerweel / Kraan  11 January 1929Zutphen, Gelderland F198392

Religious Marriage

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Religious Marriage    Family ID 
1 Suijthoff / Jansen Wichmans  30 January 1749Zutphen, Gelderland F249015

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.