Bewerkingstips voor gegevens in de Database

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Op deze pagina vindt u bewerkingstips voor het stamboomprogramma.
Zie de inhoud van deze pagina rechts.
Er zijn aparte pagina’s voor de volgende onderwerpen:

Gegevens invoeren[edit]

(oorspronkelijke tekst door Wil de Jong) Klik hier voor een andere versie

Gegevens invoeren kan soms een uitdaging zijn. Het programma stelt de gebruiker instaat om genealogische gegevens op overzichtelijke wijze te rangschikken. In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe dat volgens een vast patroon bereikt kan worden. Alvorens te beginnen is het noodzakelijk een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te vragen bij de webmaster. Verder dienen we alle gegevens voor het maken van de stamboom gereed te hebben, zodat het invoeren geen stagnatie ondervindt. Als we aansluiting willen bij een persoon in een stamboom, dan zoeken we die naam op in de database. Een deel van de pagina met die database is hieronder als voorbeeld aangegeven. We klikken op het gekleurde icoontje en er verschijnt een opsomming van alle personen met diezelfde naam. We zoeken tot we de gewenste persoon gevonden hebben, klikken op de naam en het avontuur kan beginnen door een aansluiting te maken aan dat familielid.

link=|

Of je kunt natuurlijk ook het volgende doen.

link=|

Vind je dubbelen, meldt het me alstjeblieft. Er zitten ongetwijfeld dubbelen in het bestand, en het is voor mij eenvoudig om die te ontdubbelen.

Het invullen van de gegevens[edit]

Als je dan de persoon hebt gevonden waarmee je verder wilt gaan klik dan op bewerken. Onderaan het scherm vind je dan vier opties waarvan de eerste twee belangrijk zijn voor het toevoegen van nieuwe personen. Vink de optie aan die belangrijk is. Als kind van een nieuw gezin of als ouder in een nieuw gezin. Dan kun je de partner of ouders invoeren. (kijk ook in de volgende paragraaf)


Je kunt ook beginnen vanuit de administratie en daar een nieuwe persoon toevoegen. Ga dan naar personen en in dat betreffende sub-menu klik dan op een "Nieuwe persoon toevoegen". Bij het openen van het venster wordt een nieuw ID nummer gegenereerd. Dat geldt voor personen en ook voor gezinnen. Vooral als er meerdere personen gelijktijdig aan de database werken, kan de mededeling komen dat het nummer in gebruik is. Dat is te voorkomen door direct na het aanmaken van een gezin op "Blokkeer" te klikken en dan pas de gegevens in te vullen. Bij individuen krijg je een melding dat het ID al in gebruik is, druk dan gewoon op genereer en wacht tot het ID nummer veranderd.

Volgens onderstaand voorbeeld vullen we nu de gegevens in, waarvan de belangrijkste zijn:

Voornaam, tussenvoegsel, familienaam en roepnaam. Een tussenvoegsel is bijvoorbeeld van der.

Standaard Persoon: Voor toevoegingen in de vorm van algemene aantekeningen, bronnen of connecties wordt een venster geopend door op de betreffende knoppen te klikken.

Een roepnaam is een informele naam die soms voor de persoon wordt gebruikt. Een suffix is een benaming die ná een naam wordt gebruikt, bijvoorbeeld Ph.D. of Sr. Een titel is een benaming die vóór een naam wordt gebruikt, bijvoorbeeld Professor.

Verder de geboortedatum en -plaats en gegevens over de doop. Als de persoon nog in leven is een vinkje plaatsen bij "Levend". Die informatie kan dan alleen door geregistreerde gebruikers gelezen worden. Wanneer er geen bezwaar is tegen openbaar maken van de personalia, dan kan het vinkje achterwege blijven maar dan moet er wel een n op de plaats van de overlijdensdatum geplaatst worden. Vervolgens wordt gevraagd het geslacht, overlijdensdatum en -plaats..

Aanvullende gebeurtenissen[edit]

Aanvullende gebeurtenissen, gebeurtenis-specifieke aantekeningen, citaten en het beroep kunnen pas toegevoegd worden nadat de gegevens mbt deze persoon zijn opgeslagen. Is alles ingevuld en gecontroleerd dan klikken we links onder op "Opslaan". Het kan gebeuren dat u een melding krijgt dat het ID al in gebruik is. Klik dan gewoon op genereer ID en klik weer op "Opslaan".

De zoek knop[edit]

Belangrijk is steeds de "Zoek" knop dat is het vergrootglaasje wat u achter plaatsnamen ziet staan. Het is ten zeerste gewenst om plaatsnamen alleen in te vullen met de "Zoek" knop. Aldus is de uniformiteit van de in de database opgeslagen plaatsnamen gewaarborgd. Als bijvoorbeeld naar Veendam wordt gezocht dan typen we dat in het zoekvenster. Er komen daarna verschillende delen van Veendam waar een keuze uit gemaakt kan worden. De keuze is altijd van klein naar groot met komma's en een spatie ertussen, zoals bijvoorbeeld: Zuidwending, Veendam, Groningen.

link=|

Hier kunt u een kort filmpje zien hoe de auteur gegevens invoert

Een gezin aanmaken[edit]

Vervolgens gaan we naar het scherm van echtgenote of partner, door te klikken op "Een nieuw gezin met deze persoon als partner". Daarna klikken op de knop "Maak". Ook hier geldt weer, meteen "Blokkeer" indrukken, anders zouden er conflicten kunnen ontstaan als iemand net op dezelfde tijd een gezin toevoegd. Nu kunnen de gegevens van de echtgenoot worden ingevuld. Bovendien worden de huwelijksdatum en de -plaats gevraagd. Om een uniforme schrijfwijze van plaatsnamen te krijgen klikken we op de knop "Vind".

Je kunt ook een nieuw gezin invoeren door het vakje maak een nieuw gezin met deze persoon als kind aan te vinken. Dan krijg je hetzelfde scherm maar je moet dus nu beide (of desnoods een) ouders toe te voegen. Na het opslaan zie je dan dat het kind daar al staat en kun je eventueel meer kinderen invoeren. Dit wordt verderop uitgelegd.

link=|

Verander een bestaand gezin[edit]

Door op de knop "Maak" onder aan dit venster te klikken zijn de namen en data van de kinderen in te voeren.


link=|

Kind(eren) of partner uit een gezin verwijderen[edit]

Hier ziet u hoe u een kind of partner kunt verwijderen

link=|

Kind van een gezin loskoppelen[edit]

Ook kunt u een kind op een andere manier loskoppelen, kijk maar naar het plaatje

link=|

Volgorde van huwelijken veranderen[edit]

U hebt gegevens ingevoerd van een persoon met meerdere kinderen en merkt dat de volgorde van de huwelijken niet klopt. Kies dan om een persoon te bewerken. U krijgt dan onder andere het volgende te zien en volg de instructies beneden.

link=|

link=|

Gegevens aan bestaande personen koppelen[edit]

De kans bestaat dat een naam van een persoon al bij iemand anders in een stamboom voorkomt. Die zullen we aan onze stamboom dienen te kopelen, anders ontstaan er ongewenste dubbelen. Aldus wordt een andere familie aan de onze gekoppeld, hetgeen resulteert in grotere verbanden. Steeds als we een nieuwe naam invoeren is het daarom nodig te controleren of dat wellicht het geval is. Daarvoor kunnen we de knop "Vind" gebruiken.

Datums[edit]

Datums worden ingevoerd als "dd-mmm-jjjj". Als we een datum niet exact weten dan duiden we die aan met Bef = vóór, Aft = na, Cal = berekend, Est = geschat, of Abt = ongeveer. Je kunt ook Bet 1800 and 1805 invullen, dat wordt dan getoond als "Tussen 1800 en 1805". Zijn we echt zeker van het jaar, bijvoorbeeld omdat de doopdatum bekend is, dan kunnen we volstaan met bijv 1800.

In plaats van "mm" worden voor de maanden drie-letterige Engelse afkortingen gebruikt die met een hoofdletter worden geschreven als Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec. Doen we het op deze manier dan worden de datums automatisch door de software vertaald als we een andere taal kiezen.

Een ongeldige datum is "12 Nov 19??" Mocht je zoiets niet weten schrijf maar een datum bij de grote +. Dit in verband met allerlei berekeningen die we uitvoeren met de datum en het programma loopt stuk op ??.

Om het gemakkelijk te maken kun je met kopieëren en plakken bijvoorbeeld 21 januari 1805, 21-1-1805 of 21-01-1805 in het datumveld zetten. Het wordt dan automatisch omgezet in 21 Jan 1805 zodra u de cursor uit het datumveld haalt.

Plaatsen[edit]

Plaatsen worden ingevoerd als: "plaats, gemeente". Voor een juiste schrijfwijze is het gewenst op de knop "Vind" te drukken. Voer de informatie over plaatsen in van klein naar groot, gescheiden door komma's en een spatie. Bijvoorbeeld Zuidwending, Veendam, Groningen.

Zie verder bij Plaatsnamen

Onbekend[edit]

Is iemand overleden en de datum is niet bekend dan plaatsen we een Y in het betreffende veld. Dat doen we dus niet in het plaatsveld, alleen maar bij geboorte of overlijdensdatum. Tenslotte is er nog een mogelijkheid een aantal "Andere gebeurtenissen" te vermelden. Dat venster kan echter eerst worden geopend wanneer alle peroonsgegevens zijn ingevuld en opgeslagen. Enkele gebeurtenissen zijn standaard vermeld zoals Akten, Adres, Onderscheidingen, Hobby's, Website, Beroep, Wettiging enz. Klikken op “Voeg toe”en daarna in het dropw down menu kiest u voor de gebeurtenis van uw keuze.

Ook hier geldt weer, je hoeft niet de hele rits door te bladeren als je weet dat er eentje inzit. O voor occupatie intypen en je ziet automatisch beroep staan.

Voer alstublieft geen NN. NN in. Een NN.NN. is een persoon waar we niets van weten en is eigenlijk informatie waar we niets mee kunnen. Bovendien zou dan op den duur NN.NN. de meest voorkomende naam zijn. Eigenlijk nutteloze informatie.

Een overzicht van een bestaande persoon[edit]

link=|

link=|

Gegevens zoals begraafplaatsen kunnen eventueel ook bij grafzerken ingevoerd worden. Daar staan standaard al een hele serie begraafplaatsen ingevoerd. Begraafplaatsen horen dus niet bij de plaatsnamen thuis.

Zelfde Persoon Link[edit]

Sinds kort is er een "zelfde persoon link bijgekomen.

Hier kunt u een link maken naar een persoon op een andere site. (Op deze site is er maar een boom) Klik eerst op de link: "Zelfde persoon link" hieronder nummer 1, dan vink "Creëer als een externe link" aan, hieronder nummer 2

Hier kunt u de eerste stap zien

Tot slot voegt u daar de gegevens in zoals hieronder getoond (kopieer gewoon de link vanuit uw browser en plakt hem bij "Externe Site URL" in.

Dit is stap 3

Daarna opslaan en de link is gemaakt.


Categorie:Ondersteuning van het stamboomprogramma