Bronnen

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Bronnen[edit]

Bij genealogisch onderzoek wordt dikwijls verwezen naar bronnen. Een bron is de plaats waar de gegevens vandaan zijn gehaald en eventueel door anderen kunnen worden gecontroleerd. Steeds meer bronnen zijn via het internet toegankelijk zoals Genlias en Drenlias. Die informatie is afkomstig van de burgerlijke stand. Er bestaan echter nog veel meer bronnen. In deze genealogische database is een 30tal vermeld.

Zoals hieronder is aangegeven kunnen bronnen worden geraadpleegd voor "Familienaam", "Geboortedatum", "Doopdatum", "Overlijdensdatum", "Begraafdatum" en "Andere gebeurtenissen".

link=|

Ook in het hiernavolgende gezinsblad kan een bron worden vermeld zoals bij: "Huwelijk", "Echtscheiding" en "Andere gebeurtenissen"

link=|

U drukt dus op een van die ikoontje Vervolgens wordt een deel van het scherm zwart en ziet u het volgende

link=|

U kiest voegt toe

link=|

Drukt op het rolmenu en typt snel "genl" in. Dan ziet u genlias staan, drukt op de tab knop die de cursor in het volgende veld brengt. Een andere bron is bijvoorbeeld drenlias. Die komt al op als u, in het rolmenu, "dr" typt, gendalim komt al op als u gend typt. U hoeft dus niet door alle mogelijkheden heen te bladeren als u een keer gevonden hebt welke u wilt. De begin letters in te typen volstaat dan.

link=|

Nu bestaat de kans dat er fouten worden gemaakt bij het overnemen van gegevens. Er zijn echter enkele methoden waarmee foutloos gekopieerd kan worden. Hieronder wordt dat nader verklaard.

We zorgen dat het scherm leeg is en gaan na het inloggen naar het persoonsblad wanneer we gegevens over een overlijden of een geboorte willen toevoegen of naar het gezinsblad als het een huwelijk betreft. In het voorbeeld hieronder is dat de informatie uit Genlias over een huwelijk. Het venster waarin de gegevens in gekopieerd moeten worden dient geopend te zijn.

Vervolgens gaan we naar Genlias of Drenlias en zoeken naar de gegevens van de betreffende persoon. Nu staan de beide pagina's overelkaar. De onderste pagina kan echter met "Alt + tab" weer opgeroepen worden. We kunnen de vensters ook naast elkaar plaatsen, door ze kleiner te maken. We klikken dan op de 2 vierkantjes rechts boven in het venster. Als we nu ergens in de blauwe balk bovenlangs klikken en links ingeklikt houden dan kunnen we het gehele venster naar iedere gewenste plaats slepen. Met het andere programma doen we hetzelfde en nu kunnen we beide vensters zo plaatsen dat we er gemakkelijk bij kunnen komen.

955 px|link=|

Nu moet de informatie uit Genlias naar het gezinsblad overgebracht worden. Daarvoor markeren we met de linkermuisknop ingedrukt voorzichtig die gedeelten in Genlias die we willen kopiëren. Het gaat zonder problemen wanneer we bij "Bron" beginnen en de muis diagonaal bewegen naar het laatste woord dat we willen kopiëren en dat is in dit geval het woord "jaar.". Vervolgens toetsen we op Contr C (kopiëren). Daarna Alt Tab (Alt ingedrukt en telkens op Tab drukken tot het venster met ons Gezinsblad tevoorschijn komt. Even in het juiste venster klikken en met Contr V plakken we nu de informatie in ons Gezinsblad.

link=|

Een andere methode van overbrengen gaat als volgt: nadat de gewenste tekst zoals boven is beschreven in Genlias is gemarkeerd, rechts in die gemarkeerde tekst klikken en links op kopiëren. Vervolgens links klikken in het venster waar de informatie moet komen en daar dan weer rechts te klikken op plakken.

Wie het lastig vindt om steeds met de vensters over het scherm te slepen, kan het scherm in tweeën delen. We klikken rechts (rechtsklikken) op de tijd en links op "vensters naast elkaar schikken" In het ene deel staat ons Persoonsblad / Gezinsblad en in het andere staat Genlias met de gezochte informatie.

955px|link=|

Afhankelijk van de gebruikte browser kan het voorkomen dat er maar één venster in Internet Explorer kan worden geopend. Er moet dan gekozen worden voor een tussenstap. Het plakken gaat dan niet rechtstreeks in het doelvenster maar in een lege pagina van Kladblok of Word. Daar kunnen we dan een aantal items tijdelijk opslaan om die met dezelfde procedure daarna bij de betreffende personen of gezinnen te plakken. Categorie:Ondersteuning van het stamboomprogramma