Documenten

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Toevoegen van Documenten[edit]

In deze database betekent het begrip "document" een gescande of een gedigitaliseerde afbeelding. Dat kunnen bijvoorbeeld bidprentjes, overlijdensakten, geboortekaartjes, aanstellingsbrieven, verklaringen of krantenartikelen zijn. Voor alle duidelijkheid wordt er op gewezen dat foto's hier niet thuis horen. In verband met het ruimtebeslag dient een document niet groter te zijn dan ca 200 Kb. Om dat te bereiken is elders een aparte toelichting opgenomen.

Om een document in te voegen volgen we een bepaalde procedure die begint bij een persoons- of gezinsblad. Daar klikken we op het tabblad "Voeg media toe" en vervolgens verschijnt het onderstaande mediablad.

Collectie[edit]

Als eerste wordt in het venster "Collectie" de keuze gemaakt voor "Documenten". Dit venster is dan blauw en wijzigt zodra we gaan scrollen. Daarom direct na de keuze even ergens in de pagina klikken.Het begrip "document" is dan vastgelegd. Bij te "uploaden bestand" wordt de plaats van het document op onze computer aangegeven. In het veld bij "Naam in de Mediamap" verschijnt automatisch de gewenste naam. Het vakje "Creëer van origineel" dient te zijn aangevinkt. Het vak "Te Uploaden Bestand" blijft leeg. In het veld "mediamap" van het klikplaatjesbestand krijgt dan automatisch de juiste naam. Op de volgende regel moet zijn aangevinkt dat de bestanden worden opgeslagen in de Collectiemap. In het veld "Titel" dient een unieke korte aanduiding van het document te komen. Daarmee kan het in de collectiemap weer worden opgezocht. Het is ook de naam van het document op de website. In het veld "Beschrijving" kan een korte toelichting worden gegeven ter grootte van één of enkele regels. Deze toelichting komt op de website bij het document te staan.

link=|


In de velden die hieronder zijn aangegeven kan ter verduidelijking nog een aantal gegevens worden ingevuld, zoals de eigenaar, de datum en plaats van handeling. Voor de plaatsaanduiding kan de positie in lengte- en breedtegraden worden vermeld. Die zijn van diverse kaarten te herleiden. Zeer nauwkeurige posities zijn met een GPS ontvanger te bepalen. Met het programma Google-Earth is dat eveneens mogelijk. In het ID-veld moet een nummer zijn aangegeven. Is dat niet het geval dan dienen we met de Vind toets de betreffende persoon of het gezin te lokaliseren. Ten slotte worden de gegevens opgeslagen

link=| Categorie:Ondersteuning van het stamboomprogramma