Fotos

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Een nieuwe foto toevoegen[edit]

Voorbereidingen[edit]

In verband met de opslagcapaciteit worden er grenzen gesteld aan de grootte van foto’s. Er bestaat een verschil tussen een foto en een zg klikplaatje. Een klikplaatje is een verkleinde afbeelding van diezelfde foto. Het wordt automatisch aangemaakt, mits we de regels in acht nemen.

Meerdere personen voor een foto[edit]

Wanneer we een foto bij één of meerdere personen willen plaatsen, dan gelden daarvoor enkele richtlijnen. In de eerste plaats zorgen we ervoor dat de foto niet groter wordt dan 200Kb. Is het bestand groter dan verkleinen we de foto. Dat kan ondermeer met het grafische programma Paint dat in Windows te vinden is via Start, Alle Programma's, Bureau-accessoires. De gang van zaken is als volgt: We laden het plaatje, gaan naar Afbeelding op de menubalk en kiezen voor Uitrekken/Hellen. In het venster wijzigen we de percentages bij "Horizontaal" en "Verticaal" altijd in gelijke mate bijv. in 50%.

Is de foto nog te groot dan herhalen we deze bewerking tot de gewenste grootte. De grootte is af te lezen door de muisaanwijzer in het beeld te plaatsen. In het kleine venster kunnen we dan de grootte aflezen. Dat kan ook door rechts klikken in de foto en dan op Eigenschappen.

Formaat[edit]

Is de foto een bitmap (.bmp) of een .gif, dan dient deze geconverteerd te worden tot .jpg. Ook dat kan met het programma Paint door bij het opslaan te kiezen voor "Opslaan als". In het venster kiezen we dan bij "Opslaan als type" voor .jpg. Deze gang van zaken is bedoeld als voorbeeld. Natuurlijk kunnen ook andere fotobewerkingsprogramma's worden gebruikt. Nu moet de foto een naam krijgen. Bij voorkeur zonder spatie, apostrof, komma of haakjes..

Als aan alle voorwaarden is voldaan, dan slaan we die op in onze computer. De afbeelding kan nu op de site worden ingevoegd.

Vervolgprocedure[edit]

Dat kan vanuit het blad "Persoonsgegevens" door daar te klikken op ‘Voeg media toe”. Het tabblad 'Voeg toe" verschijnt zoals hieronder is aangegeven. In de regel "Collectie" openen we het rolmenu en kiezen voor "Foto’s". Als het veld nog blauw is even ergens opzij klikken zodat de blauwe kleur verdwijnt.

Bij "Te uploaden bestand" wordt de plaats van de foto op onze computer gevraagd. Daartoe bladeren we naar de map waar die is opgeslagen en klikken daarna op OK. Vervolgens krijgt de foto een naam te krijgen in de Mediamap: Bijv. images/NaamPersoon1960.jpg. Dat gebeurt automatisch na het uploaden. De naam is dan afgeleid van die op onze computer.

Op de regel Klikplaatjesbestand staat aangevinkt het begrip Specificeer afbeelding. Dat veranderen we in Creëer van origineel. Er hoeft hier nu verder niets meer te worden ingevuld.

Standaard is aangegeven dat de bestanden worden opgeslagen in de "Collectiemap" In het veld genaamd "Titel" geven we een naam aan de foto. En in het veld daaronder wordt een beschrijving gevraagd van de foto.

link=|

Aanvullende gegevens[edit]

Ten slotte worden er nog enkele aanvullende gegevens gevraagd: De naam van de eigenaar van de foto en de datum en plaats van opname. Bovendien is er nog de mogelijkheid om de lengte en breedtegraad van de plaats te vermelden. Die zijn te verkrijgen door middel van berekeningen vanaf een kaart, een atlas of zijn opgenomen in sommige plaatsnamenregisters. Zeer nauwkeurige coördinaten zijn te vinden via GPS, of onder de knop "Toon verberg/klikbare kaart" hierboven links of in het programma Google Earth.

Elders in dit Helpmenu is een afzonderlijke toelichting daarvoor opgesteld. Erg belangrijk is de vraag aan welke persoon de afbeelding zal worden gekoppeld. Wordt daar niets ingevuld, dan zal de afbeelding niet bij de gewenste persoon te zien zijn. In dat geval moet de persoon of het gezin met de "Vind" knop worden opgezocht. Als het goed is dan gebeurt dat echter automatisch zoals hieronder is afgebeeld. Als laatste worden de gegevens opgeslagen met de knop "Opslaan" U komt dan in het volgende scherm

link=|

Nog meer mogelijkheden[edit]

Als u op het zwarte Plaats opname / aanmaak of Afbeeldingen map klikt krijgt u nog meer mogelijkheden om gegevens toe te voegen, zie het volgende scherm

link=| Categorie:Ondersteuning van het stamboomprogramma