Fotos verkleinen

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Het verkleinen van foto's en documenten


In verband met de opslagcapaciteit worden er grenzen gesteld aan de grootte van foto’s en documenten. Op deze website bestaat een verschil tussen een foto / document en een zg klikplaatje. Een klikplaatje is een verkleinde afbeelding van het origineel. Het wordt automatisch aangemaakt, mits we de regels volgen. In deze deze toelichting wordt daar niet verder op in gegaan, maar gaan we na wanneer een foto te groot is en hoe die verkleind kan worden.

Het bepalen van de grootte van een afbeelding

De grootte is op verschillende manieren te achterhalen.

1. Door de muisaanwijzer op de foto te plaatsen, verschijnt een klein venster met informatie over de grootte in Kilobytes (Kb). Zie ook de opmerking in de 2e figuur.

2. De grootte kan ook vastgesteld worden door te rechtsklikken in de foto en dan te klikken op Eigenschappen.

3. De foto kan bovendien met het grafische programma Paint bekeken en bewerkt worden. Standaard is dat in Windows aanwezig. Nadere informatie over grootte is daar te vinden onder Afbeelding. Zie ook de 3e afb.

De gewenste grootte van een afbeelding

Wanneer we een foto of een document bij één of meerdere personen op de website willen plaatsen, dan gelden daarvoor enkele richtlijnen. In de eerste plaats zorgen we ervoor dat de afbeeldingen niet groter zijn dan gemiddeld 100 tot max.200Kb. Is het bestand groter dan zullen we dat moeten verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld met het grafische programma Paint dat te vinden is via Start, Alle Programma's, Bureau-accessoires. Hieronder is dat in 4 stappen aangegeven.

link=|

Het is erg handig om een snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen zodat het programma steeds gemakkelijk toegankelijk is. Nu bladeren we naar de plaats waar de afbeeldingen zijn opgeslagen. Standaard worden deze in de map Mijn Afbeeldingen bewaard of als er veel foto's zijn opgeslagen dan zijn er meestal meerdere mappen in gebruik.

link=|

In stap 5 gaan we naar bestand in het programma Paint en openen de map met afbeeldingen (stap 6). In dit geval is dat de standaardmap Voorbeelden van afbeeldingen. Daar wordt het gewenste bestand aangeklikt en geopend (stap 7). Zoals hierboven is aangegeven zien we een venstertje met informatie over de grootte van het bestand zodra we met de muisaanwijzer het blauw gemarkeerde bestandsnaam raken. In dat venster is ook de informatie over de grootte van ons bestand te vinden.

Voor de website gaan we ervan uit dat de gewenste afmetingen liggen in de orde van een breedte van max. ca. 15 cm en een hoogte van ca 10 cm of omgekeerd als het een portret betreft.

Een globale methode is te kijken naar de bestaande breedte. Die is af te lezen in het item Kenmerken onder het rolmenu Afbeelding. (zie ook de figuur hieronder) Daar is ook andere informatie over de afbeelding te vinden. We kunnen daar kiezen voor de afmetingen in cm. Zo is direct te zien of het een meer dan schermvullende afbeelding is of een kleinere.

Is de breedte bijv 25 cm, dan kan die terug gebracht worden tot afmetingen van bijv 13 x 9 cm zijn. 13 is iets meer dan de helft van 25 en zal dus ca 52 % zijn. De nieuwe breedte zal dus zijn 52% van 25 = 13cm.

Met het percentage van 52 gaan in we in Paint weer naar het rolmenu Afbeeldingen en daarna naar Rekken en hellen. Horizontaal en Verticaal krijgen het zelfde percentage. Zie ook de afb hieronder.

Een exacte manier is een berekening uitvoeren. In onderstaand voorbeeld met de foto van de waterlelies was de oorspronkelijke breedte 27 cm. Voor dit infoblad is de beschikbare breedte slechts 15.3 cm. De afbeelding zal dus verkleind moeten worden. Door beide getallen te delen op elkaar krijgen we een uitkomst van 56%

Dit percentage wordt ook weer ingevuld in het venster Rekken en hellen. We zien daarna dat het inderdaad verkleind is tot de opgegeven maat van 15.3 cm. Als laatste stap wordt het verkleinde bestand opgeslagen onder een nieuwe naam.

link=|

In het bovenstaande is uitgegaan van 92 dpi. Als het bestand een zg bitmap (.bmp) is, of een .gif, dan dient dit geconverteerd te worden tot .jpg. Ook dat kan met het programma Paint door bij het opslaan te kiezen voor "Opslaan als". In het venster kiezen we dan bij "Opslaan als type" voor .jpg. Deze gang van zaken is bedoeld als voorbeeld. Natuurlijk kunnen deze bewerkingen ook door andere fotobewerkingsprogramma's worden uitgevoerd. Categorie:Ondersteuning van het stamboomprogramma