Meertens Instituut

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Het Meertens Instituut in Amsterdam is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Op het Meertens Instituut wordt onderzoek gedaan naar taal en cultuur. De twee afdelingen zijn: Nederlandse etnologie, gericht op in- en uitheemse culturen in Nederland en hun interactie, en Variatielinguïstiek, gericht op taalstructureel, dialectologisch en sociolinguïstisch onderzoek naar taalvariatie binnen het Nederlands in Nederland, met een nadruk op grammaticale en naamkundige variatie. De onderzoeken zijn tegenwoordig vooral contemporain georiënteerd: er wordt gezocht naar een verband met de hedendaagse samenleving en met actuele ontwikkelingen.

Het Instituut ontstond op 1 januari 1948 door een samenvoeging van het Dialectenbureau van de KNAW met het Bureau voor Volkskunde en het Bureau voor Naamkunde. De secretaris van de drie bureaus, P.J. Meertens, werd de eerste directeur, tot zijn pensionering in 1965. Naar hem werd het instituut in 1979 hernoemd tot P.J. Meertens-Instituut. Het staat model voor Het Bureau in de romanserie van J.J. Voskuil, die er zelf langdurig werkte (1957-1987).

Sinds 1998 is de naam kortweg Meertens Instituut.<ref>De naam volgt niet de regels van het Groene Boekje, dat Meertensinstituut voorschrijft; zie Hans Bennis, Het Meertens Instituut: Over de betekenis van de vorm, oktober 2009.</ref> Het instituut huisvest sinds 2001 het secretariaat van SIEF, de International Society for Ethnology and Folklore.

Databanken[edit]

Het Meertens Instituut heeft een aantal openbaar toegankelijke databanken:

Dialect
Meertens Instituut

Externe links[edit]

Noten[edit]

Bronnen, noten en/of referenties[edit]

Bronnen, noten en/of referenties:
<references/>

Categorie:WOORD Categorie:Onderzoeksinstituut in Nederland Categorie:Cultuur in Nederland Categorie:Antropologie Categorie:Nederlands