Plaatsnamen

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Het invullen van plaatsnamen.

In de database zijn allerlei onderwerpen gekoppeld aan de plaatsnamen. Een juiste schrijfwijze is daarom belangrijk. Afwijking van de juiste benaming schept onduidelijkheid en veroorzaakt zoekproblemen. Een voorbeeld is Oude Pekela. Dat wordt op verschillende manieren ingevuld zoals Oude-Pekela, Oudepekela, Oude Pekela. Er is zelfs een aanduiding Oude Pekela op een praamschip. De juiste schrijfwijze is echter Oude Pekela, Groningen. Door al deze alternatieve schrijfwijzen moet veel extra werk worden verzet om de foutieve plaatsnamen op te sporen en te herstellen. Aan de juiste plaatsnaam worden namelijk de coördinaten en een beschrijving gekoppeld. Ook wordt een plattegrond getoond, gebaseerd op de coördinaten.

Het wordt dus ten zeerste aanbevolen om bij het invullen van de plaatsnaam deze eerst onder de Vind-knop te zoeken. Meestal is de juiste gemeentenaam samen met die van de provincie al aanwezig. Soms is er ook een opgave van een wijk of buurtschap. Die zijn in te voeren onder de knop "Meer". Ook begraafplaatsen dienen daar ingevuld te worden.

Is de gezochte plaatsnaam niet onder de Vind knop te achterhalen, dan vullen we die zelf in. Daarbij wordt altijd van klein naar groot gewerkt. Bijv. Veendam, Groningen. Er wordt echter naar gestreefd om dergelijke aanvullingen zo klein mogelijk te houden. Voor iedere aparte vermelding dienen namelijk weer nieuwe coördinaten en een stukje geschiedenis worden samengesteld.

link=|

Het scherm wordt een beetje donker en dit scherm licht op.

link=|

Bij het invullen van Duitse namen kunnen we te maken krijgen met bijzondere lettertekens, zoals de zg. Vokalen, ä, ö, ü en de Ringel-s of Eszett ß. Het is bekend dat deze ook anders geschreven kunnen worden zoals ae, oe, ue en sz of ss. Maar als er staat Koeln, dan weet de zoekmachine in onze database niet dat daarmee Köln wordt bedoeld. Daarom willen wij de ä, ö, en de ü gebruiken en voor de ß de ss. Voor Keulen is de juiste schrijfwijze: Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Om de bovenstaande reden is het gewenst ook hier een uniforme schrijfwijze aan te houden.

De Umlaut tekens zijn op het toetsenbord als volgt te vinden: Bijvoorbeeld de ä door eerst toets waarop de " (aanhalingstekens) te vinden is in te drukken.(samen met Shift). Dat is links van de return toets en vervolgens de letter a. Voor e, i, u geldt het zelfde. De é krijgen we door een combinatie van dezelfde aanhalingstekens maar dan zonder de Shift te gebruiken en dan de e indrukken. De lettertekens zijn ook te vinden onderde linker Alt + 132 = ä, linker Alt + 148 =ö, linker Alt + 129 = ü, en tenslotte de ß = linker Alt + 225

Hieronder is een overzicht weergegeven van de zg Asci code. De meest voorkomende karakters zijn daarmee op te roepen. Asci code voor Standaard toetsenbord 101/102

Euroteken Linker Alt 128 of Ctr Alt E of Rechter Alt 5 De Asci code hieronder is alleen te gebruiken met de linker Alt + het betreffende getal van het numerieke toetsenbord .

link=|

Asci code rechter Alt + cijfers 2 - 9 (niet van numeriek toetsenbord)


2 = ² 4= ¤ 6=¼ 8=¾
3 = ³ 5= € 7=½ 9=‘


Speciale tekens zijn ook te vinden onder Start, Alle Programma's, Bureauaccessoires, Systeemwerkset, Speciale tekens. Daar wordt echter de viercijferige Unicode gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld Slavische, Griekse, Arabische, Hebreeuwse tekens. Die kunnen van daaruit in een woord worden gekopieerd.

link=| Categorie:Ondersteuning van het stamboomprogramma