Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland 


Notes:
Kollum is een dorp en de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, provincie Friesland (Nederland).

Kollum is een vlecke, een dorp met kleinstedelijk karakter. Het is in de vroege Middeleeuwen ontstaan op de rand van een zandplateau als een nederzetting bij de direct met zee in verbinding staande Dwarsried.

Monumentenzorg omschrijft de hoofdplaats van Kollumerland als een wegdorp. De hoofdweg, de Voorstraat, is de doorlopende weg in het centrum van Kollum. De Voorstraat kruist de Zijlsterried. Deze kruisstructuur is in de Middeleeuwen ontstaan en heeft zich in de loop van de geschiedenis bestendigd. Kollum heeft een beschermd dorpsgezicht. In totaal zijn er 31 monumenten te vinden, waaronder de gereformeerde en hervormde kerk, het voormalig postkantoor en voormalig raadhuis.

Geschiedenis

De geschiedenis van Kollum gaat terug tot ongeveer 750 na Chr. Het dorp bestond slechts uit een kleine nederzetting, Colheim, later ook wel de Kollumerterp, geheten. Door de natuurlijke ligging van Colheim aan een brede natuurlijke stroom (de Dwarsried) die in verbinding stond met de Lauwerszee, was Kollum geschikt als haven voor de uitvoer van boter, kaas en vooral granen. Tussen de 11e en 13e eeuw werden de landerijen ten noorden van Kollum ingedijkt en werden de omliggende (veen)gronden ten zuiden van het dorp in cultuur gebracht. Hierdoor kreeg Kollum steeds meer een centrumfunctie in de omgeving. De bouw van een rechthuis was het gevolg en het dorp werd de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland.

In de 16e eeuw was Kollum, naast de steden, een belangrijk handelscentrum geworden. Die functie werd nog versterkt door de stichting van een waaggebouw, waardoor onder meer een aanzienlijk deel van de Dokkumer kaashandel naar Kollum werd overgebracht. De 17e en 18e eeuw waren voor Kollum tijden van groei en bloei dankzij handel en scheepvaart. In het midden van de 17e eeuw kwam op kosten van de stad Dokkum de Stroobosser trekvaart tot stand, waardoor Kollum via de korte Kollumer trekvaart een goede verbinding kreeg met het zuiden. Er liep een Hessenweg langs Kollum, nog steeds herkenbaar in een straatnaam.

Het rechthuis was op 3 en 4 februari 1797 het toneel van het zogenaamde Kollumer oproer. Dit werd veroorzaakt door een toenemend verzet tegen de burgerbewapening, ingesteld door de Franse overheersers, om bestand te zijn tegen de Prinsgezinden. De arrestatie en gevangenneming in het Kollumer rechthuis van de oranjegezinde Abele Reitzes, zorgde voor zoveel opschudding in de regio, dat een grote menigte zich verzamelde om hem te bevrijden. Op de weg naar het rechthuis werden grote vernielingen aangericht. Door met groot machtsvertoon dit oproer in de kiem te smoren en 168 mensen te arresteren, wisten te patriotten te rust weer te laten keren.

Geleidelijk is Kollum vooral langs de Voorstraat en enkele zijstraten uitgebreid, gedurende de 19e eeuw kwam er in het zuiden ten westen van de trekweg bebouwing bij. Gedurende de 20ste eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog is Kollum sterk uitgebreid. Eerst in het zuidwesten en ook aan de oostelijke zijde van de trekvaart, later aan de noordoostelijke zijde en tenslotte in het noorden. De huidige uitbreiding vindt vooral plaats aan de westelijke (woningbouw) en de oostelijke kant (bedrijventerrein) van het dorp.

City/Town : Latitude: 53.2791666666667, Longitude: 6.15083333333333


Birth

Matches 1 to 236 of 236

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Agema, Pieter  14 June 1886Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I482483
2 Akkerman, Jeltje  10 March 1870Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I388913
3 Akkerman, Sijas  09 June 1871Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I628428
4 Alting, Jan  24 June 1847Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I769599
5 Andries, Sijtske  1742Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I226661
6 Arjens, Geeske  1754Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306675
7 Bakker, Jan  10 November 1893Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305876
8 Bakker, Willem  07 October 1892Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305875
9 Bartelds, Grietje  Date unknownKollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280347
10 Beerstra, Aafke  Approximately 1912Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I540811
11 van Beets, Fietje  27 February 1857Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I577848
12 Bierma, Hendrikje  02 January 1896Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I266100
13 van der Bijl, Froukje Jacobs  27 February 1805Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306575
14 Blau, Minke Jans  16 August 1772Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I279699
15 van der Bleek, Trijntje  About 1847Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I238254
16 Boekholt, Foekje  17 May 1916Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I330037
17 de Boer, Eelke  31 December 1873Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I710688
18 Boonstra, Aldert Lyckeles  About 1854Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I34356
19 Boonstra, Froukje Franzes  Estimated in 1809Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306576
20 Boorsma, Jacob  17 May 1903Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I399341
21 Boorsma, Jacob Lieuwes  25 June 1807Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I373502
22 Bos, Lieuwe  12 February 1902Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I675017
23 Bosgraaf, Pietje  25 October 1837Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I76701
24 Bosma, Andries  13 January 1902Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I635553
25 Bottema, Hiltje  21 July 1888Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I517335
26 Broersma, Maaike Cornelis  1786Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I709663
27 Broersma, Renze  24 September 1867Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302842
28 de Bruijne, Jacob  18 November 1863Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468142
29 de Bruijne, NN  13 January 1876Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468147
30 de Bruijne, Sijtze  24 October 1859Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468138
31 de Bruine, Ankje  12 March 1907Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468156
32 de Bruine, Berend  26 May 1877Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468148
33 de Bruine, Berend  14 May 1910Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468157
34 de Bruine, Douwe  28 June 1899Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468154
35 de Bruine, Ellige  29 May 1894Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468152
36 de Bruine, Hermannus  23 February 1862Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468867
37 de Bruine, Hermanus  18 December 1896Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468153
38 de Bruine, Jakob  15 October 1913Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468158
39 de Bruine, Klaas  16 April 1904Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468155
40 de Bruine, Pieter  03 May 1874Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468146
41 Bulthuis, Janke  04 February 1856Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302846
42 van Delden, Grietje  About 1855Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I309907
43 van Delden, Harm  24 March 1857Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I54573
44 Delstra, Hielke  25 October 1876Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I43765
45 Dijkstra, Harm  Approximately 1882Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I38526
46 Dillema, Berberdina  Approximately 1908Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I388958
47 Dillema, Klaas Keimpkes  25 May 1873Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280368
48 Dillema, Pieter Klazes  20 August 1898Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280365
49 Dunenborg, Susanna  17 October 1844Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302825
50 Eisma, Ankje Willems  19 June 1794Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I707158
51 Ellens, Anna  16 November 1819Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I769608
52 Elzinga, Sjoerd  12 February 1870Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I470954
53 Eskes, Gesina Gertrude  27 July 1847Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I668998
54 Feitsma, Durk  Date unknownKollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I488574
55 Feitsma, Gerben  09 February 1887Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I488579
56 Feitsma, Mr. Dr. Jan  22 January 1881Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I488578
57 Gansevoort, Bote  03 March 1846Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303083
58 Ganzevoort, Elze Durks  25 December 1798Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I460036
59 Gardenier, Geeske Pieters  Estimated in 1811Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I281968
60 Geerts, Egbert  1758Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305975
61 Geerts, Grietje  1755Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305974
62 Groenland, Jacob Annes  1770Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I690611
63 Groenland, Willem Jakobs  02 August 1802Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I688928
64 Groothof, Meindert  26 April 1881Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I576811
65 van Halen, Eelkjen Dirks  08 April 1803Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306657
66 Hamminga, Klaas Klaasens  1752Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I508361
67 Hazekamp, Angenietje Pieters  About 1823Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I238245
68 Hazekamp, Willem Pieters  About 1825Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280985
69 Heikamp, Jan Jans  04 July 1810Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I673900
70 Heinecken, Johanna Frederica  11 May 1853Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I744814
71 Hindriks, Jeike  1791Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I323657
72 Hoekstra, Meindert Gorus  21 February 1813Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I713424
73 IJtsema, Klaas Gerrits  1788Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I77610
74 Jacobs, Geert  11 March 1778Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305976
75 Jacobs, Ytje  22 September 1779Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306622
76 de Jager, Wiebe  09 March 1879Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I526879
77 Jakobs, Rykje  23 May 1782Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306623
78 Jans, Klaas  1737Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I494279
79 Jellema, Janke  07 April 1881Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I245721
80 de Jong, Ulbe  11 August 1886Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I99476
81 de Jongh, Gatske  02 October 1855Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302863
82 Kazemier, Bonne  26 May 1875Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I502059
83 Kiestra, Iebeltje Jans  27 October 1803Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302866
84 Kiestra, Tietje Jans  17 June 1816Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302867
85 Klaaszens, Trijntje  1770Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I332846
86 Klaver, Anna  19 May 1846Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306632
87 Klazen, Trijntje  About 1852Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280979
88 Kloosterman, Janke Jacobs  22 February 1824Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302871
89 Kloosterman, Sijke Jans  13 January 1794Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302872
90 Kloppenburg, Janke  05 December 1892Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305905
91 van der Kluft, Antje  03 October 1857Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I374767
92 Knoop, Jan  13 October 1902Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I268737
93 Knoop, Klaas  1903Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I528951
94 Knoop, Riekele Weszelius  23 April 1908Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I528954
95 Komrij, Melle  21 December 1882Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I436368
96 Kooi, Jan  04 May 1861Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I444697
97 Kooistra, Eelkje  03 January 1893Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I526972
98 Koolman, Catharina  09 November 1869Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I616877
99 Kuipers, Romke Pieters  Estimated in 1810Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306671
100 van der Laan, Anke Ates  22 February 1814Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I281972
101 van der Laan, Feike  1859Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I237308
102 van der Laan, Jetske Lubberts  22 April 1782Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I709513
103 Lammerts, Bottje  Date unknownKollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I307721
104 Luinstra, Aaltje  17 May 1877Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302878
105 Luinstra, Aaltje  05 May 1878Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302880
106 Luinstra, Aaltje  06 April 1881Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302879
107 Luinstra, Akke Pieters  08 October 1823Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302886
108 Luinstra, Ank Pieters  1757Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303076
109 Luinstra, Anke  23 April 1837Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302892
110 Luinstra, Bouwe  22 March 1846Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302903
111 Luinstra, Dieuke Pieters  1759Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303077
112 Luinstra, Egbert  26 January 1841Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302906
113 Luinstra, Egbert  14 October 1854Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302907
114 Luinstra, Egbert  23 June 1883Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302908
115 Luinstra, Fokje Jacobs  22 March 1817Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302913
116 Luinstra, Fokke Pieters  10 March 1768Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302915
117 Luinstra, Grietje  13 July 1852Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302920
118 Luinstra, Jacob  17 December 1822Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302927
119 Luinstra, Jacob  25 March 1857Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302928
120 Luinstra, Jacob Paulus  26 March 1783Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302929
121 Luinstra, Jacob Pytters  24 August 1808Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302930
122 Luinstra, Jacob Rinzes  01 January 1850Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302931
123 Luinstra, Jan  20 May 1839Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302934
124 Luinstra, Jan  28 December 1844Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302935
125 Luinstra, Jan  26 November 1849Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302938
126 Luinstra, Jan Pieters  1752Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302940
127 Luinstra, Jan Pieters  1763Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303078
128 Luinstra, Janke  25 April 1833Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302941
129 Luinstra, Johannes  25 February 1844Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302944
130 Luinstra, Klaas Egberts  13 June 1815Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302945
131 Luinstra, Klaaske  09 August 1852Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302946
132 Luinstra, Marten Pieters  17 February 1827Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302949
133 Luinstra, Martje  28 February 1875Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302950
134 Luinstra, Meelis Pieters  08 September 1773Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303080
135 Luinstra, Paulus Egberts  20 August 1805Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302955
136 Luinstra, Pieter  02 March 1850Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302956
137 Luinstra, Pieter  23 April 1868Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302958
138 Luinstra, Pietje Jacobs  30 April 1813Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302963
139 Luinstra, Renze  27 October 1884Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302966
140 Luinstra, Rinze Egberts  24 April 1807Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302967
141 Luinstra, Stijntje Pieters  1754Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302971
142 Luinstra, Stijntje Pieters  01 January 1822Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302970
143 Luinstra, Sytze Pieters  Approximately 1796Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I333378
144 Luinstra, Trijntje  22 March 1835Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302973
145 Luinstra, Trijntje  08 September 1885Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302974
146 Luinstra, Wyger Pieters  1770Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303079
147 van Lune, Frans Pieters  03 February 1765Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302981
148 van der Mark, Aafke Willems  1767Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I690612
149 van der Meer, Riemke  17 February 1874Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468149
150 Miedema, Susanna  19 July 1870Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302986
151 van der Molen, Cornelis Jans  20 April 1804Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I275333
152 van der Molen, Jan Klazes  07 June 1776Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I275771
153 van der Molen, Trientje Niekels  28 September 1816Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I418234
154 Mook, Jacob  31 May 1866Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I16542
155 Mullender, Tjipke  28 April 1881Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I77530
156 Muller, Sijke  05 November 1864Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302989
157 Nieuwenhuis, Hijlkje  1903Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I528952
158 Oberman, Aafke Taekes  18 October 1816Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I674809
159 Oosterhof, Antoni Pieter  About 1896Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I252342
160 Oosterhof, Meint  31 December 1884Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I663440
161 Ozinga, Berend  15 March 1863Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I444209
162 van der Ploeg, Baafke  23 March 1850Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302991
163 van der Ploeg, Iebeltje  20 March 1852Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302992
164 van der Ploeg, Marten  09 June 1863Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302993
165 van der Ploeg, NN  06 April 1862Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302994
166 van der Ploeg, Pieter  21 June 1859Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302995
167 van der Ploeg, Pietje  05 October 1856Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302997
168 van der Ploeg, Pietje  06 August 1865Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302996
169 van der Ploeg, Teunis  25 March 1854Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302998
170 van der Ploeg, Wybren  18 February 1824Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302999
171 Postra, Berend  1843Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I373819
172 Radema, Anne Bartels  22 August 1809Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280351
173 Radema, Bartel Oedses  20 July 1767Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280348
174 Radema, Lijsbert Molles  24 October 1793Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I279698
175 Radema, Molle Oedses  1769Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I279701
176 Radema, Oeds Molles  Date unknownKollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280346
177 Radema, Siebrigje Annes  03 October 1848Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280353
178 Riemersma, Hendrik Hendriks  27 July 1820Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I625848
179 Ritsma, Hermanus Rudolfs  1713Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I163370
180 Roorda van Eijsinga, Sicco  1698Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306694
181 van Scheltinga, Martinus  About 1745Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I378608
182 van Scheltinga, Wiskjen  03 March 1746Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I258273
183 Schuringa, Sjoerd Eerdes  08 July 1819Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303005
184 Schut, Thomas  29 August 1878Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303006
185 Sijtzes, Marten  1745Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303013
186 Sikkama, Evert  08 November 1846Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306630
187 Sikkema, Doetse Jacobs  1802Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I137178
188 Sikkema, Renskje Renzes  21 December 1808Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303008
189 Sikkema, Renze Johannes  16 April 1789Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303009
190 Sinnema, Reinskje  Date unknownKollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I488573
191 Sjoeks, Doetje  06 March 1869Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303085
192 Slagter, Jan  30 June 1874Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303053
193 van Sloten, Antje Pieters  03 January 1874Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280369
194 Sloterdijk, Antje  25 October 1884Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I307509
195 van der Steeg, Wiebkje  18 January 1908Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I506841
196 Steegstra, Louw  02 March 1855Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I384534
197 Swart, IJke  About 1804Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I750931
198 Tollinga, Sijke Elses  About 1778Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I771532
199 Toonstra, Eelke Gerbens  21 January 1799Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I700803
200 Torpstra, Grietje  08 March 1840Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I469256
201 van der Tuin, Anne  About 1852Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I238263
202 van der Tuin, Anne Jans  10 February 1815Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I281966
203 van der Tuin, Douwe  22 September 1891Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I69290
204 van der Tuin, Fettje Jans  20 March 1820Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280994
205 van der Tuin, Hendrik  08 May 1846Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I238253
206 van der Tuin, Pieter  15 April 1889Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I70475
207 van der Tuin, Sjoerd  05 June 1918Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I69292
208 van der Tuin, Sytze  29 July 1877Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I238292
209 van der Tuin, Sytze Jans  10 September 1817Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I238244
210 van der Tuin, Trijntje  15 August 1852Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I238257
211 van der Tuin, Willem  08 January 1866Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I238262
212 van Tuinen, Jacob Gerrits  08 March 1796Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I715763
213 Valks, Johannes  20 November 1831Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303020
214 van der Veen, Anne  02 September 1819Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I684337
215 Veenstra, Antje  1837Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I245988
216 Velda, Tietje  30 May 1901Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I466798
217 de Vries, Hiske  17 July 1844Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303025
218 de Vries, Janke  27 May 1819Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I744861
219 de Vries, Johannes Jacobs  About 1799Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I677906
220 de Vries, Martzen Hendriks  20 February 1794Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I715815
221 de Vries, Rindertje  26 March 1872Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I250967
222 de Vries, Sijbren Alberts  03 November 1791Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I701015
223 de Vries, Stijntje  21 April 1898Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I347528
224 de Vries, Trijntje  25 May 1870Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303072
225 Walda, Iebeltje  21 December 1856Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I228744
226 Wieringa, Johannes Henderikus  1811Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I367862
227 Wiersma, Eelke Durks  11 January 1848Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280354
228 Wiersma, Jan  12 December 1841Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306637
229 Wiersma, Klaas  25 October 1843Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303027
230 Wiersma, Tetje  About 1867Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I142161
231 Wiersma, Trijntje Gerbens  04 September 1801Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303028
232 Winius, Dirk Reins  21 March 1825Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I374753
233 van der Woude, Jan  28 June 1889Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I70127
234 Zijlstra, Jan  Approximately 1840Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I199900
235 Zijlstra, Korneliske  26 August 1888Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I201227
236 Zwaanstra, Boele  Approximately 1870Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I134431

Baptised

Matches 1 to 33 of 33

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Andries, Sijtske  29 April 1742Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I226661
2 Arjens, Geeske  13 January 1754Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306675
3 Boorsma, Jacob Lieuwes  19 July 1807Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I373502
4 Ganzevoort, Elze Durks  27 February 1799Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I460036
5 Geerts, Egbert  26 November 1758Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305975
6 Geerts, Grietje  30 November 1755Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305974
7 Groenland, Jacob Annes  11 March 1770Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I690611
8 Groenland, Willem Jakobs  05 September 1802Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I688928
9 Hamminga, Klaas Klaasens  15 May 1752Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I508361
10 Hindriks, Jeike  17 July 1791Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I323657
11 Kiestra, Iebeltje Jans  13 November 1803Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302866
12 Klaaszens, Trijntje  04 November 1770Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I332846
13 Kloosterman, Sijke Jans  02 February 1794Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302872
14 Luinstra, Ank Pieters  30 March 1757Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303076
15 Luinstra, Dieuke Pieters  28 October 1759Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303077
16 Luinstra, Fokke Pieters  10 April 1768Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302915
17 Luinstra, Jacob Paulus  21 April 1783Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302929
18 Luinstra, Jacob Pytters  09 October 1808Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302930
19 Luinstra, Jan Pieters  18 June 1752Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302940
20 Luinstra, Jan Pieters  09 January 1763Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303078
21 Luinstra, Meelis Pieters  19 September 1773Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303080
22 Luinstra, Paulus Egberts  08 September 1805Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302955
23 Luinstra, Rinze Egberts  07 May 1807Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302967
24 Luinstra, Stijntje Pieters  16 June 1754Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302971
25 Luinstra, Wyger Pieters  14 October 1770Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303079
26 van Lune, Frans Pieters  26 February 1766Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302981
27 van der Molen, Jan Klazes  30 June 1776Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I275771
28 Radema, Molle Oedses  14 January 1770Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I279701
29 Ritsma, Hermanus Rudolfs  03 December 1713Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I163370
30 Sijtzes, Marten  27 June 1745Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303013
31 Sikkema, Doetse Jacobs  04 November 1802Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I137178
32 de Vries, Martzen Hendriks  16 March 1794Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I715815
33 Wiersma, Trijntje Gerbens  27 September 1801Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303028

Died

Matches 1 to 87 of 87

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Bakker, Jan  18 June 1978Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305876
2 Bakker, Klaas  20 November 1933Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305874
3 Bakker, Trientje  30 June 1983Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305939
4 Beiboer, Antje  03 March 1959Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305873
5 Beiboer, Arjen  01 June 1985Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305903
6 Beiboer, Janke Luitjens  01 April 1877Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305853
7 Beiboer, Luitjen  26 July 1949Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305879
8 Beijboer, Aafje Jans  08 February 1863Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305843
9 Birsema, Ruurd Douwes  Before 1727Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I325554
10 de Boer, Eligje  12 January 1921Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468143
11 Bonga, Jan  08 March 1939Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306629
12 Boonstra, Froukje Franzes  17 October 1852Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306576
13 Boorsma, Jacob Lieuwes  18 January 1883Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I373502
14 Bosma, Haize  20 August 1934Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I245613
15 de Bruijne, Jacob  05 August 1869Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468142
16 de Bruijne, NN  13 January 1876Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468147
17 de Bruine, Hermanus  23 December 1912Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I469254
18 de Bruine, Pieter  16 December 1957Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468146
19 Cremer, Drewes  27 October 1973Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I156583
20 Dijkstra, Riemke Dirks  20 January 1851Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302848
21 Dijkstra, Tietje Jacobs  30 December 1857Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I701016
22 Dillema, Foekje  05 December 2007Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280367
23 Elfring, Grietje  23 May 1904Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I509024
24 Folkersma, Tannie  30 May 1989Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I70158
25 Fransen, Pytter  30 September 1809Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302852
26 Gansevoort, Bote  21 July 1923Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303083
27 Groenland, Jacob Annes  08 September 1808Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I690611
28 Haijema, Janke Rinses  09 December 1825Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302856
29 Jans, Klaas  19 November 1811Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I494279
30 de Jong, Uilkjen Theunis  13 December 1905Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I203161
31 Kloppenburg, Janke  29 December 1977Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305905
32 Koenen, Maria Hindriks  21 September 1847Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302823
33 Kuipers, Roelof  1989Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I69279
34 Kuipers, Romke Pieters  25 May 1842Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306671
35 van der Laan, Anke Ates  04 April 1836Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I281972
36 van der Leest, Willem Jans  24 November 1941Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I684920
37 Luinstra, Akke Pieters  21 October 1911Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302886
38 Luinstra, Egbert  02 February 1841Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302906
39 Luinstra, Egbert  16 August 1939Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302907
40 Luinstra, Egbert Paulus  07 May 1826Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302909
41 Luinstra, Fokje Egberts  31 August 1880Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302912
42 Luinstra, Fokje Jacobs  25 February 1908Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302913
43 Luinstra, Jacob  15 May 1889Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302927
44 Luinstra, Jacob Paulus  16 May 1842Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302929
45 Luinstra, Jan Pieters  1763Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302940
46 Luinstra, Klaas Egberts  30 October 1883Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302945
47 Luinstra, Klaaske  01 December 1910Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302946
48 Luinstra, Pytter Martens  06 February 1859Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302964
49 Luinstra, Rinze Egberts  28 January 1875Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302967
50 Luinstra, Stijntje Pieters  25 February 1861Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302970
51 Lukkien, Albert Alberts  26 September 1808Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I108973
52 van Lune, Durk Franzes  12 October 1859Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302979
53 van Lune, Frans Pieters  16 August 1827Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302981
54 van der Mark, Aafke Willems  31 January 1833Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I690612
55 van der Meer, Riemke  16 June 1965Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I468149
56 Meijer, Eize  22 October 1951Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I76827
57 Meijer, Trientje  06 March 1949Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I683035
58 de Mol, Tietje Feddes  01 February 1828Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I149794
59 van der Molen, Jan Klazes  21 December 1848Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I275771
60 Muller, Sijke  19 March 1934Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302989
61 Noorderbaan, Margaretha Lourens  26 February 1856Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I82835
62 Oldenziel, Henderika Magrietha  30 March 1997Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I156244
63 Oostenbrug, Trientje  12 July 1941Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305930
64 Oosterwijk, Pouwel Willem  08 October 1970Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I270355
65 Patje, Klasina  03 October 1976Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I284515
66 Pijtters, Baukje  16 Febr 1831Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I494282
67 van der Ploeg, NN  06 April 1862Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302994
68 van der Ploeg, Pieter  13 February 1865Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302995
69 van der Ploeg, Pietje  20 February 1862Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302997
70 van der Ploeg, Pietje  14 April 1926Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302996
71 Radema, Anne Bartels  11 March 1863Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I280351
72 Radema, Molle Oedses  01 May 1813Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I279701
73 Roorda, Maaike Taekes  08 March 1922Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I306544
74 Schuringa, Sjoerd Eerdes  11 June 1861Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303005
75 Siccama, Baukjen Louwes  18 March 1727Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I372894
76 Starkenburg, Joukje Annes  27 September 1914Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I652574
77 Stuur, Bontje  07 February 1928Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I305862
78 Torpstra, Grietje  12 January 1865Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I469256
79 Tuinstra, Aaltje  12 April 1965Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I245603
80 de Vries, Doetje Kornelis  13 May 1850Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I275772
81 de Vries, Sijbren Alberts  03 October 1851Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I701015
82 de Vries, Ybeltje Cornelis  21 January 1891Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303026
83 van der Wal, Willemke Sjoerds  22 August 1930Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I195131
84 Westerhuis, Berend  17 January 1950Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I683034
85 Wiersma, Klaas  19 March 1918Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303027
86 Wiersma, Trijntje Gerbens  04 July 1863Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I303028
87 de Wit, Aagje Minderts  23 October 1938Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I246158

Buried

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Luinstra, Trijntje  Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland I302973

Married

Matches 1 to 42 of 42

   Family    Married    Family ID 
1 Baukes / Wanders  30 November 1794Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F145123
2 Beiboer / Bakker  26 April 1930Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120562
3 Beiboer / Sikkema  11 May 1800Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120805
4 Beiboer / Vries  09 May 1923Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120553
5 Bijl / Meinderts  17 May 1807Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120841
6 Birsema / Jeltema  16 October 1718Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F127836
7 Bloq van Haersma / Wybrandi  14 September 1760Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F294476
8 Boersma / Kamminga  28 May 1842Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F12624
9 Bosma / Zondag  03 August 1916Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F165041
10 Bouma / Fokkema  02 August 1845Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F261735
11 Bouma / Hanenburg  13 June 1857Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F261462
12 Bruine / Boer  16 September 1871Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F181789
13 Bruine / Hoogstra  29 April 1882Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F181841
14 Bruine / Meer  20 July 1895Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F181791
15 Bruine / Torpstra  30 July 1859Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F182235
16 Dijk / Steeg  10 May 1930Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F197400
17 Dijk / Vries  08 April 1944Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F197500
18 Groenland / Mark  12 May 1793Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F263044
19 Hacqübord / Reitsma  07 May 1870Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F3880
20 Iekes / Beiboer  10 January 1796Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120806
21 Jellema / Wagenaar  20 November 1880Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F97197
22 Kloosterman / Postma  13 September 1902Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F226390
23 Kuipers / Boonstra  29 December 1830Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120843
24 Luinstra / Beijboer  25 May 1844Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120537
25 Luinstra / Haijema  13 May 1804Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119574
26 Luinstra / Klantinga  06 June 1811Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119582
27 Luinstra / Vries  27 May 1820Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119576
28 Lune / Dijkstra  15 May 1796Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119572
29 Lune / Luinstra  15 May 1851Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119581
30 Lune / Wiersma  20 May 1821Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119573
31 Radema / Blau  01 January 1792Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F110723
32 Radema / Postma  03 December 1797Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F111009
33 Rengers / Cammingha  07 May 1620Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F163550
34 Schuringa / Kloosterman  30 May 1819Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119578
35 Schuringa / Luinstra  18 May 1848Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119583
36 Sijtzes / Luinstra  16 May 1773Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119575
37 Sikkama / Zuidersma  11 May 1872Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120535
38 Sikkema / Boersma  08 May 1808Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F119607
39 Tinga / Radema  31 July 1812Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F110722
40 Turringa / Luinstra  13 August 1864Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120538
41 Wiersma / Ganzevoort  23 November 1871Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F120531
42 Zondag / Starkenburg  16 August 1923Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland F165293

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.