Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Nijmegen, Gelderland, Nederland 


Notes:
Nijmegen (in het Nijmeegs: Nimwèège) is een stad in de Nederlandse provincie Gelderland. De gelijknamige gemeente heeft circa 160.000 inwoners en is daarmee de grootste in de provincie en de achtste van Nederland.

De stad Nijmegen ligt grotendeels op de linkeroever van de Waal, aan de voet van een stuwwal. Een deel van de gemeente ligt sinds kort aan de overzijde van de rivier. Het betreft hier de zogenaamde Waalsprong, een recent geannexeerd gebied, waarin zich de dorpen Lent en Oosterhout bevinden.

De gemeente Nijmegen maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en grenst aan de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek en Ubbergen.

Geschiedenis

Oudste sporen

Nijmegen is een van de steden die de titel oudste stad van Nederland claimen. In het jaar 2005 werd het 2000-jarig bestaan van de stad en het 1900-jarig bezit van stadsrechten gevierd. Sporen van bewoning zijn al bekend uit het Neolithicum, de midden en late bronstijd en (ten noorden van de Waal) uit de midden en late ijzertijd.

Romeinen

Nijmegen is ontstaan als Romeins administratief en economisch centrum ten behoeve van de Bataven. De oudste Romeinse resten zijn die van een grote castra op de Hunnerberg uit 15 v.C. Deze is slechts enkele jaren in gebruik geweest, waarna ze werd vervangen door een commando-centrale op de Kopse Hof. De resten van het, voor zover bekend, oudste stenen gebouw in Nederland werden in 2005 gevonden op enkele kilometers ten westen van de Hunnerberg.

Tussen 10 n.C. en 69 n.C. ontwikkelde Oppidum Batavorum zich tot een nederzetting van Gallo-Romeinse handwerkslieden, handelaren, ambtenaren en magistraten. De Bataafse nederzettingen bevonden zich ten noorden van de Waal bij Lent en Oosterhoutt, waar vele vondsten uit uit de Romeinse tijd zijn gedaan. Belangrijk is in dit verband de zogenoemde godenpijler, die door de Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen op 17 na Christus wordt gedateerd, wat overeenkomt met het beëindigen van de campagnes van Germanicus tegen de Cherusken. Uit deze zuil en de vondsten op de Kopse Hof kan worden geconcludeerd dat zich in Romeins Nijmegen een belangrijke Romeinse commandocentrale heeft bevonden. Tijdens de Bataafse opstand onder Julius Civilis werd de nederzetting samen met de praetorium op de Kopse Hof vernietigd.

Na de Opstand van de Bataven werd op de Hunnerberg Legio X Gemina pia fidelis gevestigd, dat uit vele vondsten bekend is. Langs de Waal ontstond een nieuwe nederzetting die van de Romeinse keizer Trajanus tussen 98 en 102 onder de naam Ulpia Noviomagus Batavorum stadsrechten kreeg.

In de 2e eeuw na Christus maakte Ulpia Noviomagus, zoals Nijmegen toen heette, een bloeiperiode mee. Ze was met een bevolking van 5000 tot 6000 de grootste stad op het grondgebied van het huidige Nederland. Het zou duizend jaar duren voordat in Nederland een andere stad (Utrecht) dat inwonertal haalde.

Middeleeuwen

Nijmegen was ook voor de Franken aanvankelijk een grensnederzetting, en ditmaal waren de Saksen en de Friezen de buren. Het fort kwam, zoals alle Romeinse legerplaatsen, later in handen van de Frankische koningen, en Karel de Grote nam in 770 de gelegenheid te baat op het Valkhof een palts (paleis) te bouwen. Het werd daarmee een aanzienlijk centrum van het Frankische Rijk. In 830 vond er bijvoorbeeld het overleg tussen Lodewijk de Vrome en de tegen hem rebellerende zoons plaats. De NNoormannen namen echter de palts rond 880 in. Dit leidde tot de vernietiging ervan. De stad staat inmiddels bekend onder de naam Numaga. Keizer Frederik Barbarossa van het Heilige Roomse Rijk verving de palts omstreeks 1150 door een grote burcht. Hiervan resteren tegenwoordig nog twee kapellen, het overige deel van het complex werd in 1796 gesloopt.

Onder de Roomse koning Hendrik VII werd Nijmegen in 1230 Rijksstad, door de verlening van stadsrechten op basis van de rechten van de stad Aken. Dit betekende dat de stad een eigen stadsbestuur en eigen rechtspraak kreeg. Kort daarop, op 8 oktobober 1247, kwam de Rijksstad met het Rijk van Nijmegen echter in Gelderse handen. Graaf Otto II van Gelre en Zutphen, kreeg de stad als onderpand van de armlastige Roomse koning Willem II (die tevens graaf van Holland was), en aangezien de lening nooit werd afbetaald, bleef Nijmegen voortaan Gelders.

Het werd een van de Gelderse hoofdsteden, de voornaamste van de vier. Kort na 1250 werd onder graaf Otto II de 7e-eeuwse Grote of Sint-Stevenskerk op het Kelfkensbos afgebroken en begon de bouw van de nieuwe Stevenskerk op de huidige locatie. Op 7 september 1274 werd het nieuwe godshuis door Albertus Magnus gewijd. In 1402 werd Nijmegen een hanzestad.

Nieuwe tijd

In 1543 was Nijmegen, evenals overig Gelre via het Tractaat van Venlo aan de Habsburgers gekomen en kreeg de Reformatie veel aanhang. In 1585 viel de stad in Spaanse handen, maar in 1595 heroverde prins Maurits de plaats. Tijdens het Twaalfjarig Bestand gaf Nijmegen blijk van een sterke remonstrantse inslag, zodat Maurits in 1618 de wet verzette. Van 1672 tot 1674 kreeg Nijmegen te maken met een Franse bezetting. Te Nijmegen werd in 1678 de Vrede van Nijmegen tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën gesloten.

Recente geschiedenis

De groei van Nijmegen als stad werd ernstig beperkt, omdat Nijmegen voor de Vestingwet van 1874 de status van vestingstad had. Daarvoor mochten er namelijk rondom de vesting geen woningen gebouwd worden binnen het bereik van het geschut op de vesting, waardoor de stad binnen de vestingwallen enorm overbevolkt raakte (in 1875 woonden er ongeveer 23.000 mensen in de stad, terwijl er 2.400 panden waren). Na de afbraak van de vestingwallen in 1876 kon Nijmegen pas echt gaan groeien en verbeterde het leefklimaat in de stad.

In het kader van de katholieke emancipatiebeweging kreeg Nijmegen in 1923 een universiteit met rooms-katholieke signatuur, de huidige Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen).

Nadat in 1879 al een spoorbrug over de Waal was gerealiseerd, kreeg Nijmegen in 1936 eindelijk een verkeersbrug, de Waalbrug. Deze brug werd tijdens de Duitse invasie in 1940 opgeblazen en in 1943 herbouwd. Voor 1936 was de enige verbinding met de overkant een veerpont naar Lent.

Zie ook Bombardement op Nijmegen

In de Tweede Wereldoorlog, op 22 februari 1944, leed Nijmegen zware schade bij een geallieerd bombardement, (uitgevoerd door 16 Amerikaanse bommenwerpers), dat eigenlijk bedoeld was voor een Duitse stad. Het vermoeden is dat Nijmegen vanuit de l lucht werd aangezien voor het Duitse stadje Kleef (Kleve), beide zijn gelegen aan een rivier en voorzien van een markante toren. Bij dit bombardement vonden meer dan 800 mensen de dood en werd nagenoeg de gehele historische bovenstad verwoest of zwaar beschadigd.

In september 1944 werd in en rond Nijmegen hevig gevochten toen in het kader van Operatie Market Garden; de Waalbrug werd veroverd. Een belangrijke rol in de verovering van de brug was voor de Nijmeegse student Jan van Hoof, die als lid van de GGeheime Dienst Nederland informatie had verzameld over de brug. Op 18 september 1944 maakte Van Hoof de explosieven die aan en onder de brug waren aangebracht onklaar, waarna de brug twee dagen later nagenoeg ongeschonden door geallieerde troepen kon worden veroverd. Maandenlang lag de stad toen pal aan het oorlogsfront, hetgeen nog een extra aanslag op de zwaar beschadigde stad tot gevolg had.

Voor hun aandeel in de Slag om Nijmegen (Battle of Nijmegen) en de verovering van de Waalbrug in september 1944 werden de 1st and 2nd Battalions Grenadier Guards onderscheiden met een Honorary Distinction. Dit is één van 78 Battle Honours die het regiment sinds 1656 heeft ontvangen. Nijmegen is één van de 46 namen die op het vaandel van de Grenadier Guards staan vermeld. In 1994 kreeg de opvolger van het 2nd Battalion de naam Nijmegen Company. Deze treedt aan bij talloze ceremoniële plechtigheden.

Op 18 september 1994 onthulde Lord Carrington bij de Waalbrug een gedenkplaat ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Slag om Nijmegen en kreeg het zuidelijke viaduct de naam Grenadier Guardsviaduct.. Het noordelijk viaduct heet sinds 2005 Sergeant Robinsonviaduct. Sergeant Peter Robinson van de Grenadier Guards stak op 20 september 1944 als eerste met zijn Sherman-tank de Waalbrug over.

Na de oorlog

Door verwaarlozing en armoede was de Benedenstad (het deel van het centrum dat in het lage deel, aan de Waal, is gelegen -- wat de Duitsers de Altstadt noemen) na de Tweede Wereldoorlog in verval geraakt. De situatie was al in de 19e eeuw zorgwewekkend, na de bouw van de Waalbrug en het verdwijnen van het veer in 1936, verdween ook de bedrijvigheid. Hoewel de Benedenstad min of meer gespaard bleef door de oorlogshandelingen, was de toestand van dit stadsdeel door de vele reeds gesloopte panden en slechte woonomstandigheden (verkrotte, onbewoonbaar verklaarde panden, huizen zonder sanitair e.d.) zodanig, dat in 1972 besloten werd tot grootschalige sloop en herbouw. Doel van de herbouw was het behoud van de volkshuisvesting (sociale huurwoningen), de bedrijvigheid is vrijwel verdwenen. Van 1978 tot 1983 worden zo'n 650 woningen gebouwd, waarbij het stratenpatroon van voor de sloop grotendeels gehandhaafd blijft. In 1975 is de Benedenstad uitgeroepen tot "beschermd stadsgezicht", maar toen waren de meeste middeleeuwse panden al gesloopt. Alleen de Lage Markt, de Lange Hezelstraat, een deel van de Priemstraat en de Begijnenstraat zijn nog oorspronkelijk gebleven, de rest is nieuwbouw.

Nijmegen staat sinds de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw bekend als rode stad. Er waren in die jaren veel Marxisten te vinden die door de relatief grote populatie aan studenten erg opvielen. Bijnaam van Nijmegen was dan ook een tijdje 'Havana aan de Waal'. Een gewelddadige confrontatie tussen de linkse krakers en het Nijmeegse bestuur vond plaats in februari 1981, de Pierson-rellen. Frits Bolkestein sprak in de jaren 1990 nog van 'Marxograd aan de Waal'. Thans is het 'rode aspect' in sterk afgezwakte vorm herkenbaar aan een links stadsbestuur. Het zeskoppige college van B&W bestaat sinds 2002 uit GroenLinks, PvdA en SP.

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich flink uitgebreid, maar dat gebeurde eenzijdig in westelijke en vooral zuidwestelijke richting. De dorpen Hatert, Hees en Neerbosch werden opgeslokt door stadswijken met dezelfde naam. De belangrijkste uitbreiding was de bouw van de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt vanaf 1966, ten westen van het Maas-Waalkanaal. De structuur van de stad werd zo zeer onevenwichtig: het centrum ligt geheel in het noorden, maar de stadsuitbreiding vond kiloometers daarvandaan in zuidwestelijke richting plaats. Tot voor kort was de Waal een onneembare barrière die de noordgrens van de bebouwing bepaalde. Sinds eind jaren '90 echter wordt er gebouwd aan de VINEX-locatie Waalsprong, ten noorden van de Waal.

Voor de periode 2010-2020 staat de bouw Waalfront gepland. Deze nieuwe buurt zal komen te liggen op het huidige oude havengebied in de Biezen, langs de Waal.

City/Town : Latitude: 51.84309593359412, Longitude: 5.85871696472168


Birth

Matches 1 to 800 of 1711

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aalders, Theodora  23 September 1780Nijmegen, Gelderland, Nederland I341626
2 Aerdts, Pierre August L.  03 May 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I264355
3 van Aernsbergen, Anna Maria Petronella Huberta  22 September 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I367733
4 van Aernsbergen, Maria Gerarda Huberta  03 November 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I252027
5 van den Akker, Adriana Sophia  06 October 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I387255
6 van den Akker, Anna Petronella  04 April 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I387250
7 van den Akker, Catharina Petronella  03 September 1862Nijmegen, Gelderland, Nederland I387252
8 van den Akker, Everardus Hubertus  18 November 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I387257
9 van den Akker, Gerardus Wilhelmus  19 February 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I387258
10 van den Akker, Hendrikus Petrus  14 May 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I387243
11 van den Akker, Hendrikus Petrus Gerlacus  29 June 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I387253
12 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  11 December 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I387256
13 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  30 October 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I475840
14 van den Akker, Johannes Petrus Hubertus  05 September 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I475841
15 van den Akker, Maria Petronella  22 September 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I387254
16 Albers, Cornelius  22 February 1801Nijmegen, Gelderland, Nederland I469785
17 Albers, Maria Johanna  16 September 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I716360
18 Anderegg, Johannes Theodorus  12 October 1831Nijmegen, Gelderland, Nederland I630112
19 Angevaare, Gerardus Johannes  19 December 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I782209
20 Angevaare, Petrus Johannes Antonius  About 1860Nijmegen, Gelderland, Nederland I783574
21 Ariens, Grada  03 December 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I360121
22 Arntz, Aloysia VIncentia Maria  08 September 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I205809
23 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  24 July 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I205808
24 Arntz, Dorothea Godefrida Maria  20 August 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I286865
25 Arntz, Elisabeth  02 March 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I363418
26 Arntz, Henricus Nicolaas Joseph  25 June 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I3784
27 Arntz, Johanna  03 March 1814Nijmegen, Gelderland, Nederland I363415
28 Arntz, Johanna Josepha Maria  09 March 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I327358
29 Arntz, Johannes  1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633434
30 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  20 May 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I363329
31 Arntz, Maria  1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633435
32 Arntz, Maria Andrea Wilhelmina  09 August 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I205813
33 Arntz, Maria Elisabeth Euphrasia  12 March 1844Nijmegen, Gelderland, Nederland I204716
34 Arntz, Mattheus  20 February 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I633433
35 Arntz, Nicolaas  1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I633436
36 Arntz, Nicolaas  03 August 1811Nijmegen, Gelderland, Nederland I633437
37 Arntz, NN  12 January 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I55662
38 Arntz, Stephan Willem Joseph  22 November 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I327263
39 Arntz, Stephanie Josepha Willy Maria  27 July 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I327357
40 Arntz, Theodora  09 March 1823Nijmegen, Gelderland, Nederland I631969
41 Arntz, Theodorus  20 October 1816Nijmegen, Gelderland, Nederland I471651
42 Arntz, Theodorus Marie Wilhelmus Jacobus  22 November 1865Nijmegen, Gelderland, Nederland I417375
43 Arntz, Wilhelmina  31 December 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I3769
44 Arntz, Wilhelmina Lucia Maria Hendrik  16 April 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I55663
45 Audenaerd, Maria Rosalia  27 May 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I410717
46 Baijer, Margaretha Cecilia  1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I311092
47 Bakker, Albertus Gerardus Antonius  Approximately 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I47809
48 Bakker, Reinier Wilhelmus  04 September 1826Nijmegen, Gelderland, Nederland I755499
49 Bakker, Theodora Maria  01 December 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I755506
50 Bakkers, Maria Anna  27 February 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I321567
51 van Balveren, Barones Jacqueline Cornelie  07 August 1792Nijmegen, Gelderland, Nederland I369910
52 Banning, Anna Maria Carolina  16 October 1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I516551
53 Banning, Ferdinandus Christianus Maria  24 January 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland I516552
54 Banning, Franciscus Adrianus Maria  14 May 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I516550
55 Banning, Hendrikus Adriaan Constant  30 March 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I516594
56 Banning, Hermanus Antonius Canisius  04 November 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I516596
57 Banning, Johannes Adrianus Hermanus  01 December 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I516554
58 Banning, Louis Marie Charles  12 April 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I516553
59 Banning, Louise Maria Aleida  29 March 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I516555
60 Banning, NN  08 July 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I516598
61 Banning, Wilhelmus Franciscus Canisius  15 June 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I516595
62 Bedloo, Anna Maria  16 March 1801Nijmegen, Gelderland, Nederland I536983
63 van Beek, Albertus Johannes  3 November 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I737363
64 ter Beek, Anna  16 August 1861Nijmegen, Gelderland, Nederland I503637
65 van Beek, Hendrikus Johannes  29 December 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I737144
66 van Beek, Jan Hendrik  10 February 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I737359
67 van Beek, Johanna Hendrika  17 January 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I737361
68 van Beek, NN  14 February 1865Nijmegen, Gelderland, Nederland I737358
69 van Beek, Woutertje  11 January 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I737362
70 Beekman, Grietje  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I419021
71 de Beijer, Adrianus  1773Nijmegen, Gelderland, Nederland I126917
72 de Beijer, Elizabeth  About 1560Nijmegen, Gelderland, Nederland I192106
73 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  1778Nijmegen, Gelderland, Nederland I126900
74 de Beijer, Philip Jacob  10 September 1776Nijmegen, Gelderland, Nederland I450314
75 Beijerinck, Anthony  18 March 1798Nijmegen, Gelderland, Nederland I307616
76 Beijlloos, Geertruida Wilhelmina  27 August 1848Nijmegen, Gelderland, Nederland I550154
77 van Beijnum, Albartus  01 November 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I439187
78 van Beijnum, Arend Pieter  04 October 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I439188
79 van Beijnum, Dirk  13 December 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I439190
80 van Beijnum, Gerrit Jan  05 June 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I439191
81 van Beijnum, Hendrik  13 August 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I439197
82 van Beijnum, Hendrikus  25 July 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I439183
83 van Beijnum, Jan Gerrit  28 December 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I439181
84 van Beijnum, Jantje Johanna  18 August 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I439184
85 van Beinum, Gradus Hendrikus  13 November 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I196225
86 van Beinum, Hermanus Jan  About 1835Nijmegen, Gelderland, Nederland I196209
87 van Beinum, Jacob  21 December 1826Nijmegen, Gelderland, Nederland I196226
88 van Beinum, Maria  13 March 1828Nijmegen, Gelderland, Nederland I196227
89 van Beinum, Wilhelmina Susanna  09 April 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I196224
90 de Bekker, Mattheus Engelbertus Cornelis  About 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I780665
91 Bekkering, Johanna  1787Nijmegen, Gelderland, Nederland I50474
92 Benda, Johannes Antonius Jacobus  27 May 1841Nijmegen, Gelderland, Nederland I311111
93 Benda, Maria Mechtilda  22 May 1869Nijmegen, Gelderland, Nederland I522629
94 Benda, Mechtilda Hendrina  05 November 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I522630
95 Benda, Nicolaas Johannes  04 February 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I522631
96 Benda, Wilhelmus Nicolaas  14 February 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I522628
97 Bensdorp, Anna Maria Louise  20 June 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I284831
98 Bensdorp, Nicolaas A.e.l.m.  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I62292
99 van den Berg, Anna Maria  09 September 1802Nijmegen, Gelderland, Nederland I503544
100 van den Berg, Anna Maria  27 July 1859Nijmegen, Gelderland, Nederland I408533
101 van den Berg, Cornelia Maria  21 December 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I184537
102 van den Berg, Elisabeth Johannes  12 June 1821Nijmegen, Gelderland, Nederland I285090
103 van den Bergh, Josephina Sibilla  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I620623
104 van Bijlandt, Alexander  1743Nijmegen, Gelderland, Nederland I191728
105 van Bijlandt, Roeleman Frederik Neomagus  1669Nijmegen, Gelderland, Nederland I191720
106 Blaak, NN  02 July 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I234767
107 Bless, Frederik Jan Maria  20 August 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I790603
108 Bless, Hendrik Jan Frederik Maria  16 April 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I790602
109 Bless, Jan Joseph Theodoor Maria  01 September 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I790607
110 Bless, Johanna Bernardina Frederika Maria  25 August 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I790605
111 Bless, Joseph Herman Maria  19 January 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I790606
112 Bless, Maria Wilhelmina Henrica  12 August 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I790604
113 Bless, N.N.  11 June 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I790608
114 Bless, Willem Joseph Petrus Maria  28 March 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland I790601
115 de Block, Alida  25 May 1869Nijmegen, Gelderland, Nederland I560300
116 de Block, Helena  04 July 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I560354
117 Blom, Hendrikus Petrus  About 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I658773
118 Blomhert, Helena Catharina  About 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I762340
119 Bluijssen, Johannes Wilhelmus Maria  10 April 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I747003
120 Bluijssen, Philomena Antonia Wilhelmina Maria  1933Nijmegen, Gelderland, Nederland I775659
121 de Bock, Geertruida Antonia  19 January 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I385442
122 Boekhoorn, Johanna Judith  04 September 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I576724
123 Boeracker, Johanna  25 August 1860Nijmegen, Gelderland, Nederland I284881
124 Boerdonk, Anna Maria  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I568102
125 Boerwinkel, Jacobus  Approximately 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I446293
126 Boetier, Wilhelmina  06 June 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I553540
127 van den Bogaard, Henriëtte VIctoria Geertruida  02 November 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I788319
128 Bolderdijk, Henderikus  07 September 1830Nijmegen, Gelderland, Nederland I709342
129 van Boldrik, NN  07 May 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I394945
130 Bongers, Gerardus  26 December 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I542685
131 Bongers, Jacobus  23 May 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I398864
132 van der Borg, Johanna Geertruida Antonia  18 June 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I673114
133 Borkens, Anne Maria Huberta  29 January 1861Nijmegen, Gelderland, Nederland I454273
134 Borkens, Henriette Maria Theresia  03 November 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I542422
135 Bosch, Wilhelmus Johannes  16 June 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I630981
136 Bosman, Laurentius Augustinus  31 March 1806Nijmegen, Gelderland, Nederland I537711
137 Bouderij, Bernardus Hendrikus Gerardus  07 September 1887Nijmegen, Gelderland, Nederland I637368
138 Bouderij, Gerarda Hendrika Bernardina  04 September 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I491218
139 Bouderij, Hendrikus Cornelis  21 January 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I498588
140 Bouderij, Hermina Hendrika  16 March 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I498585
141 Bouderij, Martinus Bernardus  14 October 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I498587
142 Bouderij, Wilhelmus Hermanus  16 September 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I498583
143 Bouderij, Wilhelmus Hermanus  19 February 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I498584
144 Bouderij, Wilhelmus Hermanus  09 April 1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I498586
145 Bouman, Leonardus Maria  03 May 1884Nijmegen, Gelderland, Nederland I563184
146 Bours, Petronella  07 October 1670Nijmegen, Gelderland, Nederland I402531
147 Braam, Carel G.M.A.  23 March 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I384320
148 Braam, Catharina Johanna Wilhelmina  22 November 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I359410
149 Braam, Elisabeth Johanna  09 August 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I384315
150 Braam, Gerardus Hermanus Wilhelmus  11 July 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I250590
151 Braam, Gerardus Hermanus Wilhelmus  21 June 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland I121798
152 Braam, Hendrikus Wilhelmus  02 May 1884Nijmegen, Gelderland, Nederland I359413
153 Braam, Henricus Johannes Christianus  01 January 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I384324
154 Braam, Henriette E.J.  25 January 1923Nijmegen, Gelderland, Nederland I384325
155 Braam, Hermanus  15 December 1873Nijmegen, Gelderland, Nederland I359407
156 Braam, Hermanus G.A.  10 July 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I384314
157 Braam, Hermanus Gerardus Wilhelmus  13 July 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I359409
158 Braam, Ida Gerarda  12 October 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I559123
159 Braam, Ineke  16 May 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I384488
160 Braam, Johanna Maria Hendrina  26 June 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I384316
161 Braam, Johanna Wilhelmina Catharina  31 December 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I359408
162 Braam, Johannes Carolus  18 July 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I384317
163 Braam, Johannes Hendrikus  15 January 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I359412
164 Braam, Maria J.J.  03 February 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I384319
165 Braam, Mechelina Maria Hendrina  14 May 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I153028
166 Braam, Theodorus Martinus Jacobus  13 April 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I151496
167 Braam, Wilhelmus H.M.  03 May 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I384321
168 Braam, Wilhelmus Hendrikus  06 February 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I359411
169 Breebaart, Marijtje  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I151457
170 Brendel, Christiaan  14 February 1821Nijmegen, Gelderland, Nederland I196218
171 Breunissen, Wesseline  05 July 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I790503
172 van Brienen, Gerardus  10 July 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I412110
173 Brijant, Helena Maria  27 January 1739Nijmegen, Gelderland, Nederland I360306
174 Brinkman, Johannes Wilhelmus Hendrikus  04 January 1832Nijmegen, Gelderland, Nederland I469782
175 Brocard, Marguerite  05 September 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I279276
176 van den Broek, Anna Maria  22 August 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I745220
177 Broekman, Alouisia Christiana Francisca  About 1848Nijmegen, Gelderland, Nederland I755677
178 Broekman, Elisabeth Allegonda  About 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I755683
179 Broekman, Hendrika Maria  1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I755657
180 Broekman, Joanna Maria  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I755674
181 Broekman, Joannes Franciscus  October 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I755656
182 Broekman, Maria Johanna Francisca  08 February 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I414881
183 Broekman, NN  18 January 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I755659
184 Broekman, Philippus Petrus Christianus  14 October 1852Nijmegen, Gelderland, Nederland I521386
185 Broekman, Theodora Maria Adriana  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I755681
186 Broeks, Mr. Albertus Johannes  18 March 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I258041
187 Broers, Franciscus Hubertus  About 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland I398253
188 Brouwer, Wilhelmina Elisabeth  28 October 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I430486
189 van der Brugghen, Carel Frederik August  1776Nijmegen, Gelderland, Nederland I126817
190 van der Brugghen, Justinus Jacob Leonard Mr.  1804Nijmegen, Gelderland, Nederland I126901
191 de Bruijn, Leonard Joseph Maria  18 December 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I638471
192 van Buchem, Fons  18 December 1941Nijmegen, Gelderland, Nederland I514250
193 Burgers, Anna Maria  29 June 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I310991
194 Burgers, Anna Maria Huberta  18 August 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I484044
195 Burgers, Anna Sophia Christina  02 May 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I746729
196 Burgers, Antonia Allegonda Maria  13 June 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I669905
197 Burgers, Catharina Sebastiana Josepha Maria  07 March 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I327372
198 Burgers, Elisabeth Hendrina Sophia  17 February 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I528963
199 Burgers, Elisabeth Henriette Anne Marie  18 September 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I310974
200 Burgers, Geertruida Joanna  24 October 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I484031
201 Burgers, Gerard Henri Charles  02 August 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I746895
202 Burgers, Hendrikus Gerardus Wilhelmus  23 July 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I484046
203 Burgers, Hendrikus Johannes  10 May 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I484043
204 Burgers, Henricus Joseph Maria  03 April 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland I326902
205 Burgers, Hermanus C.M.  30 May 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I310989
206 Burgers, Hermanus Theodorus Antonius Cornelis  12 December 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I669927
207 Burgers, Jacob Jacobus Hubertus  23 August 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I484047
208 Burgers, Jan Willem Henri Marie  November 1943Nijmegen, Gelderland, Nederland I772743
209 Burgers, Jean  06 October 1811Nijmegen, Gelderland, Nederland I484052
210 Burgers, Johanna Sabina Louise  01 August 1855Nijmegen, Gelderland, Nederland I746715
211 Burgers, Johanna Sabina Louise  27 December 1856Nijmegen, Gelderland, Nederland I746725
212 Burgers, Johannes Hendrikus Coenrades  02 July 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I327373
213 Burgers, Josephina Hermina Hendrika Maria  15 March 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I310986
214 Burgers, Josephus Bernardus Maria  24 March 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I310987
215 Burgers, Maria Johanna Theodora  27 November 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I484048
216 Burgers, Matheus Wilhelmus Antonius  21 June 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I669921
217 Burgers, NN  01 July 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I326901
218 Burgers, NN  08 May 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I758032
219 Burgers, Petronella Maria Huberta  24 February 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I484045
220 Burgers, Richard Samuel  19 April 1838Nijmegen, Gelderland, Nederland I746710
221 Burgers, Stephanus Heinrich Louis  23 August 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I310980
222 Burgers, Theodorus Johannes Jacobus  30 December 1859Nijmegen, Gelderland, Nederland I746716
223 Burgers, Wilhelm Theodorus Antonius  05 June 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I310984
224 Burgers, Dr. Wilhelmus Antonius Maria  12 December 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I669922
225 van de Burgt, Frederikus Johannes  18 April 1851Nijmegen, Gelderland, Nederland I658882
226 van de Burgt, Hendrina Maria  24 December 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I652577
227 van de Burgt, Hermanus  05 January 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I650652
228 van de Burgt, Johannes Mattheus  November 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I650651
229 van de Burgt, Johannes Mattheus  24 December 1859Nijmegen, Gelderland, Nederland I684895
230 van de Burgt, Maria Hendrina  November 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I648125
231 van de Burgt, Petrus  About 1852Nijmegen, Gelderland, Nederland I685208
232 van de Burgt, Wilhelmina Maria  October 1857Nijmegen, Gelderland, Nederland I648126
233 Busser, Johanna  12 February 1795Nijmegen, Gelderland, Nederland I537694
234 van Campen, Aleida Marianna Maria  18 April 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I414878
235 van Campen, Barthelomeus Leonardus  06 March 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I414877
236 van Campen, Cornelia Johanna  03 September 1830Nijmegen, Gelderland, Nederland I537699
237 van Campen, Cornelia Johanna Aleida  16 January 1869Nijmegen, Gelderland, Nederland I285933
238 van Campen, Cornelia Maria Josephina  26 October 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I775596
239 van Campen, Geertruida Hendrina Gerarda  27 June 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I414840
240 van Campen, Gerardus Johannes Marinus  03 December 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I414842
241 van Campen, Gesina  06 January 1823Nijmegen, Gelderland, Nederland I537695
242 van Campen, Gijsbertus  01 March 1828Nijmegen, Gelderland, Nederland I537698
243 van Campen, Hendrikus  04 July 1826Nijmegen, Gelderland, Nederland I537697
244 van Campen, Henriette Cornelia Maria  19 December 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I521385
245 van Campen, Henriette Maria Wilhelmina  27 April 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I775598
246 van Campen, Jacobus Henricus Wilhelmus  22 September 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I415296
247 van Campen, Jacobus VIncentius Cornelis VIctor  26 February 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I775601
248 van Campen, Johanna Geertruida Maria  27 October 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I415293
249 van Campen, Johannes  01 February 1836Nijmegen, Gelderland, Nederland I414835
250 van Campen, Johannes Marinus Pius  11 January 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I414880
251 van Campen, Johannes Philippus Maria  12 December 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I629629
252 van Campen, Johannes Wilhelmus Canisius  06 August 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I415291
253 van Campen, Josephus Gerardus Maria  05 April 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I770079
254 van Campen, Josina Johanna Maria  26 December 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I775597
255 van Campen, Maria  21 February 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I537693
256 van Campen, Maria A.C.  05 January 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I749654
257 van Campen, Maria Geertruida Josephina  30 April 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I775599
258 van Campen, Marinus Johannes  07 May 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I414879
259 van Campen, NN  10 May 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I415294
260 van Campen, NN  19 March 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I415295
261 van Campen, Petrus  13 May 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I537696
262 van Campen, Philippus Canisius Maria  01 January 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I749407
263 van Campen, Willem Jan  02 January 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I415292
264 van der Capellen, Margaretha Isabella  1714Nijmegen, Gelderland, Nederland I98614
265 Cappetti, Karel Herman August  29 September 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I186915
266 Coenders, Petronella Hendrika  15 July 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I398479
267 Cornelis, Franciscus Theodorus Maria  07 August 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I708513
268 Cornelis, Josephus Johannes Antonius Franciscus  01 December 1884Nijmegen, Gelderland, Nederland I708512
269 Cornelis, Karel Lodewijk Johan  01 September 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I708517
270 Cornelis, Maria Adolphina Antonia  05 November 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I708516
271 Cornelis, Maria Louisa Adolphina  04 September 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I708515
272 Cornelis, Maximiliaan Bruno Marie  26 January 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I708514
273 Cornelis, NN  29 December 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I708518
274 Corstiaensen, Aloysius Johannes Josephus Maria  07 May 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I649040
275 Corstiaensen, Johanna Adriana Petronella Anna  27 February 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I249309
276 Corstiaensen, Nicolaas Aloijsius Josephus  22 November 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I649039
277 Courbois, Catharina Justina  24 April 1855Nijmegen, Gelderland, Nederland I390188
278 Courbois, Christianus Hendrikus  25 March 1768Nijmegen, Gelderland, Nederland I360303
279 Courbois, Elise Christine Henriette  23 July 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I360254
280 Courbois, Hendrikus Johannes Hubertus  24 June 1840Nijmegen, Gelderland, Nederland I196135
281 Courbois, Henricus Johannes  1773Nijmegen, Gelderland, Nederland I196130
282 Courbois, Hermine Elisabeth Heberte  05 April 1812Nijmegen, Gelderland, Nederland I124523
283 Courbois, Jacobus  19 August 1775Nijmegen, Gelderland, Nederland I360327
284 Courbois, Jacobus Arnoldus  16 December 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I360331
285 Courbois, Jacobus Hendricus  04 January 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I196137
286 Courbois, Jacobus Theodorus  28 November 1710Nijmegen, Gelderland, Nederland I360310
287 Courbois, Maria Anna  25 February 1865Nijmegen, Gelderland, Nederland I390191
288 Courbois, NN  01 August 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I390189
289 Courbois, Otto Antonius Hubertus  1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I196133
290 Courbois, Peter Hendrikus  24 August 1818Nijmegen, Gelderland, Nederland I360329
291 Courbois, Petrus Hendrikus  08 June 1859Nijmegen, Gelderland, Nederland I390190
292 Courbois, Petrus Henricus  28 June 1747Nijmegen, Gelderland, Nederland I360324
293 Courbois, Roelof Bernardus  21 December 1736Nijmegen, Gelderland, Nederland I360305
294 Courbois, Rudolphus Arnoldus Hubertus  17 March 1806Nijmegen, Gelderland, Nederland I360289
295 Cramer, Gerharda Sibilla  1789Nijmegen, Gelderland, Nederland I188065
296 Creighton, Juliana Anette Nicoline  13 August 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I415297
297 Daalderop, Agnes Maria Johanna  24 March 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I635274
298 Daalderop, Cornelia Margaretha  02 June 1841Nijmegen, Gelderland, Nederland I311110
299 Daalderop, Everardus Wilhelmus  14 December 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland I311113
300 Daalderop, Ferdinand Theodorus Petrus  16 December 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I635275
301 Daalderop, Gerardus Johannes Maria  04 May 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I635328
302 Daalderop, Gijsbertus Johannes Maria  11 June 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I635329
303 Daalderop, Johannes Nicolaas  30 January 1831Nijmegen, Gelderland, Nederland I281522
304 Daalderop, Johannes Petrus Nicolaas  18 April 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I635266
305 Daalderop, Margaretha Hendrina  31 January 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I311106
306 Daalderop, Maria Francisca  06 December 1849Nijmegen, Gelderland, Nederland I311120
307 Daalderop, Maria Johanna  29 January 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I311117
308 Daalderop, Maria Johanna  01 January 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland I321569
309 Daalderop, Maria Johanna  16 October 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I311119
310 Daalderop, Mattheus Johannes Maria  14 September 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I635330
311 Daalderop, Mechtilda Maria  01 March 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I311116
312 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  22 January 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I311118
313 Daalderop, Nicolaas Johannes  19 February 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I321568
314 Daalderop, Nicolaas Mathijs Johannes  14 February 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I635276
315 Daalderop, Petronelle Maria Catharina  02 April 1839Nijmegen, Gelderland, Nederland I311108
316 Daalderop, Petrus Hendrikus Maria  06 March 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I635277
317 Daalderop, Petrus Wilhelmus  06 April 1847Nijmegen, Gelderland, Nederland I311114
318 Daalderop, Wilhelmus Engelbert  30 January 1831Nijmegen, Gelderland, Nederland I311105
319 Daamen, Carel Rutgerus Johannes Canisius  10 October 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I151446
320 van Dalen, Anna Geertruida Hendrika  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I355261
321 van Dam, Catharina Maria Wilhelmina  11 April 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I473979
322 van Dam, Elisabeth Johanna Maria  About 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I726960
323 van Dam, Leonardus Johannes Petrus  16 June 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I499680
324 Daniels, Anna Maria Catharina  15 July 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I185614
325 Daniels, Francisca Henriette Antonia Maria  08 April 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I467295
326 Daniels, Johan Hubert Antoon Joseph  24 August 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland I558774
327 Daniels, Petronella Johanna Antonia Mar  31 July 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I185608
328 Daniels, Petrus Jacobus Franciscus  22 October 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I185651
329 Dauphin, Christiaan  07 February 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I616826
330 Decliseur, Johanna Wilhelmina  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I755530
331 Dekkers, Pieter  About 1887Nijmegen, Gelderland, Nederland I608798
332 Delgijer, Maria Arnolda Christina  About 1828Nijmegen, Gelderland, Nederland I782227
333 Delgijer, Wilhelmus Johannes  15 February 1830Nijmegen, Gelderland, Nederland I48184
334 Dellebarre, Arend Theodorus Conradus  About 27 July 1831Nijmegen, Gelderland, Nederland I237485
335 Dellebarre, Joseph Philippus  18 November 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I237477
336 Derks, Carolina Maria  02 January 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I286585
337 Derks, Catharina Johanna Maria  23 September 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I326904
338 Derks, Wilhelmina Maria Theresia  13 May 1855Nijmegen, Gelderland, Nederland I499656
339 Desertine, Adolphe Willem Jan Marie  26 March 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I333599
340 Desertine, Victor Emile Joseph Marie  21 December 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I339626
341 Deuling, Anna Maria  About 1832Nijmegen, Gelderland, Nederland I259134
342 Dibbetz, Johanna  26 April 1750Nijmegen, Gelderland, Nederland I440742
343 Diepen, Arnoldus  1740Nijmegen, Gelderland, Nederland I465639
344 Dietz, Gosuinus Hendrikus  25 January 1819Nijmegen, Gelderland, Nederland I784166
345 Dietz, Johanna Theodora  24 March 1820Nijmegen, Gelderland, Nederland I478585
346 van Dijk, Henri Cornelis Antonius  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I738425
347 van Dijk, Josephina Gerharda Wilhelmina  14 February 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I672840
348 Dijkhuis, Geessien  1835Nijmegen, Gelderland, Nederland I427652
349 Dijkstra, Hendrik  31 August 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I236070
350 Dijkstra, Hendrik Jan  18 November 1848Nijmegen, Gelderland, Nederland I236014
351 Dijkstra, Jacobus Antonius  13 August 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I236022
352 Dobbelman, Dr. Petrus Bernardus Hubertus Maria  08 June 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I586529
353 Dobbelmann, Franciscus Josephus Hubertus  March 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I550703
354 Dobbelmann, Franciscus Theodorus Johannes  08 August 1830Nijmegen, Gelderland, Nederland I193077
355 Dobbelmann, Gustavus Wilhelmus Hubertus Maria  1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I790321
356 Dobbelmann, Hendricus Petrus Hubertus  March 1832Nijmegen, Gelderland, Nederland I550702
357 Dobbelmann, Henriette Wilhelmina Hermina Maria  28 June 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I256756
358 Dobbelmann, Louis Joseph  About 1873Nijmegen, Gelderland, Nederland I550704
359 Dobbelmann, Ludovica Josephina Maria Hubertina  14 August 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland I256757
360 Dobbelmann, Ludovicus Romualdus Hubertus  14 July 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I256759
361 Dobbelmann, Maria Adelheida Elisabetha Hubertina  24 April 1829Nijmegen, Gelderland, Nederland I550701
362 Dobbelmann, Maria Catharina Hubertina  April 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I550695
363 Dobbelmann, Petrus Theodorus Hubertus Maria  19 June 1862Nijmegen, Gelderland, Nederland I59904
364 Dobbelmann, Reinerus Anthonius Hubertus Maria  14 August 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I256760
365 Dobbelmann, Theodorus Antonius Hubertus Maria  22 October 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I790322
366 Dobbelmann, Theresia Cecilia Hubertina Maria  22 November 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I256758
367 Dobbelmann, Theresia Johanna Theodora Mari  17 May 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I193079
368 Dobbelmann, Wilhelmina Isabella Thedora Maria  29 November 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I256805
369 van Dockum, Geertrijt  1662Nijmegen, Gelderland, Nederland I543940
370 van Dockum, Hermannus  1656Nijmegen, Gelderland, Nederland I172844
371 van Dockum, Johan Gerritsz  About 1635Nijmegen, Gelderland, Nederland I172847
372 Doekbrijder, Joannes Hubertus  12 August 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I598048
373 Doekbrijder, Wilhelmina  31 January 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I598007
374 van Dommelen, Anna Maria Petronella Hendrica  07 February 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I547222
375 van Dommelen, Hendrikus Laurens Cornelius Marie  01 May 1856Nijmegen, Gelderland, Nederland I489167
376 van Doorn, Anna Leonora Josephina  14 June 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I645572
377 van Doorn, Elisabeth Henriette Agnes  21 August 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I645569
378 van Doorninck, Adam  About 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I725321
379 van Doorninck, Anna Gijsbertha  03 September 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I608101
380 Dorsemagen, Cecilia Johanna Maria Magdalena  06 November 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I644858
381 Dozij, Ella  26 February 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I282041
382 Dozij, Petronella  03 August 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I282042
383 Dozij, Reinhart  28 September 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland I282040
384 Dreesmann, Anna Bernardina Maria  22 September 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I62054
385 Dreesmann, Anton August Sigismund  02 January 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I62037
386 Dreesmann, Antonia Margaretha  23 January 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I62057
387 Dreesmann, Margaretha Antonia  23 January 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I470784
388 Drent, Gerrit Lucas  1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I235084
389 Driessen, Josephus  03 February 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I430478
390 Driessen, Theodoor Bernardus Hendrikus  28 December 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I430485
391 van Druijnen, Helena Hendrica  12 August 1792Nijmegen, Gelderland, Nederland I790755
392 Drukker, Leon Louis  05 October 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I187084
393 Drukker, Louise Henriette Leonore  10 September 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I187083
394 Drukker, Marij Ernestine Henriette Loui  19 August 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I187092
395 Drukker, Markus Alexander Maurits  19 October 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I187088
396 Duffhauss, Josef Otto Carl Caspar  16 June 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I628386
397 Duijnstee, Willem Johan Antoon  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I478108
398 van Duinen, Gerarda  15 February 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I374874
399 Dulks, Gerarda Geertruij  10 February 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I565281
400 van den Dungen, Eduardus Alphonsus  18 September 1855Nijmegen, Gelderland, Nederland I414841
401 van den Dungen, Helena Elisabeth Antonia Johanna  25 December 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland I788257
402 van den Dungen, Herman Antonius  26 April 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I788222
403 van den Dungen, Herman Antonius  09 April 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I788444
404 van den Dungen, Herman Antonius Maria  06 May 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I788223
405 van den Dungen, Jan VIctor Antoon  01 December 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I788221
406 van den Dungen, Johannes Antonius  15 March 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I788315
407 van den Dungen, NN  28 February 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I788372
408 van den Dungen, Paul Johan Antoon  19 July 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I788262
409 van den Dungen, Paul Johan Antoon  30 April 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I788366
410 van den Dungen, Paulus Johannes Joseph Antonius  01 April 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I788318
411 van den Dungen, Victoria Maria Antonia  13 August 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I788254
412 van Duren, Christina Johanna  19 February 1857Nijmegen, Gelderland, Nederland I576674
413 Edens, Hendrik  1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I65456
414 van den Eeckhout, Maria Johanna  1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I503672
415 Elbers, Margaretha Anna Helena  11 September 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I576807
416 Elfring, Pieter  24 August 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I509029
417 van den Eng, Maria Cornelia  02 April 1835Nijmegen, Gelderland, Nederland I609082
418 Engelaar, Johannes Petrus  22 October 1856Nijmegen, Gelderland, Nederland I564900
419 Engelen van Pijlsweert, Antoinetta Frederica Jkvr.  05 April 1842Nijmegen, Gelderland, Nederland I191203
420 van Engelen van Pijlsweert, Jvr Louise Johanna  29 April 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I604508
421 Engels, Willemina  08 February 1824Nijmegen, Gelderland, Nederland I284949
422 Ensink, Hermina Hendrika Angelina  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I347678
423 Eras, Arnoldus Martinus  09 January 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland I599094
424 Eras, Christina Johanna Maria  23 June 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I599097
425 Eras, Cornelia  11 January 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I538106
426 Eras, Frederikis Henrianus Hermanus  25 June 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I599096
427 Eras, Gerardus Johannes Antonius  About 1923Nijmegen, Gelderland, Nederland I538110
428 Eras, Henricus Arnoldus  18 January 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I599093
429 Eras, Johannes Henricus  26 September 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I599095
430 Erdkamp, Jacobus Gerhardus Arnoldus  11 November 1861Nijmegen, Gelderland, Nederland I528164
431 Erdkamp, Jacobus Johannes  29 October 1859Nijmegen, Gelderland, Nederland I528163
432 Erdkamp, Johannes Jacobus  18 October 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I528162
433 Erdkamp, Johannes Petrus Maria  02 May 1857Nijmegen, Gelderland, Nederland I528161
434 van Erp, Anna Maria  15 December 1824Nijmegen, Gelderland, Nederland I456866
435 Esser, Wilhelmina Maria Antonia  15 April 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland I397815
436 Estourgie, Albert Pierre Joseph  March 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I286794
437 Estourgie, Cécile Alphonsine Marie  11 August 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I767096
438 Estourgie, E.M.   I769110
439 Estourgie, F.M.   I4831
440 Estourgie, Hubert Philippe Marie  26 May 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I767094
441 Estourgie, Pierre Henri  03 July 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I767090
442 Euwens, Herman H.A.  15 May 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I317543
443 Faber, Elisabeth Maria  3 September 1887Nijmegen, Gelderland, Nederland I393648
444 Fasot, Amalia Mathilda Maria  About 1884Nijmegen, Gelderland, Nederland I771324
445 Fasot, Guillaumine Elisabeth  About 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I771322
446 Fasot, Wilhelmina Josephina Helena  About 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I771308
447 Fasot, Wilhelmus Philippus  May 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I771321
448 Feijen, Hendrikus Gerardus  13 July 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I184022
449 Ferrageau de Saint Amand, Marie Anna Emelie  16 May 1813Nijmegen, Gelderland, Nederland I241457
450 Ferrari, Agnes Antonia Huberta  21 February 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland I311115
451 Ferrari, Johannes Joseph A.  17 December 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I551093
452 Fleuren, Anna Jacoba Geertruida  25 December 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I491861
453 Fleuren, Antonius Petrus  21 July 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I160720
454 Fleuren, Christianus Hendrikus Canisius  30 April 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I780659
455 Fleuren, Clasina Christina Maria  25 October 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I780658
456 Fleuren, Everdina  13 April 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I491983
457 Fleuren, Everdina Wilhelmina Maria  28 November 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I780660
458 Fleuren, Gertruda Johanna  20 September 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I491862
459 Fleuren, Hendrika Antonia Maria  23 September 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I614136
460 Fleuren, Hendrikus  24 July 1887Nijmegen, Gelderland, Nederland I604286
461 Fleuren, Hendrikus Cornelis Johannes  08 September 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I160861
462 Fleuren, Hendrikus Cornelis Johannes  22 January 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I780661
463 Fleuren, Johanna Petronella  20 September 1884Nijmegen, Gelderland, Nederland I604290
464 Fleuren, Johannes Jacobus  17 December 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I491865
465 Fleuren, Klasina  02 September 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I491863
466 Fleuren, Maria Hendrika Johanna  20 February 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I780662
467 Fleuren, Theodorus Leonardus  24 June 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I537950
468 Francken, Ahasueros  Approximately 1791Nijmegen, Gelderland, Nederland I392878
469 Francken, Nicolaas Gerrit  Approximately 1788Nijmegen, Gelderland, Nederland I392851
470 Franssen, Albert Jacobus  20 October 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I153928
471 Frehe, Carolina Wilhelmina Petronella  05 June 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I432510
472 Freij, Harmke  Approximately 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I461700
473 Freij, Hillegien  Approximately 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I461505
474 Fremerij, Catharina  08 June 1748Nijmegen, Gelderland, Nederland I355009
475 Frickel, Johanna Wilhelmina  16 January 1846Nijmegen, Gelderland, Nederland I484062
476 Friederichs, Theodora  06 January 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I490636
477 Fritz Haerts, Margarita  1741Nijmegen, Gelderland, Nederland I360326
478 van Geelen, Carolus  20 July 1842Nijmegen, Gelderland, Nederland I359204
479 van Geelen, Elisabeth  03 October 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I250591
480 van Geelen, Willemina Theodora  02 January 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I6848
481 Geerligs, Albertina Theodora Johanna  04 January 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I703869
482 Geerligs, Catharina Jacoba Geertruida Maria  22 July 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I703870
483 Geerligs, Everardus Johannes Cornelis  10 October 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I703874
484 Geerligs, Henricus Hermanus Jacobus  20 September 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I703872
485 Geerligs, Henricus Hermanus Johannes  17 July 1862Nijmegen, Gelderland, Nederland I703873
486 Geerligs, Jan Michael Maria  19 December 1856Nijmegen, Gelderland, Nederland I703871
487 Geerligs, Jeanette Lamberta Gerarda  01 March 1860Nijmegen, Gelderland, Nederland I703860
488 Geerligs, Willem Cornelis  28 January 1865Nijmegen, Gelderland, Nederland I703875
489 Geerlings, Dorothea Johanna Albertina Mechtilda  24 August 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I515059
490 Geertsema, Grietje Angenieta  Approximately 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I777947
491 Geertsen, Geertruida Wilhelmina Maria  1849Nijmegen, Gelderland, Nederland I726959
492 Gelab, Hendrik Theodoor  20 April 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I674577
493 Gelab, Theodorus Wilhelmus  27 March 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I674578
494 van Gent, Anna Antonia  24 October 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I503673
495 van Gent, Gerardus Stephanus Johannes  01 March 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I649159
496 van Gent, Gerardus Stephanus Johannes  01 October 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I649156
497 van Gent, Hendrikus Frederikus  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I649157
498 Gerretzen, Franciscus Bernardus  19 March 1823Nijmegen, Gelderland, Nederland I455998
499 Gerrits, Johannes  About 1794Nijmegen, Gelderland, Nederland I741764
500 Gerritse, Gerardus Johannes  23 November 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I633219
501 Gerritsen, Anthonie Lambertus  06 August 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I745409
502 Gerritsen, Geradus  15 April 1788Nijmegen, Gelderland, Nederland I124274
503 Gerritsen, Jean  17 October 1811Nijmegen, Gelderland, Nederland I424821
504 Gerritzen, Martinus  07 August 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I520904
505 Giesbertz, Paulus Wilhelmus  12 February 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I461686
506 van Gisteren, Rein  26 December 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I576775
507 van der Goes, Margaretha  16 October 1855Nijmegen, Gelderland, Nederland I126606
508 van der Goes van Naters, Jhr. Dr. Marinus  21 December 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I359786
509 Goetmakers, Alberdina Johanna Wilhelmina  19 October 1861Nijmegen, Gelderland, Nederland I424220
510 Goetmakers, Anne  03 July 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I424221
511 Goetmakers, Maria Johanna Louisa  1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I566891
512 Goetmakers, Petrus Wilhelmus  29 August 1859Nijmegen, Gelderland, Nederland I424224
513 Goetmakers, Wilhelmina Agnes  10 September 1857Nijmegen, Gelderland, Nederland I424225
514 Goetmakers, Wilhelmus Hendrikus  13 April 1851Nijmegen, Gelderland, Nederland I424226
515 Graadt van Roggen, Arent  27 March 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I551527
516 Graadt van Roggen, Catharina Henrietta Cornelia  18 September 1836Nijmegen, Gelderland, Nederland I551544
517 Graadt van Roggen, Catharina Henriette Cornelia  19 July 1835Nijmegen, Gelderland, Nederland I551543
518 Graadt van Roggen, Coenraad Jan  01 August 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I762707
519 Graadt van Roggen, Elieze Catharina Johanna C.  12 May 1873Nijmegen, Gelderland, Nederland I761513
520 Graadt van Roggen, Elieze Catharina Johanna Carolina  09 June 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I762458
521 Graadt van Roggen, Elisa Catharina Johanna Carolina  03 November 1842Nijmegen, Gelderland, Nederland I551546
522 Graadt van Roggen, Jacob Frans  16 June 1829Nijmegen, Gelderland, Nederland I551540
523 Graadt van Roggen, Johanna Hendrika  21 January 1840Nijmegen, Gelderland, Nederland I551545
524 Graadt van Roggen, Johanna Maria  07 January 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I762708
525 Graadt van Roggen, Johannes Hendrikus  03 June 1831Nijmegen, Gelderland, Nederland I551541
526 Graadt van Roggen, NN  02 November 1827Nijmegen, Gelderland, Nederland I551539
527 Graadt van Roggen, NN  10 February 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I762724
528 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  03 February 1805Nijmegen, Gelderland, Nederland I551528
529 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  17 March 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I551542
530 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  About 1846Nijmegen, Gelderland, Nederland I762455
531 Graadt van Roggen, Willem  08 January 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I762459
532 Graat, Josina  About 1769Nijmegen, Gelderland, Nederland I469758
533 le Grand, Charlotta  About 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I484063
534 Grandjean Perrenod Comtesse, Amelius Andreas  07 December 1873Nijmegen, Gelderland, Nederland I408536
535 Grandjean Perrenod Comtesse, Amelius Johannes Wilhelmus  13 December 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I408538
536 Grandjean Perrenod Comtesse, Andreas Theodorus  09 June 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I408528
537 Grandjean Perrenod Comtesse, Anna Maria Sophia  04 January 1887Nijmegen, Gelderland, Nederland I408551
538 Grandjean Perrenod Comtesse, Antonia Johanna Gerdina  15 April 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I408555
539 Grandjean Perrenod Comtesse, Cornelia Gerdina Maria  02 December 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I408558
540 Grandjean Perrenod Comtesse, Gerardina Johanna Maria  30 July 1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I408560
541 Grandjean Perrenod Comtesse, Hendrikus Johannes  12 February 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I408562
542 Grandjean Perrenod Comtesse, Jacoba Wilhelmina  15 May 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I408563
543 Grandjean Perrenod Comtesse, Jacobus Johannes  04 May 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I408526
544 Grandjean Perrenod Comtesse, Johanna Simon  09 May 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I408569
545 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Hendricus Christiaan  16 September 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I408566
546 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  15 April 1827Nijmegen, Gelderland, Nederland I408577
547 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  23 May 1830Nijmegen, Gelderland, Nederland I322080
548 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  19 May 1857Nijmegen, Gelderland, Nederland I408527
549 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon Joseph  19 March 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I408582
550 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Johanna Maria  02 December 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I408534
551 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Sophia  28 December 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I466629
552 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Wilhelmina  08 July 1860Nijmegen, Gelderland, Nederland I322077
553 Grandjean Perrenod Comtesse, Maria Anna  09 October 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I408546
554 Grandjean Perrenod Comtesse, Maria Christina  25 August 1887Nijmegen, Gelderland, Nederland I408567
555 Grandjean Perrenod Comtesse, Maria Theodora Andrea  03 January 1869Nijmegen, Gelderland, Nederland I408573
556 Grandjean Perrenod Comtesse, Marie  16 July 1828Nijmegen, Gelderland, Nederland I408574
557 Grandjean Perrenod Comtesse, NN  04 April 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I408540
558 Grandjean Perrenod Comtesse, Wilhelmina Petronella Maria  04 May 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I408581
559 Grandjean Perrenod Comtesse, Wilhelmina Theodora Maria  24 April 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I408572
560 Greeij, Berendina Antonia  18 April 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I475848
561 Grevers, Arnold  07 March 1823Nijmegen, Gelderland, Nederland I57364
562 Groenveld, Jacobus  03 January 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I19228
563 Grol, Anna Christina  19 October 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I4666
564 Grol, Christina M  18 May 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I4662
565 Grol, Cornelis J.chr.  29 July 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I4649
566 Grol, Geertruda Cornelia  30 August 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I4668
567 Grol, Johannes Petrus  05 September 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I4659
568 Grol, Margaretha Maria  22 April 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I4663
569 Grol, Maria Cornelia  29 July 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I4664
570 Grol, Rembertus Johannes  24 March 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I4661
571 Grol, Thecla  09 July 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I4667
572 Grol, Wilhelmina Frederika Richarda  20 April 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I4679
573 de Grood, Theodorus  26 July 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I82831
574 Grul, Andries David  14 December 1824Nijmegen, Gelderland, Nederland I542734
575 van Guericke, Petronella Frederica Johanna  28 April 1790Nijmegen, Gelderland, Nederland I510782
576 Gussenhoven, Maria Catharina  29 June 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I747002
577 Gutersohn, Adolph Theodor  14 December 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I708524
578 Gutersohn, Anna Theodora Maria  03 November 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland I708533
579 Gutersohn, August Isidor Maria  13 May 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I708541
580 Gutersohn, August Lorenz  11 June 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I708527
581 Gutersohn, Carl Bruno  13 April 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I708529
582 Gutersohn, Elisabeth Wilhelmina Antonia  13 June 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I708540
583 Gutersohn, Robert Hendrik Alphonsus  05 November 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I708525
584 Gutersohn, Wilhelm Heinrich  01 March 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I708522
585 de Haan, Johannes Ferdinand  23 February 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I321571
586 van Haaps, Mechtilda Lambertina  15 June 1802Nijmegen, Gelderland, Nederland I360651
587 van Haaren, Adolphina Aloijsia Catharina  21 June 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I484437
588 van Haaren, Alexander Henri Antonius  27 August 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I781471
589 van Haaren, Anna Huberta  05 May 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I708710
590 van Haaren, Anna Johanna Elisabetha Maria  06 March 1860Nijmegen, Gelderland, Nederland I484432
591 van Haaren, Ansfriedus Petrus Rudolphus  17 July 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I469740
592 van Haaren, Antonius Hubertus  09 February 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland I708709
593 van Haaren, Antonius Hubertus  02 July 1851Nijmegen, Gelderland, Nederland I708713
594 van Haaren, Berendina  11 June 1827Nijmegen, Gelderland, Nederland I537701
595 van Haaren, Catharina Johanna Berendina Antonia  20 August 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I477583
596 van Haaren, Christina Theresia Maria  07 March 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I469735
597 van Haaren, Cornelis Antonius  08 November 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I302709
598 van Haaren, Cornelis Hendrikus Hermanus  09 September 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I230183
599 van Haaren, Dina Theodora  25 September 1844Nijmegen, Gelderland, Nederland I708725
600 van Haaren, Dorothea  30 October 1838Nijmegen, Gelderland, Nederland I708706
601 van Haaren, Dorothea Lambertina Josphina  18 March 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I484436
602 van Haaren, Elisabeth Albertina Benedicta  21 March 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I484441
603 van Haaren, Elisabeth Catharina Maria  04 October 1861Nijmegen, Gelderland, Nederland I484433
604 van Haaren, Elisabeth Huberta  18 May 1839Nijmegen, Gelderland, Nederland I475864
605 van Haaren, Everardus Hendrikus Maria  01 October 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I302710
606 van Haaren, Everdina Bernardina Geertruida Maria  17 May 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I230180
607 van Haaren, Ferdinand Johannes Marinus  28 January 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I708665
608 van Haaren, Francina Johanna  23 March 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland I708724
609 van Haaren, Franciscus Wilhelmus  15 December 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I484440
610 van Haaren, Gerardus  29 July 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I708714
611 van Haaren, Gerardus Hubertus  10 September 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I708703
612 van Haaren, Gerardus Johannes Antonius  16 September 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I230181
613 van Haaren, Gerardus Johannes Cornelis  05 December 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I321673
614 van Haaren, Gerardus Johannes Hubertus  19 October 1840Nijmegen, Gelderland, Nederland I475865
615 van Haaren, Gerhardus Cornelis  28 November 1861Nijmegen, Gelderland, Nederland I302704
616 van Haaren, Gertrudis Maria Antonia  17 October 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I781469
617 van Haaren, Helena Hendrika Maria  30 March 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I230178
618 van Haaren, Hendrika Francisca Maria  06 January 1859Nijmegen, Gelderland, Nederland I484431
619 van Haaren, Hendrikus Antonius  23 May 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I302708
620 van Haaren, Hendrikus Everardus Antonius  20 June 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland I230179
621 van Haaren, Hendrikus Hubertus  23 November 1841Nijmegen, Gelderland, Nederland I708708
622 van Haaren, Hendrina Petronella Clara Maria  08 May 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I302705
623 van Haaren, Hendrina Theodora Maria  25 December 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I781470
624 van Haaren, Henricus  22 September 1771Nijmegen, Gelderland, Nederland I708734
625 van Haaren, Henricus  26 September 1774Nijmegen, Gelderland, Nederland I708735
626 van Haaren, Henriëtte Wijnanda Maria  25 October 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I3961
627 van Haaren, Hermina Hendrika Maria  23 October 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I230182
628 van Haaren, Huberdina Wilhelmina  29 August 1847Nijmegen, Gelderland, Nederland I708711
629 van Haaren, Isidorus Andreas  05 July 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I484407
630 van Haaren, Joanna  29 August 1763Nijmegen, Gelderland, Nederland I708731
631 van Haaren, Joannes  11 November 1768Nijmegen, Gelderland, Nederland I708733
632 van Haaren, Joannes Hubertus  02 November 1802Nijmegen, Gelderland, Nederland I475856
633 van Haaren, Johanna Maria Everdina Antonia  About 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I484447
634 van Haaren, Johanna Wilhelmina Maria  February 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I484414
635 van Haaren, Johannes Antonius  21 July 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I781468
636 van Haaren, Johannes Gerardus  29 October 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I475843
637 van Haaren, Johannes Gerardus Quirinus Maria  11 June 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I708661
638 van Haaren, Johannes Hendrikus Maria  22 May 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I230156
639 van Haaren, Johannes Hubertus  21 January 1836Nijmegen, Gelderland, Nederland I708704
640 van Haaren, Johannes Wilhelmus Bruno  01 April 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I484434
641 van Haaren, Johannes Wilhelmus Hubertus  10 March 1838Nijmegen, Gelderland, Nederland I475863
642 van Haaren, Maria Everdina  14 January 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I475866
643 van Haaren, Maria Huberta  13 September 1840Nijmegen, Gelderland, Nederland I708707
644 van Haaren, Maria Johanna  20 March 1847Nijmegen, Gelderland, Nederland I475867
645 van Haaren, Martinus Hendrikus Maria  06 July 1860Nijmegen, Gelderland, Nederland I302703
646 van Haaren, Petronella Theodora Maria  19 January 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I302707
647 van Haaren, Petrus  24 March 1765Nijmegen, Gelderland, Nederland I708732
648 van Haaren, Petrus Hubertus  04 October 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I708700
649 van Haaren, Petrus Hubertus  04 June 1837Nijmegen, Gelderland, Nederland I708705
650 van Haaren, Petrus Hubertus  29 July 1849Nijmegen, Gelderland, Nederland I708712
651 van Haaren, Petrus Martinus Gerhardus Maria  09 March 1859Nijmegen, Gelderland, Nederland I302702
652 van Haaren, Quirinus Jacobus  18 March 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I475849
653 van Haaren, Quirinus Johannes  About 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I475850
654 van Haaren, Quirinus Johannes Catharinus Antonius  02 December 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I708662
655 van Haaren, Robertus Bonaventura Stephanus  26 December 1865Nijmegen, Gelderland, Nederland I484435
656 van Haaren, Stanislaus Benedictus Wernerus  15 March 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I484442
657 van Haaren, Theodor Heinrich Carl  02 June 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I484439
658 van Haaren, Theodora Catharina  About 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland I475869
659 van Haaren, Theodorus Everhardus  28 December 1869Nijmegen, Gelderland, Nederland I484438
660 van Haaren, Theodorus Hendrikus  10 August 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I302706
661 van Haaren, Wilhelmus  03 February 1777Nijmegen, Gelderland, Nederland I475859
662 van Haaren, Wilhelmus Franciscus  24 January 1842Nijmegen, Gelderland, Nederland I708716
663 van Haaren, Wilhelmus Gregorius  1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I708717
664 van Haaren, Wilhelmus Johannes  02 December 1849Nijmegen, Gelderland, Nederland I475868
665 van Haaren, Wilhelmus Johannes Hubertus  06 October 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I708702
666 Haax, Willemina Johanna  15 December 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I432781
667 van Haeren, Jan Hendrik Petrus  26 January 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I469737
668 Haffmans, NN  07 July 1941Nijmegen, Gelderland, Nederland I454492
669 Halberstadt, Arnold Ursule  18 August 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I474445
670 Halberstadt, Hendrik Johan Elize Willem  25 November 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I474495
671 Halberstadt, Willem Antony  19 November 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I474629
672 Hamer, Elisabeth Meta Emilia  23 March 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I485202
673 Hamer, Ferdinandus Hendrikus Wilhelmus  05 November 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I555698
674 Hamer, Jacobus  04 January 1839Nijmegen, Gelderland, Nederland I469808
675 Hamerslag, Wilhelmina Cornelia Hendrika  01 September 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I492917
676 Harbord, Coenraad Elias  10 June 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I652555
677 Hartendorf, Aleida Wilhelmina  January 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland I503630
678 Hartendorf, Anna Maria  April 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I503633
679 Hartendorf, Augustinus  December 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I503636
680 Hartendorf, Coenradus Johannes  July 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I503623
681 Hartendorf, Elisabeth Johanna  June 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I503631
682 Hartendorf, Everhardus  February 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I503628
683 Hartendorf, Johannes Hendrikus  October 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I503624
684 Hartendorf, NN  August 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I503626
685 Hartendorf, NN  October 1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I503629
686 Hartendorf, NN  July 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I503635
687 Hartendorf, Peter Baptist  March 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I503625
688 Hartendorf, Reinier Hendrikus  September 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I503627
689 Hartendorf, Reinierus Hendrikus  November 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I503632
690 Hartog, Henri Arthur  05 January 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I397472
691 Hartog, Jozef Jacob  18 December 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I380624
692 Hartog, Philip Arnold  17 November 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I397474
693 Havekes, Anna Maria  28 October 1808Nijmegen, Gelderland, Nederland I475857
694 Havekes, Catharina Sophia  About 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I756180
695 Havekes, Dirk Lodewijk  About 1806Nijmegen, Gelderland, Nederland I756182
696 Havekes, Gerardus Jean  About October 1819Nijmegen, Gelderland, Nederland I756183
697 Heener, Frederik Reinier  1818Nijmegen, Gelderland, Nederland I560916
698 van der Heijden, Helena  02 September 1790Nijmegen, Gelderland, Nederland I551159
699 van der Heijden, Johanna Diederika Petronella  05 April 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I388395
700 van der Heijden, Johanna Wilhelmina Hubertina  19 November 1812Nijmegen, Gelderland, Nederland I545767
701 van der Heijden, Josephus Christianus Hubertus  18 March 1819Nijmegen, Gelderland, Nederland I403354
702 van der Heijden, Wilhelmus  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I473069
703 Heijdt, Geertruida Arnolda Helena Johanna  27 November 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I367738
704 Heijdt, Johannes Wilhelmus  27 November 1828Nijmegen, Gelderland, Nederland I367736
705 Heijdt, Johannes Wilhelmus Antonius Arnoldus  23 April 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I367731
706 Heijdt, Petrus Jacobus Wilhelmus  13 October 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I367732
707 Heijdt, Willem Hendrik VIctor  02 June 1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I367739
708 Heijme, Hendrina  29 March 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I482981
709 Heijmerink, Alphonsus Aloijsius Maria  31 May 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland I432276
710 Heijmerink, Anna Maria  24 November 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I432273
711 Heijmerink, Antonius Franciscus Maria  06 February 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I432232
712 Heijmerink, Franciscus Johannes  20 February 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I374832
713 Heijmerink, H.  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I432275
714 Heijmerink, Johannes Gerardus Antonius Joseph  21 March 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I432225
715 Heijs, Stefanie Margaretha  19 February 1814Nijmegen, Gelderland, Nederland I758218
716 Heiming, Johanna Petronella  16 February 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I516676
717 Hekking, Aloijsius Marie Willem  13 April 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I734192
718 Hekking, Anna Maria Henrica Josephina Dominica  10 April 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I734193
719 Hekking, Henri Alphonse Maria  08 November 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I731412
720 Hekking, Jozef Marie Antoon  18 June 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I734187
721 Hekking, Margaretha Alphonsine Maria J. A.  28 September 1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I634856
722 Hekking, Maria Josephina Henriette  11 May 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I734191
723 Hekking, Maria VIctoire Josephina Cecilia Raijmunda  21 November 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I734195
724 Hekking, Marie Aloijsius Theodor Daniel  13 December 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I634784
725 Hekking, Marie Antoine Raijmond Alloise Henri  23 November 1848Nijmegen, Gelderland, Nederland I634761
726 Hekking, Marie Henri Lambert  October 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I734186
727 Hekking, Marie Josephine Adelaïde  21 September 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I634782
728 Hekking, Theodore Francois Alphonse  11 April 1846Nijmegen, Gelderland, Nederland I634781
729 van Helvert, Hendrikus Christianus  August 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I780363
730 Hendricks, Geertruida Jacoba  01 January 1830Nijmegen, Gelderland, Nederland I326953
731 Hendriks, Theodorus  19 April 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I692051
732 Hendriks, Wilhelmus Bernardus  24 April 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I440427
733 Hendromsee, Anna Maria  1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I74574
734 Hengst, Petrus Engelbertus  10 August 1789Nijmegen, Gelderland, Nederland I551488
735 Henkelman, Catharina Gerarda  1884Nijmegen, Gelderland, Nederland I549574
736 Herdt, Jannes Georg  18 January 1766Nijmegen, Gelderland, Nederland I239000
737 Hermse, Jacoba  1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I263156
738 Hermse, Joanna  16 March 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I708701
739 Hermsen, Everardus Philipus  20 July 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I553528
740 Hermsen, Everdina Petronella  02 January 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I553537
741 Hermsen, Everhardus Philippus  20 October 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I553534
742 Hermsen, Jacques  07 June 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I553552
743 Hermsen, Johanna Francisca  12 August 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I553535
744 Hermsen, Johanna G F  23 March 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I3969
745 Hermsen, Johanna Maria  08 June 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I240945
746 van Heukelum, Nicolaas Wilhelmus Antonius Jan Marie H.  03 December 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I369353
747 Hildebrand, Hendrikus Albertus  08 January 1839Nijmegen, Gelderland, Nederland I732309
748 Hildebrand, Hendrina Geertruida  16 January 1869Nijmegen, Gelderland, Nederland I732400
749 Hoefnagels, Franciscus Henricus Hijpolitus Maria  03 September 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I558761
750 Hoefnagels, Geertruida Wilhelmina Theodora Antonia  07 April 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I558707
751 Hoefnagels, Henrica Francisca Maria  09 September 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I558766
752 Hoefnagels, Henricus Hijppolitus Antonius Maria  20 February 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I558769
753 Hoefnagels, Henriette Francisca Wilhelmina Maria  08 June 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I558772
754 Hoefnagels, Hippolijta Paulina Henrica Maria  07 November 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I558773
755 Hoefnagels, M.C.M.J.   I578891
756 Hoefnagels, Maria Anna Theresia Antoinetta  03 February 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I528168
757 Hoefnagels, Maria Louisa Henriette Hijpolita  21 June 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I558763
758 Hoefnagels, Maria Petronella Leonie Antonia  09 December 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland I558770
759 Hoefnagels, Mathilda Willebrorda Maria  18 June 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I578890
760 Hoefnagels, Paulina Wilhelmina Adela Maria  24 January 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I558762
761 Hoefnagels, Theodora Henrietta Maria Antonia  24 February 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I713086
762 Hoefnagels, Willibrordus Lambertus Maria  17 January 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I558771
763 van Hoek, Wilhelmus Augustinus  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I478760
764 Hoeser, Theodorus  27 May 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I536417
765 Hofkamp, Jan Hendrik  10 July 1949Nijmegen, Gelderland, Nederland I786722
766 Hofkens, Jeanne  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I339923
767 Hofstee, Gerrit Jan Willem  19 February 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I333057
768 Hofstee, Hugo Henricus Albertus Maria  03 July 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I565317
769 Hofstee, Stephan Alfonsus Maria  09 April 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I564899
770 Hohmann, NN  23 January 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I557480
771 van Hoof, Jan Jozef Lambert  07 August 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I367750
772 van de Hoogen, Leonardus Johannes  25 July 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I122707
773 Hoogeveen, Trijntje  16 January 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I192183
774 Hoogveld, Allegonda Maria Teresia  23 July 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I494465
775 Hoogveld, Arnoldus Hendrikus Antonius  12 July 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I494463
776 Hoogveld, Elisabeth Johanna  10 May 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I557506
777 Hoogveld, Hendrika Maria  16 February 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I557505
778 Hoogveld, Johanna Hendrina  11 January 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I557504
779 Hoogveld, Johanna Maria Antonia  26 November 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I494453
780 Hoogveld, NN  11 October 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I557507
781 Hoogveld, Wilhelmus Petrus  22 February 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I557508
782 Hoogveld, Wilhelmus Petrus Johannes  29 September 1887Nijmegen, Gelderland, Nederland I557503
783 van Hooijdonk, Elizabeth Adriana Maria  21 March 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I684896
784 ten Hoonte, Jacobus  1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I435063
785 van Hoorn, Talgina  25 February 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I714879
786 Hopman, Ida  26 September 1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I359406
787 Hopman, Maria Wilhelmina  22 September 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I90258
788 Hoppenreijs, Jacobus Heimerich Maria  21 July 1954Nijmegen, Gelderland, Nederland I328692
789 Horner, Catharina  About 1750Nijmegen, Gelderland, Nederland I425994
790 van Horssen, Wilhelmina Johanna Maria  22 September 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland I642603
791 ter Horst, Alberta Maria Johanna  1883Nijmegen, Gelderland, Nederland I435209
792 van der Horst, Arnoldus Johannes  13 April 1829Nijmegen, Gelderland, Nederland I362428
793 ter Horst, Elisabeth  22 March 1761Nijmegen, Gelderland, Nederland I721067
794 Houben, Elisabeth  Approximately 1730Nijmegen, Gelderland, Nederland I695776
795 Hubertus, Meindert  1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I584949
796 Huisman, Maria Sophia  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I781319
797 van Hulsteijn, Johanna Cornelia  16 June 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I759123
798 Hulzebos, Gerardina Antina  10 November 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I340669
799 Hummeling, Johanna Geertruida  1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I544228
800 IJsenbrant, Alexander  24 March 1824Nijmegen, Gelderland, Nederland I428586

1 2 3 Next»Baptised

Matches 1 to 59 of 59

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Arntz, Johannes  31 August 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633434
2 Arntz, Maria  31 August 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633435
3 Arntz, Mattheus  20 February 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I633433
4 Arntz, Nicolaas  31 July 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I633436
5 Arntz, Nicolaas  03 August 1811Nijmegen, Gelderland, Nederland I633437
6 de Beijer, Adrianus  14 May 1773Nijmegen, Gelderland, Nederland I126917
7 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  04 March 1778Nijmegen, Gelderland, Nederland I126900
8 Bekkering, Johanna  02 February 1787Nijmegen, Gelderland, Nederland I50474
9 van Bijlandt, Alexander  29 December 1743Nijmegen, Gelderland, Nederland I191728
10 van Bijlandt, Roeleman Frederik Neomagus  03 January 1669Nijmegen, Gelderland, Nederland I191720
11 van der Brugghen, Carel Frederik August  14 March 1776Nijmegen, Gelderland, Nederland I126817
12 van der Brugghen, Justinus Jacob Leonard Mr.  06 August 1804Nijmegen, Gelderland, Nederland I126901
13 Busser, Johanna  Nijmegen, Gelderland, Nederland I537694
14 van der Capellen, Margaretha Isabella  28 March 1714Nijmegen, Gelderland, Nederland I98614
15 Courbois, Henricus Johannes  13 March 1773Nijmegen, Gelderland, Nederland I196130
16 Courbois, Otto Antonius Hubertus  10 December 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I196133
17 Cramer, Gerharda Sibilla  11 March 1789Nijmegen, Gelderland, Nederland I188065
18 Diepen, Arnoldus  29 January 1740Nijmegen, Gelderland, Nederland I465639
19 van Dockum, Geertrijt  10 August 1662Nijmegen, Gelderland, Nederland I543940
20 van Dockum, Hermannus  27 February 1656Nijmegen, Gelderland, Nederland I172844
21 van Haaren, Gerardus  29 July 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I708714
22 van Haaren, Henricus  27 September 1774Nijmegen, Gelderland, Nederland I708735
23 van Haaren, Joanna  29 August 1763Nijmegen, Gelderland, Nederland I708731
24 van Haaren, Petrus Hubertus  04 October 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I708700
25 Hendromsee, Anna Maria  01 September 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I74574
26 Hermse, Joanna  16 March 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I708701
27 de Jager, Everdina  18 March 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I790487
28 Jansen, Joanna  05 August 1804Nijmegen, Gelderland, Nederland I82842
29 Kersten, Maria Petronella  27 October 1789Nijmegen, Gelderland, Nederland I185353
30 Kik, Leendert  21 April 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I82395
31 Labee, Jacobus  27 November 1733Nijmegen, Gelderland, Nederland I193395
32 Lindeman, Arnoldi  14 July 1759Nijmegen, Gelderland, Nederland I13797
33 van der Lisse, Alijda Clara  30 July 1802Nijmegen, Gelderland, Nederland I10725
34 Moeck, Adriaen Fransen  After 1656Nijmegen, Gelderland, Nederland I51826
35 Moeck, Philip Fransen  January 1654Nijmegen, Gelderland, Nederland I51816
36 van der Poel, Joannes Jacobus  02 August 1763Nijmegen, Gelderland, Nederland I91684
37 Pragt, Adam  14 October 1723Nijmegen, Gelderland, Nederland I44039
38 Presburg, Henriette  28 September 1788Nijmegen, Gelderland, Nederland I66715
39 Presburg, Sophia  15 November 1792Nijmegen, Gelderland, Nederland I66712
40 Rijnen, Gertrudis  17 December 1770Nijmegen, Gelderland, Nederland I173000
41 Scheers, Carel  24 February 1775Nijmegen, Gelderland, Nederland I395836
42 Scheers, Gerard Johan  09 January 1765Nijmegen, Gelderland, Nederland I395823
43 Scheers, Gesina Catharina  22 April 1757Nijmegen, Gelderland, Nederland I395818
44 Scheers, Hendrik  01 April 1761Nijmegen, Gelderland, Nederland I395821
45 Scheers, Johannes Hermanus  31 August 1768Nijmegen, Gelderland, Nederland I395825
46 Scheers, Maria  21 October 1759Nijmegen, Gelderland, Nederland I395820
47 Scheers, Maurits  03 July 1734Nijmegen, Gelderland, Nederland I395816
48 Scheers, Meijnard Christian  09 March 1763Nijmegen, Gelderland, Nederland I395822
49 Scheers, Roeland  03 March 1773Nijmegen, Gelderland, Nederland I395835
50 Schwartz, Theodora Hermina  24 December 1763Nijmegen, Gelderland, Nederland I188071
51 Sneltjes, Anna Catrina  18 November 1804Nijmegen, Gelderland, Nederland I190946
52 Sneltjes, Jacobus  14 June 1776Nijmegen, Gelderland, Nederland I190949
53 Soetekou, Gijsbert Johannes  19 February 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I609286
54 Stevens, Joanna Geertruda  18 May 1793Nijmegen, Gelderland, Nederland I29161
55 van Swelm, Maria Petronella Huberdina  14 March 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I196134
56 Vaalman, Josephus Egbertus Henricus  24 February 1804Nijmegen, Gelderland, Nederland I10724
57 Vaalman, Maria Theresia  20 October 1808Nijmegen, Gelderland, Nederland I10727
58 Verbeet, Anna  27 August 1780Nijmegen, Gelderland, Nederland I190950
59 Verheijen, Sophia  03 June 1726Nijmegen, Gelderland, Nederland I395817

Died

Matches 1 to 800 of 2118

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aalders, Johanna  13 June 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I565280
2 Achterbergh, Christianus Cornelis Maria  15 July 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I508928
3 Achterbergh, Wilhelmus Maria Jacob  17 January 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I508948
4 van den Akker, Anna Petronella  29 May 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I387250
5 van den Akker, Hendrikus Petrus  04 October 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I387243
6 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  04 July 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I475840
7 Albers, Annet  30 April 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I407019
8 Albers Pistorius, Alphonse Emile  17 February 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I693530
9 Albrecht, Paulus  08 May 1980Nijmegen, Gelderland, Nederland I558955
10 Alferink, Johanna Catharina Maria  31 October 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I489244
11 van Amstel, Anthonius Franciscus Jozephus  18 July 1958Nijmegen, Gelderland, Nederland I517828
12 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  10 January 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I474319
13 van Andel, Johannes  12 April 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I442212
14 Anderson, Jan Jacob  11 April 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I386595
15 André de la Porte, Adelaïde Louise  15 May 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I762322
16 Anneveldt, Gerret  18 April 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I167491
17 Arends, Theodora  14 November 1814Nijmegen, Gelderland, Nederland I363419
18 van Arensbergen, Henricus Petrus Michiel  26 September 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I83274
19 van Arensbergen, Piet  13 August 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I83277
20 Ariens, Grada  22 March 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I360121
21 Arnolds, Leonie Judith Anna  21 April 1990Nijmegen, Gelderland, Nederland I129730
22 Arnts, Maria Wilhelmina  03 March 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I461685
23 Arnts, Wilhelmina Maria  19 August 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I461698
24 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  13 August 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I205808
25 Arntz, Clementine Maria Adelheid  12 November 1954Nijmegen, Gelderland, Nederland I630752
26 Arntz, Elisabeth Carolina Maria  15 September 2006Nijmegen, Gelderland, Nederland I631626
27 Arntz, Francisca Johanna Henriette  29 May 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I254432
28 Arntz, Gerardus  27 December 1823Nijmegen, Gelderland, Nederland I256893
29 Arntz, Gerardus Johannes Wilhelmus  10 December 1826Nijmegen, Gelderland, Nederland I482539
30 Arntz, Gerardus Wilhelmus VIncentius  26 August 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I3767
31 Arntz, Hendrikus  23 June 1965Nijmegen, Gelderland, Nederland I630841
32 Arntz, Hendrikus  17 February 1970Nijmegen, Gelderland, Nederland I633222
33 Arntz, Johanna Josepha Maria  27 July 2006Nijmegen, Gelderland, Nederland I327358
34 Arntz, Johanna Maria Josephina  23 August 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I327288
35 Arntz, Johannes  01 September 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633434
36 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  30 July 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I254449
37 Arntz, Dr. Josephus Gerardus Theodorus  11 November 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I205805
38 Arntz, Julius Maria Bonifacius  16 July 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I254428
39 Arntz, Maria  01 September 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I633435
40 Arntz, Maria Dorothea  19 November 1958Nijmegen, Gelderland, Nederland I186616
41 Arntz, Maria Dorothea Johanna  16 July 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I254427
42 Arntz, Mattheus  11 November 1836Nijmegen, Gelderland, Nederland I633433
43 Arntz, Nicolaas  13 August 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I633436
44 Arntz, Nicolaas Christiaan Johannes  20 November 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I205806
45 Arntz, NN  12 January 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I55662
46 Arntz, Regina Francisca Johanna  26 April 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I254447
47 Arntz, Stephan Willem Joseph  24 February 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I327263
48 Arntz, Stephanie Josepha Willy Maria  02 May 2008Nijmegen, Gelderland, Nederland I327357
49 Arntz, Stephanus Johannes Cornelis  19 July 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I186046
50 Arntz, Stephanus Wilhelmus Nicolaas  28 February 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I254423
51 Arntz, Theodorus  05 November 1816Nijmegen, Gelderland, Nederland I471651
52 Arntz, Theodorus Henricus Lambertus  04 July 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I204720
53 Arntz, Wilhelmus Nicolaas Stephanus  23 November 1933Nijmegen, Gelderland, Nederland I205802
54 Arts, Anna Maria Johanna  16 August 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I309717
55 Arts, Elisabeth  24 December 1987Nijmegen, Gelderland, Nederland I669186
56 Arts, Gertruda  19 March 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I82838
57 Arts, Theodora  10 February 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I330273
58 Artz, Clementina Helena Maria  09 August 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I75032
59 Asselbergs, Adrianus Joannes  20 October 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I693143
60 Asselbergs, Wilhelmus Johannes Maria Anton Prof. Dr.  27 July 1968Nijmegen, Gelderland, Nederland I129729
61 Athmer, Hermann Bernard August  01 May 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I579899
62 Athmer, Hermann Bernard August  26 October 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I580037
63 Baalman, Engelina Petronella  25 June 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I432216
64 van Baars, Gerarda Catharina  09 March 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I591793
65 Baars, Gijsbertha Paulina  06 April 2007Nijmegen, Gelderland, Nederland I132237
66 Baas, Dirk  15 November 1984Nijmegen, Gelderland, Nederland I182149
67 Baas, Jantje  18 September 1992Nijmegen, Gelderland, Nederland I71166
68 Backer, Jannigje Maria  28 February 1985Nijmegen, Gelderland, Nederland I439192
69 Baijer, Margaretha Cecilia  06 March 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I311092
70 Bakker, Dr. Jacobus Johannes Antonius  25 November 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I721448
71 Bakkers, Adriana Hendrika  29 October 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I406482
72 Bakkers, Maria Anna  08 May 1962Nijmegen, Gelderland, Nederland I321567
73 Bakx, Carolus Joannes Adrianus  26 July 1955Nijmegen, Gelderland, Nederland I725741
74 Baltussen, Albertus Josephus Antonius  07 May 1985Nijmegen, Gelderland, Nederland I790597
75 Baltussen, Arnoldus Johannes Antonius  13 February 1995Nijmegen, Gelderland, Nederland I258655
76 Baltussen, Johanna Wilhelmina  19 April 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I397943
77 Banning, Franciscus Adrianus Maria  05 November 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I516550
78 Banning, Hermanus Antonius Canisius  24 March 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I516596
79 Banning, NN  08 July 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I516598
80 Banning, Wilhelmus Franciscus Canisius  02 December 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I516595
81 Barth, Frans  19 October 1846Nijmegen, Gelderland, Nederland I196230
82 van Basten Batenburg, Antoon Theodoor Wigbold  24 October 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I709593
83 Baumann, Emilie Katharina  01 September 1981Nijmegen, Gelderland, Nederland I249296
84 Bazelmans, Henriette Josephina Maria  27 October 1966Nijmegen, Gelderland, Nederland I492272
85 Bedloo, Anna Maria  03 March 1837Nijmegen, Gelderland, Nederland I536983
86 Beek, Alexander Coert  29 August 1995Nijmegen, Gelderland, Nederland I631627
87 ter Beek, Anna  28 February 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I503637
88 van Beek, Gerarda  16 December 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I703863
89 de Beer, Jacob  18 December 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I480906
90 Beermann, Maria Gerarda Christina Eleonora  11 August 2002Nijmegen, Gelderland, Nederland I773101
91 Beijer, Antonius Johannes  01 May 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I364477
92 Beijer, Bernard Albertus Antonius  03 November 1971Nijmegen, Gelderland, Nederland I249114
93 de Beijer, Elizabetha Johanna  12 May 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I376
94 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  1845Nijmegen, Gelderland, Nederland I126900
95 de Beijer, Ottho  12 September 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I3710
96 Beijlloos, Geertruida Wilhelmina  03 November 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I550154
97 Beijnes, Johannes Govert Diderik  11 February 2015Nijmegen, Gelderland, Nederland I59490
98 Beijnes, Johannes Jacobus Ir.  26 January 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I5077
99 Beijnes, Maria Wilhelmina Antonia  14 February 1952Nijmegen, Gelderland, Nederland I59416
100 Beijnes, Theresia Maria  03 June 2010Nijmegen, Gelderland, Nederland I56543
101 van Beijnum, Bert  17 April 2002Nijmegen, Gelderland, Nederland I439214
102 van Beinum, Gerrit  06 April 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I762823
103 van Beinum, Johan Willem  24 December 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I762851
104 Bekker, Everdina  29 December 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I739408
105 van der Bell, Pieter  03 July 1829Nijmegen, Gelderland, Nederland I559842
106 Benda, Nicolaas Johannes  14 October 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I522631
107 Benda, Wilhelmus Nicolaas  08 January 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I522628
108 Bennik, Johannes Arnoldus  19 August 1963Nijmegen, Gelderland, Nederland I579562
109 Bensdorp, Elisabeth Petronella Francisca Maria  10 September 1973Nijmegen, Gelderland, Nederland I285141
110 Bensdorp, Sarah Maria Johanna  07 January 1970Nijmegen, Gelderland, Nederland I285142
111 van Berckel, Arnoldus Hyacintus Maria Mr.  10 November 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I149748
112 van Berckel, Lodewijk Theodoor  21 January 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I327293
113 van Berckel, Maria Henriette  05 August 1923Nijmegen, Gelderland, Nederland I65868
114 van Berckel, Melania Isabella Maria Theresi  16 June 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I65771
115 van den Berg, Anna Maria  05 May 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I503544
116 van den Berg, Anna Maria  01 May 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I408533
117 van den Berg, Hannes Johannus  29 May 1994Nijmegen, Gelderland, Nederland I35596
118 van den Berg, Susanna Maria  06 October 1842Nijmegen, Gelderland, Nederland I620942
119 Bergacker, Drs. Henk  29 July 2006Nijmegen, Gelderland, Nederland I598304
120 Bergefurt, Hendricus Cornelis  05 October 1999Nijmegen, Gelderland, Nederland I748573
121 Berger, Jacques Remi Carl Hubert  09 July 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland I455235
122 van den Bergh, Jacob  31 October 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I333295
123 van den Bergh, Marjanna  01 February 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I187106
124 van den Bergh, Wilhelmus Hendrikus Cornelis  22 January 1946Nijmegen, Gelderland, Nederland I330243
125 Berghegge, Johannes Anthonius  05 April 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I271418
126 Bergstein, Hubert Jerome Marcel Pierre  26 June 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I248561
127 Bergstein, Maria Hubertina Josepha Milania  07 October 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I307968
128 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  05 December 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I248564
129 Best, Hendrika Suzanna  23 February 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I745406
130 Beukers, Charlotte Maria Magdalena  01 April 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland I252112
131 van Beusekom, Adriana Gijsberta  04 August 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I538095
132 Biezenaar, Cornelia Stefania  1955Nijmegen, Gelderland, Nederland I477592
133 van Bijlandt, Rijksgraaf Albrecht Otto Roeleman Frederi  23 February 1768Nijmegen, Gelderland, Nederland I191716
134 van Bijlandt, Florens Otto Hendrik Roeleman  03 March 1701Nijmegen, Gelderland, Nederland I191724
135 Bijvoet, Cornelia Henrietta Adriana Maria  13 February 2000Nijmegen, Gelderland, Nederland I590319
136 Bijvoet, Hendricus Adrianus Hubertus  10 December 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I256798
137 Bijvoet, Joanna Maria  04 November 1987Nijmegen, Gelderland, Nederland I564850
138 Bijvoet, Johannes Cornelis  26 July 1989Nijmegen, Gelderland, Nederland I790595
139 Bijvoet, Richtilda Maria Simonia  09 December 1954Nijmegen, Gelderland, Nederland I256807
140 Bijvoet, Theodora Francisca Henrietta  21 June 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I256797
141 Bijvoet, Theresia Johanna Adriana Barbe  11 September 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I10833
142 van Bijzantium, Theophana  15 June 999Nijmegen, Gelderland, Nederland I30084
143 Bisterbosch, Hendrika Johanna  17 January 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I637364
144 Blaak, NN  02 July 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I234767
145 van Blarkom, Jan  07 March 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I56720
146 Bledet, Margaretha Josephine Philippine Louise  09 May 1861Nijmegen, Gelderland, Nederland I536982
147 Blees, Caroline Henriette  07 February 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I186123
148 Bles, B.G.   I328704
149 Bless, Hendrikus  10 May 2003Nijmegen, Gelderland, Nederland I643112
150 Bless, Joseph Herman Maria  05 February 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I790606
151 Bless, N.N.  11 June 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I790608
152 Bless, Paul Herman  24 October 1994Nijmegen, Gelderland, Nederland I683408
153 Bless, Petrus Theodorus  23 December 1955Nijmegen, Gelderland, Nederland I483078
154 Bless, Rudolph Wilhelmus  05 November 1952Nijmegen, Gelderland, Nederland I483073
155 Bless, Willem Joseph Petrus Maria  27 August 1974Nijmegen, Gelderland, Nederland I790601
156 Blijdenstein, Theodora  08 June 1971Nijmegen, Gelderland, Nederland I364958
157 Bloem, Coenradus Albertus  06 January 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I758959
158 Bloem, Gerrit Willem  03 May 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I758961
159 Bloemen, Cornelia Hubertina Paulina  25 October 1943Nijmegen, Gelderland, Nederland I456328
160 Bluijssen, Johannes  03 March 1927Nijmegen, Gelderland, Nederland I746767
161 Bluijssen, Philomena Antonia Wilhelmina Maria  02 January 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I775659
162 Bluijssen, Wilhelmus Antonius Josephus Maria  17 April 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I747000
163 de Bock, Geertruida Antonia  26 March 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I385442
164 Bodenstaff, Maria Elisabeth Gertruda  28 July 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I517199
165 Bodewes, Gerardus Hermannus  02 February 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I75026
166 Bodewes, Harmannus Halbanus  29 June 1957Nijmegen, Gelderland, Nederland I75030
167 Bodson, Marie Agnes Felicie Jeanne  27 October 1968Nijmegen, Gelderland, Nederland I302716
168 Boekhoorn, Johanna Judith  27 July 2012Nijmegen, Gelderland, Nederland I576724
169 den Boer, Clasina Petronella  24 July 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I778461
170 Boes, Aloijsius Celestinus  07 August 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I540954
171 van den Bogaard, Edouard Benedictus  19 May 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I483605
172 van den Bogaard, Henriëtte VIctoria Geertruida  27 June 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I788319
173 Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia  16 September 1996Nijmegen, Gelderland, Nederland I483892
174 Bogaers, Maria Josepha Elisabeth  21 September 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I485457
175 Bogaers, Maria Ludovica Antonia Carolina VIrginie  24 January 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I358407
176 Bogaert, Jacoba Sophia Adriana  17 December 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I126818
177 van den Bogaert, Rutger Hendrik Willem  04 January 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I458440
178 van der Bol, Katharina  27 December 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I475844
179 van Boldrik, Gerardus Joseph  02 February 1954Nijmegen, Gelderland, Nederland I398480
180 van Boldrik, Joannes Wilhelmus  16 February 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland I406332
181 van Boldrik, Johannes Theodorus Martinus  20 October 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I398489
182 van Boldrik, Jozef Frans Peter Marie  29 November 1994Nijmegen, Gelderland, Nederland I321841
183 van Boldrik, NN  07 May 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I394945
184 van Boldrik, Wilhelmus  13 January 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I406333
185 van Boldrik, Willem Bernard Marie Jozef  10 August 1963Nijmegen, Gelderland, Nederland I321835
186 Bolsius, Anna M.A.H.  08 February 1952Nijmegen, Gelderland, Nederland I412105
187 Bolsius, Augustinus Aloijsius Johannes Hubertus  08 September 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I412101
188 Bolsius, Maria Wilhelmina Ernestina Ire  16 June 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I186157
189 Bongers, Gerharda Theodora Johanna  15 November 2007Nijmegen, Gelderland, Nederland I483894
190 Bongers, Jacobus  01 January 1965Nijmegen, Gelderland, Nederland I491628
191 Bongers, Maria Hendrina  25 March 1987Nijmegen, Gelderland, Nederland I635267
192 Bonhomme, Léonie Marie Emilie  19 February 2005Nijmegen, Gelderland, Nederland I621735
193 van den Boogaart, Johannes Wilhelmus  09 December 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I511031
194 Boogh, Gijsbertus Olivier  08 June 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I598505
195 Boom van Der, Alida  01 July 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I606312
196 van der Borg, Adrianus Antonius  30 September 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I673067
197 Borret, Arnoldus Johannes Maria Hubertus  16 September 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I739965
198 Borzo, Josephina Elisabeth Maria  22 October 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I415436
199 Bosman, Everdina  04 March 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland I230177
200 Bosman, Hendrika  12 May 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I415415
201 Bossmann, Hendrikus Wilhelmus  13 January 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I689661
202 Bouderij, Gerarda Hendrika Bernardina  23 September 1923Nijmegen, Gelderland, Nederland I491218
203 Bouderij, Hendrikus Cornelis  01 August 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I498588
204 le Boullanger, Marie Fortunee  24 December 1776Nijmegen, Gelderland, Nederland I126823
205 Bours, Maria Catharina  01 February 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I643158
206 Bouvij, Maria Theodora Joanna  26 August 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I157207
207 Bovens, Gerardus Jozephus  22 April 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I779224
208 Bovens, Josephina Maria  20 September 1968Nijmegen, Gelderland, Nederland I590117
209 Bovens, Theodorus  14 January 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I598697
210 Bovens, Wilhelmina Johanna  19 September 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I779207
211 ter Braacke, Henrica  29 March 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I387230
212 Braam, Anna Maria  13 July 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I781347
213 Braam, Catharina Johanna Wilhelmina  10 April 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland I359410
214 Braam, Elisabeth Johanna  20 July 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I384315
215 Braam, Everdina  24 December 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I359414
216 Braam, Gerardus Hermanus Wilhelmus  09 July 1953Nijmegen, Gelderland, Nederland I250590
217 Braam, Gertruda Elisabeth Joanna  09 December 2001Nijmegen, Gelderland, Nederland I121801
218 Braam, Henricus Johannes Christianus  14 June 2004Nijmegen, Gelderland, Nederland I384324
219 Braam, Henriette E.J.  16 October 2000Nijmegen, Gelderland, Nederland I384325
220 Braam, Hermanus  15 March 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I359407
221 Braam, Hermanus  02 February 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I359405
222 Braam, Hermanus Gerardus Wilhelmus  08 December 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I359409
223 Braam, Johanna Maria Hendrina  22 January 1988Nijmegen, Gelderland, Nederland I384316
224 Braam, Johanna Wilhelmina Catharina  13 February 1963Nijmegen, Gelderland, Nederland I359408
225 Braam, Johannes Carolus  31 May 1979Nijmegen, Gelderland, Nederland I384317
226 Braam, L.G.H.  07 January 1990Nijmegen, Gelderland, Nederland I85715
227 Braam, Maria J.J.  12 January 2001Nijmegen, Gelderland, Nederland I384319
228 Braam, Petronella  21 September 1852Nijmegen, Gelderland, Nederland I383722
229 Braam, Theodora  26 April 1949Nijmegen, Gelderland, Nederland I781419
230 Braam, Wilhelmus Hendrikus  31 July 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I359411
231 de Braconier, Abraham Pierre  24 April 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland I766515
232 van den Bragt, Alberdina Frederika  28 February 1946Nijmegen, Gelderland, Nederland I671287
233 Brandts, Gerhardus Johannes Franciscus  08 June 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I542517
234 Brandts, Hendriena  04 April 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I373381
235 Brandts, Johannes Wilhelmus  03 October 1837Nijmegen, Gelderland, Nederland I540557
236 Brandts, Theodora Aleida Maria  25 February 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I540290
237 Brandts, Theodora Arnolda  09 November 1852Nijmegen, Gelderland, Nederland I540560
238 Brandts, Theodorus Everardus Hermanus  22 January 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I542520
239 Brandts, Theodorus Jacobus  21 August 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland I542514
240 Brans, Catharina Juliana Maria  02 January 2000Nijmegen, Gelderland, Nederland I12522
241 Brenninkmeijer, Alex  2 June 1983Nijmegen, Gelderland, Nederland I789941
242 Brenninkmeijer, Heinrich Alphonsus Maria  10 June 1968Nijmegen, Gelderland, Nederland I789901
243 Brenninkmeijer, Maria Josepha Angela  06 September 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I483973
244 Breunissen, Wesseline  05 July 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I790503
245 Brijant, Helena Maria  29 October 1818Nijmegen, Gelderland, Nederland I360306
246 Brocard, Theodore  24 February 1818Nijmegen, Gelderland, Nederland I279359
247 Broekman, Alouisia Christiana Francisca  01 January 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I755677
248 Broekman, Hendrika Maria  27 March 1865Nijmegen, Gelderland, Nederland I755657
249 Broekman, Joannes Franciscus  02 February 1856Nijmegen, Gelderland, Nederland I755656
250 Broekman, Johan Peter Matthijs  21 June 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I526853
251 Broekman, NN  18 January 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I755659
252 Broekman, Theodora  10 August 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I755688
253 Brommelcamp, Jurjaan  26 August 1829Nijmegen, Gelderland, Nederland I279552
254 Brouwer, Catharina Anna Gerharda  26 February 1852Nijmegen, Gelderland, Nederland I551525
255 Brouwer, Gerardus Johannes  31 August 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I430488
256 Brouwer, Wilhelmina Elisabeth  11 April 1989Nijmegen, Gelderland, Nederland I430486
257 Brouwers, Henriette  10 January 1699Nijmegen, Gelderland, Nederland I730171
258 van der Brugghen, Carel Frederik August  27 August 1820Nijmegen, Gelderland, Nederland I126817
259 van der Brugghen, Jan Anthonij  02 July 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I126822
260 van der Brugghen, Johan Diederik  1851Nijmegen, Gelderland, Nederland I126899
261 Bruijelle, Maria Paulina Joanna Adela  10 August 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I558701
262 de Bruijn, Cornelia  31 October 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I741790
263 de Bruijn, Dominicus Wilhelmus Hendrikus  21 October 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I69502
264 de Bruijn, Mr. Jacobus Geradus  26 July 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I256971
265 de Bruijn, Johanna Cornelia Antonia Maria  20 February 1953Nijmegen, Gelderland, Nederland I405586
266 de Bruijn, Petrus Ignatius Bernardus  23 April 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I637680
267 de Bruijn, Wilhelmina Maria  20 April 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I69510
268 de Bruijne, Madeleine Josepha Anna Maria  08 February 1961Nijmegen, Gelderland, Nederland I334611
269 de Bruin, Anna Maria Arnolda  02 April 1951Nijmegen, Gelderland, Nederland I3683
270 de Bruin, Arnolda Wilhelmina  11 February 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I537730
271 de Bruin, Arnoldus Gijsbertus  25 August 2013Nijmegen, Gelderland, Nederland I536747
272 de Bruin, Bernadina  28 September 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I483063
273 de Bruin, Hermanus Petrus Theodorus  29 October 2012Nijmegen, Gelderland, Nederland I256201
274 de Bruin, Maria Wilhelmina Anna  23 September 2017Nijmegen, Gelderland, Nederland I256200
275 Bruineman, Johannes Antonius Maria  16 August 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I334385
276 Bruning, Joannes Gerardus  08 October 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I553208
277 van Buchem, Fons  10 September 2002Nijmegen, Gelderland, Nederland I514250
278 Buddingh, Arien  23 March 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I279591
279 de Bulpaap, Susanna Willemina  23 December 1827Nijmegen, Gelderland, Nederland I196231
280 van Bunnik, Elisabeth Cornelia  13 September 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I788317
281 Burgers, Anna Sophia Antoinette  05 July 1847Nijmegen, Gelderland, Nederland I746711
282 Burgers, Antoinette Elisabeth Johanna Maria  16 November 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I124897
283 Burgers, Antonia Maria  19 November 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I746069
284 Burgers, Arnoldus  30 May 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland I484058
285 Burgers, Arnoldus Johannes Antonius  31 July 1974Nijmegen, Gelderland, Nederland I310983
286 Burgers, Bernardus Antonius Johannes  18 July 1976Nijmegen, Gelderland, Nederland I310813
287 Burgers, Bernardus Theodorus Antonius  23 August 1978Nijmegen, Gelderland, Nederland I364480
288 Burgers, Elisabeth Cornelia  24 January 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I317439
289 Burgers, Emelia Arnolda Anna Maria  11 May 1967Nijmegen, Gelderland, Nederland I124894
290 Burgers, Gerrit  17 March 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I484041
291 Burgers, Hendricus Antonius Theodorus Josephus  16 January 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I424994
292 Burgers, Hendrik Jan  24 June 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I746620
293 Burgers, Hendrika Catharina  02 April 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I3663
294 Burgers, Hendrikus Johannes  02 February 1961Nijmegen, Gelderland, Nederland I484043
295 Burgers, Henrica Joanna Maria  04 November 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I81571
296 Burgers, Hermanus Gerardus  04 February 1960Nijmegen, Gelderland, Nederland I669901
297 Burgers, Jacob Jacobus Hubertus  15 November 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I484047
298 Burgers, Jan Willem Henri Marie  11 January 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I772743
299 Burgers, Jean  02 May 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I484052
300 Burgers, Johanna Christina  27 September 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I759642
301 Burgers, Johanna Maria Cornelia  19 November 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I317438
302 Burgers, Johanna Nicola Adolpha Maria  20 March 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I124887
303 Burgers, Johanna Sabina Louise  19 October 1855Nijmegen, Gelderland, Nederland I746715
304 Burgers, Johannes  02 February 1856Nijmegen, Gelderland, Nederland I484060
305 Burgers, Johannes Bernardus Theodorus Marie  26 July 1952Nijmegen, Gelderland, Nederland I310995
306 Burgers, Johannes Karel Herman  04 July 1973Nijmegen, Gelderland, Nederland I310808
307 Burgers, Margaretha Apolonia Maria  08 May 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I424995
308 Burgers, Margaretha Maria  02 June 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I746288
309 Burgers, Matheus Gerhardus  24 January 1923Nijmegen, Gelderland, Nederland I536718
310 Burgers, NN  01 July 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I326901
311 Burgers, NN  08 May 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I758032
312 Burgers, Peter  25 September 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I484057
313 Burgers, Petronella Maria Huberta  08 May 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I484045
314 Burgers, Petrus Wilhelmus  30 January 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I415489
315 Burgers, Petrus Wilhelmus  26 May 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I415499
316 Burgers, Sophia Maria Anna Christina  20 June 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I746714
317 Burgers, Stephanus Heinrich Louis  23 September 1973Nijmegen, Gelderland, Nederland I310980
318 Burgers, Theodorus Antonius Adrianus  21 June 1970Nijmegen, Gelderland, Nederland I263043
319 Burgers, Theodorus Antonius Wilhelmus  16 March 1952Nijmegen, Gelderland, Nederland I364484
320 Burgers, Theodorus Cornelis  05 December 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I310970
321 Burgers, Theodorus Johannes Cornelis  03 April 1955Nijmegen, Gelderland, Nederland I310803
322 Burgers, Theodorus Johannes Jacobus  09 February 1860Nijmegen, Gelderland, Nederland I746716
323 Burgers, Wilhelmina Cornelia Johanna Maria  07 January 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I321671
324 Burgers, Wilhelmina Theodora Maria Gerarda  17 March 1933Nijmegen, Gelderland, Nederland I364506
325 Burgers, Wilhelmus Johannes  02 July 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I415492
326 Burgers, Wilhelmus Matheus  14 December 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I759652
327 van de Burgt, Frederikus Johannes  31 August 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I658882
328 van de Burgt, Hermanus  08 July 1933Nijmegen, Gelderland, Nederland I650652
329 van de Burgt, Johannes Mattheus  16 December 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I650651
330 van de Burgt, Maria Hendrina  24 February 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I648125
331 van de Burgt, Peter  21 June 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I162629
332 van de Burgt, Wilhelmina Maria  08 January 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I648126
333 Bus, Josephus Wilhelmus Johannes  09 April 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I651712
334 Busio, Elisabeth  08 December 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I495263
335 Busser, Johanna  07 March 1832Nijmegen, Gelderland, Nederland I537694
336 Calten, Jan Willem  16 April 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I397737
337 van Campen, Aleida Marianna Maria  27 July 1873Nijmegen, Gelderland, Nederland I414878
338 van Campen, Barthelomeus  09 December 1836Nijmegen, Gelderland, Nederland I414873
339 van Campen, Barthelomeus Leonardus  05 May 1863Nijmegen, Gelderland, Nederland I414877
340 van Campen, Cornelia Johanna  25 June 1851Nijmegen, Gelderland, Nederland I537699
341 van Campen, Cornelia Maria Josephina  06 February 1991Nijmegen, Gelderland, Nederland I775596
342 van Campen, Gerardus Johannes Marinus  11 October 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I414842
343 van Campen, Gesina  04 February 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I537695
344 van Campen, Henriette Cornelia Maria  08 November 1946Nijmegen, Gelderland, Nederland I521385
345 van Campen, Jacobus Henricus Wilhelmus  30 August 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I415296
346 van Campen, Jacobus VIncentius Cornelis VIctor  28 March 1981Nijmegen, Gelderland, Nederland I775601
347 van Campen, Johanna Geertruida Maria  24 December 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I415293
348 van Campen, Johannes  08 February 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I414835
349 van Campen, Johannes Marinus Pius  19 October 1933Nijmegen, Gelderland, Nederland I414880
350 van Campen, Johannes Philippus Maria  23 April 1991Nijmegen, Gelderland, Nederland I629629
351 van Campen, Johannes Wilhelmus Canisius  23 February 1993Nijmegen, Gelderland, Nederland I415291
352 van Campen, Maria  24 April 1835Nijmegen, Gelderland, Nederland I537693
353 van Campen, Marinus Johannes  08 December 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I414879
354 van Campen, NN  10 May 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I415294
355 van Campen, NN  19 March 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I415295
356 van Campen, Willem Jan  19 October 1958Nijmegen, Gelderland, Nederland I415292
357 Canoij, Wilhelm Bernard Eugéne Hubert  14 July 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I391120
358 Cappetti, Karel Herman August  24 May 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I186915
359 Cikot, Franciscus Hubertus Maria  11 May 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I702611
360 Cillissen, Johanna  09 July 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I552728
361 Claassen, Jacobus Josephus  12 February 1980Nijmegen, Gelderland, Nederland I405208
362 Clercx, Petrus Sebastianus Maria Josepha  27 May 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I694587
363 Coebergh, Dr. Joannes Wilhelmus Willebrordus  17 November 1943Nijmegen, Gelderland, Nederland I549033
364 Coebergh, Willem Hendrik Frans  02 June 1968Nijmegen, Gelderland, Nederland I715985
365 Coenders, Catharina Wilhelmina Maria  04 February 2007Nijmegen, Gelderland, Nederland I4796
366 Coenders, Cornelia  10 January 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I469796
367 Coenders, Johannes Hermanus Joseph Maria  16 July 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I4798
368 Coenders, Peter Johannes Martinus  21 September 1974Nijmegen, Gelderland, Nederland I393647
369 Coenders, Petronella Hendrika  16 July 1976Nijmegen, Gelderland, Nederland I398479
370 Coenders, Wilhelmina Johanna Petronella  12 January 1990Nijmegen, Gelderland, Nederland I4797
371 Coenen, Vincentius Carolus Antonius  18 September 1966Nijmegen, Gelderland, Nederland I482179
372 Cohen, Nanette Salomons  07 April 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I66714
373 Coolen, Catharina Henrica Maria Caroli  13 August 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I202109
374 Coolen, Johannes Franciscus Antonius W  01 January 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I202113
375 Coopmans, Johannes Leonardus  16 October 1955Nijmegen, Gelderland, Nederland I101386
376 Corduwener, Gerardus Antonius  04 October 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I360090
377 Cornelis, Franciscus Theodorus Maria  13 June 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I708513
378 Cornelis, NN  29 December 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I708518
379 Corstiaensen, Antonius Nicolaus Cornelus  05 April 1978Nijmegen, Gelderland, Nederland I649034
380 Corstiaensen, Johanna Adriana Petronella Anna  21 September 2010Nijmegen, Gelderland, Nederland I249309
381 Corstiaensen, Johanna Catharina Maria  30 August 1966Nijmegen, Gelderland, Nederland I256198
382 Corstiaensen, Johannes Jacobus Petrus  15 September 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I256244
383 Costermans, Cornelis Johannes  10 September 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I685697
384 Costermans, Johanna Maria  07 October 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I685320
385 Courbois, Christianus Hendrikus  01 June 1852Nijmegen, Gelderland, Nederland I360303
386 Courbois, Hendrikus Johannes Hubertus  25 November 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I196135
387 Courbois, Henricus Johannes  17 April 1827Nijmegen, Gelderland, Nederland I196130
388 Courbois, Jacobus  09 March 1844Nijmegen, Gelderland, Nederland I360327
389 Courbois, Jacobus Hendricus  23 November 1946Nijmegen, Gelderland, Nederland I196137
390 Courbois, Jacobus Theodorus  08 March 1786Nijmegen, Gelderland, Nederland I360310
391 Courbois, NN  01 August 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I390189
392 Courbois, Otto Antonius Hubertus  02 October 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I196133
393 Courbois, Peter Hendrikus  22 December 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I360329
394 Courbois, Petrus Henricus  13 November 1820Nijmegen, Gelderland, Nederland I360324
395 Courbois, Pierre  01 December 1739Nijmegen, Gelderland, Nederland I360312
396 Courbois, Roelof Bernardus  27 December 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I360305
397 van Cranenburg, Joanna Henrica  25 April 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I473314
398 Creighton, Juliana Anette Nicoline  02 March 1993Nijmegen, Gelderland, Nederland I415297
399 Cretier, Eduard  04 August 1963Nijmegen, Gelderland, Nederland I756155
400 Cruijsen, Hermina Jacoba Maria  24 April 1981Nijmegen, Gelderland, Nederland I643796
401 Daalderop, Everardus Wilhelmus  13 August 1846Nijmegen, Gelderland, Nederland I311113
402 Daalderop, Gerardus Johannes Marie  14 October 2001Nijmegen, Gelderland, Nederland I634409
403 Daalderop, Gijsbertus Johannes Maria  31 July 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I635329
404 Daalderop, Jacobus Wilhelmus  16 May 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I311091
405 Daalderop, Johannes Petrus Nicolaas  17 August 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I635266
406 Daalderop, Maria  20 February 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I311096
407 Daalderop, Maria Francisca  23 April 1850Nijmegen, Gelderland, Nederland I311120
408 Daalderop, Maria Johanna  03 April 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I311117
409 Daalderop, Maria Johanna  17 January 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I321569
410 Daalderop, Marianne  01 August 1956Nijmegen, Gelderland, Nederland I634367
411 Daalderop, Mattheus Johannes Maria  28 January 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I635330
412 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  22 February 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I311118
413 Daalderop, Nicolaas Joannes  09 February 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I281618
414 Daalderop, Nicolaas Johannes  20 June 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I321568
415 Daalderop, Nicolaas Mathijs Johannes  02 March 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I635276
416 Daalderop, Petrus Hendrikus Maria  27 December 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I635277
417 Daalderop, Petrus Wilhelmus  26 November 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I311114
418 Daalderop, Wilhelmus Engelbert  10 February 1842Nijmegen, Gelderland, Nederland I311105
419 Daalderop, Wilhelmus Hendrikus Johannes Dominicus  19 July 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I3846
420 Daalhuisen, Johanna Gijsbertha  02 January 1990Nijmegen, Gelderland, Nederland I279468
421 Daamen, Alberdina Helena  26 January 1993Nijmegen, Gelderland, Nederland I151482
422 Daamen, Arnoldus Hermanus  13 March 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I246986
423 Daamen, Carel Rutgerus Franciscus  10 December 2000Nijmegen, Gelderland, Nederland I151492
424 Daamen, Johanna Gerarda  30 April 1992Nijmegen, Gelderland, Nederland I121799
425 Daamen, Julia Josephina Maria Frederika  11 April 1998Nijmegen, Gelderland, Nederland I249293
426 Daamen, Maria Gerarda Theodora Eliza  26 February 1989Nijmegen, Gelderland, Nederland I151448
427 Daamen, Petronella Bernardina  14 October 1985Nijmegen, Gelderland, Nederland I151483
428 Daams, Peter  17 October 1847Nijmegen, Gelderland, Nederland I29623
429 Dalderup, Maria Anna Antonia  03 October 1990Nijmegen, Gelderland, Nederland I359951
430 van Dalen, Anna Geertruida Hendrika  26 March 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I355261
431 van Dam, Catharina  23 August 1983Nijmegen, Gelderland, Nederland I392273
432 van Dam, Catharina Maria Wilhelmina  21 August 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I473979
433 van Dam, Leonardus Hubertus  30 April 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I459154
434 van Dam, Leonardus Johannes Petrus  17 June 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I499680
435 Deenen, Maria Lamberdina  06 May 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I779512
436 Dees, Juliana Francisca Barbera  26 June 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I460964
437 Delahaije, Ger Hendricus  01 January 1986Nijmegen, Gelderland, Nederland I83281
438 Delgijer, Maria Arnolda Christina  09 November 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I782227
439 Delno, Petronella  28 February 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I760382
440 Delwig, Sara Elisabeth  31 December 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I790491
441 Derks, Angela Margaretha Catharina  19 November 1972Nijmegen, Gelderland, Nederland I635278
442 Derks, Maria  22 August 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I390176
443 Derks, Wilhelmina Maria Theresia  28 June 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I499656
444 Derksen, Everdina Gerarda  22 June 1985Nijmegen, Gelderland, Nederland I164849
445 Derksen, Maria Helena Johanna  31 August 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland I634785
446 Derksen, Miekie J.G.  02 November 1999Nijmegen, Gelderland, Nederland I521430
447 Desmaretz, Ivone Louise Marie  19 May 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I521425
448 Deutz, Maria Josepha Franciska Hubertina  22 March 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I435329
449 Diemers, Elize Hendrika  11 December 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I483074
450 Diepen, Hubert Adriaan  29 March 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I256417
451 van Dijk, Bernardus Jacobus Gerardus  12 February 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I385438
452 van Dijk, Petrus Lambertus  03 August 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I405575
453 Dijkhuis, Fenna  02 April 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I344114
454 Dijkstra, Berbera Cicilia  24 May 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I202219
455 Dijkstra, Cecilia Francisca  06 March 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I398295
456 Dirksen, Jenneke  10 February 1949Nijmegen, Gelderland, Nederland I206164
457 Dobbelmann, Franciscus Josephus Hubertus  25 August 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I550703
458 Dobbelmann, Franciscus Theodorus Johannes  18 December 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I193077
459 Dobbelmann, Gustavus Wilhelmus Hubertus Maria  26 December 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I790321
460 Dobbelmann, Hendricus Petrus Hubertus  04 September 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I550702
461 Dobbelmann, Johann Peter  29 February 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland I256469
462 Dobbelmann, Maria Adelheida Elisabetha Hubertina  06 October 1829Nijmegen, Gelderland, Nederland I550701
463 Dobbelmann, Maria Catharina Hubertina  05 August 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I550695
464 Dobbelmann, Petrus Theodorus Hubertus Maria  25 August 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I59904
465 Dobbelmann, Reinerus Anthonius Hubertus Maria  20 May 1997Nijmegen, Gelderland, Nederland I256760
466 Dobbelmann, Wilhelmina Isabella Thedora Maria  03 December 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I256805
467 ten Doeschate, Jacqueline Anne Henriëtte Maria  03 January 2012Nijmegen, Gelderland, Nederland I673615
468 Dommer van Poldersveldt, Isabelle VIctoire Georgine Antoinette Valerie  05 February 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I484685
469 Donderwinkel, Anna Maria  13 April 1986Nijmegen, Gelderland, Nederland I601998
470 Donderwinkel, Jan  14 May 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland I607678
471 Doodkorte, Johannes Hermanus  12 March 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I174563
472 van Dooren, Maria Adriana Martina  29 December 1927Nijmegen, Gelderland, Nederland I443231
473 van Doorninck, Jan Alexander  23 February 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland I608112
474 Doreleijers, Theodorus  15 November 1966Nijmegen, Gelderland, Nederland I584641
475 van Dort, Adolf August Cornelis Maria  05 April 1965Nijmegen, Gelderland, Nederland I490129
476 van Dortmond, Josephus Henricus Maria  27 July 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I327289
477 Dost, Jacob Daniels  20 November 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I159874
478 Dousi, Johannes Petrus Antonius  24 January 1990Nijmegen, Gelderland, Nederland I151009
479 Dreesmann, Anton August Sigismund  10 September 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I62037
480 Dreesmann, Margaretha Antonia  07 December 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I470784
481 Dreesmann, Nicolaas Rudolph Alexander  02 August 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I62051
482 Drent, Gerrit Lucas  01 September 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I235084
483 Drenth, Annie  01 November 2010Nijmegen, Gelderland, Nederland I426062
484 Drenth, Geert  31 July 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I359808
485 Drenth, Gerhardus Dominicus Fredericus  20 August 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I107494
486 Drenth, Godolevus Bernardus  19 May 1923Nijmegen, Gelderland, Nederland I55318
487 Drenth, Mathilda  10 September 1994Nijmegen, Gelderland, Nederland I604045
488 van Drevelt, Clara Wilhelmina Suzanna  21 June 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I522826
489 Driessen, Gerrada  15 September 1946Nijmegen, Gelderland, Nederland I631482
490 van Driessen, Johannes Hendrikus Wilhelmus  29 January 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I390739
491 Driessen, Johannes Jacobus Aloysius  19 December 1998Nijmegen, Gelderland, Nederland I165646
492 Driessen, Josephus  18 September 2014Nijmegen, Gelderland, Nederland I430478
493 Driessen, Petronella  03 December 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I758152
494 Driessen, Petrus  30 November 1943Nijmegen, Gelderland, Nederland I631483
495 Driessen, Stephanus  24 May 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I430491
496 Driessen, Theodoor Bernardus Hendrikus  20 October 1990Nijmegen, Gelderland, Nederland I430485
497 van der Drift, Jacomina Geertruida  18 April 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I499770
498 Drijfholt, Geert Hindriks  12 January 1832Nijmegen, Gelderland, Nederland I655647
499 Drijfhout, Jetske Sijbolts  11 October 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I273066
500 Duffhauss, Carl Leo Caspar  01 January 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I628385
501 Dulks, Gerarda Geertruij  30 July 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland I565281
502 Dull, IJsebranda Tjeska  02 December 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I394369
503 van den Dungen, Herman Antonius  26 April 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I788222
504 van den Dungen, Herman Antonius  09 April 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I788444
505 van den Dungen, Jan VIctor Antoon  Date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland I788221
506 van den Dungen, NN  28 February 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I788372
507 van den Dungen, Paul Johan Antoon  12 October 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland I788262
508 van den Dungen, Paul Johan Antoon  17 February 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I788366
509 van den Dungen, Paulus Johannes Joseph Antonius  15 May 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I788318
510 van den Dungen, Victoria Maria Antonia  17 February 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I788254
511 Ederveen, Johanna Christina  09 December 1813Nijmegen, Gelderland, Nederland I773784
512 van Eerd, Maria Johanna  31 May 1947Nijmegen, Gelderland, Nederland I770507
513 Eerkes, Geessien  19 May 1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I481824
514 Eerkes, Grietje  11 June 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I282622
515 Eggels, Petrus Hubertus  06 May 1962Nijmegen, Gelderland, Nederland I719932
516 Eikholt, Maria  21 February 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I781282
517 Ellerbeck, Augustinus Johannes Gerhardus  11 July 1941Nijmegen, Gelderland, Nederland I219919
518 van den Elzen, Leonie Johanna Henriette Maria  26 December 1978Nijmegen, Gelderland, Nederland I714428
519 van Emden, Dina Amelia  30 May 1955Nijmegen, Gelderland, Nederland I194990
520 Engelen van Pijlsweert, Antoinetta Frederica Jkvr.  24 January 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I191203
521 van Engelen van Pijlsweert, Jvr Louise Johanna  06 March 1966Nijmegen, Gelderland, Nederland I604508
522 Engelhard, Julius Franz  26 June 1962Nijmegen, Gelderland, Nederland I339426
523 Engels, Willemina  01 August 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I284949
524 Enneking, Prof. Dr. Jules Aloysius Marie Joseph  15 June 1965Nijmegen, Gelderland, Nederland I371187
525 Eras, Bernard Joseph Maria  11 March 1986Nijmegen, Gelderland, Nederland I416117
526 Eras, Cornelia  05 June 2003Nijmegen, Gelderland, Nederland I538106
527 Eras, Gerardus Johannes Antonius  27 November 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I538110
528 Eras, Johanna Maria Petronella  26 November 1959Nijmegen, Gelderland, Nederland I414783
529 Eras, Karel  12 May 1959Nijmegen, Gelderland, Nederland I538092
530 Erdkamp, Jacobus  17 January 1862Nijmegen, Gelderland, Nederland I309271
531 Erdkamp, Jacobus Gerhardus Arnoldus  21 September 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I528164
532 Erdkamp, Jacobus Johannes  12 December 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I528163
533 Erdkamp, Johannes Jacobus  24 December 1858Nijmegen, Gelderland, Nederland I528162
534 Ermers, Theo  05 July 2008Nijmegen, Gelderland, Nederland I524476
535 Ermers, Theodora  20 September 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I755575
536 van Erp, Antonia Maria Louisa  06 February 1959Nijmegen, Gelderland, Nederland I256258
537 van Erven Dorens, Maria Carolina Josephina  17 January 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I712921
538 Esser, Adelheid Hubertina Petronella  07 July 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I397769
539 Esser, Albertus Hubertus Bernardus  19 June 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I398760
540 Esser, Maria Wilhelmina Adaleida Huberdina  16 May 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I397871
541 Estourgie, Albert Pierre Joseph  27 May 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I286794
542 Estourgie, C.H.B.   I3966
543 Estourgie, Charles Marie François Henri  26 August 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I6815
544 Estourgie, E.M.   I769110
545 Estourgie, F.M.   I4831
546 Estourgie, Hubert Philippe Marie  31 January 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I767094
547 van Eupen, Anna Jacoba  12 February 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I124164
548 van Eupen, Johannes Josephus  23 June 1946Nijmegen, Gelderland, Nederland I405578
549 van Eupen, Maria Antonia  07 March 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I407565
550 van Eupen, Wilhelmus Jacobus Maria  06 January 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I405576
551 Evans, Sarah  04 January 1862Nijmegen, Gelderland, Nederland I193193
552 Everard, Theodora Maria  28 April 1962Nijmegen, Gelderland, Nederland I693108
553 van Everdingen, Catharina Wilhelmina Maria  27 October 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I59660
554 Faber, Elisabeth Maria  8 February 1963Nijmegen, Gelderland, Nederland I393648
555 Fahner, Jan  26 August 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I664570
556 Fasot, Wilhelmus Philippus  12 November 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I771321
557 Feis, Nikolaas  11 December 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I363174
558 Feldbrugge, Maria Elisabeth  11 March 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I58196
559 Fennema, Harm  02 January 1988Nijmegen, Gelderland, Nederland I197573
560 Fentener van Vlissingen, Lilly  29 May 1980Nijmegen, Gelderland, Nederland I354861
561 Ferrari, Agnes Antonia Huberta  01 May 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I311115
562 Ferrari, Peter  17 July 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I360650
563 Ficq, Anna Beatrix  22 April 1927Nijmegen, Gelderland, Nederland I368020
564 Ficq, Beatrix Elisabeth Helena  23 March 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I369351
565 Ficq, Marguerite Constance Arnoldina Maria  15 March 1963Nijmegen, Gelderland, Nederland I334788
566 Ficq, Marguerite Marie Ignace  26 November 2005Nijmegen, Gelderland, Nederland I476737
567 Fievez, Theodorus Antonius Paulus  06 October 1960Nijmegen, Gelderland, Nederland I272195
568 Fleuren, Anna Jacoba Geertruida  28 October 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I491861
569 Fleuren, Gertruda Johanna  27 July 1887Nijmegen, Gelderland, Nederland I491862
570 Fleuren, Hendrika Antonia Maria  09 January 2005Nijmegen, Gelderland, Nederland I614136
571 Fleuren, Hendrikus  01 November 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I604286
572 Fleuren, Hendrikus Cornelis Johannes  05 June 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I780661
573 Fleuren, Hendrikus Cornelis Johannes  20 July 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I160861
574 de Florimont, Philippine Hermine Johanna  13 July 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I582904
575 Folmer, Grietje  31 August 1927Nijmegen, Gelderland, Nederland I278432
576 Fontein, Wilhelmina Maria  06 March 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I484034
577 Fornier, Constantia Louisa  17 March 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I455997
578 Fornier, Josephina Maria Antoinette L.  15 January 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I485430
579 Fornier, Wilhelmus Franciscus  04 January 1852Nijmegen, Gelderland, Nederland I271570
580 Fox, Emily Josephine  23 March 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I693120
581 Franck, Paul Joseph Hubert Oscar  14 June 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I363762
582 Francken, Walraven  05 December 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I392854
583 Frantzen, Arent Hermen  04 January 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I529957
584 Frederiks, Derk  05 June 1957Nijmegen, Gelderland, Nederland I604067
585 Freericks, Petronella Catharina Maria  07 July 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I476242
586 Frencken, Josephus Franciscus Adrianus  24 December 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I544348
587 Friederichs, Theodora  08 July 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I490636
588 Frigge, Caspar Adolph  11 January 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I738413
589 Fritsen, Catharina Wilhelmina Rumolda Maria  06 June 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I333884
590 Fritsen, Dorothea Augusta Rumolda Maria  11 February 1965Nijmegen, Gelderland, Nederland I338017
591 Fritz Haerts, Margarita  05 September 1783Nijmegen, Gelderland, Nederland I360326
592 von Furstenberg, Reichsfreiin Maria Louisa Antonia Clementina Huberta Frederika  15 August 1969Nijmegen, Gelderland, Nederland I286130
593 Gadiot, Joseph Paul Antoin Marie  16 April 2011Nijmegen, Gelderland, Nederland I575151
594 van Geelen, Dr. Albert  21 February 1958Nijmegen, Gelderland, Nederland I384455
595 van Geelen, Elisabeth  18 April 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I250591
596 van Geen, Jhr Mathieu Constant  04 April 2016Nijmegen, Gelderland, Nederland I787324
597 Geerligs, Catharina Jacoba Geertruida Maria  23 May 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I703870
598 Geerligs, Pieter Hendrik Jan  29 July 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I703862
599 Geertsen, Geertruida Wilhelmina Maria  03 November 1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I726959
600 van Geijlswijk, Hermanus Wilhelmus  28 February 2003Nijmegen, Gelderland, Nederland I129967
601 Gelab, Franciscus  06 April 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I674597
602 Gelab, Hendricus  22 December 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I674565
603 Gelab, Hendrikus  20 March 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I674566
604 van Gelder, Petrus  30 January 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I759624
605 van Gelder, Theodorus Johannes  17 November 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I759629
606 van Gendt, Anna Maria Theodora  27 January 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I62876
607 van Gendt, Jacoba  15 May 1873Nijmegen, Gelderland, Nederland I778877
608 van Gendt, Johanna Cornelia  14 August 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I634158
609 van Gent, Anna Antonia  19 February 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I503673
610 van Gent, Gerardus Stephanus Johannes  28 April 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I649156
611 van Gent, Hendrika  21 October 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I484671
612 van Gent, Stephanus  22 May 1973Nijmegen, Gelderland, Nederland I649071
613 Gerretzen, Franciscus Bernardus  25 March 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I455998
614 Gerrits, Antoon Gerardus  05 September 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I588131
615 Gerrits, Johannes Theodorus  17 October 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I741789
616 Gerritsen, Anthonie Lambert  30 January 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I745405
617 Gerritsen, Anthonie Lambertus  04 December 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I745409
618 Gerritsen, Hubertus  26 March 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland I745403
619 Gerritsen, Hubertus Adranus  23 August 1873Nijmegen, Gelderland, Nederland I745407
620 Gerritsen, Willem  12 January 1971Nijmegen, Gelderland, Nederland I379521
621 Geuljans, Karl Maria Alois Hubert  23 January 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I790621
622 Gieben, Hendrina  04 April 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I485097
623 Giesbers, Hendrica Antonetta  07 August 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I65141
624 Gilsing, Maria Francisca Theresia  02 March 1981Nijmegen, Gelderland, Nederland I310933
625 Gilta, Franciska Hermina Catharina  02 September 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I405173
626 Gitzels, Johannes Bernardus  26 March 1970Nijmegen, Gelderland, Nederland I473954
627 Glap, Theodorus  08 July 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I3821
628 Gockinga, Henric  22 June 1862Nijmegen, Gelderland, Nederland I372630
629 Goedbloed, Caroline Guillaumine Jeanette Antoinette  13 June 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I790779
630 Goedhart, Arend Willem Johannes  01 January 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I747018
631 Goedhart, Gerritje  11 April 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I758215
632 Goes, Maria Helena Johanna  11 September 1971Nijmegen, Gelderland, Nederland I185306
633 Gompertz, Johannes  13 October 1913Nijmegen, Gelderland, Nederland I129106
634 Goossens, Gerardus  21 February 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I432385
635 Goossens, Helena Maria  12 April 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I492090
636 Goossens, Hendrikus  1927Nijmegen, Gelderland, Nederland I691082
637 Goossens, Maria Theresia Arnoldina Wilhelmina  13 February 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I788716
638 Goossens, Theodora  15 September 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I444239
639 Goossens, Theresia Henrietta Bertha  29 September 1943Nijmegen, Gelderland, Nederland I515863
640 Gorter, Alida  13 February 1955Nijmegen, Gelderland, Nederland I278263
641 Gorter, Izaak  30 December 1927Nijmegen, Gelderland, Nederland I278265
642 Gorzeman, Arie  08 January 2003Nijmegen, Gelderland, Nederland I394513
643 Goulmij, Théodore Marie Martin  04 July 1955Nijmegen, Gelderland, Nederland I721981
644 Graadt, Johanna Hendrika  27 July 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I551538
645 Graadt van Roggen, Catharina Henrietta Cornelia  27 May 1852Nijmegen, Gelderland, Nederland I551544
646 Graadt van Roggen, Catharina Henriette Cornelia  30 August 1835Nijmegen, Gelderland, Nederland I551543
647 Graadt van Roggen, Elieze Catharina Johanna C.  23 January 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I761513
648 Graadt van Roggen, Elieze Catharina Johanna Carolina  03 April 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I762458
649 Graadt van Roggen, Elisa Catharina Johanna Carolina  09 March 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I551546
650 Graadt van Roggen, Johanna Hendrika  09 April 1873Nijmegen, Gelderland, Nederland I551545
651 Graadt van Roggen, Johannes Hendrikus  20 March 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I551541
652 Graadt van Roggen, NN  02 November 1827Nijmegen, Gelderland, Nederland I551539
653 Graadt van Roggen, NN  16 March 1872Nijmegen, Gelderland, Nederland I762724
654 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  26 March 1833Nijmegen, Gelderland, Nederland I551542
655 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  27 September 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I551528
656 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  08 February 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I762455
657 Graat, Josina  09 October 1842Nijmegen, Gelderland, Nederland I469758
658 Grandjean Perrenod Comtesse, Amelius Andreas  01 September 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I408536
659 Grandjean Perrenod Comtesse, Andreas Theodorus  23 April 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I408528
660 Grandjean Perrenod Comtesse, Anna Maria Sophia  29 October 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I408551
661 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  22 April 1827Nijmegen, Gelderland, Nederland I408577
662 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  01 November 1915Nijmegen, Gelderland, Nederland I322080
663 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  22 May 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I408527
664 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon Joseph  06 November 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I408582
665 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Sophia  13 February 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I466629
666 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Wilhelmina  27 September 1941Nijmegen, Gelderland, Nederland I322077
667 Grandjean Perrenod Comtesse, Marie  07 September 1829Nijmegen, Gelderland, Nederland I408574
668 Grandjean Perrenod Comtesse, NN  04 April 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I408540
669 Grandjean Perrenod Comtesse, Wilhelmina Petronella Maria  28 February 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland I408581
670 Grasso, Paula Nellie Wilhelmina Johanne Maria  28 September 1954Nijmegen, Gelderland, Nederland I479516
671 Grasveld, Carl Wilhelmus  08 April 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I364022
672 Grasveld, Elisabeth Stephania Maria Josepha  04 January 1980Nijmegen, Gelderland, Nederland I364024
673 Greeij, Berendina Antonia  02 June 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I475848
674 van de Griendt, Adriana  27 February 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I666690
675 Grimmelt, Alphons Michaël Charles  21 August 1951Nijmegen, Gelderland, Nederland I405648
676 Grimmelt, Elise Henriette  23 October 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I405650
677 Grimmelt, Karel Philip Maria  20 May 1927Nijmegen, Gelderland, Nederland I474068
678 Grimmelt, Willem Hubert  28 October 1974Nijmegen, Gelderland, Nederland I474194
679 Grimmelt, Xeno Ignatius Maria Josephus  12 February 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I331024
680 van der Grinten, Jozef Hubertus Petrus Maria  06 November 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I457299
681 Groenen, Henrica  25 January 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I410236
682 Groenen, Petronella Margaretha Maria  16 December 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I249384
683 Groenen, Wilhelmina  29 April 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I410239
684 Groenendaal, Hendrica Jacoba  29 April 1949Nijmegen, Gelderland, Nederland I185659
685 Groeneveld, Christina Maria Wilhelmina  01 July 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I538087
686 Grol, Helena Johanna  29 December 1957Nijmegen, Gelderland, Nederland I3667
687 van Grol, Maria  05 December 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I671339
688 Grol, Rembertus  1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I4647
689 Grol, Rembertus Johannes  22 September 2010Nijmegen, Gelderland, Nederland I4661
690 Grol, Wilhelm Joseph Alouisius  08 February 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I4678
691 de Groodt, Joseph  04 April 1998Nijmegen, Gelderland, Nederland I402586
692 Grooteboer, Maria  27 April 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I306105
693 van Gruijthuijsen, Arnolda Cornelia Maria  22 February 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I761806
694 van Gruijthuijsen, Johannes Arnoldus Maria  22 February 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I761269
695 van Guericke, Petronella Frederica Johanna  08 October 1857Nijmegen, Gelderland, Nederland I510782
696 van Guldener, Hartwich Hendrik  29 May 1742Nijmegen, Gelderland, Nederland I125876
697 Gunst, Johanna Gerardina Catharina  11 June 1952Nijmegen, Gelderland, Nederland I788438
698 Gunster, Anna  27 July 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I306764
699 Gussenhoven, Maria Catharina  20 July 1969Nijmegen, Gelderland, Nederland I747002
700 Gutersohn, Anna Theodora Maria  29 March 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I708533
701 Gutersohn, August Isidor Maria  19 May 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I708541
702 Gutersohn, August Lorenz  25 May 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I708527
703 Haak, Marchien  21 February 1989Nijmegen, Gelderland, Nederland I182148
704 de Haan, Ewe Andreas  About 02 November 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I764211
705 van Haaren, Anna Johanna Elisabetha Maria  30 June 1933Nijmegen, Gelderland, Nederland I484432
706 van Haaren, Anna Maria Christina  19 December 1869Nijmegen, Gelderland, Nederland I321683
707 van Haaren, Antonius Hubertus  09 September 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland I708709
708 van Haaren, Antonius Hubertus  16 June 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland I708713
709 van Haaren, Betsij Aloijsia Maria  01 February 1972Nijmegen, Gelderland, Nederland I777388
710 van Haaren, Cornelis  04 December 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I330261
711 van Haaren, Cornelis Antonius  31 December 1943Nijmegen, Gelderland, Nederland I302709
712 van Haaren, Dorothea Lambertina Josphina  03 October 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I484436
713 van Haaren, Elisabeth Albertina Benedicta  19 March 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I484441
714 van Haaren, Elisabeth Catharina Maria  20 May 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I484433
715 van Haaren, Elisabeth Huberta  19 May 1839Nijmegen, Gelderland, Nederland I475864
716 van Haaren, Everardus Hendrikus Maria  03 January 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland I302710
717 van Haaren, Gerardus  30 October 1847Nijmegen, Gelderland, Nederland I708714
718 van Haaren, Gerardus Johannes Cornelis  22 December 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I321673
719 van Haaren, Gijsbertus Cornelis  17 April 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I477588
720 van Haaren, Helena Anna  22 March 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I708721
721 van Haaren, Helena Hendrika Maria  20 April 1974Nijmegen, Gelderland, Nederland I230178
722 van Haaren, Hendrika Francisca Maria  05 October 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I484431
723 van Haaren, Henriëtte Wijnanda Maria  10 April 1977Nijmegen, Gelderland, Nederland I3961
724 van Haaren, Hermina Hendrika Maria  15 December 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I230182
725 van Haaren, Isidorus Andreas  10 April 1921Nijmegen, Gelderland, Nederland I484407
726 van Haaren, Joannes Hubertus  24 February 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I475856
727 van Haaren, Johanna Maria Everdina Antonia  24 October 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I484447
728 van Haaren, Johanna Theodora Maria  14 June 1949Nijmegen, Gelderland, Nederland I469738
729 van Haaren, Johanna Wilhelmina Maria  28 December 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I484414
730 van Haaren, Johannes Gerardus  19 March 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland I475843
731 van Haaren, Johannes Hendrikus Maria  14 February 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I230156
732 van Haaren, Johannes Hubertus Gerardus  19 February 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I475847
733 van Haaren, Johannes Wilhelmus Hubertus  24 August 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland I475863
734 van Haaren, Jozef Antoon  19 April 1970Nijmegen, Gelderland, Nederland I776000
735 van Haaren, Maria Elisabeth Gerardine  27 March 1996Nijmegen, Gelderland, Nederland I775975
736 van Haaren, Maria Everdina  01 January 1847Nijmegen, Gelderland, Nederland I475866
737 van Haaren, Maria Johanna  10 March 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I475867
738 van Haaren, Maria Johanna Petronella  29 July 1970Nijmegen, Gelderland, Nederland I777394
739 van Haaren, Petrus  01 September 1826Nijmegen, Gelderland, Nederland I708722
740 van Haaren, Petrus  11 October 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I708732
741 van Haaren, Petrus Hubertus  10 March 1841Nijmegen, Gelderland, Nederland I708705
742 van Haaren, Quirinus Johannes  17 June 1980Nijmegen, Gelderland, Nederland I475850
743 van Haaren, Robertus Rutgerus  20 August 1957Nijmegen, Gelderland, Nederland I241619
744 van Haaren, Robertus Wilhelmus Jozef  02 December 1989Nijmegen, Gelderland, Nederland I317533
745 van Haaren, Rosa Liza VIctoria  01 August 1977Nijmegen, Gelderland, Nederland I241620
746 van Haaren, Theodor Gerhard  07 May 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I484410
747 van Haaren, Theodora Catharina  10 March 1865Nijmegen, Gelderland, Nederland I475869
748 van Haaren, Theodorus Everhardus  29 April 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I484438
749 van Haaren, Theodorus Hendrikus  31 December 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I302706
750 van Haaren, Wilhelmus  15 December 1857Nijmegen, Gelderland, Nederland I475859
751 van Haaren, Wilhelmus Gregorius  15 March 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland I708717
752 van Haaren, Wilhelmus Johannes  31 October 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I475868
753 van Hacfort tot ter Horst, Barones Maria Eugenie Antonia Oliveira VIctoria  18 January 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I256742
754 van Hacfort tot Terhorst, Baron Alardus Franciscus Theodorus O.  12 June 1897Nijmegen, Gelderland, Nederland I484701
755 van Hacfort tot Terhorst, Baron Gerardus Josephus Henricus Antonius Martinus  03 February 1882Nijmegen, Gelderland, Nederland I484686
756 van Haeren, Henricus Elbertus Josephus  29 August 1941Nijmegen, Gelderland, Nederland I467301
757 van Haeren, Nikolaas  30 August 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland I330263
758 Haffmans, Nathalie Eugenie Marie  23 February 1987Nijmegen, Gelderland, Nederland I454505
759 Haffmans, NN  07 July 1941Nijmegen, Gelderland, Nederland I454492
760 Haffmans, Roeland Marie Jan Willem  18 June 1959Nijmegen, Gelderland, Nederland I454490
761 Hafkenscheid, Henricus Augustinus  18 March 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I548837
762 Hafkenscheid, Maria Joanna Paulina  26 May 1894Nijmegen, Gelderland, Nederland I548839
763 Hagemans, Marie  02 January 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I778456
764 Halberstadt, Johan Philip  22 June 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I282059
765 Halberstadt, Petronella Anna Elisabeth  16 December 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I474584
766 Halberstadt, Willem Anthonij  21 May 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I474628
767 Hamilton, Martina Maria Johanna Cornelia  27 November 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I533349
768 Hanlo, Athanasius Maria Arnoldus  27 November 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I65869
769 Hartog, Hartog  10 March 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I187105
770 Havekes, Anna Maria  26 December 1891Nijmegen, Gelderland, Nederland I475857
771 Havekes, Catharina Sophia  19 February 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I756180
772 Havekes, Dirk Lodewijk  31 January 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I756182
773 Havens, Hermana Petronella Maria  13 July 1949Nijmegen, Gelderland, Nederland I779446
774 Hazelhorst, Johanna Alberdina  14 May 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I69259
775 Heesters, Jozina  19 March 1941Nijmegen, Gelderland, Nederland I479470
776 van der Heijden, Elisabeth Cornelia Huberta  14 April 1946Nijmegen, Gelderland, Nederland I330232
777 van der Heijden, Henriette Berndina Antonia Huberta  26 October 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I406467
778 van der Heijden, Huberta Johanna Bernardina Henriette  11 March 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I406463
779 van der Heijden, Johanna Maria Hendrika  12 January 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I526854
780 van der Heijden, Johanna Wilhelmina Hubertina  23 May 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I545767
781 Heijdt, Petrus Jacobus Wilhelmus  28 May 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland I367732
782 Heijen, Bernardus  05 August 1986Nijmegen, Gelderland, Nederland I82565
783 Heijmerink, Alphonsus Aloijsius Maria  17 June 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I432276
784 Heijmerink, Johannes Hermanus  10 March 1956Nijmegen, Gelderland, Nederland I432209
785 Heiming, Johanna Petronella  28 June 1995Nijmegen, Gelderland, Nederland I516676
786 Heintz, Riek  29 February 1992Nijmegen, Gelderland, Nederland I651211
787 Hekking, Aloijsius Marie Willem  10 March 1984Nijmegen, Gelderland, Nederland I734192
788 Hekking, Christina Maria Elisabeth  16 October 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I734168
789 Hekking, Henri Alphonse Maria  20 March 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I731412
790 Hekking, Johannes Hendrikus  24 December 1938Nijmegen, Gelderland, Nederland I734172
791 Hekking, Jozef Marie Antoon  18 February 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I734187
792 Hekking, Margaretha Alphonsine Maria J. A.  25 January 1966Nijmegen, Gelderland, Nederland I634856
793 Hekking, Marie Aloijsius Theodor Daniel  25 March 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I634784
794 Hekking, Marie Henri Lambert  03 August 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I734186
795 Hekking, Marie Josephine Adelaïde  29 September 1927Nijmegen, Gelderland, Nederland I634782
796 Hekking, Theodore Francois Alphonse  09 June 1929Nijmegen, Gelderland, Nederland I634781
797 Hekking, Wilhelmina Grada Maria  22 October 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I734164
798 Helmich, Charlotte Maria  16 October 1992Nijmegen, Gelderland, Nederland I417140
799 van Helvert, Ferdinand  27 March 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland I780360
800 van Helvert, Hendrikus Christianus  07 December 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I780363

1 2 3 Next»Buried

Matches 1 to 453 of 453

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Ackermans, Elisabeth Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I469733
2 Albers, Annet  Nijmegen, Gelderland, Nederland I407019
3 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  15 January 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I474319
4 Arisen, Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I604053
5 Arntz, Elisabeth Richarda Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I327355
6 Arntz, Francisca Augusta Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I327356
7 Arntz, Francisca Johanna Henriette  02 June 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I254432
8 Arntz, Gerardus Wilhelmus VIncentius  Nijmegen, Gelderland, Nederland I3767
9 Arntz, Johanna Josepha Maria  01 August 2006Nijmegen, Gelderland, Nederland I327358
10 Arntz, Johanna Maria Josephina  26 August 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I327288
11 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  03 August 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I254449
12 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  01 August 1981Nijmegen, Gelderland, Nederland I363329
13 Arntz, Dr. Josephus Gerardus Theodorus  14 November 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I205805
14 Arntz, Julius Maria Bonifacius  19 July 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I254428
15 Arntz, Maria Dorothea Johanna  19 July 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I254427
16 Arntz, Regina Francisca Johanna  30 April 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I254447
17 Arntz, Stephan Willem Joseph  Nijmegen, Gelderland, Nederland I327263
18 Arntz, Wilhelmina Mathilde Caroline  10 September 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I254429
19 Arntz, Wilhelmus Nicolaas Stephanus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I205802
20 Asselbergs, Gustave  Nijmegen, Gelderland, Nederland I665050
21 Athmer, Hermann Bernard August  Nijmegen, Gelderland, Nederland I580037
22 Backer, Jannigje Maria  05 March 1985Nijmegen, Gelderland, Nederland I439192
23 Bakkers, Adriana Hendrika  Nijmegen, Gelderland, Nederland I406482
24 Bakkers, Maria Anna  11 May 1962Nijmegen, Gelderland, Nederland I321567
25 Baltussen, Albertus Josephus Antonius  Nijmegen, Gelderland, Nederland I790597
26 Bazelmans, Henriette Josephina Maria  31 October 1966Nijmegen, Gelderland, Nederland I492272
27 Beek, Alexander Coert  Nijmegen, Gelderland, Nederland I434095
28 van Beek, Maria Anna Christina  14 December 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I219923
29 van Berckel, Lodewijk Theodoor  23 January 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I327293
30 van den Berg, Anna Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I408533
31 Bergstein, Hubert Jerome Marcel Pierre  Nijmegen, Gelderland, Nederland I248561
32 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  10 December 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I248564
33 van Beusekom, Adriana Gijsberta  Nijmegen, Gelderland, Nederland I538095
34 Biezenaar, Cornelia Stefania  Nijmegen, Gelderland, Nederland I477592
35 Bijvoet, Johannes Cornelis  29 July 1989Nijmegen, Gelderland, Nederland I790595
36 Bles, B.G.   I328704
37 Bless, Rudolph Wilhelmus  08 November 1952Nijmegen, Gelderland, Nederland I483073
38 Bless, Willem Joseph Petrus Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I790601
39 Blijdenstein, Theodora  Nijmegen, Gelderland, Nederland I364958
40 Bodson, Marie Agnes Felicie Jeanne  Nijmegen, Gelderland, Nederland I302716
41 Boekhoorn, Johanna Judith  31 July 2012Nijmegen, Gelderland, Nederland I576724
42 Boes, Aloijsius Celestinus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I540954
43 Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia  16 September 1996Nijmegen, Gelderland, Nederland I483892
44 van Boldrik, Gerardus Joseph  Nijmegen, Gelderland, Nederland I398480
45 Bolsius, Anna M.A.H.  Nijmegen, Gelderland, Nederland I412105
46 Bolsius, Augustinus Aloijsius Johannes Hubertus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I412101
47 Bolsius, Johanna Medarda Carolina Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I712757
48 Bolsius, Maria Ardina Theresia H.  Nijmegen, Gelderland, Nederland I412102
49 Bongers, Gerharda Theodora Johanna  22 November 2007Nijmegen, Gelderland, Nederland I483894
50 Bongers, Jacobus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I491628
51 Bongers, Maria Hendrina  28 March 1987Nijmegen, Gelderland, Nederland I635267
52 Bonke, Petrus Eduard  Nijmegen, Gelderland, Nederland I541574
53 van den Boogaart, Johannes Wilhelmus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I511031
54 Boreel, Jhr Paulus Jacob  Nijmegen, Gelderland, Nederland I476538
55 Boreel, Jvr Wendela  Nijmegen, Gelderland, Nederland I476540
56 Bosch, Catharina Aleida  24 March 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I248164
57 Bosman, Everdina  Nijmegen, Gelderland, Nederland I230177
58 Bosman, Hendrika G.  Nijmegen, Gelderland, Nederland I649165
59 de Bourbon, Catharina  Nijmegen, Gelderland, Nederland I96729
60 Bovens, Gerardus Jozephus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I779224
61 Bovens, Theodorus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I598697
62 Bovens, Wilhelmina Johanna  Nijmegen, Gelderland, Nederland I779207
63 Braam, Everdina  Nijmegen, Gelderland, Nederland I359414
64 Braam, Gerardus Hermanus Wilhelmus  13 July 1953Nijmegen, Gelderland, Nederland I250590
65 Braam, Henricus Johannes Christianus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I384324
66 Braam, Hermanus  05 February 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I359405
67 Braam, Hermanus Gerardus Wilhelmus  12 December 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I359409
68 Braam, Johanna Maria Hendrina  27 January 1988Nijmegen, Gelderland, Nederland I384316
69 Braam, Johanna Wilhelmina Catharina  16 February 1963Nijmegen, Gelderland, Nederland I359408
70 Braam, Maria J.J.  17 January 2001Nijmegen, Gelderland, Nederland I384319
71 Brans, Catharina Juliana Maria  06 January 2000Nijmegen, Gelderland, Nederland I12522
72 Brenninkmeijer, Bernard Joseph  Nijmegen, Gelderland, Nederland I285456
73 Brenninkmeijer, Clemens Ludgerus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I790237
74 Brenninkmeijer, Maria Josepha Angela  09 September 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland I483973
75 van den Broek, Catharina Maria Helena  10 October 1957Nijmegen, Gelderland, Nederland I623677
76 de Bruijn, Johanna Cornelia Antonia Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I405586
77 Burgers, Hendrikus Johannes  Nijmegen, Gelderland, Nederland I484043
78 Burgers, Henrica Joanna Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I81571
79 Burgers, Henricus Joseph Maria  06 November 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I326902
80 Burgers, Johanna Nicola Adolpha Maria  23 March 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I124887
81 Burgers, Theodorus Cornelis  Nijmegen, Gelderland, Nederland I310970
82 Calten, Jan Willem  Nijmegen, Gelderland, Nederland I397737
83 van Campen, Cornelia Maria Josephina  09 February 1991Nijmegen, Gelderland, Nederland I775596
84 van Campen, Gerardus Johannes Marinus  15 October 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland I414842
85 van Campen, Johannes Marinus Pius  23 October 1933Nijmegen, Gelderland, Nederland I414880
86 van Campen, Johannes Wilhelmus Canisius  Nijmegen, Gelderland, Nederland I415291
87 Cappetti, Karel Herman August  27 May 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I186915
88 Coebergh, Dr. Joannes Wilhelmus Willebrordus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I549033
89 Coenders, Peter Johannes Martinus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I393647
90 Coenders, Petronella Hendrika  Nijmegen, Gelderland, Nederland I398479
91 Corstiaensen, Aloysius Johannes Josephus Maria  05 July 1986Nijmegen, Gelderland, Nederland I649040
92 Creighton, Juliana Anette Nicoline  Nijmegen, Gelderland, Nederland I415297
93 Daalderop, Jacobus Wilhelmus  19 May 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland I311091
94 Daalderop, Jacobus Wilhemus M.  Nijmegen, Gelderland, Nederland I317866
95 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  07 March 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I311118
96 Daalderop, Petrus Hendrikus Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I635277
97 Daamen, Maria Gerarda Theodora Eliza  01 March 1989Nijmegen, Gelderland, Nederland I151448
98 van Dam, Catharina  26 August 1983Nijmegen, Gelderland, Nederland I392273
99 Dees, Juliana Francisca Barbera  Nijmegen, Gelderland, Nederland I460964
100 Derks, Angela Margaretha Catharina  Nijmegen, Gelderland, Nederland I635278
101 Derks, Wilhelmina Maria Theresia  Nijmegen, Gelderland, Nederland I499656
102 Derksen, Maria Helena Johanna <