Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, NederlandWikipedia links for
Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland
[Dantumawoude] [Dantumadeel] [Friesland] [Nederland]
 
 


Notes:
Dantumawoude (Fries: Dantumawâld) is een voormalig dorp in de Friese gemeente Dantumadeel. Op 1 januari 1971 werd het, samen met Akkerwoude en Murmerwoude samengevoegd tot Damwoude. Dantumawoude was het meest oostelijk gelegen dorp van de drie.

In 1369 stond Dantumawoude bekend als Dointhimwalda, in 1421 wordt het vermeld als Dontimwalda en in 1505 als Dantumwald. "Dont" betekent hoge zandrug, "woude" betekent (moeras)gebied. Het dorp is dus gebouwd op een zandrug in een (voormalig) moerasgebied. Deze zandrug loopt van Driesum via Dantumawoude naar Rinsumageest (Dokkumer Wouden).

Ook werd Dantumawoude wel kortweg Damwoude genoemd, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de namen Damwoudster trekweg en Dammelaan. Tevens is Dantumawoude de naamgever van de huidige gemeente Dantumadeel.

Dantumawoude is gebouwd rond een kerk. De huidige kerk dateert uit 1755 deze is gebouwd op dezelfde plaats waar al eerder een kerk stond die vermoedelijk rond 1200 is gebouwd.

In vroeger tijden stonden er ook verschillende adellijke Staten, de Bonga of Buinga State, de Doina State, de Oenema State en vermoedelijk ook de Ewinga State. Deze staten zijn echter in de loop der tijd vervallen en/of afgebroken.

City/Town : Latitude: 53.29042127081436, Longitude: 6.0120320320129395


Birth

Matches 1 to 107 of 107

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Abes, Pyttje  Estimated in 1700Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I306572
2 Annema, Anne Tjeerds  21 August 1795Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727010
3 Annema, Jelske Annes  23 October 1757Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727095
4 Annema, Leelke Tabes  17 June 1763Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727015
5 Annema, Tabe Tjeerds  28 May 1783Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727016
6 Annema, Tjeerd Annes  26 April 1759Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727014
7 Annema, Tjeerd Annes  06 February 1820Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I726275
8 Binnes, Wijtske  About 1750Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727099
9 Boorsma, Fokeltje Sikkes  03 September 1786Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I674831
10 Bottema, Grietje  05 April 1846Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I422787
11 Bouma, Gerben Binnes  09 June 1806Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I686741
12 Braaksma, Folkje Jacobs  30 August 1817Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723311
13 Braaksma, Jacob Jacobs  1787Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724234
14 de Bree, Hendrik Cornelis  03 November 1793Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I702022
15 de Bree, Jantje Hendriks  10 August 1837Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I702021
16 Bruinsma, Geeske Bruins  1802Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I712693
17 Damsma, Eeke  25 November 1909Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727793
18 Damsma, Janke  16 February 1905Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727792
19 Damsma, Johannes  18 July 1908Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727787
20 Damsma, Maaike  21 March 1907Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727789
21 Dantuma, Antje Luitjens  05 September 1811Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I713419
22 Dantuma, Antje Roelofs  1795Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I700719
23 Dantuma, Hessel Hedmans  About 1750Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727098
24 Dantuma, Tjitske Luitjens  11 November 1813Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I701530
25 Eelkes, Tjitske  1740Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I676708
26 Elzinga, Maria Sapes  1814Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I307485
27 Feenstra, Sjoukje Jans  1784Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727074
28 Foppes, Trijntje  About 1699Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I368528
29 Halbesma, Aukje Johannes  12 September 1771Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I717203
30 Halbesma, Johannes Douwes  14 March 1783Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I705808
31 Heidtra, Tjeerd Doede  1879Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I424413
32 van der Hoek, Bartel Johannes  1752Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724015
33 van der Hoek, Klaas Poppes  13 December 1809Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723907
34 van der Hoek, Poppe Bartels  16 October 1787Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724009
35 Hoekstra, Tabe Gerks  10 March 1823Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I653897
36 Jans, Gertje  1731Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I725659
37 Jansma, Ankje Jacobs  23 April 1850Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I717649
38 Jansma, Ritske Jans  1777Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I719072
39 de Jong, Uilkjen Theunis  05 August 1824Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I203161
40 de Jonge, Roelofke  21 February 1822Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I301152
41 Komrij, Japke Marks  06 March 1875Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I713142
42 van der Kooi, Johannes  11 January 1839Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I469662
43 van der Kooi, Minke  25 August 1841Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I787619
44 Malda, Grietje Jelskes  21 November 1839Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I318122
45 Malda, Jelske Sijtses  About 1808Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I707648
46 van der Mei, Lutske Feddes  January 1775Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I674847
47 van der Meij, Antje Klazes  1787Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724010
48 Meinsma, Grietje Annes  About 1749Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I701981
49 van der Meulen, IJmkjen Pieters  12 November 1829Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769383
50 Minnema, Hiltje Minnes  20 February 1786Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I701537
51 Minnema, Tjitske Minnes  1799Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I195161
52 Monsma, Antje Annes  01 April 1814Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I714145
53 Monsma, Wijtske Eelkes  03 October 1836Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I725223
54 Ophuizen, Romkje Sints  1790Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715764
55 Posthumus, Andries Jans  01 November 1814Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673300
56 Posthumus, Tamme Andries  05 October 1853Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673298
57 Postma, Tjeerdtje Tejttje Sierds  1761Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I703173
58 Prins, Tjerk  1890Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I766509
59 Raap, Doeke Henricus  1801Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709491
60 Raap, Henricus Doekes  23 June 1832Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709205
61 Raap, Tjitske Henricus  27 January 1796Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I307807
62 Scherjon, Aaltje Jacobus  28 January 1873Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I706587
63 Scherjon, Ferdinand  14 December 1870Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673882
64 Scherjon, Jacobus Jacobus  21 May 1880Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I706590
65 Scherjon, Johanna Jacobus  18 January 1875Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I706588
66 Scherjon, Pietje Jacobus  06 March 1878Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I706589
67 Schonenburg, Emke Johannes  14 November 1796Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715214
68 Schonenburg, Trijntje Emkes  17 November 1823Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673903
69 Sijgers, Aaltje  25 July 1775Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727861
70 Sikkema, Keimpe  About 1867Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I462308
71 van der Staal, Sijbe Dirks  16 October 1848Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I714991
72 Stellema, Aaltje Wijbrens  06 May 1811Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I674818
73 Talma, Klaas Linzes  03 November 1816Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I713939
74 Tienstra, Hiltje  26 August 1902Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I258542
75 van Tuinen, Tjitske Jacobs  31 July 1819Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715750
76 van der Veen, IJmkje Gerrits  1759Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I771482
77 Vellinga, Trijntje Wijtzes  1808Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673899
78 Viersen, Jantje Romkes  01 January 1850Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I702173
79 Visser, Hendrikje Wijtzes  15 March 1849Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I713242
80 de Vries, Aukje Wijbes  02 August 1850Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I714987
81 de Vries, Dirk Johannes  1804Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709844
82 de Vries, Gerrit Alles  13 August 1815Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I674817
83 de Vries, Jan  20 March 1849Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I774054
84 de Vries, Rigstje  04 November 1830Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I719733
85 Vriesema, Doetje Martens  04 May 1845Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709088
86 Vriesema, Fokke Martens  09 April 1833Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709086
87 Vriesema, Fokke Martens  09 May 1842Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673886
88 Vriesema, Henke Martens  13 November 1838Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709090
89 Vriesema, Hinke Martens  11 February 1836Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709087
90 Vriesema, Joukje  05 June 1871Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673883
91 Vriesema, Marten Roelofs  1806Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673898
92 Vriesema, Roelof Martens  17 July 1828Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709085
93 Vriesema, Wijtze Martens  1831Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709089
94 Vrieswijk, Andries  26 April 1898Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I635667
95 Vrieswijk, Andries Kornelis  15 April 1841Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I635659
96 Vrieswijk, Antje Hendriks  1806Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I707159
97 Vrieswijk, Kornelis  20 May 1899Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I635665
98 Vrieswijk, Kornelis Andries  17 October 1811Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673904
99 Vrieswijk, Sieger  05 May 1873Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I635658
100 Vrieswijk, Trijntje Sjoukes  1767Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715267
101 van der Wiel, Saapke Sytzes  02 December 1825Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I306543
102 Wijbenga, Trijntje Minnes  06 August 1818Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I702899
103 Wijbinga, Minne Minnes  03 September 1826Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I310371
104 Wijnsma, Anneke Hijlkes  11 July 1882Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I707671
105 Wijnsma, Jitske Hijlkes  19 November 1879Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673890
106 Wijnsma, Minke Hijlkes  21 October 1885Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I707672
107 Zijlstra, Egbert Dirks  10 February 1841Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I726878

Baptised

Matches 1 to 33 of 33

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Andries, Jeltje  16 October 1746Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727770
2 Annema, Anne Tjeerds  29 April 1821Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727010
3 Annema, Jelske Annes  04 May 1781Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727095
4 Binnes, Wijtske  11 June 1778Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727099
5 Braaksma, Jacob Jelkes  10 June 1753Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724236
6 Dantuma, Antje Hessels  31 October 1806Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I705819
7 Dantuma, Hessel Hedmans  06 November 1778Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727098
8 Dantuma, Luitjen Eelkes  31 March 1782Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I701536
9 Eelkes, Tjitske  01 September 1760Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I676708
10 Freerks, Fedde  November 1760Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I676707
11 Grijpstra, Sjoukjen Romkes  11 November 1757Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723885
12 de Groot, Akke Jogchums  09 November 1759Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I726485
13 Halbesma, Aukje Johannes  20 October 1771Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I717203
14 Halbesma, Douwe Johannes  04 May 1781Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727094
15 Halbesma, Johannes Douwes  31 October 1806Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I705808
16 van der Hoek, Klaas Poppes  21 January 1810Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723907
17 van der Hoek, Poppe Bartels  18 November 1787Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724009
18 Hoekstra, Geert Hepkes  03 May 1765Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I676703
19 Hoekstra, Gerk Hepkes  04 October 1763Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I717387
20 Jans, Gertje  05 August 1731Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I725659
21 Minnema, Hiltje Minnes  12 March 1786Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I701537
22 Minnema, Tjitske Minnes  06 November 1799Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I195161
23 Pijters, Auke  06 March 1718Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I306471
24 Postma, Tjeerdtje Tejttje Sierds  19 March 1761Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I703173
25 Sandijk, Elske Pieters  22 March 1778Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727470
26 Sandijk, Pieter Gerbens  20 February 1739Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727769
27 Schonenburg, Emke Johannes  25 December 1796Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715214
28 Sikkema, Antje Jans  29 April 1821Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727012
29 Sikkema, Jan Andries  04 November 1791Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I717202
30 Sikkema, Janke Sikkes  17 May 1765Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I676704
31 van der Veen, IJmkje Gerrits  09 November 1759Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I771482
32 van der Veen, Pieter Sijbes  16 September 1810Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727352
33 Wiersma, Gertje Wijbes  29 November 1795Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769379

Died

Matches 1 to 89 of 89

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Annema, Anne Tjeerds  01 April 1863Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727010
2 Annema, Leelke Tabes  07 March 1841Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727006
3 Annema, Leelke Tabes  24 December 1853Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727015
4 Annema, Tjeerd Annes  07 August 1811Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727014
5 Annema, Tjeerd Annes  14 February 1904Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I726275
6 Bijlstra, Dirk AEbeles  28 June 1919Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I707507
7 Boersma, Janke Jacobs  20 September 1813Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723077
8 Boskma, Froukje Gerbens  26 April 1885Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I722436
9 Boskma, Herre Gerbens  16 April 1877Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I722426
10 Buwalda, Sijtske Jans  20 December 1879Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769391
11 Damstra, Gerlof Geerts  08 September 1895Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769377
12 Dijkstra, Minnolt Johannes  19 September 1855Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723876
13 Douwes, Feikje  27 January 1801Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I195158
14 Feddema, IJtje Feddes  02 June 1906Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I424565
15 Feddema, Jeltje Freerks  28 December 1937Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724626
16 Feddema, Wieger Feddes  12 November 1910Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I726860
17 Feenstra, Jan Gooitzens  04 January 1825Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727086
18 Foekes, Ybeltje  04 June 1728Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I324674
19 Freerks, Fedde  05 October 1780Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I676707
20 Greijdanus, Tjerk  14 April 1941Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I399678
21 Grijpstra, Sjoukjen Romkes  Before 1813Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723885
22 Haisma, Janke Harmens  25 August 1914Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I707508
23 Halbesma, Douwe Johannes  02 January 1828Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727094
24 van der Hoek, Bartel Johannes  09 December 1830Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724015
25 van der Hoek, Poppe Bartels  27 January 1827Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724009
26 Hoekstra, Grietje Annes  01 March 1842Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I195159
27 Hofman, Antje IJbeles  30 September 1882Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I711173
28 Kloostra, Trijntje Siegers  21 February 1917Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I635660
29 Komrij, Mark Jelles  16 March 1924Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I713231
30 van der Kooi, Baukje Harings  19 September 1881Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715044
31 van der Kooi, Martzen Tjeerds  05 September 1851Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709845
32 van der Meer, Geeske Jans  26 March 1921Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I710850
33 van der Meer, Jan Jans  08 June 1893Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I711172
34 van der Mei, Lutske Feddes  06 July 1812Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I674847
35 van der Meij, Antje Klazes  06 September 1841Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724010
36 van der Meulen, Antje Jeens  22 March 1845Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723873
37 van der Meulen, IJmkjen Pieters  19 January 1878Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769383
38 van der Meulen, Jeen Jeens  30 June 1813Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723877
39 van der Meulen, Pieter Harkes  12 April 1870Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769384
40 van der Meulen, Polle Oeges  01 December 1859Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769386
41 Oldenburger, Berendje Jans  10 December 1880Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769380
42 Ophuizen, Romkje Sints  03 May 1852Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715764
43 Plantinga, Gertje Martens  31 March 1896Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709091
44 Plantinga, Marten Johannes  28 January 1847Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709094
45 Raap, Henricus Adrianus  15 September 1826Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I307749
46 Ringnalda, Rinske Doekes  04 September 1826Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I307751
47 Rintjema, Sjoukje Jans  24 April 1875Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727061
48 Schaafsma, Harmen Douwes  16 May 1901Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I700712
49 Scherjon, Jacobus Jacobus  27 January 1881Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I706590
50 Schonenburg, Johannes Theunis  15 February 1824Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715266
51 Sikkema, Andries Klazes  25 December 1880Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727060
52 Sikkema, Antje Jans  01 April 1870Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727012
53 Sikkema, IJkje Andries  08 May 1926Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I726875
54 Sikkema, Klaas Andries  21 January 1865Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727072
55 Tilstra, Sijtske Poppes  18 November 1829Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724019
56 Tjebbes, Geeske  31 August 1670Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I323832
57 Tjeerds, Aukje  25 August 1826Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I727087
58 van Tuinen, Wesseltje Jacobs  22 May 1876Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I713441
59 van der Veen, Jelske Gerbens  26 April 1841Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I687219
60 van der Veen, Sape Romkes  27 January 1915Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I710849
61 Vellinga, Trijntje Wijtzes  25 December 1866Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673899
62 Visser, Antje Rinderts  24 October 1826Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I726483
63 Visser, Hendrikje Wijtzes  24 January 1912Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I713242
64 Visser, Wijtze Wiltjes  27 February 1894Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I713440
65 de Vries, Alle Gerrits  17 January 1931Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724615
66 de Vries, Dirk Johannes  09 December 1891Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709844
67 de Vries, Janke Durks  06 January 1898Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709127
68 de Vries, Janke Jitses  05 November 1826Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709849
69 de Vries, Jeltje Wijbes  18 June 1864Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I769385
70 de Vries, Johannes Dirks  20 January 1825Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709847
71 de Vries, Wijbe Harmens  05 August 1885Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I715043
72 Vriesema, Doetje Martens  25 August 1846Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709088
73 Vriesema, Fokke Martens  04 April 1841Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709086
74 Vriesema, Henke Martens  21 September 1850Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709090
75 Vriesema, Hinke Martens  25 November 1837Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709087
76 Vriesema, Marten Roelofs  27 April 1846Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673898
77 Vriesema, Roelof Martens  29 January 1855Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709085
78 Vriesema, Wijtze Martens  27 June 1901Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I709089
79 Vrieswijk, Andries Kornelis  21 March 1919Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I635659
80 Vrieswijk, Harmen Korenlis  20 October 1913Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I710847
81 Vrieswijk, Jaartje Kornelis  04 January 1904Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I673892
82 Vrieswijk, Minke Kornelis  26 June 1924Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I710846
83 Vrieswijk, Pietje Kornelis  10 April 1935Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I710848
84 Wijgers, Aets  After 1640Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I323859
85 Wijnsma, Hijlke Klazes  25 March 1821Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I674839
86 van der Woude, Tjalling Romkes  05 December 1857Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I718816
87 Zijlstra, Dirk Andries  26 May 1842Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I728022
88 Zuiderbaan, Jitske Folkerts  11 July 1850Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I674840
89 Zwaagstra, Herre Johannes  14 March 1932Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I717639

Birth registration

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Jongsma, Jan Annes  23 February 1816Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I716939
2 Ruisch, Lammert Arnoldus  12 June 1813Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I724926
3 Wijnsma, Jitske Klazes  24 October 1815Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I723304

Death registration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 van der Meulen, Hiltje Jeens  13 June 1814Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland I725644

Married

Matches 1 to 25 of 25

   Family    Married    Family ID 
1 Annema / Annema  29 August 1780Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F275289
2 Boorsma / Postma  14 May 1786Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F267210
3 Braaksma / Feddema  14 May 1769Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F274391
4 Dantuma / Jans  16 May 1790Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F275567
5 Dijkstra / Hoekstra  02 May 1802Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F78019
6 Feddema / Dantuma  16 May 1796Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F257776
7 Feenstra / Tjeerds  23 May 1779Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F275316
8 Halbesma / Annema  16 July 1780Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F275320
9 Halbesma / Dantuma  08 July 1804Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F268080
10 Heidstra / Postma  12 June 1803Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F274119
11 Herberg / Venema  24 May 1807Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F273963
12 Hoekstra / Hoekstra  07 February 1826Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F257778
13 Hoekstra / Wijgers  01 May 1768Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F272243
14 Hoop / Groot  09 March 1777Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F274797
15 Jacobs / Oedzes  24 May 1770Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F144705
16 Joukes / Sijgers  20 April 1796Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F275568
17 Ludema / Elzinga  04 August 1844Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F120859
18 Minnema / Hoekstra  26 May 1799Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F78020
19 Monsma / Wiersma  19 August 1798Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F274736
20 Popma / Tuinen  09 February 1809Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F261222
21 Raap / Ringnalda  07 January 1784Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F121226
22 Schuring / Hoogeboom  13 May 1779Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F146542
23 Venema / Fokkema  10 May 1807Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F272061
24 Viersen / Venekamp  18 May 1816Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F267218
25 Wijbinga / Jong  25 September 1808Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland F267221

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.